Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost při používání zbraní kategorie D

Bezpečnost při používání zbraní kategorie D

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Fišer
Šetření:15. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:95,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem  3. ročníku na VŠKE a tento dotazník zapracuji do mé bakalářské práce. Tím bych chtěl všem případným respondentům poděkovat za vyplnění mého dotazníku.

Dotazník je zaměřen na získání informací o znalostech občanů, jak se mají chovat při používání, zbraní kategorie D (flobertky, airsoftové a paintballové zbraně, luky, kuše, flusačky, praky, znehodnocené zbraně apod.).

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Do zbraní kategorie D patří: plynovky, flobertky, vzduchovky, airsoftove a paintballove zbraně, flusačky, praky a další druhy zbraní, které jsou prodejné od 18 let bez zbrojního průkazu.

Odpovědi respondentů

(prodejné od 18let bez zbrojního průkazu)

1. Vlastníte zbraň kategorie D?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4065,57 %65,57 %  
NE2134,43 %34,43 %  

Graf

2. Nosíte vždy zbraň na veřejnosti zahalenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2665 %42,62 %  
ne1025 %16,39 %  
nevím410 %6,56 %  

Graf

3. Cítíte se v ohrožení v případě výskytu odhalené zbraně na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %19,67 %  
ne838,1 %13,11 %  
nevím14,76 %1,64 %  

Graf

Zbraně kategorie D - prodejné od 18let bez zbrojního průkazu (airsoftové a paintballové zbraně, vzduchovky, flobertky, plynovku a jiné)

4. Byli jste svědkem používání tohoto typu zbraní v rozporu se zákonem?

V rozporu se zákonem: pod vlivem alkoholu, přenášení nezahalené zbraně na veřejnosti, nepoužívání ochranných prostředků apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %18,03 %  
ano523,81 %8,2 %  
nevím523,81 %8,2 %  

Graf

Zbraně kategorie D - prodejné od 18let bez zbrojního průkazu (airsoftové a paintballové zbraně, vzduchovky, flobertky, plynovku a jiné)

5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2972,5 %47,54 %  
ne1127,5 %18,03 %  

Graf

6. Používali jste tento typ zbraní po požití alkoholu či drog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2972,5 %47,54 %  
ano922,5 %14,75 %  
nevím25 %3,28 %  

Graf

Ochranné prostředky,...

7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3075 %49,18 %  
ne1025 %16,39 %  

Graf

8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2460 %39,34 %  
nevím922,5 %14,75 %  
ano717,5 %11,48 %  

Graf

9. Koupili byste tento typ zbraně osobě pod 18let, aby s ní mohla samovolně zacházet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2845,9 %45,9 %  
ano2236,07 %36,07 %  
nevím1118,03 %18,03 %  

Graf

10. Jste si vědomi, že kuše či luk (i ty levné za 3000 Kč) dokáží usmrtit člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5285,25 %85,25 %  
nevím69,84 %9,84 %  
ne34,92 %4,92 %  

Graf

11. Váš Věk? :)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 262540,98 %40,98 %  
27 - 501931,15 %31,15 %  
pod 181422,95 %22,95 %  
více jak 50let34,92 %4,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vlastníte zbraň kategorie D?

 • odpověď ANO:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Nosíte vždy zbraň na veřejnosti zahalenou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Nosíte vždy zbraň na veřejnosti zahalenou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Používali jste tento typ zbraní po požití alkoholu či drog?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?
 • odpověď NE:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Cítíte se v ohrožení v případě výskytu odhalené zbraně na veřejnosti?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byli jste svědkem používání tohoto typu zbraní v rozporu se zákonem?

5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pod 18 na otázku 11. Váš Věk? :)

7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?

8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte zbraň kategorie D?

2. Nosíte vždy zbraň na veřejnosti zahalenou?

3. Cítíte se v ohrožení v případě výskytu odhalené zbraně na veřejnosti?

4. Byli jste svědkem používání tohoto typu zbraní v rozporu se zákonem?

5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?

6. Používali jste tento typ zbraní po požití alkoholu či drog?

7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?

8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?

9. Koupili byste tento typ zbraně osobě pod 18let, aby s ní mohla samovolně zacházet?

10. Jste si vědomi, že kuše či luk (i ty levné za 3000 Kč) dokáží usmrtit člověka?

11. Váš Věk? :)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte zbraň kategorie D?

2. Nosíte vždy zbraň na veřejnosti zahalenou?

3. Cítíte se v ohrožení v případě výskytu odhalené zbraně na veřejnosti?

4. Byli jste svědkem používání tohoto typu zbraní v rozporu se zákonem?

5. Vlastnili jste zbraň kategorie D v době nedovršení 18cti let?

6. Používali jste tento typ zbraní po požití alkoholu či drog?

7. Dodržuje vždy základy bezpečnosti při používání zbraní?

8. Během přenášení zbraně ji máte nabitou?

9. Koupili byste tento typ zbraně osobě pod 18let, aby s ní mohla samovolně zacházet?

10. Jste si vědomi, že kuše či luk (i ty levné za 3000 Kč) dokáží usmrtit člověka?

11. Váš Věk? :)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišer, T.Bezpečnost při používání zbraní kategorie D (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://bezpecnost-pouzivani-zbran.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.