Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost používání léků ve vztahu k dětem

Bezpečnost používání léků ve vztahu k dětem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fojtů
Šetření:04. 08. 2014 - 03. 09. 2014
Počet respondentů:949
Počet otázek (max/průměr):46 / 39.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká bezpečnosti používání léků. Hlavním cílem výzkumu je především zhodnotit uchovávání a používání léků v domácnostech z hlediska bezpečnosti dětí.

Dotazník je zcela anonymní, Vaše odpovědi budou použity jako podklad pro vypracování mé diplomové práce. Pokud není uvedeno jinak, zaznačte pouze jednu z nabízených možností.

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a pravdivé zodpovězení otázek.

Jana Fojtů, studentka 4. ročníku Farmaceutické fakulty VFU Brno

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V následujících otázkách se pod pojmem "dítě" rozumí věk 0-15 let.

Odpovědi respondentů

Speciální část:

1. Jaká je podle Vás nejčastější příčina otravy u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemikálie (čisticí prostředky, kosmetika, pesticidy,...)54457,32 %57,32 %  
léky15416,23 %16,23 %  
jedovaté rostliny a houby768,01 %8,01 %  
alkohol768,01 %8,01 %  
potraviny616,43 %6,43 %  
návykové látky282,95 %2,95 %  
nevím20,21 %0,21 %  
chemikálie i léky stejným dílem10,11 %0,11 %  
nepozornost rodičů10,11 %0,11 %  
nejméně 3 příčiny: jedovaté rostliny, léky a chemikálie10,11 %0,11 %  
hloupí a nedbalí rodiče10,11 %0,11 %  
více možností: alkohol a návykové látky u dětí nad 12 let, chemikálie u maĺadších 10 let10,11 %0,11 %  
nemohu se rozhodnout pro pouze jednu možnost10,11 %0,11 %  
Debilita rodičů10,11 %0,11 %  
úrazy10,11 %0,11 %  

Graf

2. Co je podle Vás nejčastější příčinou otravy léky u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhodné požití80184,4 %84,4 %  
podání nevhodného léku454,74 %4,74 %  
neúmyslná záměna léku353,69 %3,69 %  
podání správného léku, ale nesprávné (vyšší) dávky293,06 %3,06 %  
úmysl232,42 %2,42 %  
pro děti lehce dostupné léky (špatně uložené)10,11 %0,11 %  
děti je baští jako bonbonky, od útlého věku dítě má vědět, že užívá lék a nemlsá v nemoci bonbonky10,11 %0,11 %  
nepozornost rodičů10,11 %0,11 %  
Záleží od veku dieťaťa, ale malé deti neúmyselne a deti v dospievajúcom veku skôr úmyselne, keď majú psychické problémy10,11 %0,11 %  
viz odpověď 1.10,11 %0,11 %  
Že vidí rodiče, kteří si léky berou pravidelně10,11 %0,11 %  
dětská zvědavost, hra10,11 %0,11 %  
opět více možností, náhodné požití i velkéí množatví10,11 %0,11 %  
zvedavost10,11 %0,11 %  
Nedostatočný dozor pri užívaní liekov inou osobou.10,11 %0,11 %  
léky na dosah dětských rukou10,11 %0,11 %  
experimentování dítěte10,11 %0,11 %  
Nedostatečné zajištění léků z dosahu dětí - záměna za "bonbónky."10,11 %0,11 %  
nevím10,11 %0,11 %  
pokud je dítě malé, tak neúmyslné požití kvůli nedostatečné kontrole rodičů pokud je dítě větší, přikláním se k úmyslnému zneužití či za účelem sebepoškození, ať už z demonstrativního důvodu či anorexie atd.10,11 %0,11 %  
děti si myslí, že to jsou bonbony10,11 %0,11 %  

Graf

3. Co je podle Vás nejčastější příčinou náhodného požití léků dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atraktivní vzhled léků (například barevné léky připomínající lentilky)52255,01 %55,01 %  
přirozená zvědavost dítěte26327,71 %27,71 %  
dítě chce napodobit chování rodičů838,75 %8,75 %  
dítěti byl lék podáván jako bonbonek505,27 %5,27 %  
příjemná vůně a chuť léků171,79 %1,79 %  
nejdřív je naláká vzhled a pak jim chutná?10,11 %0,11 %  
nevychovanost a všetečnost10,11 %0,11 %  
nevhodně uložené léky v domácnosti10,11 %0,11 %  
neinformovanost dítěte.. 10,11 %0,11 %  
podíl každé z uvedených příčin10,11 %0,11 %  
to samé10,11 %0,11 %  
dostupnost léků v domácnosti10,11 %0,11 %  
Podobnost s cukrovinkami10,11 %0,11 %  
všechno dohromady10,11 %0,11 %  
kombinace všech výše uvedených10,11 %0,11 %  
špatné uložení léků (dostupné dětem)10,11 %0,11 %  
nevím10,11 %0,11 %  
asi kombinace uvedeného10,11 %0,11 %  
opět se nabízejí růz. varianty, pokud je dítě malé, může se jednat i o vzhled léků, tedy atraktivnost, barevnost. To asi chcete slyšet, protože tu není varianta jiná10,11 %0,11 %  

Graf

4. V jakém věku dochází podle Vás nejčastěji k otravám (intoxikacím) dětí způsobeným léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v batolecím věku (od 1 do 3 let)48150,68 %50,68 %  
v předškolním věku (od 3 do 6 let)40642,78 %42,78 %  
v mladším školním věku (od 6 do 11 let)282,95 %2,95 %  
ve starším školním věku - v pubertě (od 11 do 15 let)192 %2 %  
v kojeneckém věku (od jednoho měsíce do 1 roku věku)141,48 %1,48 %  
v novorozeneckém věku (do 1 měsíce věku)10,11 %0,11 %  

Graf

5. Setkal/a jste se s otravou dětí způsobenou léky nebo s náhodným požitím léků dětmi ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne82987,36 %87,36 %  
ano12012,64 %12,64 %  

Graf

6. Dokážete popsat příčinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

3 leté dítě si vzalo tabletky jako bonbon, léky byly v dosahu dítěte

Ano, matka nedávala pozor na dítě, nechala léky na stole a dítě už je mělo k dispozici.

Atraktivnost obalu.

Babička dítěte zapomněla léky na nočním stolku.

batole požilo léčivý krém -zřejmě mu připomínal jogurt nebo něco podobného k jídlu a hezky voněl.

Batole vynalézavě vyšplhalo na kuchyňskou linku a zmocnilo se platíčka s léky své starší sestry, které tato užívá denně na štítnou žlázu. Naštěstí požité množství asi dvou tabletek nemělo na dítě vliv (což bylo ověřeno i dotazem na toxikologickou poradnu).

Blbost doktora při předepisování dávkování.

bratr si myslel , že to jsou bonbonky

byly v dosahu a růžové

Cistici pripravek v dosahu ditete

čisticí prostředek v lahvi od limonády

Demonstrativní tentamen suicidium

Děti našly Enerbol a olízaly z něj sladký povrch. ten jim připomínal bonbóny, vnirřek jim nechutnal, léky vyházely za skříňku

Děti objevily na stole léky (kapky Aktiferrin), které nebyly dobře uzavřeny na bezpečnostní uzávěr. Chtěly napodobit rodiče, když jednomu z nich léky podávali. Naštěstí nedokázaly na lžičku nakapat dostatečné množství, většina skončila na tričkách.

děti si hrály na doktora v druhém případě myslely,že to jsou bonbony

dětská zvědavost, sestra (5 let) kamarádky z tuby vysála celou framikoinovou mast. Na druhou stranu musím říci, že je částečná chyba i na straně rodičů. Tato otrava dítěte nebyla první. Během půl roku byly v motolské nemocnici 5x kvůli pozření nevhodné látky.

Děvče náhodou objevilo v nočním stolku matčinu antikoncepci a ze zvědavosti ochutnalo

Dítě 3 leté našlo růžový brufen a cucalo ho, ale nechutnalo mu

Dítě na stole vidělo barevné tablety a v domění, že jsou to bombonky je pozřelo.

Dítě nalezlo narychlo odložené léky

Dítě našlo neuzavřenou lahvičku se sirupem. Rodiče omylem podali jinou dávku nežř předepsanou

dítě požilo hydroxid sodný, který našlo doma ve svém dosahu.

Dítě se domnívalo, že léky pomáhají a snědlo cizí lék, který mu nepomohl, ale ani neuškodil.

dítě se náhodně dostalo k lékům (pilulkám) a bavilo ho je cucat, polykat

Dítě se napilo jaru. Myslelo si nejspíše, že jde o klasickou láhev s pitím.

Dítě si podalo léky z málo dostupného místa, protože je chtělo ochutnat.

Dítě snědl o léky které byly vyhozeny u popelnice

Dítě vědělo, kolik odměrky si má vzít, ale bylo rychlejší, než přišli rodiče, kteří nevěděli, kolik si léku vzalo a kolik rozlilo, takže se jelo na pumpování žaludku.

Dítěti byl podáván dětský vitamín C jako bonbónek. Bohužel dětský acylp. měl stejný tvar a velikost, jako zmíněný C vitamín. Nepozornost rodičů-lék ponechán v dosahu dítěte.

Dítěti nebylo včas vysvětleno,že léky nejsou bonbonky

Dostupné léky např. v zásuvce v domácnosti, čistící prostředky volně ponechané v koupelně.

dostupnost a nezabezpečení léků

Dvojčata našla na nočním stolku ibalgin(růžovofialový).spolykala celé platíčko.Podle nich to byly bonbonky.

Dvouleté dítě využilo chvilky nepozornosti k tomu, aby požilo Vigantol určený pro miminko (takže mladšího sourozence), neboť vidělo, že ho miminku maminka chvilku před tím dávala.

Hrabala se nam mala holka ve skrince,stacily dve minuty - 5 let ji bylo.nastesti ves vyplivala

Chlapec nechtěl do školy a vypil oční kapky s atropinem. Málem to dopadlo zle, naštěstí se otec náhodně vrátil pro cosi domů.

Chutnala jí medicínka

Jednalo se o případ kde hrniček s desinfekce stál na stoleček (vypadal na první pohled jako mléko) a segra (tenkrát 4 letá) se z toho napila.

kamarádův syn snědl plato prášků na tlak, které bere jeho otec

kamrádky syn snědl 6 tabletek brufenu, když se ho ptali proč to spapal, řekl že se mu ty bonbonky líbili

lék byl podáván jako bonbon

Lékařka mi špatně diagnostikovala nemoc a předepsala mi špatný medikament.

líbily se jí malý kuličky, navíc jí chutnaly

maminka X nechává pod dřezem mycí prostředky na podlahu, dřez a kuchyň celkově. a její malý syn Y se napil trosku Sava a hned bylo zle. mel otravu a dlouho ležel v nemocnici. maminka může být ráda že kyseliny atd co používají má její manžel Z v garáži

Matka špatně uschovala HA.

můj tehdy tříletý bratr spořádal "na posezení" celé balení celaskonu. reakce byla tak prudká, že ho odvezli do nemocnice - zvracení, apatie, malátnost - ale docela rychle ho to přešlo

Nachystala som lieky mame,no nerátala som s rýchlosťou,akou moja vnučka uchytila lieky a zmizla pod stolom.Nakoniec sme takmer všetky našli,v nemocnici jej vypláchli žalúdok,no našťastie ich nepožila.Boli sme otupení,zomrel mi manžel,tak sme situáciu podcenili.Našťastie pochopila a už nikdy to neskúšala.

Ne

ne

ne

Nedbalost rodiče, ktrému tabletka hypnotika vypadla na koberec, ten ji nepoklidil, zvědavé dítě ji naslo a požilo, naštěstí jen hlouběji usnulo, ve druhém případě dítě našlo odložený blistr s barevnými dražé (zelená barva) a několik jich pozřelo, než bylo objeveno, zde již byl preventivně proveden zásah lékařské pohotovosti, ale dítě bylo po ošetření předáno zpět rodičům s důrazným poučením.

nedokážu

Nedostatečně zabezpečené léky, atraktivního vzhledu, podobající se lentilkám

Nedostatečné zabezpečení před dětmi

nepozornost matky

nepozornost rodičů

Nepozornost rodičů,volně se povalující tbl...

Nepřítomnost rodičů a léky připomínající bonbonky

nepzornost rodičů při ukládání léčiv

Nesprávné dávkování (chyba v přepočtu množství na váhu dítěte)

neumyselne podana vysoka davka lieku

nevhodné dávkování

nevhodné uloženív domácnosti

Nezabezpečené léky,zvědavost dětí

Po požití léhu dospělým, zůstala otevřená krabička v dosahu dítěte na stole. Než jsme se nadáli, tak dítě po ní sáhlo a ochutnalo. Naštěstí jen Ibalgin.

podcenění šikovnosti dětských prstíků, při otevírání neotevřitelných balení (blistrů)

považovali lék za lentilky - barva, vzhled

požití jedu na mravence - otrávený cukr (formitox)

požití odčervovacích tablet pro psa

předávkování Brufenem 14 ti letou slečnou - po dlouhé túře jí bolely nohy a lék nezabírl, tak si dávala další

Předávkování jako pokus o sebevraždu

předávkování paralenem při neklesající horečce

Při uklidu naše dítě v místě, ked bývá koberec našlo zakutálenou tabletku, byla růžová, tak ji ochutnalo.

Rodiče dostatečně nehlídali své dítě. To vylezlo poměrně vysoko a spořádalo dvě celá balení - v prvním případě to byl Properistol, lék řešící zácpu, v druhém případě lék na zklidnění děložních stahů. V obou případech vypumpován žaludek (pozn. podruhé už s pokutou...). Dítěti se nic nestalo.

Seniorem zapomenutá krabička s léky v dosahu dítěte

Sestra (cca 2 roky) spolkla hormony štítné žlázy matky, jež si je nachystala ke snídani. Na pohotovosti pak podali silné projímadlo.

Skoro, tchýně hlídala děti a mladší našel na jídelním stole dávkovač na léky a chtěl ochutnat - naštěstí starší ho viděl a zastavil. V té krabičce byly i léky na ředění krve, na srdce a klouby.

Stalo se to přímo mě když jsem byla malá a lákala mě zelená barva léků, které vypadali jako bonbónky.

Špatná diagnóza a tudíž i špatné léky.

To asi ne, ale celkem často mi někdo z kamarádů/kamarádek vyprávěl, že se mu to stalo v dětství.

V prvním případě byly léky na nočním stolku matky, dítě se jimi "odměňovalo" při hře. Ve druhém případě bylo dítě (2-3 roky) tak fyzicky zdatné, že vyšplhalo až do horní přihrádky kuchyňské linky, kde byla tuba s léky uložená.

Vedela som ze hore na policke su lieky, nedociahla som vsak na ne. Mala som asi 2 roky. Bola u nas navsteva - 4-rocny chlapec, ktory lieky dociahol. Spolu sme ich zacali jest. Ked to rodicia zistili volali zachranku a obidvoch nas okamzite zobrali na vyplach zaludka.

viz otázka č.3

vypité kapky do nosu, zůstaly zapomenuté na stole

záměna léků

Záměna léku za bonbon

záměna růžového Brufenu s bombony, vypítí leštěnky na nábytek

záměna s bonbonem dítětem

záměna s bonbony

záměna za bonbony

záměna za bonbony

zapomenutá krabička s léky na místě, kde dítě běžně dosáhne. Pak stačí chvilka nepozornosti a zvědavost dítka.

Zapomenute leky v dosahu ditete.

Znám jen z doslechu, ale dědeček dítěte nechal léky na stole

zřejmě dětská zvědavost-mlsnost (barevnost) a lék v dosahu dítěte = dospělý byl asi blbec!

zůstaly na kuchyňské lince, kde dítě mělo přístup

ZVĚDAVOST

Zvědavost

Zvědavost

zvědavost dítěte - barevná lentilka

zvedavost, napodoba rodice

zvracení, malátnost, ospalost, mluvení z cesty

zvracení,zmatenost

7. Setkal/a jste se se situací, že dítěti byl podán nevhodný lék či nevhodná dávka léku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne78482,61 %82,61 %  
ano16517,39 %17,39 %  

Graf

8. Popište prosím situaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

můj nemocný bratranec požil větší část léků, byl hyperaktivní a dostal se k nim, přesto že byly dobře uschované, volali jsme sanitku, museli jsme bratrance hlídat, aby neusnul, chodit s ním, fackovat a tak, potom ho odvezla sanitka, nevím, co s ním v nemocnici dělali, je to už hodně let nazpět

"nevím co mu je, tak mu předepíšeme antibiotika"

1.záměna při výdeji v lékárně 2.v nemocnici - mladá lékařka bez dohledu

1) dítěti do tří let byl podán acylpyrin a vyvolal reakci 2) běžné je zneužívání antibiotik u dětí a nedodržování doby léčby antibiotiky

Acylpyrin podaný neinformovanou matkou velmi malému kojenci - může způsobit vážné zdravotní komplikace

alergická reakce na paracetanol

Antibiotika na virózy jsou podávána běžně, naposledy jsem se s tím setkala jako zdravotnice na táboře, kde mi dítě chtěli přeléčit ATB, přstože CRP ani příznaky bakteriální infekci neodpovídaly (jsem VŠ mikrobiolog).

Antik. pilulku jsem dítěti podala díky své nepozornosti v domnění, že je to fluor.

ATB (v minulosti) povinne podavane detom a mladym do 18 rokov pri kazdej chripke a prechladnuti

Byl podán lék ve výši vhodné pro dospělou osobu

Byl podán nevhodný lék... dítě na něho bylo alergické, projevily se alergické reakce

byla špatně určená diagnóza

Byly mi podány léky na které mám alergii, ačkoli jsem to měla napsáno v kartě.

Často dávají rodiče dětem analgetika, aniž vědí, zda jsou vhodná pro děti...

dala som omylom mladsiemu synovi davku lieky ktoru mal dostat starsi syn

Dcera měla silnou vyrážku na rukách,lékař konstatoval,že jde o svrab a předepsal mazání a nějaký lék, dnes přesně nevím o co šlo. Při vyzvednutí léků pan lékárník konstatoval,, to se mě nezdá,to na svrab nevypadá,nesnědla nějaké čerstvé ovoce"? To byl trefený hřebíček na na hlavičku. Samozřejmě snědla po zimě první koupená rajčata bez omytí a to byl ten problém,který za pár dnů zmizel bez podávání jakéhokoliv léku.

Dcérke doktorka predpísala sirup od kašla.Dcérka nariekala pri každom požití,tak som s ňou navštívila zastupujúcu lekárku.Zapísala jej do karty alergiu na liek a napísala iné lieky,ktoré jej pomohli.

Dceři předepsány tlumící léky v nevhodné dávce neodpovídající věku dítěte, léky by násobily svůj účinek. Až na upozornění lékárníka, že kombinace je nevhodná a dítě by mohlo být až v bezvědomí, předepsala lékařka něco jiného.

Dětská lékařka namísto toho, aby dítěti udělala krevní testy, předepsala mu 6x denně ibuprofen. Okamžitě jsme od této doktorky odešli a u jiné, která krevní testy dělala jsme zjistili, že je to na antibiotika a máme hnisavou angínu, na kterou by v žádném případě nějaký ibuprofen nebo ibalgin nepomohl :-/

dítě bylo léčeno ve 3 letech psychofarmaky vhodnými dávkováním a složením pouze pro dospělé od 18 let

dítě dostalo lék proti bolesti určený pro dospělé- nevhodná léčivá látka v nevhodném množství

dite dostalo paralen ve skolce, ucitelka to nerekla rodicum ti dali diteti dalsi tabletku paralenu a dite po prevozu do nemocnice zemrelo.

dítě lék nesnaselo

dítě si samo vzalo lék s tím že některý z rodičů si jej taky bral když ho něco bolelo

dítě v batolecím věku dostalo ke snížení horečky "dospělácký" paracetamol

Dítěti byl ordinován lék proti bolesti a horečce jako dospělému.

Dítěti byla omylem podána dvojnásobná dávka sirupu na tišení bolesti.

Dítěti byla podán Aspirin, holčička měla Reyův syndrom. Vše dobře dopadlo.

Dítěti byla podána nadměrná dávka ibalginu, více léků se slabším účinkem, klasická situace "je to jenom dvoustovka", dítěti následně nateklo oko na několik hodin. Několikrát jsem také zaslechla o předávkování dítěte paracetamolem (paralenem). Obě situace vznikly na základě ignorance, nevzdělanosti a neinformovanosti rodičů ohledně účinných látek a dávkování léků.

dítěti jsem podala špatnou dávku antibiotik...špatně jsem pochopila písemnou instrukci lékárníka na krabičce.

Dítěti se měl dávat lék Vigantol (nevím zda je název přesný, pouze jsem jej slyšela) kdy se měla dávat jedna kapka denně a prarodiče si spletly dávkování a dali více kapek několikrát denně. Bylo to neúmyslné, prarodiče si pouze spletly dávkování s jiným lékem.

Doktor navrhl dítěti naprosto nevhodný lék (neúměrný jeho věku). Jednalo se o kortikoidy podané dítěti ve věku 1rok. Doktor předem odmítl alternativní léčbu.

