Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost na fotbalových stadionech - divácké násilí

Bezpečnost na fotbalových stadionech - divácké násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Dvořák
Šetření:26. 11. 2012 - 10. 12. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):30 / 25.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,
dovoluji si Vás požádat o pomoc při empirickém výzkumu, spočívající ve vyplnění tohoto dotazníku, k diplomové práci na Policejní akademii ČR v Praze na téma „Činnost služby pořádkové policie k zajištění veřejného pořádku při konání veřejných hromadných akcí“.
Mým cílem je na základě zjištěných názorů vypracovat možná doporučení či návrhy na zlepšení bezpečnosti na stadionech, při pořádání fotbalových utkání.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak 5 minut.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 50 let5557,29 %57,29 %  
do 29 let3233,33 %33,33 %  
nad 50 let99,38 %9,38 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7072,92 %72,92 %  
Žena2627,08 %27,08 %  

Graf

3. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR3940,63 %40,63 %  
student88,33 %8,33 %  
Fotbalový klub77,29 %7,29 %  
Soukromé bezpečnostní služby33,13 %3,13 %  
it33,13 %3,13 %  
technik22,08 %2,08 %  
AČR22,08 %2,08 %  
FAČR22,08 %2,08 %  
jiné22,08 %2,08 %  
zaměstnanec v soukromém sektoru11,04 %1,04 %  
HZS ČR11,04 %1,04 %  
topenář11,04 %1,04 %  
Doprava11,04 %1,04 %  
podnikatelská sféra11,04 %1,04 %  
PVS, a.s.11,04 %1,04 %  
OSVČ11,04 %1,04 %  
školství11,04 %1,04 %  
výrobní sféra11,04 %1,04 %  
zdravotnictví11,04 %1,04 %  
fan pages on Facebook11,04 %1,04 %  
Vojenská policie AČR11,04 %1,04 %  
státní zaměstnanec11,04 %1,04 %  
Vězeňská služba ČR11,04 %1,04 %  
finanční poradce11,04 %1,04 %  
vězeňská služba11,04 %1,04 %  
důchodce11,04 %1,04 %  
učitelka11,04 %1,04 %  
administrativa11,04 %1,04 %  
TECHNIK - ZAMĚSTNANEC11,04 %1,04 %  
zaměstnanec11,04 %1,04 %  
zamšstnanec11,04 %1,04 %  
Městská (obecní) policie11,04 %1,04 %  
obchod11,04 %1,04 %  
Státní zastupitelství11,04 %1,04 %  
nezamestnana11,04 %1,04 %  
MD11,04 %1,04 %  
manager11,04 %1,04 %  

Graf

4. Dosažený stupeň vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5355,21 %55,21 %  
Středoškolské3233,33 %33,33 %  
Vyšší odborné88,33 %8,33 %  
Základní33,13 %3,13 %  

Graf

5. Setkal(a) jste se v minulosti s hromadným narušením veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7679,17 %79,17 %  
ne2020,83 %20,83 %  

Graf

6. Znáte dokonale interní normativní instrukce policejního prezidenta, kterým se upravuje zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7679,17 %79,17 %  
ano2020,83 %20,83 %  

Graf

7. Jsou pro Vás tyto pokyny dostatečně srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7275 %75 %  
ano2425 %25 %  

Graf

8. Dokážete od sebe rozlišit pojmy „bezpečnostní opatření, policejní opatření, policejní akce“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6264,58 %64,58 %  
ne3435,42 %35,42 %  

Graf

9. Věnují se tyto pokyny dané problematice vyčerpávajícím způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6466,67 %66,67 %  
ne1818,75 %18,75 %  
ano1414,58 %14,58 %  

Graf

10. Odpovídá současné potřebě konstrukce a úkoly pořádkových jednotek a antikonfliktních týmů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4850 %50 %  
ne2627,08 %27,08 %  
ano2222,92 %22,92 %  

Graf

11. Je Vám známo doporučení Rady Evropy pro prevenci a potírání diváckého násilí při sportovních utkáních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7780,21 %80,21 %  
ano1919,79 %19,79 %  

