Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost v silniční dopravě

Bezpečnost v silniční dopravě

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Sobotková
Šetření:16. 03. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je určen pro respondenty, kteří vlastní řidičský průkaz a aktivně se účastní provozu na pozemních komunikacích. Cílem je získat informace o povědomí populace o bezpečnosti na pozemních komunikacích a o možné prevenci. V závěru průzkumu jsou uvedeny tři znalostní otázky (ZO). Výsledky použiji ve své bakalářské práci. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7568,18 %68,18 %  
muž3531,82 %31,82 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let7164,55 %64,55 %  
26 – 45 let3027,27 %27,27 %  
46 – 59 let98,18 %8,18 %  

Graf

3. Kraj, ve kterém bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2119,09 %19,09 %  
Kraj Vysočina2018,18 %18,18 %  
Středočeský kraj1311,82 %11,82 %  
Zlínský kraj1110 %10 %  
Moravskoslezský kraj109,09 %9,09 %  
Jihočeský kraj76,36 %6,36 %  
Královéhradecký kraj65,45 %5,45 %  
Pardubický kraj54,55 %4,55 %  
Plzeňský kraj54,55 %4,55 %  
Jihomoravský kraj43,64 %3,64 %  
Ústecký kraj32,73 %2,73 %  
Karlovarský kraj21,82 %1,82 %  
Olomoucký kraj21,82 %1,82 %  
Liberecký kraj10,91 %0,91 %  

Graf

4. Myslíte si, že se bezpečnost v silniční dopravě celkově:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstává stejná4540,91 %40,91 %  
spíše zhoršuje4238,18 %38,18 %  
spíše zlepšuje1816,36 %16,36 %  
výrazně zhoršuje32,73 %2,73 %  
výrazně zlepšuje21,82 %1,82 %  

Graf

5. Na základě čeho tak hodnotíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobních zkušeností7366,36 %66,36 %  
z médií2623,64 %23,64 %  
z doslechu76,36 %6,36 %  
jiné43,64 %3,64 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezohlednost a agresivita řidičů8880 %80 %  
nedodržování pravidel silničního provozu8072,73 %72,73 %  
neadekvátní stav silnic a dálnic6256,36 %56,36 %  
vysoká hustota vozidel na silnicích2220 %20 %  
nízké tresty za porušování pravidel SP2220 %20 %  
nízká autorita policie1513,64 %13,64 %  

Graf

7. Která skupina účastníků SP je podle Vás na silnicích nejvíce ohrožena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řidiči osobních automobilů3531,82 %31,82 %  
cyklisté3531,82 %31,82 %  
řidiči motocyklů2119,09 %19,09 %  
chodci1412,73 %12,73 %  
řidiči autobusů, nákladních automobilů54,55 %4,55 %  

Graf

8. Která skupina účastníků SP podle Vás nejméně dodržuje pravidla SP a nejvíce tak ohrožuje ostatní účastníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řidiči osobních automobilů4238,18 %38,18 %  
řidiči motocyklů3128,18 %28,18 %  
řidiči autobusů, nákladních automobilů1917,27 %17,27 %  
cyklisté1210,91 %10,91 %  
chodci65,45 %5,45 %  

Graf

9. Byl(a) jste někdy účastníkem vážné dopravní nehody, kde došlo ke zranění či smrti? Pokud ano, byl(a) jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl(a) jsem účastníkem8880 %80 %  
poškozeným109,09 %9,09 %  
pouze účastníkem109,09 %9,09 %  
viníkem, spoluviníkem21,82 %1,82 %  

Graf

10. Co bylo hlavní příčinou té nehody? (odpoví pouze ti respondenti, co na předchozí otázku byli účastníky)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozornost1356,52 %11,82 %  
nepřiměřená rychlost730,43 %6,36 %  
nedání přednosti v jízdě417,39 %3,64 %  
špatné počasí313,04 %2,73 %  
jiný druh nesprávné jízdy313,04 %2,73 %  
mikrospánek28,7 %1,82 %  
nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly14,35 %0,91 %  
infarkt, mdloby či jiné náhlé zdravotní potíže14,35 %0,91 %  

Graf

11. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kde došlo pouze k hmotné škodě na vozidlech? Pokud ano, byl(a) jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl(a) jsem účastníkem4339,09 %39,09 %  
pouze účastníkem3834,55 %34,55 %  
poškozeným1816,36 %16,36 %  
viníkem, spoluviníkem1110 %10 %  

Graf

12. Změnila osobní zkušenost s dopravní nehodou Vaše chování na pozemních komunikacích a vedla Vás k lepší opatrnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nezměnila3645,57 %32,73 %  
ano, zásadně2734,18 %24,55 %  
ano, jen méně1620,25 %14,55 %  

Graf

13. Používáte bezpečnostní pásy? Pokud ano, myslíte si, že je jejich použití bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poutám se. Věřím, že s nimi mám větší šanci přežít.9283,64 %83,64 %  
Ano, poutám se. O jejich bezpečnosti pochybuji.1513,64 %13,64 %  
Ne, nepoutám se, i když vím, že by mohli být bezpečné.21,82 %1,82 %  
Připoutám se zřídka kdy. O jejich bezpečnosti jsem nepřemýšlel(a).10,91 %0,91 %  

Graf

14. Považujete preventivní kampaně (např. „Nemyslíš, zaplatíš!“) k bezpečnosti SP za účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4238,18 %38,18 %  
určitě ano3531,82 %31,82 %  
spíše ne2926,36 %26,36 %  
určitě ne43,64 %3,64 %  