Došlo k záměně léku na předpis lékárnicí, lék jsem nepodala.

chybně přepsané dávkování z receptu na krabičku léku (lékárníkem v lékárně), naštěstí bylo vyšší dávkování tohoto léku neškodné

jako u předchozího

Jednalo se o omyl, spatna lahvička...

Jsem dětská sestra - občas se stalo, že rodiče hlásili chybu v medikaci, např když dívě vraceli z propustky.(Dítě mělo z nemocnice nasazené léky, které rodiče neznali a neměli je zažité)

Jsem lékárník a setkávám se s dotazy a popisem často. Mnohdy si dítě vydupe další dávku sirupu proti teplotě, protože mu chutná a nebo se v nestřežené chvíli zmocní lahvičky samo. Též bývá časté špatné odměření dávky, případně se dá lék pro dospěláky protože doma nic jiného nebylo a přece k lékaři nepůjdeme, protože by tam dítko mohlo něco chytit !

Jsem zdravotní sestra pracující na dětském oddělení, v některých případech se setkáváme s tím, že rodiče děti poddávkovávají či naopak předávkovávají. Nejčastěji léky na teplotu. Nebo také při horečkách podávají střídavě po 4h 2léky na teplotu a netuší, že jde o stejnou látku. Např. Ibalgin a Nurofen. Nemálo se stává, že třeba sestiletelemu dítěti rodiče podávají na horečku reklamovane rozpustne horké nápoje, které obsahují velkou dávku antipyretika.

Jsem zdravotní sestra, mam vyšší pravděpodobnost se s touto situací setkat. Sousedka má dítě a šla pozdě pro radu. Dítě není malý dospělý...Předávkování Paralenem, Ibalginem.Rodiče dali dítěti na tábor léky a samo si je bralo jako bonbony, doplňky stravy taky ovlivňují i negativně zdraví. Různé čaje atd. alergie...jídlo...drogy alkohol, cigarety...

Kdysi se mi svěřila kolegyně, že lékařka naordinovala jejímu dítěti léky, po kterých mu bylo ještě více zle, ale podrobnosti si nevybavuji. A jedna známá lékárnice "uspávala" děti Diazepamem, když potřebovala klidný večer.

Když jsem byla malé miminko, tak jsem místo sirupu dostala od doktorky předepsané normální léky, které byly určené pro dospělé a děti od šesti let.

když lékař napsal dítěti penicilin, na které dítě je alergické (do této doby se o alergii nevědělo)

kinedril-2xvíce, aby tuplem nezvracelo.

Kojenec dostal předpis na antibiotika v kapičkách a rodiče nebyli informováni, jak dlouho má být lék podáván (podávali 3x déle, než měli).

Lék nebyl správně spočítán u dítěte s renálním selháním

lekar neodhad diagnozu

Lekar se spletl a predepsal o desetinnou carku vyssi davku leciva novorozenci. Sestra tuto davku s odvolanim na lekare par dennimu miminku s klidem ordinovala (podavala injekcne) a vzdorujici matku ignorovala. Vedlejsi ucinek gentamicinu je ototoxicita; matka pak byla pul roku ve stresu jestli jeji dite nebude do smrti hluche.. Nastesti neni.

Lékař předepisuje léky, které dítěti nezabírají a než najde skutečně účinný lék, do dítěte je před tím naordinovaná neuměrná a zbytečná dávka jiných léčiv.

lékař určil nesprávnou diagnózu a dítě bylo léčeno na jinou nemoc

Lékařka mi špatně diagnostikovala nemoc a předepsala mi špatný medikament.

lékařka předepsala dvouletému synovi lék, který je určen pro dospělé.

lékařka předepsala vysokou dávku léku

Má sestra byla při angíně otrávena penicilinem

matka hypochondr dávala své dceři své léky na bolesti

Matka podala větší množství Nurofenu novorozené dceři, protože měla starší děti též nemocné a davku/množství popletla.

Matka si spletla dítě - lék určený staršímu sourozenci podala omylem kojenci

matka zapomněla na pokyny lékaře, bez ověření podala množství léku "tak nějak přibližně", nic se nestalo, šlo o přípravek na posílení imunity nebo nějaký vitamin

matkasi myslela že léky pro dospělé může užívat i dítě

Mé dítě dostalo příliš silné dávky antibiotik a dostao silný průjem a vyrážku.

Místo dvou léků byl podán jen jeden - ten druhý měl mírnit alergickou reakci prvního, takže nastala.

Myslím si, že očkování je pouze farmaceutická lobby, tudíž to považuji za nevhodný způsob léčby či jako prevenci nemocí, které nám již dávno nejsou nebezpečné, vzhledem k pokrokům lidstva a jeho rozvoji jak na poli hygieny, tak po stránce úpravy stravy, ale je nám to prezentováno přesně obráceně a s patřičnou dávkou strachu z něčeho, co není relevatní, vzhledem k výše zmíněnému. Jde dle mého o praktiky za pomoci zastrašování donutit lidi k dobrovolnému poškozování svého zdraví maskováním se za vědeckou medicínu a tím vytváření si početné klientely pro budoucnost, tedy jistý obrovský zisk pro výrobce léků a sér.

na receptu bylo od lékařky uvedeno dávkování léku pro dospělého, i když se jednalo o batole. Naštěstí v lékárně paní magistra byla všímavá.

Na táboře dítě mělo lék s dávkováním které (jak se po několika dnech po prozkoumání ukázalo) překračovalo běžné dávkování, dítě bylo duševně dost mimo a ukázalo se že je to kvůli lékům.

naprosto nevhodné je například plošné očkování, podávání antibiotik, léků typu panadol, obecně obsahující paracetamol

např. jsou nemocní sourozenci, dostanou oba ATB, ale každý má mít jinou dávku apod.

naštěstí se nic nestalo, nebyl to lék, kterým by se dítě mohlo otrávit, nejvíce to odnesli rodiče, kteří byly strašně vyděšení

Nebylo to jednou, naštěstí ne u mne nebo mých příbuzných

nedávno kamarádka namazala dítěti štípance Fenistil gelem a celý den strávili u moře na slunci, samozřejmě došlo k fotosensibilitě

Neinformovanost rodičů

Nejčastěji při léčbě běžných nemocí a to na základě přesvědčení nebo zkušeností rodičů, případně i lékařem špatně navržené dávkování, zbytečně na maximální dávce. Pracuji v lékárně.

Někdo naplnil lahvičku od sirupu jinou chemikálií a nikde záměnu obsahu neoznačil. Po čase lék podán dítěti. Naštěstí dle reakce dítěte byla zjednána okamžitá náprava a dítě bez úhony přežilo. Cca 25 let stará událost.

Nevhodná diagnostika dospělých bez konzultace s Lékařem

nevhodné dávkování silného léku - zvracení, průjem, nespavost

nezkušený lékař v nemocnici

Otazka č. 7 ponekud matouci - pokud chapu ve smyslu zameny/ omylu za jiny spravny lek, pak tato situace nenastala. Spatna diagnoza a predepsani nevhodneho leku nastalo vicekrat.

paracetamol po vakcinaci, leky proti bolesti urcene pro dospele, ATB na virove onemocneni

PARALEN PREVENTIVNĚ

Podání Paralenu malému dítěti při teplotě rozdrceného na lžičce a rozpuštěné v čaji.

Pochybovala jsem o správné diagnoze.

Popletené lahvičky kapek do nosu pro dospělé a děti, když měla rýmu celá rodina

Pracuji jako Zdr. sestra, takže v nem. jsem se setkala s dětmi po otravě - okolnosti co a jak se stalo neznám.

Pracuji v dětské ambulanci, je to běžné i vinou výrobců - uvádějí nesprávné dávkování.

pracuji v lékárně.dost často se setkáváms tim, že rodiče špatně dávkují léky,popřípadě neřeší možné kontraindikace.příkladem je endiaron na prujem,který je až od 40KG hmotnosti:(

Prilis vysoke davky leku vzhledem k veku a vaze ditete, nevhodne kombinovane.

Reakce na podaný lék se projevil alergickou reakcí (vyrážka, zrychlené dýchání)

rodiče nevěděli o alergii dítěte na účinnou látku

Sestra zemřela na nevhodné léčivo.

setřička dala omylem vyšší dávku penicilinu

syn známých dostal od lékaře na pohotovosti lék nevhodný pro jeho věk, matka na to přišla doma při podrobném pročtení příbalového letáku než mu to podala

Šlo o mého syna, tchýně mu podala lék proti horečce, ale nižší dávku, nešlo o předávkování.

špatná diagnóza

Špatně přečtený informační leták

špatně přečtený příbalový leták

špatně spočítaná dávka

špatně vypočetli dávkování, lékárns řešila situací telefonicky

špatně vypočítaná dávka podle váhy

Špatně zvolené množství léku (sirupu), v závislosti na věku dítěte. Mladší dítě dostalo dávku staršího dítěte.

Špatně zvolený lék doktorkou

špatný lék-antibiotikum

U mé sestry se v kojeneckém věku projevila alergie či reakce na podaná antibiotika (vyrážka). Doktorka na pohotovosti prohlásila, že jde o bílý mor a vedlo to k pořádnému vyděšení rodičů. Že nemá pravdu se projevilo později. Na druhou stranu lze alergii na antibiotika u kojenců předvídat špatně, kdyby to šlo dobře, nebyla by podána nevhodná antibiotika.

u probiotických kapek jsem si nevšimla, že se mají naředit vodou, bylo to tam špatně označeno, výsledkem byl naštěstí jen průjem

už se nepamatuji

V lekarně nám špatně napsaly dávku sirupu antibiotik

v nemocnici dali mému synovi, kterému bylo sedm měsíců, čípek pro dospělou osobu

V roce 1967 byl podán lék injekčně sotva tříletému dítěti při velmi vysokých horečkách. To zkolabovalo a upadlo do komatu. (asi týden koma) Po letech se rodiče dověděli, že podobných případů bylo víc (a ne všechny končily šťastným koncem)! Ošetřující lékařka to uznala. Lék byl vadný - určitá série. Ale nic dalšího. Dítě po probuzení krmili zas z lahve, přebalovali jako kojence, neumělo mluvit ani chodit. Vše tedy začínalo od začátku. Krom toho nepoznávalo své blízké ani vlastní rodiče. Byly to těžké roky.

velké bolesti, předávkování brufenem dětským - sirupem

velmi silný hormonální lék na léčbu alergie podán cca 5ti leté holčičce

viz 6.

viz. výše

všeobecně podávání léků dětem jako dospělým

Vynechané dávky předepsaného léku, nebo zvýšení doporučeného dávkování proteže "to nezabralo"

z dávnější historie, známá mých rodičů, povoláním farmaceutka na rodičovské dovolené a holčičkou nemocnou rakovinou, dostala v lékárně namíchaný lék (nevím na co). Matce se ale nezdála vůně, připomínalo jí to kyselinu. Posléze se zjistilo, že lék byl namíchán v nesprávném poměru,záměna desetinné čárky při přípravě, takže lék byl desetkrát silnější než měl být.

záměna

Záměna dvou léků, které mělo dítě užívat

Záměna Kinedrylu (naštěstí jen jedné tablety) za antibiotika.

záměna léků

záměna léku při vydávání lékárnou

zbytečné podání antibiotik, po vysazení ustaly trávicí potíže a došlo k rychlému uzdravení - asi se jednalo o virozu

zbytečně předepsaná antibiotika

Zdravotní sestra podala těhotné ženě omylem desinfekci,zemřela matka i dítě.2014

9. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření, k čemu se lék používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne93298,21 %98,21 %  
ano171,79 %1,79 %  

Graf

10. Dokážete popsat kdy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

často, znám indikace léků

Dostaneme-li ho předepsaný, nebo nám ho doporučí v lékárně na naše potíže, nebo lék je známý jako třeba paralen

Horecka, kašel.

Jednou jsem omylem podala lék zamezující kašli místo léku na vykašlávání.

Když ten lék znám, pravidelně to naše děti užívají

na doporučení lékaře

Podání B-komplexu jako placeba - na bolest hlavy

Podavame zatim pouze kapky Vigantol a Kanavit predepsane lekarem a to me nenapadlo overovat

Pokud doktorka určí co a jak máme dávat

pokud znám co dávám

Předepsáno lékařem.

Při průjmu

Při štipnutí hmyzem automaticky podávám zirtek a při bolestech různé léky od bolesti, ba dokonce sem ordinoval sice 16tileté antibiotika.

studovala jsem chemii a farmacii, takže ověřování nepotřebuju

už jsme ho dříve užívali

Vigantol - byl nám předepsán

Znám-li lék

11. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření správného dávkování pro dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne89494,2 %94,2 %  
ano555,8 %5,8 %  

Graf

12. Dokážete popsat kdy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byly to nějaká analgetika typu Brufen pro děti a předpokládala jsem typické dávkování jedné tablety - které, jak jsem zjistila později, když jsem příbalák četla, bylo přiměřené.

Horečka

ibalgin

kapky proti kašli - vždycky je to tak cca 20 kapek

Kapky proti kašli neměly uvedeno dávkování a příbalový leták jsem u sebe neměla. Odhadla jsem množství kapek.

kapky proti kašli, lék proti alergii při pobodání hmyzem

Kašel, sirup

když bylo ve věku 8 let, ale jednalo se jen o prášek proti bolesti hlavy - podala jsem nižší dávku, než je dávka pro dospělé, ale přesně jsem nevěděla, jaká má být

Když je předepsaný lékařem

Když jsem nemohla najít příbalový leták. Ale šlo o léky, které bezne užíváme, takže jsem měla alespoň hrubou představu o správnem dávkování.

Když jsem si byl jist,že lékař je svědomitý a lékárník je profesionální.

Když jsem si byla jistá, kolik správná dávka je, a nepotřebovala jsem si dávkování ověřovat. Bylo to např. u kapek na kašel na noc.

když jsme ho dříve užívali nebo nám v lékárně napsali na krabičku jak jej užívat

Když mi sestra řekla, že ji bolí hlava a já měla xxx u sebe

Když nebyla možnost získat informace a následky nemohly být závažné

Když nemám v příruční lékárničce příbalový leták, někdy někdy dávku odhaduji (např. u aktivního uhlí, laktobacilů atp.)

kinedril před cestou autobusem

leky proti bolesti (rustove u deti) davkuji od oka - jiz celkem odhadnu, ale u trileteho ditete s toleranci 1-2 ml - coz je asi dost, ale pri polykani stejne dite lek odmita, neco vyplivne, takze urcit davku leku, kterou dite skutecne pozilo stejne prakticky temer nelze

na dovolené, chyběl mi příbalový leták, odhadla jsem dávkování dle zkušenosti s prvním dítětem (paralen pro děti)

NA promitani, na bolest hlavy, polovinu Paralenu.

na snížení teploty, v noci, bez možnosti navštívit pohotovost

Na táboře dítě mělo lék s dávkováním které (jak se po několika dnech po prozkoumání ukázalo) překračovalo běžné dávkování, dítě bylo duševně dost mimo a ukázalo se že je to kvůli lékům.

nemela jsem letak jaka ma byt davka leku

Neocephyl - dříve bylo v letáku, že od 14 let, nyní je až od 16 let.

Pokud doktorka určí co a jak máme dávat

pokud lék znám

před dvěma měsíci

před několika lety, léky na kašel a alergii

Předepsáno lékařem.

při alergické reakci jsem podala neteři Zirtec.

Při horečce, ale jsem z lékařské rodiny, takže dokážu odhadnout, co by bylo moc.

při kašli

při nachlazení ( jen třeba sirupy, kapky proti kašli, nikdy ne analgetika nebo např. antibiotika!) jsem z lékařské rodiny, dávkování a nebezpečí znám.

Stejně jak o předchozí otázky - dostaneme recept, v lékárně nám to řeknou, nebo to znám

studovala jsem chemii a farmacii, takže ověřování nepotřebuju

u těch probiotických kapek

V jeho šesti letech.

Vigantol - byl nám předepsán

Viz predchozi odpoved, tyto kapky nam jeste popsala pani lekarnice davkovanim na krabicku

vysoká teplota dítěte, lék, který jsem sama používala

Zdravotník na táboře, ibuprofen, podáno dítěti ve věku dospívání

Znám-li dávkování

13. Užíváte Vy osobně léky před dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne30532,14 %32,14 %  
ano24325,61 %25,61 %  
spíše ano20821,92 %21,92 %  
ne19320,34 %20,34 %  

Graf

14. Užíváte Vy osobně vitamíny a doplňky stravy před dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25326,66 %26,66 %  
spíše ano24125,4 %25,4 %  
ne23224,45 %24,45 %  
spíše ne22323,5 %23,5 %  

Graf

15. Jakým výrazem nazýváte lék, když o něm mluvíte s dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výraz naznačující, že se jedná o lék - lék, medicínka, sirup87892,52 %92,52 %  
Nemám děti40,42 %0,42 %  
výraz naznačující, že se jedná o pochoutku - cukrovinka, bonbonek, pamlsek30,32 %0,32 %  
prášek20,21 %0,21 %  
Nemluvím s dětmi o lécích20,21 %0,21 %  
Osobně léky absolutně odmítám, muj postoj je pro okolí nepřípustný, ale přesto i přes muj poměrně mladý věk proferuju léčení bylinkama a slivoviců.10,11 %0,11 %  
oboje předešlé možnosti, tak aby to spolkli10,11 %0,11 %  
vitamínky - používáme i pro antibiotika, ví že vitamíny jsou zdravé10,11 %0,11 %  
maskované v jídle, jinak je nechtějí10,11 %0,11 %  
jedná se o lék,který se podává při špatném stavu člověka10,11 %0,11 %  
lék a tečka10,11 %0,11 %  
na co to má - aby se ti lépe dýchalo atd10,11 %0,11 %  
nebavím se s dětmi o lécích10,11 %0,11 %  
zatím nijak10,11 %0,11 %  
lék, svinstvo, jed10,11 %0,11 %  
nejlépe nijak - "tady máš spolkni to"10,11 %0,11 %  
jednoznačně pojmenuji lék i jeho indikaci a specifikaci jen pro moji osobu10,11 %0,11 %  
lék od pana doktora, jen pro nemocné10,11 %0,11 %  
výraz lék není lékopisný, takže jej nepoužívám, čípku říkám čípek, sirupu sirup, tabletě tableta apod.10,11 %0,11 %  
je to lék, který je POUZE MŮJ a nikdo jiný ho brát nesmí, pokud máš léky ty, napíše ti ho dětský lékař, případně je koupen v lékárně specielně pro tebe10,11 %0,11 %  
Nijak, nejím ho před dětmi10,11 %0,11 %  
výraz že jde o lék a na jakou je chorobu10,11 %0,11 %  
řeknu pravdu10,11 %0,11 %  
FUJTAJBLÍKY10,11 %0,11 %  
nemám dítě10,11 %0,11 %  
nesmí užívat nikdo jiný10,11 %0,11 %  
"jedy"10,11 %0,11 %  
JALO LÉK10,11 %0,11 %  
nemluvím s děckama, žádné nemám10,11 %0,11 %  
jde o lék jen pro dospělé10,11 %0,11 %  
bobule10,11 %0,11 %  
nevím, nemám děti10,11 %0,11 %  
prášek proti bolesti atd.10,11 %0,11 %  
lék a vždy jsem zdůrazňovala, že lék je jen pro určitou osobu, jiné muže uškodit. úměrně věku dítěte10,11 %0,11 %  
důvod,proč jej užívám 10,11 %0,11 %  
jedná se o lék, který potřebuje nemocný10,11 %0,11 %  
s žádným dítětem o léku nemluvím10,11 %0,11 %  
Je to jedno Madlenka má 11 měsíců a tak mi nerozumí.10,11 %0,11 %  
s pojmenovanim ze je to lek na neco konkretniho co me boli10,11 %0,11 %  
Liek má človeku pomôcť, ale lieky od bolesti nie sú dobré, takže ich treba užívať čo najmenej a radšej sa napiť čistej vody a ísť si pospať10,11 %0,11 %  
nenazývám10,11 %0,11 %  
nemám dítě, ale podala bych mu to tak, aby pochopil, že se jedná o medicínu ne o bonbonek10,11 %0,11 %  
maminka je nemocná a to mi pomůže10,11 %0,11 %  
drogy10,11 %0,11 %  
Že je to pro zdravého nebezpečná věc, kterou múže užívat jen nemocný a jen tak, jak řekne lékař.10,11 %0,11 %  
lék a ten jí jen ten, kdo je nemocný a musí, není to dobrý10,11 %0,11 %  
přímo lék, vitamíny10,11 %0,11 %  
nemluvim o lecich,nepouzivam zadne,nikdy zatim.10,11 %0,11 %  
vitaminky, ale zatim to nevnima10,11 %0,11 %  
Lék na bacil10,11 %0,11 %  
nemluvím s dítětem o lécích10,11 %0,11 %  
Je to liek pre mňa a nie je vhodný pre deti.10,11 %0,11 %  
práček/lék10,11 %0,11 %  
Vzhledem k tomu, že jsem mluvil jen s dospívajícími dětmi nazývám lék jeho komerčním názvem10,11 %0,11 %  
lék na bolest10,11 %0,11 %  
v mém okolí se žádné děti nepohybují10,11 %0,11 %  
vysvětlím jak se lék jmenuje a na co se používá10,11 %0,11 %  
je to lék, který mi pomůže na daný problém10,11 %0,11 %  
snažím se lék užít v soukromí, pokud se zeptá, vysvětlím mu, co mám za problém a proč lék užívám10,11 %0,11 %  
jedná se o lék a jeký mm k tomu důvod10,11 %0,11 %  
Přesně definuji: kapky na kašel, kapky do nosu, sirup na teplotu atd.10,11 %0,11 %  
zatím neužívám10,11 %0,11 %  
jedná se o lék, který je ale na něco10,11 %0,11 %  
Dcera přesně ví nač který lék užívám, aby věděla, který mi podat, kdyby se něco stalo, u nás je zvláštní situace a dcera je v tomto ohledu velmi dobře poučena.10,11 %0,11 %  
lék - prášek - nazývám ho jménem10,11 %0,11 %  