Graf

12. Jste seznámen(a) s dohodou mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky ze dne 16.2.2009?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5860,42 %60,42 %  
ano3839,58 %39,58 %  

Graf

13. Souhlasíte s odpovědností pořadatele akce za dění na stadionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8184,38 %84,38 %  
ne1515,63 %15,63 %  

Graf

14. Dokáže Policie ČR pružně reagovat v případě závažného porušování veřejného pořádku na fotbalových stadionech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4748,96 %48,96 %  
ne3031,25 %31,25 %  
nevím1919,79 %19,79 %  

Graf

15. Mají v současné době policejní specialisté na problematiku diváckého násilí (tzv. „spotteři“) účinné mechanismy k predikci agresivního chování fotbalových fanoušků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3536,46 %36,46 %  
nevím3536,46 %36,46 %  
ano2627,08 %27,08 %  

Graf

16. Souhlasíte s tím, že alkohol, pocit anonymity, přílišná identifikace s klubem a přehnaná fixace na vítězství jsou jedním z urychlovačů vzniku diváckého násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Nevímotázka č. 17, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8891,67 %91,67 %  
Ne55,21 %5,21 %  
Nevím33,13 %3,13 %  

Graf

17. Dokážete uvést další?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne313,64 %3,13 %  
davová psychóza14,55 %1,04 %  
ovlivnění davem14,55 %1,04 %  
prav.extr.14,55 %1,04 %  
drogy, na Letné je při každém zápase cítit tráva, pocit méněcennosti, nuda - fanoušci bez jiného koníčku (v drtivé většině nesportovci)14,55 %1,04 %  
přítomnost PČR na stadionu, demonstrace síly v době klidu,14,55 %1,04 %  
nedostatečné technické zázemí stadionů (absence zvl. vstupů - koridorů, turniketů, kamerových systémů atd.)14,55 %1,04 %  
síla davu14,55 %1,04 %  
nedostatečné naplnění volného času jiným způsobem (neochota, neschopnost)14,55 %1,04 %  
Neodborně proškolená pořadatelská služba, jejich neprofesionální a nekvalifikovaný přístup.14,55 %1,04 %  
ostatní odpovědi nuda
Symbolické tresty za divácké násilí. Většonou kvalifikováno jako přestupek.
Nejsou identifikováni s klubem, jen s jeho značkou. Je jim zcela ukradený sportovní výkon. Jinak - anonymita, alkohol a významnější jsou tzv. vyvolávači (podněcovači s ampliony) ti leckdy stvoří vyhecovaný dav a když jej nezvládnou tak se ještě diví.
HLAVNÍM URYCHLOVAĆEM NÁSILÍ NA STADIONECH JE POLICEJNÍ AGRESIVITA
nedostatečně vybavený stadión
nízké vzdělání, nízká inteligence
Urychlovačem je současná sociální situace ve státě, frustrace atd.
Největší urychlovač násilí je přítomnost policie. I když policie pouze stojí je to jak červený hadr na býka.
davové chování
neviem
1045,45 %10,42 % 

Graf

18. Dokážete od sebe odlišit spolupráci a součinnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7679,17 %79,17 %  
ne2020,83 %20,83 %  

Graf

19. Je spolupráce a součinnost Policie ČR s Českomoravským fotbalovým svazem, obecní (městskou) policií, soukromými bezpečnostními službami, státními zastupitelstvími, hromadnými sdělovacími prostředky a médii v oblasti zajištění fotbalových utkání na dostatečné úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Nevímotázka č. 21, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3839,58 %39,58 %  
Ne3132,29 %32,29 %  
Ano2728,13 %28,13 %  

Graf

20. Jestliže ne, v čem vidíte možné zlepšení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hlavně by se ČMFS měl snažit pomoct identifikovat "fanoušky", kteří na fotbal chodí dělat bordel a ulehčit služným fanouškům pohyb v okolí stadionu. Lístky by měly být pouze na jednoznačný údaj, který může následně určit, kdo dělal bordel. Nebo zavést povinně do sektoru domácích a hostí dobrý kamerový systém.

jedno koordinační místo, kde získané informace budou vyhodnoceny. Následné získané všechny poznatky projednat v kolegiu a navrhy řešení poskytnout všem, kteří spolupracují. Je nutné většinu závažných pochybení projednat po každém kole sledovaných soutěží. Dobře provedená opatření zveřejňovat v tisku a oceňovat jednotným systémem.

