Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost na českých komunikacích

Bezpečnost na českých komunikacích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Mutl
Šetření:27. 04. 2011 - 04. 05. 2011
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé seminární práce. Úkolem dotazníku je zjistit Váš názor na bezpečnost v silničním provoze a vytipovat prvky, které by bezpečnost všech účastníků silnčního provozu zvýšily.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že provoz na našich komunikacích je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný1540,54 %40,54 %  
vysoký1437,84 %37,84 %  
vysoký821,62 %21,62 %  

Graf

2. Domníváte se, že kvalita (povrch, dopravní značení, atd.) našich silnic je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrná2875,68 %75,68 %  
průměrná821,62 %21,62 %  
nedokáži posoudit12,7 %2,7 %  

Graf

3. Cítíte se být někdy ohrožen jinými účastníky sil.provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3594,59 %94,59 %  
ne25,41 %5,41 %  

Graf

4. Domníváte se, že se agresivita řidičů za poslední dobu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšila2054,05 %54,05 %  
je stejná1129,73 %29,73 %  
nedokáži posoudit513,51 %13,51 %  
snížila12,7 %2,7 %  

Graf

5. Myslíte si, že účastníci silničního provozu dodržují předpisy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2567,57 %67,57 %  
spíše souhlasím821,62 %21,62 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím12,7 %2,7 %  

Graf

6. Považujete pohyb cyklistů a chodců po dopravních komunikacích za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně bezpečný1951,35 %51,35 %  
nebezpečný1027,03 %27,03 %  
velmi nebezpečný616,22 %16,22 %  
bezpečný25,41 %5,41 %  

Graf

7. Domníváte se, že by reflexní značení u cyklistů chodců mělo být ze zákona povinné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1951,35 %51,35 %  
ne1232,43 %32,43 %  
nevím616,22 %16,22 %  

Graf

8. Rychlostní limity (50/90/130 km/hod) považujete za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující3286,49 %86,49 %  
nízké410,81 %10,81 %  
vysoké12,7 %2,7 %  

Graf

9. Činnost dopravní policie ČR je podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující1848,65 %48,65 %  
nedostačující1232,43 %32,43 %  
dobrá513,51 %13,51 %  
velmi dobrá25,41 %5,41 %  

Graf

10. Stal/a jste se někdy účastníkem dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2054,05 %54,05 %  
ne1745,95 %45,95 %  

Graf

11. Vnímáte provoz nákladních vozů nad 12 tun na silnicích 2. a 3. tříd za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nebezpečný1951,35 %51,35 %  
zcela nebezpečný924,32 %24,32 %  
méně bezpečný821,62 %21,62 %  
bezpečný12,7 %2,7 %  

Graf

12. Podporujete myšlenku zavedení mýta pro nákladní vozy na komunikacích 2. a 3. tříd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2567,57 %67,57 %  
nevím821,62 %21,62 %  
ne410,81 %10,81 %  

Graf

13. Podporujete přesun přepravy zboží ze silnic na železnici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2464,86 %64,86 %  
spíše souhlasím821,62 %21,62 %  
nevím513,51 %13,51 %  

Graf

14. Vnímáte, že budování nových cyklostezek snižuje pohyb cyklistů po silnicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2772,97 %72,97 %  
ne616,22 %16,22 %  
nevím410,81 %10,81 %  

Graf

15. Jakým účastníkem silničního provozu jste nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řidič osobního automobilu2464,86 %64,86 %  
chodec821,62 %21,62 %  
cyklista410,81 %10,81 %  
motocyklista12,7 %2,7 %  

Graf

16. Jezdíte převážně po komunikacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třídy2464,86 %64,86 %  
2. třídy2054,05 %54,05 %  
dálnicích1129,73 %29,73 %  
3. třídy1027,03 %27,03 %  

Graf

17. Účastníkem silničního provozu jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1848,65 %48,65 %  
2-3 x týdně1540,54 %40,54 %  
několikrát do měsíce410,81 %10,81 %  

Graf

18. Do zaměstnání/školy se dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou dopravou1848,65 %48,65 %  
vlastním vozem1335,14 %35,14 %  
jiným způsobem513,51 %13,51 %  
automobilem jako spolucestující12,7 %2,7 %  

Graf

19. Vlastníte osobní automobil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2156,76 %56,76 %  
ano1643,24 %43,24 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2362,16 %62,16 %  
muž1437,84 %37,84 %  

Graf

21. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let2772,97 %72,97 %  
31-40 let821,62 %21,62 %  
61 a více12,7 %2,7 %  
41-50 let12,7 %2,7 %  

Graf

22. Bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3183,78 %83,78 %  
na venkově616,22 %16,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mutl, T.Bezpečnost na českých komunikacích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bezpecnost-na-ceskych-komuni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.