Graf

16. Kdy je podle Vás vhodné informovat dítě o obecném užívání léků a o bezpečnosti užívání léků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
co nejdříve – začít postupně již během batolecího věku (od 1 do 3 let)38040,04 %40,04 %  
předškolní věk (od 3 do 6 let)28630,14 %30,14 %  
je to individuální – při naskytnutí vhodné příležitosti (např. dítě má užít lék, vidí léky u příbuzných, otázky dítěte na léky)19920,97 %20,97 %  
mladší školní věk (od 6 do 11 let)757,9 %7,9 %  
později – starší školní věk (od 11 do 15 let)90,95 %0,95 %  

Graf

17. Kdo by měl podle Vás informovat dítě o užívání léků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič či zákonný zástupce86190,73 %90,73 %  
lékař464,85 %4,85 %  
lékárník40,42 %0,42 %  
lékař i rodič30,32 %0,32 %  
učitel20,21 %0,21 %  
všichni20,21 %0,21 %  
všichni uvedení20,21 %0,21 %  
rodič10,11 %0,11 %  
rodiče a ve škole by to měli také probírat, když už se baví o drogách a antikoncepci10,11 %0,11 %  
rodiče ale i ve škole10,11 %0,11 %  
obecně rodič a škola, při nemoci lékař a lékárník rodiče10,11 %0,11 %  
všichni vyjmenovaní10,11 %0,11 %  
kdokoli a kdykoli je to vhodne. zejmena by meli vedet, ze brani leku neni samozrejmost - aby si pak nedavali pubertaci ibacek preventivne napr. nez jdou lyzovat!!10,11 %0,11 %  
primárně rodiče, u větších dětí lékárník či lékař, dítě by mělo vysvětlení užívání v ordinaci být přítomno10,11 %0,11 %  
odborně zainteresovaní - lékař, lékarník10,11 %0,11 %  
RODIČE I UČITELÉ10,11 %0,11 %  
osobně myslím, že jak rodiče, tak učitelé ve škole, případně i doktoři10,11 %0,11 %  
lékař, lékárník, rodič pokud lékům rozumí10,11 %0,11 %  
dle situace a věku dítěte každý z uvedených10,11 %0,11 %  
i učitel10,11 %0,11 %  
jak lékař, tak i rodič10,11 %0,11 %  
lekár, rodič prípadne starý rodič10,11 %0,11 %  
každý z nich10,11 %0,11 %  
z lékaře má respekt, k rodiči důvěru, informovat by ho měli oba10,11 %0,11 %  
Všichni, hlavně ale rodiče10,11 %0,11 %  
rodiče, prarodiče, jiný blízký člověk dle situace. opakovat, opakovat, opakovat. 10,11 %0,11 %  
hlavně rodiče, ale i všechny uvedené možnosti 10,11 %0,11 %  
ten, kdo s ním je10,11 %0,11 %  
Na prvním místě rodič, ale samozřejmě všichni, pokud na to přijde řeč!10,11 %0,11 %  
kdo podává lék10,11 %0,11 %  
rodič (role) a lékař(role a odbornost) - v souladu10,11 %0,11 %  
všichni kdo jsou kolem léků přítomni10,11 %0,11 %  
lékař, rodič, popřípadě ten, kdo lék podává (když má)10,11 %0,11 %  
lékař, rodič, učitel10,11 %0,11 %  
rodič i lékař10,11 %0,11 %  
když na to přijde, tak lékař, také lékárník, samozřejmě rodiče, někdy poradí i učitel, proč tu není kolonka "další možnosti", respektive "více odpovědí najednou"?10,11 %0,11 %  

Graf

18. Kde byste hledal/a informace o bezpečném uchovávání léků ve vztahu k dětem? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u lékaře53656,48 %56,48 %  
na internetu51454,16 %54,16 %  
u lékárníka50052,69 %52,69 %  
v informačních brožurách, v letácích40742,89 %42,89 %  
v odborné literatuře20021,07 %21,07 %  
u známých15916,75 %16,75 %  
v médiích (televize, rozhlas, časopisy)737,69 %7,69 %  

Graf

19. Hledáte cíleně informace o užívání a uchovávání léků ve vztahu k dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33535,3 %35,3 %  
spíše ne29531,09 %31,09 %  
spíše ano18119,07 %19,07 %  
ano13814,54 %14,54 %  

Graf

20. Myslíte si, že jsou dostupné informace týkající se bezpečnosti užívání léků ve vztahu k dětem dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano34636,46 %36,46 %  
nevím20721,81 %21,81 %  
spíše ne19920,97 %20,97 %  
ano13914,65 %14,65 %  
ne586,11 %6,11 %  

Graf

21. Co si představíte pod upozorněním v příbalové informaci: „uchovávat mimo dosah a dohled dětí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uchovávat v uzamčené skříni56359,33 %59,33 %  
uchovávat ve výškách (minimálně 1,5 metru nad zemí)24325,61 %25,61 %  
obojí30,32 %0,32 %  
v lékárničce20,21 %0,21 %  
uchovávat mimo dosah a dohled dětí20,21 %0,21 %  
obě možnosti20,21 %0,21 %  
aby o nich děti vůbec nevěděli10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby k nim dítě nemělo přístup - individuálně podle možností každé rodiny10,11 %0,11 %  
v jakékoli uzavřené skříni, boxu10,11 %0,11 %  
kde o tom neví10,11 %0,11 %  
na tajném místě,ve výšce,kam došáhnu jen já.10,11 %0,11 %  
dle situace - doma u malých dětí vysoko a nedostupně, na táboře v zamčené lékárničce10,11 %0,11 %  
tam kam dítě nedosáhne, nebo se tam ani s pomocí nedostane 10,11 %0,11 %  
obě předchozí možnosti současně10,11 %0,11 %  
aby o lécích vůbec nevěděli10,11 %0,11 %  
uchovat je tak aby dítě nevědělo, kde lék je10,11 %0,11 %  
na místě, kde by to nehledal10,11 %0,11 %  
uchovávat tam, kde se k léku dítě nikdy nemůže dostat10,11 %0,11 %  
kombinace výše uvedeného10,11 %0,11 %  
uchovávat tam, kde dítě nemá přístup a na místě zvlášť určeném pouze pro léky (např vlastní zamčená skříňka)10,11 %0,11 %  
Minimálně 1,5m nad zemí v uzamčené skříni a pokud možno nedostupné ani s přisunutím židle apod...10,11 %0,11 %  
univerzální alibi výrobce10,11 %0,11 %  
lék není volně na stole přístupn dítěti10,11 %0,11 %  
uchovávat v místě, kam nemá dítě běžný přístup (např. osobní skříňka s kosmetikou)10,11 %0,11 %  
Záleží na dítěti - u nás se "výška 1,5m nad zemí" neosvědčila, nyní máme tak vysoko, že sotva já tam dosáhnu ze židle.10,11 %0,11 %  
uchovat tak,aby se jich dítě nezmocnilo10,11 %0,11 %  
dostatecne vysoko, v uzavrenem prostoru, podle ucinnosti a formy aplikace leku i uzamcene-morfin, injekcni formy atd.10,11 %0,11 %  
kdekoliv, kde se k lékům dítě nedostane10,11 %0,11 %  
Ve výšce dokud se děti nemohou do takové výšky dostat, potom v uzamčené skříni10,11 %0,11 %  
tak aby dítě nemělo přístup10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby byl zamezen přístup dítěte (ve výšce, ve skříňce, v krabici atd10,11 %0,11 %  
na místě kde dítě nesmí10,11 %0,11 %  
uchovávat na zabezpečeném místě, aby se k němu dítě nedostalo (vysoko, zamčeno...) a hlavně dítě poučit aby to nejedlo10,11 %0,11 %  
Kam se nemůžou dostat a kam nevidí10,11 %0,11 %  
tam, kam děti nechodí10,11 %0,11 %  
oboje výše uvedené, pokud není k dispozici uzamykatelná skříň, tak místo, kam děti nedosáhnou, ideálně ani ze židle10,11 %0,11 %  
tak, aby se k nim dítě nedostalo (s přihlédnutím k věku a výšce mého dítěte)10,11 %0,11 %  
uchovávat někde, kam se dítě nedostane10,11 %0,11 %  
tak, aby děcko na ně nemohlo10,11 %0,11 %  
UZAMČENÁ SKŘÍN S KLÍČKEM JINDE SCHOVANÝM10,11 %0,11 %  
že je to pro děti nebezpečné10,11 %0,11 %  
kam se dítě na 100% nedostane10,11 %0,11 %  
tam kam nevidí a nedosáhnou (ani se jednoduše nedostanou)10,11 %0,11 %  
tam, kam se dítě nedostane10,11 %0,11 %  
vysoko a uzamčeno10,11 %0,11 %  
mimořádně nebezpečné nejen pro děti10,11 %0,11 %  
uklidit např. do krabice na léky a umístit do horní police ve skříni apod.10,11 %0,11 %  
Oboje10,11 %0,11 %  
ve výšce a špatně dostupné skříni. 10,11 %0,11 %  
uchovávat tak aby nelákaly a minimalizovat možnost zneužití vhodným uskladněním10,11 %0,11 %  
kombinace obojího - vysoko aby dítě nedosáhlo a uzavřené10,11 %0,11 %  
Momentálně mám malé dítě (16 měsíců), takže stačí jen ta výška. Později budeme muset zařídit zamykací šuplík.10,11 %0,11 %  
uchovávat na místě, kam se dítě nedostane (uzamčení nestačí) a POUČIT dítě10,11 %0,11 %  
uchovavat na miste s tezkym pristupem pro dite. Obe vyse uvedene.10,11 %0,11 %  
tam kam se samo dítě nemůže dostat10,11 %0,11 %  
tak aby to děti neviděly10,11 %0,11 %  
vysoko a zamčené10,11 %0,11 %  
na místě, kam dítě nemůže 100% vylézt ani se do/na něj dostat10,11 %0,11 %  
tam, kam dítě nemůže10,11 %0,11 %  
uchovávat někde, kam dítě nemá a emůže mít přístup 10,11 %0,11 %  
záleží na mentalitě dítěte, jedna z předchozích možností10,11 %0,11 %  
dávat to někam, kam se dítě nedostane, aniž by si toho nikdo nevšiml10,11 %0,11 %  
na místě, kam dítě nedosáhne a nemá léky na očích10,11 %0,11 %  
Tak, aby tem nebylo vidět a nedalo se tam ani dosáhnout.10,11 %0,11 %  
v lékárničce ve výšce10,11 %0,11 %  
na vyšším místě spolu s ostatními léky a dítěti vysvětlit, k čemu to je - tj. nesahat10,11 %0,11 %  
uchovávat na místě nepřístupném dětem10,11 %0,11 %  
mimo dosah a dohled, tedy nejlépe ve skříni, kam dítě nejen nevidí, ale ani nedosáhne, pak není potřeba skříň zamykat.10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby se dítě k léku nemohlo dostat a nemělo jej ani na očích a nelákalo jej to10,11 %0,11 %  
uchovávat prostě tak, aby k nim neměly děti přístup, nemusí být nutně uzamčené, stačí si umět vychovat děti a léky udržovat z jejich dosahu (nenechávat je v koupelně, v kuchyni, v dětském pokoji, nechat je na místě určené pouze pro dospělé)10,11 %0,11 %  
ve výšce, v místě, kam dítě běžně nechodí10,11 %0,11 %  
ve výšce 2m a více10,11 %0,11 %  
"neviditelné a nedosažitelné"10,11 %0,11 %  
Uchovávat na místech, kam děti nechodí a samy se nemohou dostat (v uzamčené přihrádce, pokud ve výškách, tak ještě zavřeno nebo zakryto)10,11 %0,11 %  
Léky uchovávané na dobře zabezpečeném místě, které je vysoko a dítě nemá důvod, proč se snažit dostat do oné zabezpečené věci.10,11 %0,11 %  
zajištění léků tak, aby je dítě nemohlo ani najít a ani se k nim dostat10,11 %0,11 %  
čím více nedostupné, tím lépe. stejně se dostanou všude, když se snaží.10,11 %0,11 %  
jak píšou mimo dosah, dostatečně vysoko ve skříní10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby dítěti nebyl umožněn přístup10,11 %0,11 %  
tam, kde se na to dítě nedostane. ještě lépe tam, kde o tom ani neví. 10,11 %0,11 %  
podle věku dítěte tak, aby se k nim nedostalo10,11 %0,11 %  
Opravdu mimo dosah, takžýe nejlépe v uzamčené či jinak nedostupné lékárně (skříni, šuplíku, ...), kam se nemůže dítě dostat (hodně vysoko apod.)10,11 %0,11 %  
na hůře dostupném místě v nenápadné uzavřené krabici10,11 %0,11 %  
vychovávat od malička, aby nebyly hloupé10,11 %0,11 %  
v uzamčené skříni ve výškách10,11 %0,11 %  
v ideálním případě v neprůhledné uzamykatelné skříňce dostatečně vysoko nad zemí10,11 %0,11 %  
uchovávat mimo dosah dětí - každé má jiný dosah 10,11 %0,11 %  
uchovávat v lékárničce, co níž se dítě nedostane10,11 %0,11 %  
tam, kde dite nema pristup10,11 %0,11 %  
Jeden a půl metru je pro chytré a hravé dítě jako nic, naopak zamčená skříň je až moc. Stačí nějaký schovaný regál či skříňka nahoře v obývákové stěně, lékárnička v koupelně na zdi nebo soukromé prostory (najít pro lékárničku místo ve skříni není problém.10,11 %0,11 %  
uchovávat na neznámém místě pro dítě10,11 %0,11 %  
v uzavřené skříni10,11 %0,11 %  
naše děti nezastaví ani výška ani zámek :) pomáhá umístění tak, aby lékárnička nebyla viditelná na první pohled a nelákala tak děti, aby se do ní dobývaly10,11 %0,11 %  
především vysvětli dítěti k čemu lék slouží a kdo o podání rozhoduje10,11 %0,11 %  
Uchovávat je někde, kde je pravděpodobnost, že na ně dítě nenarazí.10,11 %0,11 %  
Mimo dosah dětí.10,11 %0,11 %  
Uchovávat v uzavřené skříni, umístěné vysoko, označené jako lékárnička10,11 %0,11 %  
mimo dohled, ještě výš, pro dítě těžko dostupné (např. i ze židle)10,11 %0,11 %  
uchovávat ve skříni, kam děti nemají přístup, uzavřená, aby neviděly léky10,11 %0,11 %  
Vlastně nic. Toto je hlášení, které se natolik zneužívá i zcela nesmyslně, že už ztratilo význam10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby na ně dítě nedosáhlo a ani je nevidělo10,11 %0,11 %  
tak aby děti neměly žádný přístup10,11 %0,11 %  
kdekoliv, kam se na léky děti nedostanou a nemají je na očích.10,11 %0,11 %  
možno obě uvedené10,11 %0,11 %  
Nějaké msto v domácnosti, které děti nenavštěvují sami, např. kumbál, navíc schované v krabici10,11 %0,11 %  
obě odpovědi.Vysoko v uzamčené skříni10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby dítě k lékům nemělo nikdy přístup10,11 %0,11 %  
uzamčená skříň bez možnosti dostat se ke klíči, či jiným způsobem dovnitř10,11 %0,11 %  
Podle situace.10,11 %0,11 %  
v uzavřené skříňce, vysoko10,11 %0,11 %  
tam, kam dítě nedosáhne10,11 %0,11 %  
v místě, kam dítě běžně nemá přístup10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, abych měla jistotu, že na ně dítě nedosáhne, nebo skřínku neotevře10,11 %0,11 %  
uchovat tam, kde na to dítě nepřijde10,11 %0,11 %  
uchovat tak, aby se k tomu dítě vůbec nedostalo10,11 %0,11 %  
V uzamčené skříni, co nejdál a nejvýš od dětí.10,11 %0,11 %  
uchovávat léky doma tak,aby aby případná návštěva cizího malého dítěte u mě doma,které případně není poučené,že léky si nesmí samo brát,nebyla ohrožena jejich náhodným požitím10,11 %0,11 %  
existují uzamykatelné boxy na léky10,11 %0,11 %  
Děti najdou vše, ideální by byl trezor10,11 %0,11 %  
Uchovávat tak abych měla jistotu, že to dítě nenajde. Tedy jak ve výškách, zamknutém boxu, tak třeba na to napsat, že to nejsou bonbóny. Předem dítěti vysvětlit, že léky nejsou bonbóny apod.10,11 %0,11 %  
Ve vyšších přihrádkách skříní.10,11 %0,11 %  
vysoko a uzamčené10,11 %0,11 %  
v uzavřené skřínce10,11 %0,11 %  
uchovávat v uzavřené nádobě a ve výšce10,11 %0,11 %  
zamezit dětem přístup k lékům, takže bych označila obě předcházející odpovědi10,11 %0,11 %  
mimo dosah a na nejméně frekventovaném místě10,11 %0,11 %  
uchovávat léky tak, aby k nim neměly děti přístup10,11 %0,11 %  
obojí výše uvedené, zkrátka tak, aby se k němu dítě ve chvíli nepozornosti rodičů nemělo šanci dostat10,11 %0,11 %  
V místech, kam se dítě nedostane10,11 %0,11 %  
kam malé dítě nedosáhne a nedohlédne - a větší už je poučené10,11 %0,11 %  
uchovávat na místě, kam víme že se dítě nedostane10,11 %0,11 %  
místo určené 10,11 %0,11 %  
možné obojí výše, závidí na konkrétnějším věku10,11 %0,11 %  
ideálně výš, v uzavřené skříňce, s označením, v krabičce odpovídající léku a né od něčeho jiného10,11 %0,11 %  
Léky mám v lednici a dítě je poučené, to je nejlepší prevence.10,11 %0,11 %  
vysoko, zamknout, schovat klíč10,11 %0,11 %  
uchovávat na místech, které dětem nejsou přístupné10,11 %0,11 %  
uchovávat tak, aby děti nevěděli, kde se dané léky nachází10,11 %0,11 %  
mimo dosah i obzor a uzamčené10,11 %0,11 %  
tak, aby dite se k lekum nemohlo dostat - zavisi na mistnich podminkach10,11 %0,11 %  