Jestliže je Policie za branou stadionu, což vyplývá z dohody mezi ČMFS a PČR, je těžké z její strany včas zasáhnout.

komunikace

lepší a rychlejší komunikace

mobilní soud

Myslím si, že obecně spolupráce a součinnost mezi P ČR a obecní policií není dostatečná, což přikládám zejména na vrub managementu obou těcho institucí, zejména v oblasti vzájemné komunikace, která, pokud je, je pouze na formální úrovni a v míře jen nezbytně nutné, dále je to, dle mého názoru, ABSOLUTNÍ odklon "Služby pořádkové a železniční policie" od původního smyslu její existence, tedy působit PŘEDEVŠÍM v oblasti zajišťování veřejného pořádku a PREVENCE kriminality. Přestože se tímto zdánlivě odkláním od zadání, tedy otázky zajištění VP při konání sportovních akcí, cítím silnou potřebu to zmínit a současně jsem přesvědčen, že v jisté míře se i toto může promítnout negativně při realizaci bezpečnostních opatřeních tohoto typu třeba prostě jen tím, že policisté (myšleno SPaŽP), zejména ti služebně mladší (kterých je, bohužel, na základních útvarech již většina) nemají zažité, takříkajíc pod kůží, některé základní návyky policejní práce. Naproti tomu se u nich nadměrně zatěžují šlachy a klouby horních končetin pod tíhou neustálé a nesmyslně přebujelé administrativy místo toho, aby si raději utužovali kondici fyzickou, která se jim při hromadném narušení veřejného pořádku, ale i při běžném výkonu služby, hodí mnohem víc a samozřejmě ku větší spokojenosti občana, o což by mělo jít především :-) O spolupráci s CBS si myslím, že tyto jsou plné KZO a z toho plyne vše ostatní.. pořadatelská služba nezřídka kdy spíše provokuje radikální diváckou veřejnost k "akci" a bylo by třeba zásadním způsobem řešit celou problematiku CBS, aby případná spolupráce byla způsobilá přinést nějaké ovoce. O spolupráci se SZ event. soudy v souvislosti s konáním sportovních či kulturních akcí nic nevím, ale nemyslím si, že by se jakkoliv lišila od jiných trestních věcí. Rovněž o spolupráci s médii nemám žádnou osobní zkušenost. Na závěr doporučuji shlédnutí, nyní již retro snímku, "Demolition man".. protože takhle brzy celá společnost, vč. policie, dopadne! Bez nadsázky. Howgh!

Na teoretické úrovni vše funguje, ale v praxi je většina úkonů a odpovědnost za výsledek jen na PČR. Média nepůsobí preventivně a nepomáhají PČR, neboť stále převládá zájem o reportáže z vyhrocených situací.

Nízký podíl ČMFS na zajištění akcí

plány přesunu, oddělení krizovzých skupin,

Při komunikaci klubů s fanoušky přítomna i policie. Málo trestů zákazu návštěv. Kluby tolerují donášku pyrotechniky - v kotlích nižší prohlídka než u obyčejných diváků.

Spolupráce s městskou policií je velice špatná. Strážníci něchtějí spolupracovat a vždy vše nechají na PČR. Státní zastupitelství většinu případů překvalifikuje z výtržnictví na přestupek proti veřejnému pořádku. ČMFS ví, že PČR musí zasáhnout v případech, kdy oprávněné osoby (pořadatelé) na obnovení veřejného pořádku nestačí a využívají toho. Mají málo pořadatelů a jejich kvalita je velice slabá. Médii poté ukazují záběry, jak již PČR provádí zákrok proti fanouškům a využívá k obnovení veřejného pořádku donucovací prostředky v souladu se zákonem. V televizi běží pouze záběry, jak těškooděnci ,,bijí nevinné" diváky, ale už neukážovu, že zdemolovali půlku stadiónu, po policistech házeli světlice a kamení, čímž se dopustili TČ útoku na úřední osobu. To fanouškům přijde normální a pak v médiích brečí, že je policisté bezdůvopdně napadli.

v lepší a rychlejší komunikaci

v první řadě v přesnosti informací ze strany ČMFS. Spoustu informací si nechávají pro sebe. Další podávají ve formě, kdy příjemce je z takového sdělení spíš více zmatený.

