Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost mobilního bankovnictví

Bezpečnost mobilního bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Tlapalová
Šetření:03. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma Bezpečnost mobilního bankovnictví.

 

Jsem studentkou 5. ročníku na Univerzitě Pardubice a dotazník je součástí mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. 

 

Předem děkuji za Váš čas.

 

Tlapalová Šárka 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9869,5 %69,5 %  
muž4330,5 %30,5 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 259164,54 %64,54 %  
26 - 403424,11 %24,11 %  
41 - 551611,35 %11,35 %  

Graf

3. U jaké banky máte založený účet? Pokud máte účet u více bank, vyberte jen tu, kterou využíváte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna4733,33 %33,33 %  
Komerční banka3021,28 %21,28 %  
Československá obchodní banka2316,31 %16,31 %  
mBank149,93 %9,93 %  
GE Money Bank96,38 %6,38 %  
jiná96,38 %6,38 %  
Fio banka64,26 %4,26 %  
Raiffeisenbank32,13 %2,13 %  

Graf

4. Využíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12689,36 %89,36 %  
ne1510,64 %10,64 %  

Graf

5. Pokud ANO. Jaké formy elektronického bankovnictví používáte? (vyberte 2 formy, které používáte nejčastěji)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové bankovnictví12294,57 %86,52 %  
platební karty8968,99 %63,12 %  
mobilní bankovnictví (SMS, SIM Toolkit, WAP, JAVA)1310,08 %9,22 %  
telefonní bankovnictví64,65 %4,26 %  
jiné43,1 %2,84 %  

Graf

6. Nabízí Vaše banka službu mobilního bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9265,25 %65,25 %  
nevím4834,04 %34,04 %  
ne10,71 %0,71 %  

Graf

7. Pokud Vaše banka nabízí službu mobilního bankovnictví, a vy ji nevyužíváte, je to z důvodů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečného zabezpečení služby3136,9 %21,99 %  
nemám dostatečné informace o mobilním bankovnictví3136,9 %21,99 %  
můj mobilní telefon nepodporuje příslušné technologie1922,62 %13,48 %  
nemám čas zvykat si na nový způsob obsluhy1720,24 %12,06 %  
vůbec nevím, že banky nabízí tento typ služeb67,14 %4,26 %  

Graf

8. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
JAVA (aplikace nainstalovaná v mobilním telefonu)2863,64 %19,86 %  
WAP (připojení k internetu)1227,27 %8,51 %  
SIM Toolkit (speciální bankovní SIM karta od mobilního operátora)49,09 %2,84 %  

Graf

9. Nabídku služeb hodnotíte jako:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5447,79 %38,3 %  
dobrý3228,32 %22,7 %  
výborný2421,24 %17,02 %  
dostatečný32,65 %2,13 %  

Graf

10. Co Vám vadí na mobilním bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3042,86 %21,28 %  
uživatelské rozhraní1724,29 %12,06 %  
vysoké ceny za přenášená data1622,86 %11,35 %  
nízká rychlost přenosu dat (v případě, že využíváte WAP nebo JAVU)1521,43 %10,64 %  
pomalá odezva banky na požadované operace (v případě, že využíváte SIM Toolkit)710 %4,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. U jaké banky máte založený účet? Pokud máte účet u více bank, vyberte jen tu, kterou využíváte nejčastěji:

4. Využíváte elektronické bankovnictví?

5. Pokud ANO. Jaké formy elektronického bankovnictví používáte? (vyberte 2 formy, které používáte nejčastěji)

6. Nabízí Vaše banka službu mobilního bankovnictví?

7. Pokud Vaše banka nabízí službu mobilního bankovnictví, a vy ji nevyužíváte, je to z důvodů:

8. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

9. Nabídku služeb hodnotíte jako:

10. Co Vám vadí na mobilním bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. U jaké banky máte založený účet? Pokud máte účet u více bank, vyberte jen tu, kterou využíváte nejčastěji:

4. Využíváte elektronické bankovnictví?

5. Pokud ANO. Jaké formy elektronického bankovnictví používáte? (vyberte 2 formy, které používáte nejčastěji)

6. Nabízí Vaše banka službu mobilního bankovnictví?

7. Pokud Vaše banka nabízí službu mobilního bankovnictví, a vy ji nevyužíváte, je to z důvodů:

8. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

9. Nabídku služeb hodnotíte jako:

10. Co Vám vadí na mobilním bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tlapalová, Š.Bezpečnost mobilního bankovnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezpecnost-mobilniho-bankovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.