Graf

22. Na jakém místě máte léky uloženy? (jak aktuálně užívané tak i aktuálně neužívané) (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v lékárničce41844,05 %44,05 %  
volně ve výšce nad 1,5 metru nad zemí28129,61 %29,61 %  
v zásuvce25326,66 %26,66 %  
v uzamčené skříni18819,81 %19,81 %  
v ledničce17017,91 %17,91 %  
volně (na poličce, na stolku,...)12513,17 %13,17 %  
v krabici ve výšce20,21 %0,21 %  
v kabelce20,21 %0,21 %  
ve vyšších poličkách ve skříni10,11 %0,11 %  
ve skříni ve vyšších poličkách10,11 %0,11 %  
Většinu lečiv mám uloženy v kuchynske kredenci, ale jako veterinární technik nám spoustu léčiv volně v lékárně, kterou mám ve sklepě kde má přístum kdokoliv avšak nemám strach z možného nebezpečí.10,11 %0,11 %  
neužívané vzadu v hluboké (nezamčené) skříni cca 2m nad zemí10,11 %0,11 %  
U postele, v batohu10,11 %0,11 %  
Ve skříni dva metry nad zemí10,11 %0,11 %  
na kuchyňské lince10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříni, v tašce na notebook10,11 %0,11 %  
v nočním stolku, v kabelce 10,11 %0,11 %  
už nevím kde10,11 %0,11 %  
skříňka10,11 %0,11 %  
umístěno 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
vevýšce 1,5 m ve skříni10,11 %0,11 %  
v uzavřené skříni 2 m nad zemí10,11 %0,11 %  
dle věku dětí;nejdříve odp.3,poté6,teď už je to jedno10,11 %0,11 %  
pokud je máme zrovna používat tak někde po ruce10,11 %0,11 %  
v krabici na polici ve výšce 180 cm nad zemí10,11 %0,11 %  
jsem zdravotník a děti (9 a 11) od malička informuji o této tématice.Sami si lék nevezmou.10,11 %0,11 %  
v zajištěné zásuvce10,11 %0,11 %  
v uzamčené lékárničce cca 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
ve výšce v neprůhledném složitě se otevirajicim boxu10,11 %0,11 %  
Ve skříni nad kuchyňskou linkou v nejvyšší polici10,11 %0,11 %  
v kufru na nástavbě skříně10,11 %0,11 %  
v samostatném boxu ve výšce nad 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
Volně ve výšce 2,5m (na vysoké kuchyňské skříňce až nahoře pod stropem)10,11 %0,11 %  
ve skříni, v domácnosti nejsou malé děti, které by mohly léky omylem požít10,11 %0,11 %  
1,5m nad zemí, za dveřmi spižírny10,11 %0,11 %  
ve skříní v zásuvce ve výšce cca 1,5m10,11 %0,11 %  
ve výšce 2,5m nad zemí10,11 %0,11 %  
ve vyšší skříni, nelze dosáhnout dítětem. V lednici pouze mast a děti byly vždy informovány.10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříni ve výšce nad 1,5 metru nad zemí10,11 %0,11 %  
výška cca 2 metry nad zemí, uzavíratelná skříňka10,11 %0,11 %  
neuzamčená skříňka10,11 %0,11 %  
prosklená vitrína10,11 %0,11 %  
ve 2 mestrové výšce ve skřince nad lednicí.i ja si musím vzít židli abych se do ní dostala:10,11 %0,11 %  
lékarna umístěna v horní části skříně, kam moje děti nedosáhnou10,11 %0,11 %  
V horní skřínce kuchyňské linky10,11 %0,11 %  
na skříni v kuchyni10,11 %0,11 %  
lednička - výška mimo dosah dítěte10,11 %0,11 %  
nemáme doma žádné léky10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříňce u stropu 10,11 %0,11 %  
skří\ň není uzamčená, ale je v místnosti, kam nemají děti přístup (háček vysoko na dveřích) a v šuplíku, který stěží otevře dospělý10,11 %0,11 %  
ve skříňce10,11 %0,11 %  
v zásuvce 1,5 metru nad zemí10,11 %0,11 %  
v nejvyšší polici v kuchyňské skříni10,11 %0,11 %  
(nemám doma dítě)10,11 %0,11 %  
ve spíži v horní polici10,11 %0,11 %  
děti nemám10,11 %0,11 %  
ve skříňce s dvířky ve výšce min. 1,7 metru10,11 %0,11 %  
v krabici ve skříňce pověšené na zdi10,11 %0,11 %  
na miste ktere zustava diteti skryto. nevi kam chodim pro leky. nedosahlo by na ne ze zidle ani stolu10,11 %0,11 %  
v horním patře skříně10,11 %0,11 %  
ve výšce 1,9 m - skříňka nad lednicí10,11 %0,11 %  
v lékárničce v osobním zavazadle10,11 %0,11 %  
ve skříni v krabici výše než 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
v polici v spíži nedostupné pro děti10,11 %0,11 %  
ve skrince v kuchyni, vice jak 1,5m nad zemi10,11 %0,11 %  
ve skříni ve výšce 1,9 m nad zemí10,11 %0,11 %  
volne, nemam v dome deti10,11 %0,11 %  
zavřené v horní části linky 10,11 %0,11 %  
v současnosti nic neužívám ani nemám10,11 %0,11 %  
v neuzavřené skříni10,11 %0,11 %  
vyžaduje-li lék (sup) uchovávání v chladu, pak v lednici v zabezpečeném balení10,11 %0,11 %  
v úzkém špajzu, kam se leze špatně i mně10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříni10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříni v nejvyšší poličce (cca 2,20m)10,11 %0,11 %  
V nejvyšší polici uzavíratelné skříně.10,11 %0,11 %  
V uzavíratelném kufříku nahoře na horních poličkách v koupelně. Sotva tam došáhnu já.10,11 %0,11 %  
potravinová skříň, nejvyšší police, zadní část, v případě potřeby léku si musím i já jako rodič pomoci židlí10,11 %0,11 %  
V krabici 2m vysoko,ve tmě a chladu10,11 %0,11 %  
Na skříni ve výšce 1,8 metru nad zemí ve skříňce10,11 %0,11 %  
ve skrince ve vysce10,11 %0,11 %  
v horní skříňce 10,11 %0,11 %  
léky pro nás dospělé jsou zavřené ve skříni - dětem nedostupné, potřeby první pomoci jsou ve skříni - dostupné pro starší dceru (6 let) a léky aktuálně užívané dětmi v košíku na poličce.10,11 %0,11 %  
1,5m nad zemé ve skříni10,11 %0,11 %  
ve výšce, v místě, kam dítě běžně nechodí10,11 %0,11 %  
denné užívané v horní poličce kuchyňské linky cca 2m vysoko, lékárničku ve spíži ve stejné výšce, ale zaskládanou dalšími věcmi (těžšími) 10,11 %0,11 %  
na skříni v uzavřené krabici10,11 %0,11 %  
v neuzamčených skříních nad výší hlavy, provozní léky na poličce - bývalé dítě je již dospělé.10,11 %0,11 %  
děti odrostly a pes se do krabičky nedostane10,11 %0,11 %  
aktuálně se u mně děti nevyskytují10,11 %0,11 %  
v krabici ve špajzce, ve skříni10,11 %0,11 %  
ve skříňce ve výšce nad 1,5m10,11 %0,11 %  
zavřené v krabici ve skříni více než 1,5m nad zemí10,11 %0,11 %  
skříň, vyšší police cca 1,5 nad podlahou10,11 %0,11 %  
v batohu, kabelce10,11 %0,11 %  
v uzamčené spíži 2 metry nad zemí10,11 %0,11 %  
vzhledem k tomu že moje dítě ještě ani neleze volně na poličce10,11 %0,11 %  
ve skřínče, 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
v košíku v kuchyňské lince (1,5 m nad zemí)10,11 %0,11 %  
mimo dosah dětí10,11 %0,11 %  
v uzamcene lekarnicce10,11 %0,11 %  
skříňka 1,5 metru nad zemí10,11 %0,11 %  
v zásuvce v dolní části - děti neláká přisunovat někam židli10,11 %0,11 %  
ve špajzu v krabici od bot10,11 %0,11 %  
v uzavřené (ne uzamčené skříni)- v kredenci v kuchyni10,11 %0,11 %  
moje žena je má všude, já tak, aby aspon nebyly na očích a ve výšce10,11 %0,11 %  
ve špatně přístupné skříňce10,11 %0,11 %  
zavřené ve skříňce + ve výšce nad 1,5 m10,11 %0,11 %  
v nezamčené skříňce v koupelně, dítě na ni nedosáhne10,11 %0,11 %  
Nejvyšší skříňka kuchyňské linky10,11 %0,11 %  
horní uzavíratelné skříňky10,11 %0,11 %  
vysoko ve skřince10,11 %0,11 %  
v krabici na polici, ktera je schovana za zavesem, cca 1,5m nad zemi10,11 %0,11 %  
v krabici na skříni v ložnici 10,11 %0,11 %  
Ve skříni v horní poličce zavřené v krabici10,11 %0,11 %  
vysoko ve vestavěné skříni s posuvnými dveřmi10,11 %0,11 %  
ve skříňce cca 180 cm nad zemí10,11 %0,11 %  
Vysoko v uzamčené skříni10,11 %0,11 %  
v uzavřené skříni 1,8 m nad zemí10,11 %0,11 %  
v krabici položenej v otvorenej skrinke a v krabici na skrinke.Kedˇ prídu vnučky,záleží na tom,či sa o ne zaujímajú a v akom zmysle-budˇich vyložím ešte vyššie a z dohladu,alebo zodpoviem ich otázky typu ,,na čo užívaš lieky " a pod.10,11 %0,11 %  
v uzamčené lékárničce, která je v dostupné zásuvce v koupelně10,11 %0,11 %  
v uzavřené skříňce a samostatném uzavřeném boxu, vysoko10,11 %0,11 %  
v poličce v kuchyni - dítě je dnes již skoro dospělé:-)10,11 %0,11 %  
Nemám děti!10,11 %0,11 %  
v tašce na podlaze; děti v okolí žádné nejsou10,11 %0,11 %  
v uzavíratelné, neuzamykatelné skříni ve výšce na 1,5 m10,11 %0,11 %  
dítě si dokáže vzít židli a dostane i do výšek lepší je poučení10,11 %0,11 %  
.10,11 %0,11 %  
v koupelnové skříňce níže než 1,5m10,11 %0,11 %  
skrinka, uvnitr zaviraci neceser10,11 %0,11 %  
ve spíži, nahoře na polici :-)10,11 %0,11 %  
Skříňka uzamykatelná10,11 %0,11 %  
box na léky10,11 %0,11 %  
v uzamčené zásuvce10,11 %0,11 %  
ve skříni 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
Ve skříňce cca 2m nad zemí10,11 %0,11 %  
V kosmetické taštičce.10,11 %0,11 %  
nemáme doma již děti a polička je vysoko, za závěsem10,11 %0,11 %  
v zavřené krabici na polici cca 2 metry nad zemí10,11 %0,11 %  
ve skříni výše jak 1,5 metru nad zemí10,11 %0,11 %  
Ve skříni10,11 %0,11 %  
v nepotravinovém špajzu, výš než 1,5 m10,11 %0,11 %  
mezi svými věcmi - ale já už mám děti dospělé10,11 %0,11 %  
ve skříni, ve výšce kam nedosáhnou10,11 %0,11 %  
v lékárničce zavěšené 1,7 m nad zemí10,11 %0,11 %  
ve skříni, nad 1,5 m nad zemí, ale nemám děti, kdybych měla, dám léky na uzamykatelné místo10,11 %0,11 %  
nemám malé děti10,11 %0,11 %  
na místě kam se dítě nemůže dostat10,11 %0,11 %  
uzavíratelná skříňka ve výšce 1,5 m10,11 %0,11 %  
v uzamčené lékárničce10,11 %0,11 %  
nyní i na stolku, protože je užívám pětkrát denně, jinak léky uklízím.Krom toho naše dítě je už v pubertě, ví, k čemu jsou tyto léky a že by mu uškodily, kdyby je jako zdravý snědl, také mě přesvědčil, že mu můžu věřit10,11 %0,11 %  
vysoká přihrádka kuchyňské linky, cca 2 m nad zemí10,11 %0,11 %  

Graf

23. Na jakém místě máte uloženy vitamíny a doplňky stravy? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volně ve výšce 1,5 metru nad zemí30532,14 %32,14 %  
volně (na poličce, na stolku,...)29831,4 %31,4 %  
v zásuvce23024,24 %24,24 %  
v lékárničce18519,49 %19,49 %  
v uzamčené skříni727,59 %7,59 %  
v ledničce646,74 %6,74 %  
Nepoužíváme50,53 %0,53 %  
neužívám40,42 %0,42 %  
v horní skříňce kuchyňské linky20,21 %0,21 %  
ve skříňce 1,5 m nad zemí20,21 %0,21 %  
v kuchyni na poličce20,21 %0,21 %  
jako léky20,21 %0,21 %  
na kuchyňské lince20,21 %0,21 %  
tamtéž - viz otázka 2210,11 %0,11 %  
na polici10,11 %0,11 %  
v lékárničce ve skříni dva metry nad zemí10,11 %0,11 %  
na kuchyňském stole10,11 %0,11 %  
žádné neberu10,11 %0,11 %  
skříňka10,11 %0,11 %  
nikde, nepoužívám10,11 %0,11 %  
nemám tyto10,11 %0,11 %  
v krabici na polici ve výšce 180 cm nad zemí10,11 %0,11 %  
nikde10,11 %0,11 %  
stějně jako léčiva v předchozí otázce10,11 %0,11 %  
nemáme doma takové věci10,11 %0,11 %  
kuchynská linka10,11 %0,11 %  
Stejně jako otázka 2210,11 %0,11 %  
ve skříňce, která se ztuha otvírá10,11 %0,11 %  
v obýváku, v kuchyni, volně viditelné, ale mám už věší děti10,11 %0,11 %  
viz předchozí odpověď10,11 %0,11 %  
viz 2210,11 %0,11 %  
ve skříní v zásuvce ve výšce cca 1,5m10,11 %0,11 %  
ve výšce 2,5m nad zemí10,11 %0,11 %  
v zásuvce ve výšce 1,75m10,11 %0,11 %  
volně 2,3 m nad zemí10,11 %0,11 %  
nepoužíváme vitamíny a doplňky stravy10,11 %0,11 %  
neuzamčená skříňka10,11 %0,11 %  
to samé jako léky10,11 %0,11 %  
nemáme doplňky stravy10,11 %0,11 %  
ledničku máme v místnosti nepřístupné dětem10,11 %0,11 %  
nemám vitamíny ani doplňky stravy, ale kdybych měla tak budou na stejném místě jako léky10,11 %0,11 %  
(nemám doma dítě)10,11 %0,11 %  
nepožívám10,11 %0,11 %  
nemám doma doplňky stravy10,11 %0,11 %  
ve skříňce s dvířky ve výšce min. 1,7 metru10,11 %0,11 %  
ve výšce 1,9 m - skříňka nad lednicí10,11 %0,11 %  
v kuchyni v zavřené neuzamykatelné skříni ve výšce10,11 %0,11 %  
ve skříni v krabici výše než 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
nemám10,11 %0,11 %  
na stejnem jako leky10,11 %0,11 %  
společně s léky10,11 %0,11 %  
u léků zavřené v horní části linky10,11 %0,11 %  
nic takového neužívám-nemám10,11 %0,11 %  
vzadu na lince10,11 %0,11 %  
v neuzavřené skříni10,11 %0,11 %  
nevlastním10,11 %0,11 %  
tam kde leky10,11 %0,11 %  
na stole či kuchyňské lince10,11 %0,11 %  
nepoužíváme s manželem žádné10,11 %0,11 %  
nemám tyto pilule10,11 %0,11 %  
ve skříni ve výšce 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
v neuzamčené skříni10,11 %0,11 %  
jako 2210,11 %0,11 %  
V nejvyšší polici uzavíratelné skříně.10,11 %0,11 %  
na poličce v kuchyni nahoře10,11 %0,11 %  
polička cca 2 metry nad zemí10,11 %0,11 %  
nic takového nepoužívám10,11 %0,11 %  
nemám, pouze léky10,11 %0,11 %  
ad otázka 21. - ve skříni, ale ne uzamčené10,11 %0,11 %  
žádné nemáme10,11 %0,11 %  
takové věci neberu10,11 %0,11 %  
v krabici, ve skříni10,11 %0,11 %  
ve skříňce ve výšce nad 1,5m10,11 %0,11 %  
tam co léky10,11 %0,11 %  
v uzamčené skříňse, kam ani ze židle dítě nedosáhne10,11 %0,11 %  
horní kredenc, vedle talířů10,11 %0,11 %  
vůbec je nemám10,11 %0,11 %  
nemám vitamíny a doplňky stravy10,11 %0,11 %  
vzhledem k tomu že moje dítě ještě ani neleze volně na poličce10,11 %0,11 %  
v košíku v lince 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
neužívám vitamíny10,11 %0,11 %  
lobbystickou chemii nežeru10,11 %0,11 %  
v krabicích ve skladu10,11 %0,11 %  
neužíváme, tudíž je doma nemáme10,11 %0,11 %  
nepouzivam10,11 %0,11 %  
horní skřínka u kuchyňské linky10,11 %0,11 %  
nemám doma vitamíny ani doplňky stravy10,11 %0,11 %  
ve víšce ve skřínce kuch.linky10,11 %0,11 %  
V kuchyňské lince nad 1,5 m.10,11 %0,11 %  
v uzavřené (ne uzamčené skříni)- v kredenci v kuchyni10,11 %0,11 %  
zavřené ve skříňce + ve výšce nad 1,5 m10,11 %0,11 %  
v krabici ve výšce10,11 %0,11 %  
uklizené mimo dosah v krabičce v horní polici zavírací skříně10,11 %0,11 %  
žádné nevlastním10,11 %0,11 %  
v krabici na skříni v ložnici 10,11 %0,11 %  
neužívám vitaminy ani doplňky stravy10,11 %0,11 %  
totéž jako u léků - vysoko ve skříni10,11 %0,11 %  
v polici nad dřezem ve výšce více než 1,8 m nad zemí10,11 %0,11 %  
nikde, vitamíny nejím10,11 %0,11 %  
nepoužívám.10,11 %0,11 %  
ve skříňce, vysoko10,11 %0,11 %  
v tašce na podlaze; děti v okolí žádné nejsou10,11 %0,11 %  
žádné nemám10,11 %0,11 %  
nemám vitamíny ani doplňky stravy10,11 %0,11 %  
.10,11 %0,11 %  
nemám vitamíny ani dopňky stravy10,11 %0,11 %  
neužíváme žádné doplnky stravy10,11 %0,11 %  
box na léky10,11 %0,11 %  
v uzamčené zásuvce, ale na jiném místě v bytě než jsou uzamčeny léky10,11 %0,11 %  
Na poličce ve výšce 1, 7 nad zemí10,11 %0,11 %  
ve skříni 1,5 m nad zemí10,11 %0,11 %  
Ve skříňce cca 2m nad zemí10,11 %0,11 %  
Doplňky stravy neužívám, vitamíny občas - mám je v kosmetické taštičce.10,11 %0,11 %  
Ve skříňce u skleniček10,11 %0,11 %  
spolu s léky10,11 %0,11 %  
na stejném místě jako léky10,11 %0,11 %  
ve skříni10,11 %0,11 %  
ve skříňce v kuchyni cca 2m nad zemí10,11 %0,11 %  
stejně jako léky10,11 %0,11 %  
v lékárničce zavěšené 1,7 m nad zemí10,11 %0,11 %  
lekarna 2m vysoko10,11 %0,11 %  
u hrnečků, ale nemám děti, kdyby ano, dám to mimo jejich dosah a dohled10,11 %0,11 %  
neužíváme10,11 %0,11 %  
na místě kam se dítě nemůže dostat10,11 %0,11 %  
v uzamčené lékárničce10,11 %0,11 %  
neuzivam10,11 %0,11 %  

Graf

24. Máte doma léky, které aktuálně neužíváte? (léky pohotovostní, již nepotřebné, s prošlým datem použitelnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano70674,39 %74,39 %  
ne24325,61 %25,61 %  

Graf

25. Uchováváte léky v původních obalech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano66169,65 %69,65 %  
spíše ano26127,5 %27,5 %  
spíše ne232,42 %2,42 %  
ne40,42 %0,42 %  

Graf

26. Necháváte si příbalovou informaci o léku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano61264,49 %64,49 %  
spíše ano26728,13 %28,13 %  
spíše ne515,37 %5,37 %  
ne192 %2 %  

Graf

27. Máte léky uloženy na jiném místě než potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano77681,77 %81,77 %  
spíše ano14114,86 %14,86 %  
spíše ne252,63 %2,63 %  
ne70,74 %0,74 %  

Graf

28. Pokud je nutné uložit lék v blízkosti potravin, máte ho zřetelně označený? (například léky skladované v ledničce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano60063,22 %63,22 %  
spíše ano18319,28 %19,28 %  
spíše ne10110,64 %10,64 %  
ne656,85 %6,85 %  

Graf

29. Na kolika místech máte léky uloženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na 2 místech52855,64 %55,64 %  
všechny na 1 místě24826,13 %26,13 %  
na 3 a více místech17318,23 %18,23 %  

Graf

Otázku číslo 30 vyplňte pouze v případě, že žijete ve společné domácnosti s dítětem.