VYSVĚTLIT PČR, ŽE JSOU PLACENOU SLUŽBOU OBYVATEL A NE HORDOU VYBÍJEJÍCÍ SI SVÉ AGRESIVNÍ CHOUTKY, NAVÍC BEZTRESTNĚ, ANONYMNĚ A S PODPOROU MÉDIÍ

21. Předává Policie ČR dostatečným způsobem a efektivně informace a požadavky dalším subjektům, které se podílejí na zajištění fotbalových utkání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6062,5 %62,5 %  
ano2425 %25 %  
ne1212,5 %12,5 %  

Graf

22. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty plně konkretizuje úkoly jednotlivých stran:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6971,88 %71,88 %  
ano1818,75 %18,75 %  
ne99,38 %9,38 %  

Graf

23. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty je pouze formálním dokumentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Nevímotázka č. 25, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6769,79 %69,79 %  
Ano2020,83 %20,83 %  
Ne99,38 %9,38 %  

Graf

24. Pokud ne, uveďte jeho přednosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

pouze pro vyhodnocení zásahu má smysl

viz odpověď na otázku 22

vymezuje jmenovitě odpovědnost, popisuje rizika, určuje taktiku. Uzavírá se před zápasem, na základě vzájemné schůzky, která proběhne v týdnu.

25. Setkal(a) jste se již se členy antikonfliktního týmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6365,63 %65,63 %  
ne3334,38 %34,38 %  

Graf

26. Dokáže antikonfliktní tým dostatečně jasným způsobem předcházet agresivnímu jednání osob?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5052,08 %52,08 %  
nevím2829,17 %29,17 %  
ano1818,75 %18,75 %  

Graf

27. Je vhodné působení antikonfliktních týmů při zajištění fotbalových utkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Nevímotázka č. 29, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5254,17 %54,17 %  
Nevím2526,04 %26,04 %  
Ne1919,79 %19,79 %  

Graf

28. Pokud ne, uveďte proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
figurky k smíchu 16,67 %1,04 %  
nemají respekt. Jakoby tam nebyli :-)16,67 %1,04 %  
Ještě jsem neviděl AKT, že by při fotbalových utkáních jakkoliv komunikovala s fanoušky16,67 %1,04 %  
je to plýtvání silami, AKT jsou jen další zbytečná moderní vymoženost16,67 %1,04 %  
Jejich účast není nutná, existují jiné nástroje pro vhodné působení a komunikaci.16,67 %1,04 %  
Většinou nic neřeší.16,67 %1,04 %  
fanouškové jdou vyvolávat konflikty, nedá se s nimi bavit16,67 %1,04 %  
Každý občan ČR by měl vědět jaké chování je v mezích zákona a každý je seznámen s důsledky jeho porušení. Proč by měl antikonfliktní tým chodit v davu fanoušků a říkat jim jak malým dětem jak se mají chovat? Dle mého názoru zbytečné nasazení osob navíc. 16,67 %1,04 %  
velký počet fanoušků16,67 %1,04 %  
chodím na fotbal celý život a s násilím nebo konflikty jsem se tam nesetkala16,67 %1,04 %  
ostatní odpovědi PŮSOBÍ JAKO ČERVENÝ HADR NA BÝKA, POPŘ. SMĚŠNĚ
Pořádková jednotka má už v názvu slovo "pořádek", proč potom nasazovat na udržení pořádku antikonfliktní tým?
Stojí nás to akorát hodně peněz.. Považuji to za zbytečné.
bez komentáře
Působí to na fanoušky jako červený hadr na býka
533,33 %5,21 % 