Graf

15. Jaký vliv má podle Vás stávající bodový systém na dodržování pravidel SP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše příznivý6054,55 %54,55 %  
žádný vliv2623,64 %23,64 %  
spíše nepříznivý98,18 %8,18 %  
jednoznačně příznivý98,18 %8,18 %  
jednoznačně nepříznivý65,45 %5,45 %  

Graf

16. Jste-li řidičem, byl(a) jste již v rámci bodového systému někdy potrestán(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8678,18 %78,18 %  
nevím o tom1513,64 %13,64 %  
ano98,18 %8,18 %  

Graf

17. Které z následujících opatření je podle Vás nejúčinnější pro dodržování pravidel SP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důsledné postihy pro problémové řidiče8779,09 %79,09 %  
zpřísnění trestů za porušování pravidel provozu5953,64 %53,64 %  
více kontrol ze strany policie5247,27 %47,27 %  
lepší dopravní značení3027,27 %27,27 %  
více kampaní, projektů a jiných preventivních opatření2724,55 %24,55 %  

Graf

18. ZO č. 1 - Na přechodu pro chodce má přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tramvaj před chodcem10494,55 %94,55 %  
chodec před tramvají32,73 %2,73 %  
nevím32,73 %2,73 %  

Graf

19. ZO č. 2 - Pokud na vozovce nebude chodník, půjdete po:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
levé krajnici vozovky9283,64 %83,64 %  
pokaždé jinak1210,91 %10,91 %  
pravé krajnici vozovky65,45 %5,45 %  

Graf

20. ZO č. 3 – Při jízdě na kolečkových bruslích pojedete po:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravé krajnici komunikace7164,55 %64,55 %  
levé krajnici komunikace3330 %30 %  
pokaždé jinak65,45 %5,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Na základě čeho tak hodnotíte?

  • odpověď osobních zkušeností:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi viníkem, spoluviníkem na otázku 11. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kde došlo pouze k hmotné škodě na vozidlech? Pokud ano, byl(a) jsem:

17. Které z následujících opatření je podle Vás nejúčinnější pro dodržování pravidel SP?

  • odpověď zpřísnění trestů za porušování pravidel provozu:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízké tresty za porušování pravidel SP na otázku 6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kraj, ve kterém bydlíte

4. Myslíte si, že se bezpečnost v silniční dopravě celkově:

5. Na základě čeho tak hodnotíte?

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

7. Která skupina účastníků SP je podle Vás na silnicích nejvíce ohrožena?

8. Která skupina účastníků SP podle Vás nejméně dodržuje pravidla SP a nejvíce tak ohrožuje ostatní účastníky?

9. Byl(a) jste někdy účastníkem vážné dopravní nehody, kde došlo ke zranění či smrti? Pokud ano, byl(a) jsem:

10. Co bylo hlavní příčinou té nehody? (odpoví pouze ti respondenti, co na předchozí otázku byli účastníky)

11. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kde došlo pouze k hmotné škodě na vozidlech? Pokud ano, byl(a) jsem:

12. Změnila osobní zkušenost s dopravní nehodou Vaše chování na pozemních komunikacích a vedla Vás k lepší opatrnosti?

13. Používáte bezpečnostní pásy? Pokud ano, myslíte si, že je jejich použití bezpečné?

14. Považujete preventivní kampaně (např. „Nemyslíš, zaplatíš!“) k bezpečnosti SP za účinné?

15. Jaký vliv má podle Vás stávající bodový systém na dodržování pravidel SP?

16. Jste-li řidičem, byl(a) jste již v rámci bodového systému někdy potrestán(a)?

17. Které z následujících opatření je podle Vás nejúčinnější pro dodržování pravidel SP?

18. ZO č. 1 - Na přechodu pro chodce má přednost:

19. ZO č. 2 - Pokud na vozovce nebude chodník, půjdete po:

20. ZO č. 3 – Při jízdě na kolečkových bruslích pojedete po:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kraj, ve kterém bydlíte

4. Myslíte si, že se bezpečnost v silniční dopravě celkově:

5. Na základě čeho tak hodnotíte?

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

7. Která skupina účastníků SP je podle Vás na silnicích nejvíce ohrožena?

8. Která skupina účastníků SP podle Vás nejméně dodržuje pravidla SP a nejvíce tak ohrožuje ostatní účastníky?

9. Byl(a) jste někdy účastníkem vážné dopravní nehody, kde došlo ke zranění či smrti? Pokud ano, byl(a) jsem:

10. Co bylo hlavní příčinou té nehody? (odpoví pouze ti respondenti, co na předchozí otázku byli účastníky)

11. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kde došlo pouze k hmotné škodě na vozidlech? Pokud ano, byl(a) jsem:

12. Změnila osobní zkušenost s dopravní nehodou Vaše chování na pozemních komunikacích a vedla Vás k lepší opatrnosti?

13. Používáte bezpečnostní pásy? Pokud ano, myslíte si, že je jejich použití bezpečné?

14. Považujete preventivní kampaně (např. „Nemyslíš, zaplatíš!“) k bezpečnosti SP za účinné?

15. Jaký vliv má podle Vás stávající bodový systém na dodržování pravidel SP?

16. Jste-li řidičem, byl(a) jste již v rámci bodového systému někdy potrestán(a)?

17. Které z následujících opatření je podle Vás nejúčinnější pro dodržování pravidel SP?

18. ZO č. 1 - Na přechodu pro chodce má přednost:

19. ZO č. 2 - Pokud na vozovce nebude chodník, půjdete po:

20. ZO č. 3 – Při jízdě na kolečkových bruslích pojedete po:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobotková, L.Bezpečnost v silniční dopravě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bezpecnost-v-silnicni-doprav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.