30. Jakou část dne stráví dítě v místnosti, kde máte uloženy léky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 hodinu denně38552,6 %40,57 %  
více než 6 hodin denně10614,48 %11,17 %  
3 – 4 hodiny denně10314,07 %10,85 %  
1 – 2 hodiny denně10113,8 %10,64 %  
5 – 6 hodin denně375,05 %3,9 %  

Graf

31. Dbáte na uchovávání léků mimo dosah dětí během cestování? (například nenechávat léky v kabelce, v kapse kabátu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35337,2 %37,2 %  
spíše ano30932,56 %32,56 %  
spíše ne18819,81 %19,81 %  
ne707,38 %7,38 %  
během cestování s sebou léky nikdy nenosím293,06 %3,06 %  

Graf

32. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když přijde návštěva do domácnosti, ve které žije dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne44146,47 %46,47 %  
ne31833,51 %33,51 %  
spíše ano14315,07 %15,07 %  
ano474,95 %4,95 %  

Graf

33. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když dítě přijde na návštěvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne40042,15 %42,15 %  
spíše ano28530,03 %30,03 %  
ne16817,7 %17,7 %  
ano9610,12 %10,12 %  

Graf

34. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Toxikologické informační středisko (TIS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne72976,82 %76,82 %  
ano22023,18 %23,18 %  

Graf

35. Víte, čím se Toxikologické informační středisko zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4721,17 %4,95 %  
otravami20,9 %0,21 %  
Jedy10,45 %0,11 %  
radí, jak se zachovat v případě otravy10,45 %0,11 %  
drogy10,45 %0,11 %  
informační první pomoc při otravách10,45 %0,11 %  
Otravami léků, methanolem, kovy, ...10,45 %0,11 %  
statisticke hodnotenie intoxikacii v populacii10,45 %0,11 %  
informace ohledně otrav - léky, houby, rostliny, chemikálie, ..pro laiky i lékaře10,45 %0,11 %  
poradenstvím v případě náhodného požití nebezpečné látky dítětem10,45 %0,11 %  
Radí při otravě dětí i zvířat10,45 %0,11 %  
poradenská první pomoc10,45 %0,11 %  
Podává rady pro postup řešení případné otravy, dále informuje o účincích jedů a toxinů, případně o jejich antidotech.10,45 %0,11 %  
pri poziti vyrobku ke kteremu chybi blizsi informace je potrebne zjistit jestli je to nebezpecne. proto je potrebne zavolat tam a zjistit to. napr. kdyz dite sni voskovky, vypije savo a pod.10,45 %0,11 %  
informuje o postupech při otravách10,45 %0,11 %  
otravami - když máme podezření, nevíme, co dělat10,45 %0,11 %  
informace o chemických látkách, jak léčivech tak chemikáliích, jejich následcích po požití, evidence, nežádoucí učinky, poradí vpřípadě otravy10,45 %0,11 %  
poradenství v oblasti intoxikace i pro veřejnost10,45 %0,11 %  
pomoc při otravě léky i jinými látkami10,45 %0,11 %  
můžu si zavolat pro info o lécích a jejich předávkování10,45 %0,11 %  
shromažďuje a podává informace o nebezpečných látkách10,45 %0,11 %  
otravami a jejich protiléčbou10,45 %0,11 %  
pomocí vyhledat antidotum při intoxikaci10,45 %0,11 %  
poradna,středisko pomoci při jakýchkoliv otravách10,45 %0,11 %  
Vším, co se týká otravy toxickou látkou- první pomoc, antidotum, příznaky, kontakty...10,45 %0,11 %  
nonstop informační službou po telefonu10,45 %0,11 %  
informace o toxicite a pripadne prvni pomoci10,45 %0,11 %  
informacemi o látkách způsobujících možnou otravu10,45 %0,11 %  
seznámení s léky,ochrana před otravou10,45 %0,11 %  
nahlášenými intoxikacemi - poskytuje informace ohledně intoxikací10,45 %0,11 %  
částečně - lze tam volat pro informace10,45 %0,11 %  
informacemi o otravách10,45 %0,11 %  
mohu tam zavolat v případě požití léků/chemikálie/rostliny a dozvím se zda a co hrozí za riziko a zda se to obejde bez lékaře nebo ne10,45 %0,11 %  
např.Informace pro veřejnost při otravě dětí léky, úklidovými prostředky apod10,45 %0,11 %  
akutními informacemi v případě otravy10,45 %0,11 %  
hlavně poradí v případě, že dítě něco snědlo a já nevím, co to může udělat10,45 %0,11 %  
poskytuje informace o otravách a působnosti různých látek, případně o pomoci při intoxikaci10,45 %0,11 %  
Poradna v případě otravy nebo náhodného požití různých věcí dítětem (dá se tam zavolat a zjistit, jestli to je třeba vůbec jedovaté a co dělat)10,45 %0,11 %  
informace při otravě10,45 %0,11 %  
poskytnutí info, pokud někdo požije nebezpečnou, jedovatou látku10,45 %0,11 %  
odborne poradenstvo v pripade pozitia neznamych latok,liekov,hribov10,45 %0,11 %  
podava informace o toxickych latkach, jak se chovat v pripade otravy/zasazeni chemikaliemi10,45 %0,11 %  
informuje o různých otravách, radí jak jim předejít10,45 %0,11 %  
podá informaci o toxické dávce, co je třeba sledovat po požití, jaké podat antidotum apod.10,45 %0,11 %  
poradenství ohledně jedovatých látek10,45 %0,11 %  
je možné je kontaktovat při požití leků dětmi a předávkování dospělých10,45 %0,11 %  
celorepubliková nepřetržitá telefonická lékařská informační služba pro případy otrav jak lidí tak i zvířat10,45 %0,11 %  
otravami a podáváním informací o lécích10,45 %0,11 %  
Porady pri nevhodnem poziti leku.10,45 %0,11 %  
řešení otrav po požití chemikálií, léků nebo jedovatých rostlin10,45 %0,11 %  
Složením látek obsažených v lécích, chemikáliích apod., případně i séry při ušknutí hadem10,45 %0,11 %  
otravou léky či čistícími prostrředky10,45 %0,11 %  
nepřetržitá telefonická služba10,45 %0,11 %  
Co dělat při otravě čímkoli.10,45 %0,11 %  
poskytuje informace o nebezpečnosti různých látek a způsobu řešení, pokud je člověk požije10,45 %0,11 %  
informace o tom, zda je požití nějaké látky nebezpečné a jak případnou otravu řešit10,45 %0,11 %  
Pomoc při styku s jedovatými látky10,45 %0,11 %  
Otravou10,45 %0,11 %  
rozborem a určením hladiny snědeného léku - určuje otravy a směřuje k dalšímu postupu - návštěva lékaře, RSLP apod10,45 %0,11 %  
antidota10,45 %0,11 %  
Vliv léků na organismus, podá informaci jak se zachovat po požití léků, kdy vyhledat lékaře a kdy stačí vyčkat, lékařům zdělí maximální toxiskou dávku a jaké antidotum má použít.10,45 %0,11 %  
poradna jak postupovat v případě otravy10,45 %0,11 %  
první pomoc při otravě10,45 %0,11 %  
otravy léky, houby , ...10,45 %0,11 %  
INTOXIKACEMI10,45 %0,11 %  
non-stop konzultační činnost, týkající se poskytování informací při intoxikacích. Mají v archivu veškeré chemické a přírodní látka, které mohou způsobit intoxikaci, včetně skutečných příběhů, jejichž detaily mohou pomoci při další z podobných intoxikací.10,45 %0,11 %  
Co dělat v případě požití něčeho toxického?10,45 %0,11 %  
podává informace o různých chemických látkách, které mohou ohrozit zdraví 10,45 %0,11 %  
informace rodičům a lékařům o případných otravách čímkoli-poradna10,45 %0,11 %  
okamžitá rada k první pomoci při intoxikaci léky10,45 %0,11 %  
informace o lécích a jedech10,45 %0,11 %  
různé druhy otravy10,45 %0,11 %  
poradenská činnost, telefonní linka...10,45 %0,11 %  
Otravou léky10,45 %0,11 %  
co dělat po požití léku/chemikálie10,45 %0,11 %  
léky a drogami10,45 %0,11 %  
zavolam co dite snedlo ci vypilo a oni mi poradi co s tim10,45 %0,11 %  
informuje co dělat při otravě, podezření na otravu, předcházení otravě10,45 %0,11 %  
Otravou různými jedy,léky...10,45 %0,11 %  
radí, jak postupovat při otravě10,45 %0,11 %  
radí, jak se zachovat při otravě10,45 %0,11 %  
informace pro akutní situaci intoxikace10,45 %0,11 %  
info, pomoc při intoxikacích10,45 %0,11 %  
Poskytuje základní informace při náhodných otravách dětí a řešení problému10,45 %0,11 %  
myslím že tím, když dítě sní, vypije .... něco, co by nemělo, např. léky, bublifuk, savo, šampón,.....10,45 %0,11 %  
poradi pri mozne otrave leky10,45 %0,11 %  
Komplexní informací o užívaných lécích a jiných látkách s účinkem na lidský organismus (látky, způsobující závislost)10,45 %0,11 %  
informacemi o antidotu10,45 %0,11 %  
je to telefonická linka ( funguje 24 hodin denně) pro případy intoxikace.10,45 %0,11 %  
Podává informace lékařům10,45 %0,11 %  
poradenství a první pomoc při otravách, lez jim zaslat toxická látka (houby, atd...) k analýze,10,45 %0,11 %  
podáváním informací o dané tox. látce při akutní intoxikaci10,45 %0,11 %  
??, - po zavolání poradí, jak předejít ještě větším škodám, například po požití chemikálie, ale další smysl neznám10,45 %0,11 %  
Inflrmuje o nebezpecnlsti jednotlivych latek zpusobujicich moznou otravu - leky, rostliny, houby, chemikalie10,45 %0,11 %  
asi informacemi o tixicitě různých látek ve vztahu k lidem, zvířatům a životnímu prostředí10,45 %0,11 %  
antidota k lékům a chemickým přípravkům10,45 %0,11 %  
zabývá se radami, jak postupovat při otravě různými látkami, první pomocí při otravě, jak likvidovat léčiva a nebezpečné látky apod.10,45 %0,11 %  
informace o nežádoucích účincích...10,45 %0,11 %  
sbírání info v rámci farmakologie10,45 %0,11 %  
poradenství při otravě známou i neznámou látkou10,45 %0,11 %  
Myslím, že informacemi o složení různých přípravků a první pomoci a dalším léčení při otravě10,45 %0,11 %  
Jak pomoci v případě otravy10,45 %0,11 %  
Pohotovostní centrum, které poskytuje informace v případě akutních otrav lidí nebo zvířat.10,45 %0,11 %  
informacemi o první pomoci při otravě léky10,45 %0,11 %  
podava info,jak postupovat v pripade poziti tox.latky a info o toxicite ruz.pripravku10,45 %0,11 %  
dokáže poradit, co dělat při otravě v rámci první pomoci (a nejspíš se zabývá i dalšími věcmi)10,45 %0,11 %  
lekarska informacna sluzba pre pripad otravy10,45 %0,11 %  
pomoc při akutní otravě10,45 %0,11 %  
telefonická poradna pro otrávené10,45 %0,11 %  
podává informace při podezření na otravu10,45 %0,11 %  
co podat, jak reagovat, příznaky otrav10,45 %0,11 %  
uchovává protilátky k různým jedům nebo lékům, radí v případě otravy ať už lékařům, nebo laikům10,45 %0,11 %  
telef. informacemi a návodem jak se chovat v případě požití léku - může volat rodič i lékař, uvedou, jak je třeba postupovat, jaká dábvka je toxická, atd10,45 %0,11 %  
V případě zájmu informuje o první pomoci při nepřiměřeném požií léku apod.10,45 %0,11 %  
podávají informace co dělat při otravě nějakou toxickou látkou např. léky, chemikálie, jedovaté rostliny atd.10,45 %0,11 %  
radí při otravě dětí10,45 %0,11 %  
poradenství týkající se chemických látek10,45 %0,11 %  
centrum, které pomáhá řešit akutní stavy při otravách (zde jsou kompletní informace o všech látkách vč. chemických)10,45 %0,11 %  
poradí s poskytnutím první pomoci při požití jed, látek10,45 %0,11 %  
Nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.10,45 %0,11 %  
poradi ohladom pripadnej otravy liekmi, alebo chemikaliou10,45 %0,11 %  
podáváním informací o toxických látkách10,45 %0,11 %  
při náhodném požití nějaké látky mi dá informace o škodlivosti a jak se mám zachovat10,45 %0,11 %  
zabývá se informacemi o užívání léků a mělo by poradit v případě otravy léky nebo chemikáliemi, případně informovat o rizicích zneužití výše uvedeného.10,45 %0,11 %  
Poradí při otravě léky,houbami a pod.co dělat10,45 %0,11 %  
Je to nonstop služba, která podává telefonickou pomoc v případě otravy.10,45 %0,11 %  
kdyz mam podezření na otravu necim, zavolam tam a reknu cim si myslim, ze se dite otravilo, oni poradi postup.10,45 %0,11 %  
informuje např. jak postupovat v příp. požití jed. hub, chemikálií, předávkování léky atp., informuje a poradí, co je vůbec jedovaté (např. které houby dle popisu, který jim volající poskytne)...10,45 %0,11 %  
informace o možných následcích požití čehokoliv, rada, co s tím10,45 %0,11 %  
informace o toxických látkách, rady při požití apod.10,45 %0,11 %  
podává informace k lékům, toxickým účinkům, pomůže při otravě, podává informace vztahující se k lékům10,45 %0,11 %  
dokáže poradit jak reagovat na různou otravu, od otravy léky, přes požití jedovaté květiny a inhalaci toxinů10,45 %0,11 %  
léky a prevence10,45 %0,11 %  
informuje co dělat při otravách apod.10,45 %0,11 %  
podává info,jaké ohrožení nastává po požití léku,či jiné chemikálie,doporučuje další postup10,45 %0,11 %  
Zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat.10,45 %0,11 %  
je to linka, kam se dá v případě že dítě pozře něco nebezpečného dá zavolat o dozvědět více info10,45 %0,11 %  
poradenství10,45 %0,11 %  
např. jak postupovat při otravách různými látkami10,45 %0,11 %  
Informace při požití chemie či léku10,45 %0,11 %  
je to středisko které se zabývá pornou pro toxikologii10,45 %0,11 %  
pomocí při otravách10,45 %0,11 %  
poradí po telefonu,co delat .když dítě požije lék a má příznaky dušení,zarudnutí aj.10,45 %0,11 %  
informacemi o důvodech otrav10,45 %0,11 %  
informace o postupu v případě intoxikace10,45 %0,11 %  
m.j. informacemi o příznacích a první pomoci při otravách10,45 %0,11 %  
ifnormace, co dělat v případě požití potenciálně jedovvaté látky10,45 %0,11 %  
informacemi při požití či jiné expozici chem.látkám, shromažduje data pro lekaře, laiky a další, vychází z databazi chem.látek a leku, BL a dalších10,45 %0,11 %  
poradenstvi a pomoc pri otravach10,45 %0,11 %  
Rady a doporučené postupy při požití či podezření na požití škodlivé látky pro širokou veřejnost i konsultacepro doborníky10,45 %0,11 %  
poradenstvím ohledně nebezpečných látek (setkal jsem se s tím v souvislosti s rozbitým rtuťovým teploměrem)10,45 %0,11 %  
Poskytnutí pomoci v případě styku s toxickými látkami ( léky, dezinfekce, nebezpečné látky atd. )10,45 %0,11 %  
podává tel. informace u akutních otrav10,45 %0,11 %  
otravami u lidí a zvířat10,45 %0,11 %  
informace o otravách10,45 %0,11 %  
.10,45 %0,11 %  
Kupříkladu při náhodném požití léku dítěte tam lze zavolat, přičemž oni na základě informací poradí, co dělat.10,45 %0,11 %  
toxicitou léků a potravin10,45 %0,11 %  
drogami10,45 %0,11 %  
informace o toxických látkách, jak se chovat při otravě nebo při požití toxických látek, aktuální informace o nebezpečných látkách v potravinách, informace o otravě všeobecně, třeba při požití jedovatých hub, dále jsou k dispozici příbalové letáky léků, 10,45 %0,11 %  
radí, jak poskytnout první pomoc při otravě lidí nebo zvířat10,45 %0,11 %  
poradí při otravách, konzultace, protilátky10,45 %0,11 %  
myslím si, že o škodlivosti látek10,45 %0,11 %  
podáváním tox. informací, urgentní konzultace atd.10,45 %0,11 %  
pomoc pri otravach laikum i odbornikum10,45 %0,11 %  
odpoví Vám, jestli potřebujete lékařskou pomoc a jestli je dítě v ohrožení života10,45 %0,11 %  
dokáží určit složení otravné látky a pomůžou jak máme pomoci poskytnout první pomoc10,45 %0,11 %  
podává informace při akutní otravě, informace o lécích pro laiky10,45 %0,11 %  
podá informace jak poskytnout prní pomoc při intoxikaci a jak postupovat dál10,45 %0,11 %  
při náhodném požití látky lze zavolat a zjistit, co dělat pro první pomoc10,45 %0,11 %  
podá infoormace, ja postupvat v příp., pukud dítě požije něco nejedlého10,45 %0,11 %  
info při otravách nebo podezření na otravu10,45 %0,11 %  
otravy - odborné konzultace, akutní otravy, jak je řešit apod.10,45 %0,11 %  
info o otravách, jak postupovat atd.10,45 %0,11 %  
odbornym poradenstvim v oboru lecivych a navykovych latek10,45 %0,11 %  

Graf

36. Jak byste se zachoval/a v případě podezření na otravu dítěte? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zavolal/a bych zdravotnickou záchrannou službu79183,35 %83,35 %  
vyhledal/a bych lékařskou pomoc52555,32 %55,32 %  
vyvolal/a bych zvracení34536,35 %36,35 %  
zavolal/a bych na Toxikologické informační středisko11712,33 %12,33 %  
podal/a bych živočišné uhlí747,8 %7,8 %  
podle stavu dítěte buď zavolal/a bych zdravotnickou záchrannou službu nebo vyhledal/a bych lékařskou pomoc - pohotovost10,11 %0,11 %  
podival bych do přibalu, co dělat (vyvolat zvracení, nechat napít hodně, ...))10,11 %0,11 %  
záleží čím by se otrávilo, v případě léků vyvolat zvracení, zavolat Toxikologické centrum a vyhledat lékařskou pomoc10,11 %0,11 %  
kombinace c) + e)10,11 %0,11 %  
to závisí, čím by se dítě otrávilo10,11 %0,11 %  
závisí na tom, co bylo požito10,11 %0,11 %  
záleží na okolnostech - pokud mám jen podezření na požití něčeho a dítě nejeví příznaky otravy, volám na TIS zjistit, zda je to jedovaté a co mám dělat. Pokud dítě jeví známky otravy, zavolala bych asi spíše rychlou.10,11 %0,11 %  
pokud znám požitý lék podala bych antidotum, pokud je to možné10,11 %0,11 %  
volali jsme dětskou pohotovost, která zjistila potřebné a informovala nás jak postupovat10,11 %0,11 %  
dle svých vědomostí bych podala první pomoc10,11 %0,11 %  
záleží na vážnosti situace10,11 %0,11 %  
podle toho, co by dítě požilo10,11 %0,11 %  
snažila bych se zjistit čím byla intoxikace způsobena a vzorek dané látky, rostliny, apod. bych předala zdravotníkům.10,11 %0,11 %  
záleží na okolnostech10,11 %0,11 %  
volala bych pediatričku svých dětí10,11 %0,11 %  
zeptal bych se dítěte co jedlo a pilo, rozhlédl bych se co leží v okolí, ( na toxikologii bych nevolal číslo neznám)10,11 %0,11 %  
Otevřela bych odborné knihy, které mám o lécích doma.10,11 %0,11 %  
zavolala jeho lékaři a řekla co se stalo10,11 %0,11 %  
a až bude dítě v pořádku, tak mu "preventivně" naplácat10,11 %0,11 %  
snažila bych se zjistit příčinu10,11 %0,11 %  
zajistila bych obal, případně zbylé léky10,11 %0,11 %  
zavolala lékaři dítěte a zařídila se dle jeho rady10,11 %0,11 %  
záleží na projevech a možném původu. Pokud bych měla podezření na otravu léky, pročetla bych nejdříve příbalový leták a zachovala se podle rady na něm napsané. Pokud bych neznala původ, pak bych na prvním místě vyhledala lékařskou pomoc.10,11 %0,11 %  
v příbalovém letáčku by mělo být napsané vyvolávat/nevyvolávat zvracení10,11 %0,11 %  
podle projevů a anamnézy10,11 %0,11 %  
podle toho co se pozřelo10,11 %0,11 %  
zvracení by záleželo na povaze požité látky10,11 %0,11 %  
podal by som vodu na zriedenie10,11 %0,11 %  
další podle jejich odpovědi (jsem lékař)10,11 %0,11 %  
dle příbalové informace10,11 %0,11 %  
záleželo by na situaci a na tom, čím se dítě přiotrávilo10,11 %0,11 %  
dle léku který požilo a dle reakce na něj10,11 %0,11 %  
podle toho, co a jak by otravu mělo způsobovat10,11 %0,11 %  
zavolala pediatrovi, co mám dělat10,11 %0,11 %  
hledala bych krabičku nebo něco co by mi to potvrdilo10,11 %0,11 %  
zavolala bych na dětskou pohotovost nebo našemu pediatrovi a řešila bych situaci podle dohody s lékařem10,11 %0,11 %  
Jsem lékař, eventuelně bych si poradil sám dle sitauce, stáří dítěte, množství spolykaného léku a skupině do které patří, SPC...10,11 %0,11 %  
Záleželo by na původu otravy.10,11 %0,11 %  
podle druhu otravy10,11 %0,11 %  
Udržet v bdělém stavu, nesmí zaspat10,11 %0,11 %  
podle toho, co by snedlo10,11 %0,11 %  
Zavolala bych dětskému doktorovi10,11 %0,11 %  

