Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost letecké dopravy

Bezpečnost letecké dopravy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Polívková
Šetření:02. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:280
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto mého dotazníku týkající se bezpečnosti v letecké dopravě. Je zaměřen především na ty, kteří alespoň jednou cestovali letadlem. Dotazník je anonymní a vyplnění Vám zabere přibližně 5 minut. Velmi mi to pomůže při zpracování mé absolvenstké práce.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste cestovali letadlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát21075 %75 %  
jednou4516,07 %16,07 %  
dvakrát258,93 %8,93 %  

Graf

2. Považujete leteckou dopravu za nejbezpečnější druh přepravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21777,5 %77,5 %  
ne6322,5 %22,5 %  

Graf

3. Jste nervózní před/během letu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem nervózní vůbec12845,71 %45,71 %  
ano, před i během letu6824,29 %24,29 %  
pouze před letem6322,5 %22,5 %  
pouze během letu217,5 %7,5 %  

Graf

4. Věnujete pozornost bezpečností instruktáži palubního personálu před vzletem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13146,79 %46,79 %  
částečně7426,43 %26,43 %  
ne, protože létám často a instruktáž je stále stejná6824,29 %24,29 %  
ne, je to podle mě zbytečné72,5 %2,5 %  

Graf

5. Vypínáte všechna svá elektronická zařízení při vzletu a přistání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24888,57 %88,57 %  
ne3211,43 %11,43 %  

Graf

6. Kterou část letadla považujete pro svůj výběr sedadla za nejbezpečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřikládám tomu důležitost14150,36 %50,36 %  
střední část5921,07 %21,07 %  
přední část2910,36 %10,36 %  
žádnou269,29 %9,29 %  
zadní část258,93 %8,93 %  

Graf

7. Myslíte si, že připoutání bezpečnostními pásy k sedadlu může při havárii zachránit život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, může18666,43 %66,43 %  
ne, nemůže9433,57 %33,57 %  

Graf

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obavy jsou stále na místě16960,36 %60,36 %  
ne, tohoto se neobávám11139,64 %39,64 %  

Graf

9. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádný rozdíl z bezpečnostního hlediska nevnímám16458,57 %58,57 %  
ano (např. jsem slyšel/-a , že používají starší typy letadel a nedostatečné množství paliva aj.)11641,43 %41,43 %  

Graf

10. Zažili jste někdy v letadle extrémní turbulence, menší nehody, nouzové přistání apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21175,36 %75,36 %  
ano6924,64 %24,64 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 29 let23282,86 %82,86 %  
30 – 45 let4215 %15 %  
46 a více let62,14 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát jste cestovali letadlem?

2. Považujete leteckou dopravu za nejbezpečnější druh přepravy?

3. Jste nervózní před/během letu?

4. Věnujete pozornost bezpečností instruktáži palubního personálu před vzletem?

5. Vypínáte všechna svá elektronická zařízení při vzletu a přistání?

6. Kterou část letadla považujete pro svůj výběr sedadla za nejbezpečnější?

7. Myslíte si, že připoutání bezpečnostními pásy k sedadlu může při havárii zachránit život?

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

9. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

10. Zažili jste někdy v letadle extrémní turbulence, menší nehody, nouzové přistání apod.?

11. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát jste cestovali letadlem?

2. Považujete leteckou dopravu za nejbezpečnější druh přepravy?

3. Jste nervózní před/během letu?

4. Věnujete pozornost bezpečností instruktáži palubního personálu před vzletem?

5. Vypínáte všechna svá elektronická zařízení při vzletu a přistání?

6. Kterou část letadla považujete pro svůj výběr sedadla za nejbezpečnější?

7. Myslíte si, že připoutání bezpečnostními pásy k sedadlu může při havárii zachránit život?

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

9. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

10. Zažili jste někdy v letadle extrémní turbulence, menší nehody, nouzové přistání apod.?

11. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polívková, M.Bezpečnost letecké dopravy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezpecnost-letecke-dopravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.