Graf

29. Je účinná a efektivní spolupráce antikonfliktních týmů s pořádkovou jednotkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4243,75 %43,75 %  
Nevím3637,5 %37,5 %  
Ne1818,75 %18,75 %  

Graf

30. Pokud ne, uveďte proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakujicí se výtržnosti na stadionech19,09 %1,04 %  
figurky k smíchu19,09 %1,04 %  
Nelze odpovědět jednoznačně. V mnoha případech spolupráce funguje. Problém vzniká v okamžiku, kdy vedení PJ má zájem o efektivní nasazení AKT, avšak samotní členové PJ jsou přesvědčeni o nutnosti ataku. Pak vzniká bariéra mezi PJ a AKT.19,09 %1,04 %  
O jakou spolupráci by se mělo jednat? PJ ve většině případů neví, co má AKT na starosti, nedošlo ani v jediném případě k nějakému společnému výcviku. PJ obecně zastává názor, že AKT nepřináí žádný prospěch19,09 %1,04 %  
Antikonfliktní týmy jsou skvělá věc, ale efektivita chybí v obou směrech. Tzn., že chybí kvalitní komunikace mezi fanoušky a tím pádem i mezi anntikonfliktními týmy a pořádkovou jednotkou (přenos informací). Nedostatek zkušeností členů antiko. týmů.19,09 %1,04 %  
často špatná komunikace19,09 %1,04 %  
Z vlastních zkušeností AKT postával vždy někde stranou. V případě, že se dostal do debaty s fanoušky, nikdy nepřišel nikdo z AKT k velitelům PJ a nepředal jim žádné informace. 19,09 %1,04 %  
k násilí i nadále dochází, není mu zcela zabráněno, stále je co zlepšovat19,09 %1,04 %  
Většinou mají rozdílné vedení a každý z týmů jedná na vlastní pěst.19,09 %1,04 %  
Jakákoli přítomnost policie je "červený hadr".19,09 %1,04 %  
ostatní odpovědi fanoušci neberou policii 19,09 %1,04 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Dokážete od sebe rozlišit pojmy „bezpečnostní opatření, policejní opatření, policejní akce“?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Znáte dokonale interní normativní instrukce policejního prezidenta, kterým se upravuje zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Věnují se tyto pokyny dané problematice vyčerpávajícím způsobem?

12. Jste seznámen(a) s dohodou mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky ze dne 16.2.2009?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Dokážete od sebe odlišit spolupráci a součinnost?

25. Setkal(a) jste se již se členy antikonfliktního týmu?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Odpovídá současné potřebě konstrukce a úkoly pořádkových jednotek a antikonfliktních týmů?

26. Dokáže antikonfliktní tým dostatečně jasným způsobem předcházet agresivnímu jednání osob?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Je vhodné působení antikonfliktních týmů při zajištění fotbalových utkání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 29. Je účinná a efektivní spolupráce antikonfliktních týmů s pořádkovou jednotkou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Zaměstnání:

4. Dosažený stupeň vzdělání:

5. Setkal(a) jste se v minulosti s hromadným narušením veřejného pořádku?

6. Znáte dokonale interní normativní instrukce policejního prezidenta, kterým se upravuje zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí?

7. Jsou pro Vás tyto pokyny dostatečně srozumitelné?

8. Dokážete od sebe rozlišit pojmy „bezpečnostní opatření, policejní opatření, policejní akce“?

9. Věnují se tyto pokyny dané problematice vyčerpávajícím způsobem?

10. Odpovídá současné potřebě konstrukce a úkoly pořádkových jednotek a antikonfliktních týmů?

11. Je Vám známo doporučení Rady Evropy pro prevenci a potírání diváckého násilí při sportovních utkáních?

12. Jste seznámen(a) s dohodou mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky ze dne 16.2.2009?

13. Souhlasíte s odpovědností pořadatele akce za dění na stadionu?

14. Dokáže Policie ČR pružně reagovat v případě závažného porušování veřejného pořádku na fotbalových stadionech?

15. Mají v současné době policejní specialisté na problematiku diváckého násilí (tzv. „spotteři“) účinné mechanismy k predikci agresivního chování fotbalových fanoušků?