Graf

37. Na jaké telefonní číslo byste volal/a v případě podezření na otravu dítěte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15557160,17 %60,17 %  
11212613,28 %13,28 %  
155, 112282,95 %2,95 %  
224919293161,69 %1,69 %  
158101,05 %1,05 %  
15090,95 %0,95 %  
nevím70,74 %0,74 %  
112, 15560,63 %0,63 %  
155,11260,63 %0,63 %  
112 nebo 15550,53 %0,53 %  
ostatní odpovědi 155 nebo 112
112,155
156
stopadesátpět
555
pohotovost
155, 224 91 92 93
zdravotnická záchranná služba
911
155 / 112
155, dětský lékař
na pohotovost v místě bydliště
155,122
nasel na netu
105
dětskému lékaři, případně 155
volala bych našeho pediatra, ve vážnějším stavu 155
dětskou lékařku, pohotovost
224 91 92 93 případně 155
telefonní číslo naší dětské doktorky
nevolala bych a rovnou jela na pohotovost
Dětská nemocnice Brno - pohotovost
našel bych si to
volala jsem našemu dětskému lékaři, číslo na TIS neznám
akutně 155, jinak dětská pohotovost
sto padesát pět
ošetřující lékařce
224 919 293
záchranka
mobilem (mám uloženo): 224919293, v případě, že byc ss sebou svůj mobil neměla, tak 155
155 při akutním stavu - jinak nevolám, ale jedu co nejrychleji i s dítětem k lékaři
224919293 224915402
155 112
rodinný lékař
našel bych na internetu nebo na obalu chemikálií
155 nebo 519 315 263
155, 112, pediatra
155, 112, telefoní číslo obvodního lékaře
155 pokud jeví známky otravy. 224919293 pokud ne (mám uloženo v mobilu)
224 91 92 93 a 15 a 155
Našla bych nějaké na internetu...
nemocnice dětská pohotovost
lékař, pohotovost
155 ,112
155 (rychlejší odborná pomoc, než 112 kde to bere hasič)
2885285
155 a našeho pediatra
dětské lékařky, případně nemocnice
155 nebo dětské lékařce
TIS nebo 155
na lékařskou pohotovost nebo na záchranku
Podle stavu dítětě buď 155, nebo na dětskou lékařskou pohotovost nejbližší místu pobytu.
155 ZZS nebo tel číslo lékaře
z hlavy nevím, ale mám ho uložené
osobního praktického lékaře
115/112
záchranná služba
371762110 -dětské odd. kde bych žádala radu jak se zachovat
číslo místního dětského lékaře, příp. číslo nejbližší pohotovosti
224 91 92 93
číslo dětské lékařky, číslo dětského oddělení nemocnice, v akutním případě 155
112 155
MOBIL OŠ.LÉKAŘE
rychlou záchranou službu
155, 122
112, pohotovost FNM, dětský lékař
pediatrička mých dětí
155, 224 91 92 93
ano
224 91 92 93, 224 91 54 02, 155
155, případně 112, mimo signál z nejbližší pevné linky, při zhroucení sítě hasiči, policie, armáda, horská služba, lékař, lékárna, zdravotník, prostě nějak bych si poradil
155 nebo můj praktický lékař či magistra v lékárně
ústřednu hradecké fakultní nemocnice - přepojí na linku dle potřeby
155, příp. tel. TIS
kamarádce - pediatričce
155; 112; TIS - z hlavy nevím
112 - oni zalarmují !! = třeba záchranka přijede dřív = včas
155, respektive na telefon pediatričky
155 anebo 112
na dětskou pohotovost, nebo na 155
naší paní doktorce
155, 224919293
lékaři dítěte
155 nebo TIS (cislo na lednicce)
obvodní dětské lékařce nebo 155
155 nebo na pohotovost do nemocnice v místě bydliště
155, nebo mobilní telefon na místní dětskou doktorku
ad otázka 36.
mám uloženo v telefonu tox, centrum + 155
155, záleží na otravě, u kterých bych si neuměla poradit (např. předávkování léky), řešila bych to odvozem na pohotovost.
číslo nejbližší nemocnice
podle závažnosti příznaků, nejhúř 112
155 resp 112
tox.poradna, lze zjistit na inetu
podle situace - dětského lékaře, toxikologickou linku nebo záchranku
224 919 293
155, případně bych si našla na internetu číslo na TIS
155, 224 91 92 93
155 + toxikologie - mám v mobilu
mám v peněžence číslo
naší doktorce
pro první informace bych volala pediatra (i mimo ordinační hodiny, máme tel. číslo domů)
Rychlá záchranná služba
154
211
155, číslo naší doktorky
122
224919293, 155
155 RLP
vyhledal dle výše
Na číslo pediatra (při podezření) na 155 ve vážné situaci.
mobil praktického dětského lékaře
112 nebo 150, nejsem si jistá jaké bych zvolila
1188
Sto dvanáct
224915402
155, 112, číslo pediatra
nemocnici
t
112, 156
TIS
na TIS ...mám ho na zdravotní průkazce dětí, v případě vážných příznaků už na 155.
dětský lékař nebo 155
155 a Toxikologické má sousedka
nevím, musel bych najít, případně přímo 155
viz výše bod 36
detskou pohotovost
Našel bych si stránky TIS, eventuelně dle stavu 155
Na telefon dětského lékaře.
155, toxikologie - uložené číslo v mobilu
224 919293
naší doktorky (dětské)
155; na číslo telefonu našeho dětského lékaře
112 - 155
150, 112
155, linka TIS
devetsetjedenact
lékárnice v rodině, volala bych jí
155 a 474944111
podle toho jak by to vypadalo vážně, asi 155
svojí lékařce
155, resp. 112
momentálně nevím
naší paní doktorce, 155
155 popřípadě 224 91 92 93
pokud by si lokla např. Sava tak 155, pokud by mi snědla krém, volala bych toxikologii a dále dle doporučení
najdu na internetu, pripadne 112
155, případně, pokud bych měl možnost okamžitého přístupu k Internetu, tak na TIS
16517,39 %17,39 % 

Graf

38. Víte, kde se nachází nejbližší lékařská dětská pohotovost od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 39, neotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano80184,4 %84,4 %  
ne14815,6 %15,6 %  

Graf

39. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 km394,88 %4,11 %  
10 km354,38 %3,69 %  
2 km334,13 %3,48 %  
5 km334,13 %3,48 %  
15 km313,88 %3,27 %  
1 km283,5 %2,95 %  
2km232,88 %2,42 %  
1km212,63 %2,21 %  
10km192,38 %2 %  
5km172,13 %1,79 %  
ostatní odpovědi 3km
20km
15km
30 km
3 km
12 km
8 km
4 km
7 km
4km
6 km
500 m
30km
25 km
500m
9 km
1,5 km
12km
do 5 km
cca 20 km
11 km
cca 1 km
20
30
cca 20Km
15
do 10 km
40km
cca 5 km
8km
nevím
40 km
500 metrů
16km
0,5 km
6km
10
18 km
cca 2 km
cca 5km
cca 1km
16 km
35km
17km
25km
Do 1 KM
35 km
v místě bydliště
45km
cca 15km
800 m
asi 10 km
cca 4 km
10 min
13km
jeden kilometr
300m
cca 1,5 km
1500 m
Cca 0,5 km
2
200m
300 m
1,5km
do 20km
cca 30km
28 km
0,5km
cca 10 km
17 km
14 km
2,5 km
1000 m
Asi 1km
400 m
6km cca
7
27km
asi dvanáct kilometrů
do 10 minut chůze
do 1,5km (odhad vzdálenosti)
4
jedenkilometr
cca 30
do 30 minut autem
10 km?
cca 55 km
cca 20 minut autem od místa bydliště
asi půl hodiny autem
V tomtéž městě, cca 8km.
cca15 min
2 min autem
22km
8,5 km
dostatečně přístupné
asi 20 minut autem
hodinu cesty pěšky a MHD
do 5km
cca 800m
1 500 m
0,5-1km
asi 500 m
do 2 km
asi 18 km odhadem
8
29km
cca 30 km
10km?
12km?
6
Cca 7 km
asi 15km
25 min.veřejnou dopravou
docházková vzdálenost
25 km a 48 km
cca 300 metrů
1800 m
asi šest kilometrů
10-15min
asi 20 minut cesty autobusem
2000 m
cca 13 km
2 km.
cca 15min autobusem
5 min chůze
44 km
10 min autem
40 min tramvají, nebo 15 - 20 min autem
cca 2-3 km
20 minut autem
14km
Tak 200m.
5 zastávek autobusem
20 km nejbližší, 30 km taková, kam něco jede
30minut autem
25 minut jízdy autem
15-20 minut jízdy autem
cca 750m
cca 15 km v nejbližším městě
tak půl hodiny cesty tramvají
cca 3 km
20 minut chůze, 10 minut běhu
pár set metrů
10 minut chůze
cca 500m
do 3 km
cca 3 kilometry
600 m
10min
400 metrů
12
asi 1 km
necelých 15 min autem
750 metrů; respektive do 10 km
asi 6 km
5 minut autem
tak půl kilometru :)
10 minut
35
do 15 minut
do 0,5 km
36 km
5 minut
100 metrů
8-10 km
25 kilometrů
asi půl hod. pěšky
10km, 30 min jízdy mhd, 10 min autem
cca 25-30 km
cca 1,5km
30-35 km
10 minut autem
2-3 km
500metrů
asi 20 minut chuze
cca 4 km vzdušnou čarou
1 kilometer
do 10 minut jízdy autem
pod 1km
25
20minut
10minut autem
1500m
dva kilometry
10 minut (Brno), 30 km (Střední Čechy)
2,5km
do 40km
18km
deset minut jízdy
5min
13 km
1,3 km
cca 2km, v našem městě
4,3 km
asi 15 minut hromadnou dopravou
15 min
neřeknu
900m
v doashu
27 km
pěšky cca 10 minut, busem 2 stanice
2 zastavky
odhaduji 5 km
přes 3 křižovatky, tím pádem kousek
dvacet minut
5km, cca 15min autem
cca 25 km
15 minut autem
sedm kilometrů
3 kilometry
dva bloky
2 kilometry
cca 10km
3 stanice metra, hádám tak 3 km??
200m a 3 km
max do 1 km
cca 200m
45
Asi 15 min. autem.
31 km
Přibližně dvacet kilometrů.
nemám to změřené na kilometry
cca 20min jízdy autem
cca 17 km, Zlín
10 minut jízdy autem
300 metrů
do 1, 5 km
cca 12 km
záchraná služba v místě, děts.pohot. asi 8km
blízko
20 minut
cca 15 minut autobusem
cca. 6 km
asi 30km
dvacet km
přibližně 18km
30 min tramvají
Dětská pohotovost byla u nás zrušena,rodiče musí jezdit do Třince,na Sosnu,do nemocnice.
autem 5 min
6 km, ale nejedná se o dětskou pohotovost. Přesto bych tam zajela
Osm kilometrů
primo v miste bydliste
450m
sanitkou a následně zpátky autem Taxi služby (300,-) vyšla jedna jízda na dvacet minut
15 min. pesi chuze
cca 10 minut peso
52165,13 %54,9 % 

Graf

Všeobecná část:

40. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23596,22 %6,22 %  
25485,06 %5,06 %  
24414,32 %4,32 %  
28343,58 %3,58 %  
21323,37 %3,37 %  
31313,27 %3,27 %  
33303,16 %3,16 %  
30303,16 %3,16 %  
27293,06 %3,06 %  
26293,06 %3,06 %  
ostatní odpovědi 32
20
35
40
36
22
29
34
45
39
37
38
52
50
44
41
48
42
49
51
47
58
43
19
46
18
53
65
60
56
17
54
61
55
63
59
67
66
57
64
70
62
11
02
73
69
74
71
68
0
0.001
16
58661,75 %61,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.99
Minimum:20
Maximum:61
Variační rozpětí:41
Rozptyl:116.15
Směrodatná odchylka:10.78
Medián:33
Modus:23

Graf

41. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena74878,82 %78,82 %  
muž20121,18 %21,18 %  

Graf

42. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské50353 %53 %  
středoškolské s maturitou38040,04 %40,04 %  
středoškolské s výučním listem525,48 %5,48 %  
základní141,48 %1,48 %  

Graf

43. Pracuje některý člen Vaší domácnosti ve zdravotnictví nebo studuje zdravotnický obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne66169,65 %69,65 %  
ano28830,35 %30,35 %  

Graf

44. Žijete ve společné domácnosti s dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 45, neotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne49852,48 %52,48 %  
ano45147,52 %47,52 %  

Graf

45. Uveďte věk a počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 dítě 13 let

2 děti - 9 a 11 let

.

0

1

1

1

1 - 12 let

1 - 13

1 - 15.let

1 - 20 měsíců

1 - 3roky

1 - 5 let

1 - 6 let

1 (2 roky)

1 1 rok

1 11/4roku

1 1rok

1 22let

1 dite - 1 mesic

1 dítě - 1 rok

1 dítě - 1,5 roku

1 dítě - 12 let

1 dítě - 12 měsíců

1 dítě - 15 let

1 dítě - 2 a půl roku

1 dítě - 2 roky

1 dítě - 4 měsíce

1 dítě - 4 roky

1 dítě - 4 roky

1 dítě - 4,5 roku

1 dítě - 5 let

1 dítě - 7 let

1 dítě - 7let

1 dítě - 9 měsíců

1 dite 10 mesicu

1 dítě 10měs.

1 dítě 11 let

1 dítě 11 let

1 dítě 19 měsíců

1 dítě 2 roky

1 dítě 2 roky

1 dítě 2,5 roku

1 dítě 3 roky a 10 měsíců, 1 dítě 1 rok a 11 měsíců

1 dítě 3,5 měsíce

1 dítě 5 let

1 dítě 5let

1 dítě 7 let

1 dítě ve věku 3 roky

1 dítě věk 2,5 roku

1 dítě- 14 roků

1 dítě- 5 let

1 dítě-5 let

1 dítě, 1 a půl roku

1 dítě, 10 let

1 dítě, 14 let

1 dítě, 17 měsíců

1 dítě, 2 roky

1 dítě, 6 let

1 dítě, 7 let

1 díte, jsou mu 2 roky

1 dítě, věk - měsíc po narození

1 ditě, věk 11 let

1 dite: 2 roky

1 dite. 5 tydnu

1 dívka 10 let

1 ks, 12 let :-)

1 měsíc

1 patnáctiletý

1 rok, 1 dítě

1 rok, 4 roky

1 rok, 6 rokov, a 8 rokov

1-1

1-12 let

1-15měsíců

1-6let

1, 16

1, 7

1, věk 5 let

1,25 roku a 3,75 roku

1,5 A 3 ROKY

1,5 a 5 (2 děti)

1,5 roku - 1 chlapec

1,5 roku, 1 dítě

1. 15 měsíců 2. 3,5 roku

1. 3,5 2. 2,5

10 a 12

10 a 17

10 a 3 roky

10 a 4

10 a 9 let

10 let /8 let /3 roky

10 let syn

10 let, 1 dítě

11 , 1

11 a 3 roky

11 let

11 let / 1

11 let-1,5 let-1

11 let, jedno dítě

11 let, jedno dítě, druhé, dnes už ne dítě 17 let

11 měsíců jedno

11 měsíců, 1 dítě

11, 17

11let -1 dítě

12 (1x)

12 a 15 let, 2 děti

12 let 1 dítě

12-1x

13 a 6 let

13 let, jedno dítě

13 měsíců

13 měsíců, 1 dítě

13,12,10 - tři děti

13,6 2 děti

13+22

13let, jedno dítě

14

14 a 16 let- 2 děti

14 - 1

14 - 1x :-)

14 a 1

14 a 9

14 let 10 let

14 let

14 let

14 měsíců - 1

15

15 1dítě

15 a 17

15 a 23

15 a 23 - 2 děti

15 a 8 let

15 a 9let

15 jedno dítě

15 let

15 měsíců,

16 a 10 let

16 a 14 let 2 děti

16 LET 1dite

16 let 1dítě

16 let, 12,5 roku, 8,5 roku - 3 děti

16 měsíců, jedno dítě

16, 3, 1.

16,11,4

16; 14.

16; 8; 3

17 1

17 jedno

17 let

17 let - 1 dítě (postižené)

17 let - jedno

17 let-dcera 10 let-dcera

17 let, 1 dítě

17 let, 14 let, 12 let

17 let, jedno dítě

17, 13 let

17,12 - 2

17,5 - 1 dítě

17;10;8

17/1

18 - 1

18 a 10

18 měsíců, 3,5 roku - 2 děti

18,17,15

19

19 1

1dítě, 10 let

1měsíc 1 dítě

1x 12 let, 1x 16 měsíců

1x 16

1x 2

1x 3,5

1x 7 let, 1x 4 roky

1x 9let

1x15,1x6

1x17 2x 10 1x 6

1x3 roky

2

2

2

2

2 - 23, 17

2 - 3 a 8 let

2 - 4 a 10 let

2 (8,11)

2 a 5

2 a 6 let (2 děti)

2 dcery, 2 a 5 let

2 děti 12 a 5 let

2 děti 7 a 13 let

2 deti - 10, 16

2 děti - 14 + 11 let

2 děti - 16 a 2 roky

2 děti - 3 a 5 let

2 děti - 3 roky

2 děti - 3 roky a 6 let

2 děti - 3,5 a 2 roky

2 děti - 4 r. a 2 r.

2 děti - 4 roky a 2 roky

2 děti - 4 roky a 6 měsíců

2 děti - 6 a 3 roky

2 děti - 8, 14

2 děti - 8m, 4r

2 děti - a) 3 roky, b) 1,5 roku

2 děti - stáří 7 a 5 let

2 děti -3roky,1,5roku

2 děti (10 a 12 let)

2 děti (2,5 a 4,5 roku)

2 děti / 16,21 /

2 děti = 8 a 3 roky

2 děti 12 a 9 let

2 děti 13let a 1měsíc

2 děti 14 a 18 let

2 děti 18 a 14

2 děti 3 a 15 let

2 děti 3 a 6 let

2 deti 4 a 1 rok

2 deti 4 a 6

2 děti 4 a 8 let

2 děti 5 a 8 let

2 děti 6měsíců a 20měsíců

2 děti 9 a 4 roky

2 děti, 1 a 8 roků

2 děti, 1 rok a 9 let

2 děti, 11 let, 13 let

2 děti, 13 a 19 let

2 děti, 13 a 7 let

2 děti, 19, 23 let

2 děti, 2 a 5 let

2 děti, 2 roky, 6 let

2 děti, 2a 4 roky

2 děti, 3 a 6 let

2 děti, 3roky a 6let

2 děti, 4 roky

2 děti, 4 roky a 2 měsíce

2 děti, 4,5 roku a 18 měsíců

2 děti, 5 a 13 let, nežijí se mnou v domácnosti trvale.

2 děti, 5 a 2 roky

2 děti, 5 a 7 let

2 děti, 5 a 8 let

2 deti, 5 a 9 let

2 deti, 6 a 3 roky

2 děti, 6 let a 3,5 let

2 deti, 7 a 11 let

2 děti, 7, 10 let

2 děti, 8 a 6 let

2 děti, 9 a 10 let

2 děti, 9 a 15 let

2 děti, dcera 15 let syn 9 měsíců

2 děti,7let a 19měsíců

2 děti,9let a 1 rok

2 děti; 4 a 6 let.

2 děti: 7 let 3 roky

2 děti: 4,5 roku a 2 roky

2 kluci 14 a 9

2 měsíce jedno dítě

2 roky 1 dítě

2 roky 1 vnuk

2 roky 1x

2 roky, 1

2 roky, 1 dítě

2 roky, 1 dítě, druhé na cestě

2 roky, syn

2, 2

2, 5 a 8let

2,3,13......3 děti

2,5 let, jedno dítě

20 let,2 roky,2 deti

20 měsíců, 1

22

22, 20, 18, 16, 12, 8 let

23, 21, 21, 15

23;21;19

23m, 1m, 2 ks

24,21,14

25

25-28 let 3 děti

27 25 14

29 a 6 měsíců

2děti 8 3

2měsíce .... 1

2r a 4r

2roky

2roky, 1 dítě

2roky, 5 let, 7 let

2x18měsíců , 4 roky , 3děti

3

3 - ale již s námimžije jen jedno - 16let

3 - 10,8,2

3 (20, 17, 3)

3 + 5 let 2 děti

3 a 5 let

3 a 6 let

3 děti 0, 4 a 8let

3 děti 6 let, 2 a 3/4 roku, 7 týdnů

3 děti - 3,5 roku, dvojčata 1 rok

3 děti - 4, 7 a 9 let

3 děti - 4,5 roku, 3 roky a 3 měsíce

3 děti -17,15 a 6let

3 děti : 3,11,13

3 děti ( 18, 17, 12 let)

3 děti (2, 4, 6 let)

3 děti 11, 20, 21

3 děti 12-16-19

3 děti, 12, 10, 8 let

3 deti, 14, 11 a 3r.

3 děti, 2, 4, 7 let.

3 děti, 3; 5 a 6 let

3 děti, 9 let, 4 roky, 8 měsíců

3 děti, věk- 13,10,7 let

3 děti: 14, 12 a 21 let

3 děti: 7, 14, 16 let

3 mesice

3 měsíce

3 měsíce - jedno dítě

3 měsíce a 11-já

3 měsíce a 5 let

3 roky

3 roky

3 roky - 1 dítě 17 let - 1 dítě

3 roky a 1 dítě

3 roky a 17 let - 2 děti

3 roky a 3 měsíce, 2 děti

3 roky, 1 dítě

3 roky, 1 dítě

3 roky, 1 dítě

3, 13

3, 5 let

3, 6, 2

3,10

3,5 roku 1 dítě

3,5,9,15,17 (pět dětí)

3.75 a 2.25

3111

3děti, věk 7let a 2x5let

3děti,25,23 a21let

4 15 let, 13 let, 9 let, 6 let

4 a 0,5 let

4 a 6 let

4 děti (dvě již dospělé)-menší děti 6 a 9 let

4 roky

4 roky

4 roky

4 sourozenci - 17, 15, 12, 6

4, z toho do 15let věku je 1

4,5; 1

4,9,10

4+1 2

5 1

5 a 2 roky

5 a 7

5 a 7 let = 2 děti :-)

5 a 8 let(2)

5 let

5 let - 1 dítě

5 let, 1 dítě

5 let, 1x

5 let, 2 roky; 2 děti

5 let, 3 roky

5 let, 6 let

5 let, jedno

5 let, jedno dítě

5 měsíců, 1 dítě

5a3, 2 děti

5mesicu, 1 dite

6 1

6 a 9let

6 let, 1 dítě

6 měsíců 1 dítě

6,12

6r, 4r, 7m 3 ks

7 - 1 dítě

7 a 10 let

7 a 12 let

7 let

7 let 1 dítě 11 let 1 dítě

7 roků - počet 1

7,10

7,12

8

8 let

8 let + 3 roky

8 let a 11 let

8 let a 6 let

8 let, 1 dítě

8 let, 1 ditě

8 měsíců - 1

8-1

8, 1

8let, 1 dítě

9 let, jedno dítě

9 - 1

9 1

9 let

9 let 1 dítě

9 měsíců syn a 3 roky dcera

9, 12

9,7,4 let a 11 mesicu

9let a 5let

9let jedno dítě

dcera 12 let, syn 5 let

dítě 1 věk 6 let

dvě děti 11 měsíců 6 let

dvě děti 10 a 4 roky

dvě děti 5 a 3 roky

Dvě děti, 4 a 15

Dvě děti, 6 a 10 let

dve deti, 7 a 3 roky

Dvě děti,ve věku 1.5 let a 5 let

dvě, 8 a 6 let

dvojčata 3 roky a 8 měsíců a osmiměsíční batole

holčička 8 let

Chalpec 4 roky, děvče 2 roky

chlapec - 9 let

chlapec 4 a půl roku, dívka rok a osm měsíců

Jeden novorozenec (7 tydnu)

jedno 2 roky

Jedno 22měsíců

Jedno dite -5 mesicu

jedno dítě 13 let

jedno dítě 19 měsíců

jedno dítě 5 let

jedno dítě 8 let

jedno dítě ve věku 5 let

Jedno dítě, věk 20měsíců

jedno dvoleté

Jedno patnáctileté dítě.

jedno tříleté dítě

jedno, 20 let

jedno, jeden a půl roku

má dcera 24 let, má vnučka 11 měsíců

nyní už jen jed - 16 let

počet dětí 2, věk: 6 a 12

počet dětí 3, věk 5, 3 a půl, 1 a půl

počet dětí: 2 věky: 2 a 1/2, 5 a 1/2

počet: 2 věk: stršímu dítěti je 6 let a 8 měsíců a druhému dítěti 16 měsíců

pokud i já, pak 2-14,17

pozn. Váš dotazník je špatně postaven, ale to je Vaše věc. Dětí mám několik a to nejmladší je v pubertě.

pul roku a jedno dítě

sourozenci - dvě děti 9 a 3 roky

starší má 4 roky, mladší 2 roky

syn - 3 roky

syn - 4,5 roku dcera - 2 roky

syn 2 roky

syn 4 roky, dcera 2 měsíce

teď je již dcera dospělá 1 dcera 18 let

tři a pět let

Tři děti - 14,8,8

Tři děti 2 měsíce, 3 roky a 5 let.

Věk: 13, 16 Počet: 2

Zůstavší dítko má již 26 roků, ale dotazník jsem transformoval do období, jak to bylo u nás cca před 20 roky.

46. Prostor pro Vaše připomínky související s bezpečností používání léků ve vztahu k dětem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

---

?

.

.

+ je dobré, že např. ibalgin se vyrábí i jako bílý ibuprofen ve tvaru "léku" a nejen růžové "lentilky", po tom mi děti docela šly, ale NIKDY jsem nenechala léky v dosahu, ani tak, aby si mohly vzít židli a vylézt někam a taky i syn (necelé 3) ví, co je dobrota a co medicína. Z neznalosti by si nic fakt nedal a taky nemáme doma mimo čípků na horečku a sirupů na kašel moc léků :)

ad otázka č. 24 - není totéž uchovávání léků pohotovostních, nepotřebných a prošlých! Pohotovostní léky (léky na astma, alergie) a léky momentálně nepotřebné (například léky upravující trávení, či různé gely, masti a vodičky) doma samozřejmě máme, ale léky s prošlým datem spotřeby nikoli! A to ani u léčiv, kde je datum spotřeby dané od data prvního otevření balení - klasický příklad je Ophtalmoseptonex - datum si vždy poznačíme na obal. V pravidelných intervalech kontroluji čerstvost léčiv a prošlé nosím do lékárny. Tudíž nevím, jak na otázku odpovědět. Protože má odpověď je jako od Elfa - ano i ne. :) Jinak u nás děti ví, co jsou léky, kdy se berou a proč a rozhodně nenechávám děti bez dozoru v blízkosti léčiv. Ačkoliv u té starší se již dávno mohu spolehnout, že si nic bez mého vědomí nevezme, jelikož žijeme ve velké domácnosti i s prababičkou, která musí mít léky na dosah - starší dcera se tedy musela naučit již záhy, že na některé věci se prostě sahat nesmí a ta mladší už to také začíná pomalu chápat. :) Je to stejné jako s pracími prostředky, žehličkou a podobně... Pořád poučovat a stejně pořád hlídat :)

asi najlepsi napad je detska poistka a dostatocne pevne balenia.

Až budu mít děti, léky budu schovávat pečlivěji :-) Např. do uzamykatelné skříňky.

bezpečně ukládat léky na nepřístupné místo pro děti, kontrola dětí, co dávají do pusy

byt opatrny ukladat leky

Co se týče skladování léků v domácnosti nemáme problém. Popisovaný případ dítěte se stal v rodině příbuzných. A to ne ze strany dítěte ani rodičů, nýbrž podáním léku lékařem! Např. v otázce 4 nelze odpovědět vícero odpověďmi, proč?

Čau, dáme si zitra na oběd buchtičky s krémem? Pavel Fojtů

Dávat je tam, kde je děti nemohou nijak vzít - vysoko nad zemí, ve skříňi apod.

Dbát o bezpečnost by měli rodiče. Jim by informace měli důrazně a přesně sdělit lékař, lékárník či laborantka (v případě VP léků a doplňků stravy).

děkuji

dětem jsme od malička vysvětlovali, že léky jsou jen na léčení a užívají se jen, když je člověk nemocný a zdravému člověku by mohly uškodit, nemám proto obavy, že by naše děti náhodou požily léky - alespoň u nás v domácnosti (samy si nevezmou ze skříně ani bonbón, vždy se předtím zeptají)

dětem se nesmí říkat, že jsou to bonbonky nebo odměna, vždycky to jsou léky

Děti by neměly užívat léky v žádném případě. Většina léků stejně funguje jako placebo efekt a většina z nich by měla být zakázána a neměli by se vůbec distribuovat. Některé léky jsou tak nebezpečné, že můžou vážně poškodit zdraví člověka. Ale farmaceutický průmysl je bude prodávat dál, protože jim nezáleží na zdraví lidí, ale pouze na zisku, který je gigantický.

děti byly odmala zcela přirozeně vychovávny, že léky jsou používány jen při nemoci. Nikdy jsem neměla problém, že by si je pletly s bonbónky apod. Samozřejmě, že byly uchovávány mimo jejich dosah, ale např. z kabelky mi je nikdy nebraly, přestože je tam viděly.

dítě 0-15 let je moc obecné, při malém dítěti léky držím mimo jeho dosah, u většího dítěte už běžné léky nechávám ve skříňce a seznamuji ho s nimi, kdy a jak se používají, aby si samo mohlo vzít např. černé uhlí, acylpirin, když jsem např. v práci a dítě to se mnou telef.zkonzultuje

Dítě se setkává ve svém životě s užíváním léků druhými - hlavně prarodiče, rodiče, příbuzní. I ony samy občas léky užívají při nemocech. Je potřeba o tom s dětmi mluvit a dle jejich věku jim bezpečnost užívání léků vysvětlit.

dítě velmi brzy ví, co smí, co nesmí a že léky podává jen maminka, nebo tatíne; je to o výchově, nastavení pravidel a hranic, za které dítě nemůže; a vychováváme příkladem; jestliže rodiče při každém píchnutí u zadku musí "si hned něco vzít" pak ať se nediví; ano, děti jsou zvídavé, takže léky každopádně mimo dosah a zajistit; ale především děti napodobují chování dospělých ... takže ...

dlouhou dobu v naší domácnosti děti byly a léky jsou uspořádány stále stejně

do teď mě nenapadlo, že když malá návštěvám prohlíží kabelky, může i najít i léky - už jednou málem polka tam nalezenou žvýkačku

Dokud žila dcera doma stále jsem brala množství léků a dcera byla poučená. Léky jsem před ní schovávat nemohla, protože ona byla první, kdo mi mohl léky podat, kdyby se něco stalo. Myslím, že děti vyrůstající za tykovýchto specielních podmínek mají k lékům jiný vztah. Mají k nim respekt a těžko si je spletou. Asi i v pozdějším životě se užívání léků spíše vyhnou.

Doma používáme málo léky z lékárny a další chemické léky. Spíše používáme homeopatika a bylinné léky (čínská medicína). K doktorce pro léky chodíme pouze v akutních případech. Proto riziko otravy dítěte je velmi malé.

Dotazník je zameřen evidentně na Respondenty s dětmi. Já zatím děti nemám. Např. u otázky 30 mi chyběla možnost ,,v mé domácnosti se děti nepohybují". Dotázník evidentně chápe termín ,,Dítě" jako dítě malé (maximálně školní). Např. Otázka 15 evidentně ignoruje početnou skupinu dětí 10-15let s kterými samozřejmě nemusím mluvit infantilně o bonbónkách a medicínkách.. Dotazník je celkově špatně postaven, první otázka by měla směřovat na věk dětí v domácnosti (pokud se vůbec děti v domácnosti pohybují) a od tohoto odvíjet další otázky.

doteď mě tento problém nenapadl, budu si muset na uložení léků dávat pozor až mi dítě povyroste :-)

Chybí mi zde některé odpovědi. Snad každý rozumně myslící člověk ví, že léky je třeba držet mimo dosah dítěte, tedy tak, aby se k nim nemohlo dostat. Ve chvíli, kdy upozorníte dítě, že něco nesmí jíst nebo někam nesmí chodit, můžete se spolehnout, že bude dělat maximum, aby se k těmto věcem dostalo. Jako dítě jsem také nevěděl, kde léky doma máme, a když bylo potřeba, máma mi je dala. Až jako staršímu mi ukázala, kde léky jsou a jak to je s jejich užíváním. Podle toho jsem se zařídil i u vlastních dětí a nemusím tyto informace vyhledávat nikde okolo. Doplnil bych tedy odpověď na otázku 18 o rodiče. Pro mě tak nebyla volitelná ani jedna z možností, ale z nouze jsem dal známé.

I když děti nemám, domnívám se, že je to velice důležité téma, hlavně by to měli vědět rodiče dětí.

Já chápu používání léků a neberu je,když nejsem nemocná. A bráška se k lékům nedostane.

Je důležité problematiku nepodceňovat, dětem neustále vysvětlovat, ale nedělat z toho strašáka (nic výjimečného), neboť to pak v dětech vyvolává zvědavost a potřebu vyzkoušet.

Je to velmi individuální, často ani dospělý nezná složení a účinky léků které užívá a tak ani nemůže vzdělávat vlastní děti ( něky ani lékař lecos neumí). Jako bývalý táborový zdravotník se zájmem o obor znám léky i první pomoc a vím který lék můžu na co a u koho použít. O lécích a první pomoci často vážně hovořím i s dětmi. Vím také, že z právního hlediska je podání léku kýmkoliv jiným než lékařem nebo lékárníkem značně problematické a snažím se mu vyhnout. Pokud podávám dětem běžné léky, činím to se souhlasem jejich rodičů, nebo na příkaz lékaře. Dobrý právní trik jak podat lék a vyhnout se postihu je nalít pití přichystat lék před pacienta říct co to je za lék a že mě na tuto konkrétní potíž pomáhá a je na ní určený a potom tabletu nápadně uložit před pacientem do prázdné uzavřené nádoby a uklidit, poodejít a umožnit mu aby si jí sám vzal pokud chce.

Je třeba děti co nejdříve poučit a léky mít přehledně uložené a pod kontrolou. Léky. které se aktuálně neužívají, uložit na nedostupné místo

Je třeba nejvyšší opatrnosti při skladování léků, děti jsou velmi zvídavé. Také je důležité mít pediatra, který zohledňuje při vyšetření dítě jako bytost s jedinečnými specifiky, a neordinuje šmahem všem to stejné, třeba jen proto, že mu výrobce přislíbí nějaké bonusy v podobě zájezdů ap.

Ještě nejsem rodičem, ale v rámci ochrany příbuzných (neteře) jsem dotazník vyplnil.

Již odmala nazývat vše správnými pojmy. Dodržování důslednosti ohledně léků. Číst příbalové letáky s návody s použitím.

jsem zdravotník, léků mám doma dostatek, i tzv pro jistotu. Léky nedávám, pokud nejsou nezbytné a mám je uklizené mimo dosah i dohled dětí. Děti chápou, že léky nejsou bonbonky za odměnu, ale lék, který se nebere, kdy se nám zachce a že si ho nikdy nesmí vzít sami.

Jsou vhodné léky v obalech s bezpečnostním uzávěrem.

jsou-li léky brány jako součást života, standard, snadněji nějaký pozře i dítě v rámci hry. Za spoustu otrav mohou nezdravě "přelékované" domácnosti.

K nejvíce úrazům dochází v kuchyni, tedy léky jsou uložené v oddělené skříni ve výšce v kuchyni. Barevnost a různé tvary u léků jsou výborné pro pacienty, kteří požívají vícero léků najednou, ale současně je to obrovské lákadlo pro děti.

K otázce o "uchování léků mimo dosah dětí" si myslím toto: co je nezdravé pro děti je nezdravé i pro nás dospělé. Proto doma žádné léky kromě jednoho platíčka acylpirinu pro "akutní" případy nemáme. Jsme zastánci homeopatik, které nepotlačují nemoc, ale opravdu jí léčí a nemají nežádoucí účinky. Navíc u nich i kdyby dítě vypilo nebo snědlo celou lahvičku.. vůbec nic se mu nestane ;-) Dotazník jsem vyplnila proto, že i když nežiji v jedné domácnosti s dítětem, často k nám děti chodí na návštěvu.

Každý rodič musí věnovat maximální pozornost dítěti a k otravě nemůže dojít.

Kdyz byly deti male a bydlely jeste s nama leky byly (stejne jako dnes) 1,5 m nad zemi v mistnosti, ktere rikame satna. V teto mistnosti deti nepobyvaly.

Když už je rodič nebo opatrovník nezodpovědný a léky má na volně přístupném místě, mohly by být obaly léků jen stěží otevíratelné i pro dospělého člověka.

Lekarnicku pravidelne, nejmin za 3mesice, kontroluji a prosle leky odnasim do lekarny.

Léky užíváme jen podobu nemoci. Léky a vitamín. doplňky dávám dětem co nejméně.

Léky v domácnosti nejsou nutné zlo, je potřeba děti upozorňovat na nebezpečí a lék vždy nazývat lékem nikoliv bonbonkem. Také jsem děti učila, že cokoliv na zemi může být zapomenutá tableta, takže se ze země nic nesmí dát do pusy, ale ukázat rodičům a třeba kulaté růžové ibalginy jsem čas od času na zemi nechala a čekala, až mi je dítě donese. Pak bylo pochváleno a odměněno dobrotkou

Léky zavřené a zamčené, aby k nim děti neměly žádný přístup a samozřejmě je hlídat

Mám 4 vnoučata - bývala jsem jejich "hlídací babička" a na léky jsem zase byla "hlídací pes" Nyní už vnoučata odrůstají - živá a zdravá -a já mám novou kvalifikaci: spokojená babička.

Mám léky sice v zásuvce, která není uzamčená, ale dítě k tomu přístup nemá. Samo v té místnosti není nikdy.

Máme u nás často vnoučátka a tak zabezpečení léků před požitím dítětě je namístě

Měla by být jedním ze základních edukačních témat rodičů. Systematicky dětem vysvětlovat efekt, účinky, nebezpečnost...Umístění přizpůsobit věku a chápání dětí.

Méně lživé reklamy na léky pro děti.

Musím si doma lépe zabezpečit léky !!!!

Myslím si, že děti dokážou pochopit nebezpečí toho, když by si vzali léky, které si brát nemají. Uvítala bych, kdyby všechny léky, které jsou více nebezpečné, měli bezpečnostní uzávěr. Ten děti neotevřou.

Myslím si, že problém je především nad všeobecným nadužíváním léků - je normální si kdykoli na cokoli vzít tabletku a není tak neobvyklé, že i dětem se na cokoli léky dávajím (např. tt 37,2 - dítě rovnou dostane Paralen, co kdyby....) Léky jsou podceňovány a ne dost dobře schovánvány....

Myslím, že by to chtělo více osvěty. Nejen u dětí. I dospělí leckdy neumí s léky zacházet (schovávání prošlých léků, užívání dle vlastní úvahy, vyhazování prošlých léků do běžného odpadu).

Na otázky jsem odpovídala, jak to bylo, když jsem měla děti malé. Teď jsou už dospělé, ale léky jsou uloženy pořád stejně, takže i v případě návštěvy mé domácnosti lidmi s malými dětmi, nehrozí, že by je mohly omylem požít.

Naše děti se o léky nezajímají, neláká je pozřít je, právě naopak.

Naše děti už jsou velké. Bohudíky, nepamatuji si na problémy s léky. Jednak je zbytečně nebereme, nekupujeme, jednak děti byly od mala poučovány okolím. Takže u malých dětí nezbývá než poučovat, kontrolovat, hlídat...ˇKdyž méně chápou, o to více "bezpečnostních opatření". Se to vyplatí. Aničko, hodně úspěchů! ZK

naše dítě má k lékům i vitamínům odpor. Ani když je nemocné, nechce si nic vzít.

Nebýt nemocný.

nedávat dětem léky do rukou neukazovat jim lékyl

nechávat léy nedostupné pro děti

Nejdůležitější je dětem vysvětlit, že léky jim musí dát rodiče a srozumitelně zdůvodnit proč. U hodně malých dětí pochopitelne dát léky z jejich dosahu.

Nejdůležitější je selský rozum. Nelhat dítěti (není to bombónek ale léčivo), umístit na místo které není v dosahu málého dítěte a je uzamykatelné a mít tam všechny léky zamčené. A jakmile dítě je větší (3-5 let), vysvětlit mu že léky mohou být nebezpečné.

Nejsem zastánce toho, snažit se v domácnosti olepit veškeré nebezpečí dětskými pojistkami apod., ale u léků plus u několika "nejhorších" čistících prostředků se snažím být opatrná. A stejně to člověk 100% neuhlídá ciz ot. 6. Naštěstí mají děti anděly strážné a tak se člověk díky Bohu může poučit ze svých chyb, aniž by musel zaplatit cenu nejvyšší...

některé otázky jsou povinné, ale přitom jako "nerodič" na ně těžko mohu odpovědět

nemam

Nemám žádné připomínky.

Nenechávat volně se povalovat léky na běžně dostupných místech pro dítě (stoly, nízko položené zásuvky...), vysvětlit, jak jsou léky obvykle baleny a že nejde o bonbony, aby dítě vědělo, když se mu náhodně dostane do rukou, že to nesmí sníst.

Není lék jako lék. Kdyby děti chtěly, tak se k ledasčemu dostanou, ale zamykání by vedlo jen ke zvědavosti. Lepší je dětem vysvětlit, které pilulky pro ně, kdy se používají a proč se nesmí sahat na léky ostatních.

Nepodceňovat a před dětmi léky vůbec nenechávat.

Nevím jak je to dnes, ale moje děti věděly, že se léky užívají jen v případě potřeby(nemoc atd.), protože byly i informované, nikdy se nestalo, že by vzaly léky, natož aby je pozřely.

Nikdy jsem neměla jakékoliv léky tak, aby se k nim děti mohly dostat a také věděly, že jsou věci, které jsou přísně zakázané. Tomu se říká dvojí jištění. Vzhledem k tomu, že jsem původním povoláním provozní chemik a léta jsem pracovala v Léčivech a také vzhledem k poměrně dobrému zdravotnímu stavu neberu ani ve svém věku žádné léky pravidelně. Tak jednou do roka 1-2 Ibalginy, když mě vezmou záda.

no, popravdě, vzhledem k tomu, že moje žena má léky poházené opravdu všude, tak se divím, že se nikdy nic nestalo.

o dětech téměř nic nevím

občas stačí použít selský rozum a hned mě napadne, že musí být léky tam, kam děti nemají snadný přístup

Od mala vi, ze nejake leky jsou. Nikdy by ho ani nenapadlo neco si vzit. Byva problem, aby si vubec vzal lek, kdyz ho potrebuje. Je velice "fajnovyů na to co vezme do pusy :-)

Od mala vysvětlovat dítěti, že léky jsou jen na léčení a nesmí na ně bez dovolení sahat, dávku může určit jen rodiče nebo lékař, protože by se mohly otrávit. Ještě nikdy mi dítě do léků nelezlo.