16. Souhlasíte s tím, že alkohol, pocit anonymity, přílišná identifikace s klubem a přehnaná fixace na vítězství jsou jedním z urychlovačů vzniku diváckého násilí?

18. Dokážete od sebe odlišit spolupráci a součinnost?

19. Je spolupráce a součinnost Policie ČR s Českomoravským fotbalovým svazem, obecní (městskou) policií, soukromými bezpečnostními službami, státními zastupitelstvími, hromadnými sdělovacími prostředky a médii v oblasti zajištění fotbalových utkání na dostatečné úrovni?

21. Předává Policie ČR dostatečným způsobem a efektivně informace a požadavky dalším subjektům, které se podílejí na zajištění fotbalových utkání?

22. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty plně konkretizuje úkoly jednotlivých stran:

23. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty je pouze formálním dokumentem:

25. Setkal(a) jste se již se členy antikonfliktního týmu?

26. Dokáže antikonfliktní tým dostatečně jasným způsobem předcházet agresivnímu jednání osob?

27. Je vhodné působení antikonfliktních týmů při zajištění fotbalových utkání?

29. Je účinná a efektivní spolupráce antikonfliktních týmů s pořádkovou jednotkou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Zaměstnání:

4. Dosažený stupeň vzdělání:

5. Setkal(a) jste se v minulosti s hromadným narušením veřejného pořádku?

6. Znáte dokonale interní normativní instrukce policejního prezidenta, kterým se upravuje zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí?

7. Jsou pro Vás tyto pokyny dostatečně srozumitelné?

8. Dokážete od sebe rozlišit pojmy „bezpečnostní opatření, policejní opatření, policejní akce“?

9. Věnují se tyto pokyny dané problematice vyčerpávajícím způsobem?

10. Odpovídá současné potřebě konstrukce a úkoly pořádkových jednotek a antikonfliktních týmů?

11. Je Vám známo doporučení Rady Evropy pro prevenci a potírání diváckého násilí při sportovních utkáních?

12. Jste seznámen(a) s dohodou mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky ze dne 16.2.2009?

13. Souhlasíte s odpovědností pořadatele akce za dění na stadionu?

14. Dokáže Policie ČR pružně reagovat v případě závažného porušování veřejného pořádku na fotbalových stadionech?

15. Mají v současné době policejní specialisté na problematiku diváckého násilí (tzv. „spotteři“) účinné mechanismy k predikci agresivního chování fotbalových fanoušků?

16. Souhlasíte s tím, že alkohol, pocit anonymity, přílišná identifikace s klubem a přehnaná fixace na vítězství jsou jedním z urychlovačů vzniku diváckého násilí?

18. Dokážete od sebe odlišit spolupráci a součinnost?

19. Je spolupráce a součinnost Policie ČR s Českomoravským fotbalovým svazem, obecní (městskou) policií, soukromými bezpečnostními službami, státními zastupitelstvími, hromadnými sdělovacími prostředky a médii v oblasti zajištění fotbalových utkání na dostatečné úrovni?

21. Předává Policie ČR dostatečným způsobem a efektivně informace a požadavky dalším subjektům, které se podílejí na zajištění fotbalových utkání?

22. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty plně konkretizuje úkoly jednotlivých stran:

23. Místní ujednání o spolupráci uzavírané při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních mezi zainteresovanými subjekty je pouze formálním dokumentem:

25. Setkal(a) jste se již se členy antikonfliktního týmu?

26. Dokáže antikonfliktní tým dostatečně jasným způsobem předcházet agresivnímu jednání osob?

27. Je vhodné působení antikonfliktních týmů při zajištění fotbalových utkání?

29. Je účinná a efektivní spolupráce antikonfliktních týmů s pořádkovou jednotkou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořák, J.Bezpečnost na fotbalových stadionech - divácké násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bezpecnost-na-fotbalovych-st.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.