Od malinka učím děti, že léky nejsou bonbony a musím říct, že už to skutečně chápou a lék by si samy nevzaly. Samozřejmě až doroste nejmladší dítko do zvídavého věku, opět budu léky bedlivě schovávat a nějakou dobu nebudu "veřejně" léky užívat až do chvíle, kdy to začne chápat tak, jako jeho starší sourozenci.

Od narození připomínat - léky ani vitamíny nejsou dobrota , podávat ho musí vždy dospělý.

Od počátku jsme dětem vysvětlovali, co je lék a co jídlo. Ony to, myslím, dobře chápou, nakonec už poměrně brzy začaly dávat přednost pilulkám nebo kapkám před hnusnými přeslazenými sirupy (léky ve formě sirupu). Myslím, že dětem je třeba nebezpečí ukázat, čím víc toho vědí, tím méně je překvapí, a pokud snad budou někdy experimentovat, tak aspoň budou mít povědomí o nebezpečích a těm největším se vyhnou.

Odmala dětem zdůrazňuji, že na léky samy sahat nesmějí, že by jim mohly ublížit, proto už nemám obavu, že by si samy něco vzaly, i když už na ně starší dcera dosáhne. Je rozumná a nebezpečí chápe. Ani mladší by si je sama nevzala.

odmlička jsme dětem vysvětlili k čemu léky slouží a že rozhoduje máma, táta nebo babička, kdy je lék potřeba. Nikdy děti nenaúpadlo do zásuvky, která byla v jejich dosahu jít. Naopak náštěvě vysvětlovali, že tady jsou léky a tam může jen máma a táta. Když začal děda, že si musí vzít bombónky, tak naše dvouketé dítě dokázalo vysvětlit, že to nejsou bombony, ale prášky. Stalo se mě, že i na návštěvě kdy mě batole lezlo po zemi mě přineslo prášek s tím, že ho našla na koberci. I majitelé onoho bytu nechápali, jak máme děti naučené. Tím jsem nikdy strach neměla. S chemikáliema je to horší - tam máme pravidlo, co je v koupelně není k pití.

osobní zkušenost - nepřeceňovat bezpečnost balení léků

otázka 18 nedává smysl

Otázka 18. Kde byste hledal/a informace o bezpečném uchovávání léků ve vztahu k dětem? (můžete označit více možností) postrádá možnost "jiné", kam by bylo možno napsat "vlastní úsudek", "vlastní zkušenost z rodiny, kde jsem vyrůstal"...

Otázka č. 18 - Ani jedna odpověď mi nevyhovuje. Informace o bezpečném uchovávání léků nemám potřebu vyhledávat, již mám dostačující znalosti.

Otázka č. 24 - zdá se mi poněkud zavádějící, směšuje léky pohotovostní (tomuto výrazu rozumím tak, že je mám pro případ nutnosti, např. léky proti horečce) a léky prošlé (ty průběžně probírám a vracím do lékárny.

otázka č. 32 je nesrozumitelná první tři otázky jsou návodné (odpověď je obsažená v další otázce) Přeji hodně štěstí!

Otázka Kde hledat informace.. mne poněkud zaskočila, protože mi připadá zcela samozřejmé, že jako musíme dávat pozor na ostré přeměty, tak i na léky, aby byly mimo dosah dětí.

Otázky kde mám uložené věci mi přišli trochu zbytečné, protože u nich nebyla možnost zaškrnout, že nemám děti a tudíž tuto situaci neřeším. Musela jsem v tu chvíli odpovídat, jak bych se v budoucnu zachovala.

Patnáctiletý syn si může v lékárně koupit cokoli

Po letitých zkušenostech s dětmi, dokáži s léky manipulovat a dobře používat, rozpoznat a pomalu diagnostikovat i když nejsem zdravotník. Vždy respektuji bezpečné používání a preventivně v některých případech konzultuji s odborníkem.

Pokud jsou děti již od útlého věku poučeny o lécích,jejich užití a rizicích a nejsou před nimi tajně skladovány nebo uzamykány (děti pak mohou mít pocit,že to co před nimi schováváme,je nějaká laskomina a mají tendenci léky ochutnat) riziko náhodného požití se minimalizuje.

pokud nemusím, léky nedávám

Pokud v rodině někdo bere léky pravidelně a dítě to vidí, je dobré i malé dítě preventivně poučit a nečekat, až se projeví jeho zvědavost.

Používat jen nutné množství, žádné zásoby.

používat zdravý rozum

Považuji za důležité dětem také zdůraznit, že lék je jen pro konkrétního člověka a konkrétní použití, aby dítě vedělo PROČ nemůže ochutnat, PROČ nedostane taky. Např. pokud má nejstarší (4,5 roku) zánět středního ucha a dostane na bolest Nurofen, vysvětlujeme i prostřednímu (3 roky), že je to sirupek na bolavé ouško aby nebolelo a je jen pro toho nejstaršího, ten prostřední ho nedostane protože má ouško zdravé. A také, že léky předepisuje pan/í doktor/ka, a berou se podle toho jak řekne a dává je jen maminka (tatínek, babička). Zatím se nám to osvědčilo, děti nemají vůbec nutkání se k lékům sami dostat (ťuk ťuk abych to nezakřikla) akorát v zimním období i po vyléčení simulují kašel aby dostali jitrocelový sirup co jim moc chutná :-)

pozn. k otázce 20: chybí mi odpověď "nevím" , je to spíš o zdravém rozumu a na zodpovědnosti každého člověka, aby si uvědomil, že děti můžou léky kdykoliv najít a "ochutnat"

pracuji ve školství (v MŠ i ZŠ)

prevence

Především je to povinnost a zodpovědnést rodičů ohlídat děti.

Při užívání léků si vždy připomínáme, že lék se jí jen při nemoci, každý lék je k něčemu jinému a jen rodiče můžou lék dítěti dát.

připomínku k tomuto nemám, ovšem má připomínku k dotazníku. základním pravidlem dotazníků je, že se odpovědi musí vylučovat (pokus nemohu zaškrtnout více odpovědí) a to se hlavně v první části nestalo...

Přísný zákaz sahání na léky (včetně dětských léků), vždy čteme před dětmi příbalový leták a dávkování.

Rekla bych, ze vetsi problem, nez to, ze dite nahodne pozije nevhodny lek samo od sebe, je to, ze matky ci jine pecujici osoby svevolne podavaji ci nevhodne davkuji bezne dostupne leky obsahujici ibuprofen a paracetamol a nedochazi jim, ze i kdyz je lek volne prodejny, muze diteti ublizit. Pri srazeni horecky leky podavaji velmi brzy po sobe, pripadne zaroven, davkovani odhaduji a leky podavaji prilis dlouhou dobu atd.

Rodič by měl dítěti už v ranném věku vysvětlit, že lék slouží při nemoci, vysvětlit, že není dobrý, ale důležitý, aby mu bylo lépe. Nezaměňovat, že je to jen "bonbonek". Já jsem vždy říkala, že to není dobré, ale musí to spapat, aby byl/a zdravý. Léky jsem do ničeho nemíchala. Dále je moc léků - Marťánků, Brontíků, atd..., které se kupují v lékarně a dítě si pak myslí, že třeba takový růžový léček je také pro něj.

Rozhodne by nemeli brat lek jako beznou soucast zivota, neco co se bere kazdy den a ma to peknou barvicku, jako lentilky. Vychova. To souvisi s celkovym zivotnim pristupem jednotlivce/rodiny - posilovani imunity, radna skladba jidelnicku a pohyb je na prvnim miste; v pripade nutnosti lecby farmaky to brat jako specielni stav na nezbytne nutnou dobu. Tudiz doma neskladovat kila chemikalii a rozhodne je nepovalovat na dostupnych mistech.

Rozhodně si myslím, že není vhodné mluvit před dětmi o lécích jako o pamlscích, stejně tak jako není vhodně dítě strašit návštěvou u doktora... Často se to projevuje negativně, rodiče by nad tím měli přemýšlet, než něco takového svému dítěti řeknou.

Řekla bych, že opakovaně poučené děti vnímají pilulky opatrně a do pusy je bez ptaní nedají. Problém může vzniknout, když jsou podobné bonbonkům. Ale i tak jsem se nikdy nesetkala s případem v okolí, že by se dítě nedopatřením dostalo k lékům.

Sestra má pět dětí, léky uchovávala vždy vysoko a s dětmi mluvila o lécích narovinu. Určitě je třeba, aby byly léky jinde než potraviny.

skautsky oddil. Leky v zamcenem kufru ve skrini v klubovne vi na tabore ve zdravotnickem stanu

snažím se o maximální poučení vnoučat samozřejmě přiměřeně jejich věku

Spousta léků jsou stejně jedy.

stačí používat selský rozum s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte

stejně jako u jiných věcí vysvětlit, že nejsou jen dobré věci, ale i špatné. těm se vyhýbáme. to je nutná výbava do života.

Synové jsou již dospělí,ale n ikdy by mě nenapadlo nechyt volně ležet léky,případně vitamíny,doplněk stravy.I u vitamínu může dojít k těžkým komplikacím,pokud dítě to sní najednou jako tubu bonbonků.Vždy za dítě ručí rodič,případně dospělá osoba,která ho hlídá.Ani nevědomky jsem nikdy nenechala ležet na stole obyčejný acylpyrin.Prostě,jsou věci,které si člověk musí uložit do paměti a musí se tím řídit.

špatně se odměřovaly sirupy teplotu pro nejmenší děti, nikdy jsem nevěděla, kolik mi zůstalo v té trubičce

Tento dotaznik me informoval o novych rizicich pro dite, ktere me jeste nenapadly, skoda ze o tom nebyla rec v ramci predporodniho kurzu - alespon toho co jsme si zaplatili my

u otázky č. 18 mi chybí možnost, že bych informace nikde nehledala

Uvádět opravdu nebezpečné nežádoucí účinky, ne ty všeobecné, nic neříkající a svým způsobem zaplacené výrobci, aby bylo dosaženo legislativní úpravy.

uzamčená skříňka by měla být v každé domácnosti. Co oči dítěte nevidí, toho se nedožaduje.

v brzkém věku vysvětlit, že se nejedná o bonbonky, ale léky a vysvětlit nebezpečnost použití léku dítětem

v domácnosti s námi žije těžce nemocná osoba, která léky bere každý den, syn ví, že tyhle tablety jsou jen pro těžce nemocné,když jeho něco bolí od mala je zvyknut na pofoukání a klid, my léky podud to není nezbytné-třeba teplota nad 39 stupňů nepoužíváme

veškerá "zdravotní data" umístit např. na čip elektronického OP

Vhodné by byly letáčky do ordinací pediatrů nebo i lékáren, případně přednášky pro rodiče v MŠ nebo i pro děti v ZŠ.

Vitamínové doplňky pro děti by rozhodně neměly obsahovat sporné látky, jako je např. košelina karmínová.

vše záleží na rodičích, aby děti správně informovali K dotazníku: dopisovací otázky - neoznačí automaticky tečkou, takže otázka na konci vypadne jako nezodpovězená

Všechno se to odvíjí od věku dítěte. Před mou desetiletou sestrou mi nepřijde, že by bylo nutné léky uzamykat, dobře ví, že je nemá brát, když o tom s námi nebude mluvit a nebere si proto sama žádné léky, vždycky přijde, když ji třeba něco bolí a podobně. Na druhou stranu kamarádčini sourozenci jsou tříletá dvojčata a tam je ta situace podstatně jiná.

Všeobecně doporučuji maximální opatrnost při užívání léků,vzhledem k dětem.

Vycházím ze zkušeností, kdy byli sourozenci malí.

Vždy vysvětluji vnoučatůml že léky si nesmí sami brát ani je jíst, že by potom museli do nemocnice a bylo by jim moc špatně.

Vždy záleží na ostražitosti všech dospělých.Ne jenom rodičů.

Z prošlých léčiv máme pro psa - carbo medicinalis. Léčiva s prošlým datem použitelnosti pro lidi nepoužíváme.

Za každou katastrofu si většinou může rodič sám, buď vlastní blbostí, nedbalostí a nebo tím, že není schopný správně vychovat dítě.

za použití léků zodpovídají rodiče, léky mají být uloženy tak, jsem napsala výše

zbytečně moc se předepisují dětem léky a ty pak budou brát jako samozřejmé něco polykat

Zejména s dětskými pacienty je špatná spolupráce při užívání léčiv, ale některé přípravky jsou chuťově a čichově nebo vzhledově až příliš atraktivní, což absolutně nepovažuji za vhodné z hlediska bezpečbého užívání. Nicméně je zcela v kompetenci rodičů, aby své děti poučili a před náhodným požitím ochránili, takže by měli být právě rodiče neustále a dostatečně informováni jak s léčivými přípravky a doplňky stravy atd. zacházet.

zlepšit osvětu

Zodpovědnost mají rodiče, či opatrovatelé, děti by k opatrnosti v zacházení s léky by měly být přiměřenou formou odpovídající věku vedeny neustále !

Zvýšit dozor nad dítětem, které si hraje v místnosti. Rodiče se většinou baví, aniž by věnovali pozornost tomu, co dítě právě dělá

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

22. Na jakém místě máte léky uloženy? (jak aktuálně užívané tak i aktuálně neužívané) (můžete označit více možností)

 • odpověď v lékárničce:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v lékárničce na otázku 23. Na jakém místě máte uloženy vitamíny a doplňky stravy? (můžete označit více možností)
 • odpověď v uzamčené skříni:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v uzamčené skříni na otázku 23. Na jakém místě máte uloženy vitamíny a doplňky stravy? (můžete označit více možností)

28. Pokud je nutné uložit lék v blízkosti potravin, máte ho zřetelně označený? (například léky skladované v ledničce)

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 km na otázku 39. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází?

34. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Toxikologické informační středisko (TIS)?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Víte, čím se Toxikologické informační středisko zabývá?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zavolal/a bych na Toxikologické informační středisko na otázku 36. Jak byste se zachoval/a v případě podezření na otravu dítěte? (můžete označit více možností)

36. Jak byste se zachoval/a v případě podezření na otravu dítěte? (můžete označit více možností)

 • odpověď zavolal/a bych na Toxikologické informační středisko:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 224919293 na otázku 37. Na jaké telefonní číslo byste volal/a v případě podezření na otravu dítěte?

42. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti:

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3km na otázku 39. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je podle Vás nejčastější příčina otravy u dětí?

2. Co je podle Vás nejčastější příčinou otravy léky u dětí?

3. Co je podle Vás nejčastější příčinou náhodného požití léků dětmi?

4. V jakém věku dochází podle Vás nejčastěji k otravám (intoxikacím) dětí způsobeným léky?

5. Setkal/a jste se s otravou dětí způsobenou léky nebo s náhodným požitím léků dětmi ve vašem okolí?

7. Setkal/a jste se se situací, že dítěti byl podán nevhodný lék či nevhodná dávka léku?

9. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření, k čemu se lék používá?

11. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření správného dávkování pro dítě?

13. Užíváte Vy osobně léky před dětmi?

14. Užíváte Vy osobně vitamíny a doplňky stravy před dětmi?

15. Jakým výrazem nazýváte lék, když o něm mluvíte s dítětem?

16. Kdy je podle Vás vhodné informovat dítě o obecném užívání léků a o bezpečnosti užívání léků?

17. Kdo by měl podle Vás informovat dítě o užívání léků?

18. Kde byste hledal/a informace o bezpečném uchovávání léků ve vztahu k dětem? (můžete označit více možností)

19. Hledáte cíleně informace o užívání a uchovávání léků ve vztahu k dětem?

20. Myslíte si, že jsou dostupné informace týkající se bezpečnosti užívání léků ve vztahu k dětem dostatečné?

21. Co si představíte pod upozorněním v příbalové informaci: „uchovávat mimo dosah a dohled dětí“?

22. Na jakém místě máte léky uloženy? (jak aktuálně užívané tak i aktuálně neužívané) (můžete označit více možností)

23. Na jakém místě máte uloženy vitamíny a doplňky stravy? (můžete označit více možností)

24. Máte doma léky, které aktuálně neužíváte? (léky pohotovostní, již nepotřebné, s prošlým datem použitelnosti)

25. Uchováváte léky v původních obalech?

26. Necháváte si příbalovou informaci o léku?

27. Máte léky uloženy na jiném místě než potraviny?

28. Pokud je nutné uložit lék v blízkosti potravin, máte ho zřetelně označený? (například léky skladované v ledničce)

29. Na kolika místech máte léky uloženy?

30. Jakou část dne stráví dítě v místnosti, kde máte uloženy léky?

31. Dbáte na uchovávání léků mimo dosah dětí během cestování? (například nenechávat léky v kabelce, v kapse kabátu)

32. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když přijde návštěva do domácnosti, ve které žije dítě?

33. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když dítě přijde na návštěvu?

34. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Toxikologické informační středisko (TIS)?

35. Víte, čím se Toxikologické informační středisko zabývá?

36. Jak byste se zachoval/a v případě podezření na otravu dítěte? (můžete označit více možností)

37. Na jaké telefonní číslo byste volal/a v případě podezření na otravu dítěte?

38. Víte, kde se nachází nejbližší lékařská dětská pohotovost od Vašeho bydliště?

39. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází?

40. Věk:

41. Pohlaví:

42. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti:

43. Pracuje některý člen Vaší domácnosti ve zdravotnictví nebo studuje zdravotnický obor?

44. Žijete ve společné domácnosti s dítětem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je podle Vás nejčastější příčina otravy u dětí?

2. Co je podle Vás nejčastější příčinou otravy léky u dětí?

3. Co je podle Vás nejčastější příčinou náhodného požití léků dětmi?

4. V jakém věku dochází podle Vás nejčastěji k otravám (intoxikacím) dětí způsobeným léky?

5. Setkal/a jste se s otravou dětí způsobenou léky nebo s náhodným požitím léků dětmi ve vašem okolí?

7. Setkal/a jste se se situací, že dítěti byl podán nevhodný lék či nevhodná dávka léku?

9. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření, k čemu se lék používá?

11. Podal/a jste někdy dítěti lék bez ověření správného dávkování pro dítě?

13. Užíváte Vy osobně léky před dětmi?

14. Užíváte Vy osobně vitamíny a doplňky stravy před dětmi?

15. Jakým výrazem nazýváte lék, když o něm mluvíte s dítětem?

16. Kdy je podle Vás vhodné informovat dítě o obecném užívání léků a o bezpečnosti užívání léků?

17. Kdo by měl podle Vás informovat dítě o užívání léků?

18. Kde byste hledal/a informace o bezpečném uchovávání léků ve vztahu k dětem? (můžete označit více možností)

19. Hledáte cíleně informace o užívání a uchovávání léků ve vztahu k dětem?

20. Myslíte si, že jsou dostupné informace týkající se bezpečnosti užívání léků ve vztahu k dětem dostatečné?

21. Co si představíte pod upozorněním v příbalové informaci: „uchovávat mimo dosah a dohled dětí“?

22. Na jakém místě máte léky uloženy? (jak aktuálně užívané tak i aktuálně neužívané) (můžete označit více možností)

23. Na jakém místě máte uloženy vitamíny a doplňky stravy? (můžete označit více možností)

24. Máte doma léky, které aktuálně neužíváte? (léky pohotovostní, již nepotřebné, s prošlým datem použitelnosti)

25. Uchováváte léky v původních obalech?

26. Necháváte si příbalovou informaci o léku?

27. Máte léky uloženy na jiném místě než potraviny?

28. Pokud je nutné uložit lék v blízkosti potravin, máte ho zřetelně označený? (například léky skladované v ledničce)

29. Na kolika místech máte léky uloženy?

30. Jakou část dne stráví dítě v místnosti, kde máte uloženy léky?

31. Dbáte na uchovávání léků mimo dosah dětí během cestování? (například nenechávat léky v kabelce, v kapse kabátu)

32. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když přijde návštěva do domácnosti, ve které žije dítě?

33. Myslíte si, že se zvýší riziko požití léku dítětem, když dítě přijde na návštěvu?

34. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Toxikologické informační středisko (TIS)?

35. Víte, čím se Toxikologické informační středisko zabývá?

36. Jak byste se zachoval/a v případě podezření na otravu dítěte? (můžete označit více možností)

37. Na jaké telefonní číslo byste volal/a v případě podezření na otravu dítěte?

38. Víte, kde se nachází nejbližší lékařská dětská pohotovost od Vašeho bydliště?

39. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází?

40. Věk:

41. Pohlaví:

42. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti:

43. Pracuje některý člen Vaší domácnosti ve zdravotnictví nebo studuje zdravotnický obor?

44. Žijete ve společné domácnosti s dítětem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fojtů, J.Bezpečnost používání léků ve vztahu k dětem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bezpecnost-pouzivani-leku-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.