Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost v silničním provozu v ČR

Bezpečnost v silničním provozu v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Dostál
Šetření:08. 09. 2016 - 12. 09. 2016
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Radek Dostál a tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro dokončení mé diplomové práce, ve které se věnuji problematice bezpečnosti v silničním provozu v ČR.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více jak 10 minut. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž12851,41 %51,41 %  
žena12148,59 %48,59 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-309337,35 %37,35 %  
31-406024,1 %24,1 %  
41-503714,86 %14,86 %  
51-602710,84 %10,84 %  
60 a více208,03 %8,03 %  
18-2183,21 %3,21 %  
15-1741,61 %1,61 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11244,98 %44,98 %  
9638,55 %38,55 %  
Odborné učiliště2710,84 %10,84 %  
VOŠ93,61 %3,61 %  
52,01 %2,01 %  

Graf

4. V jaké roli se nejčastěji zapojujete do provozu na pozemních komunikacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řidič motorového vozidla18172,69 %72,69 %  
Chodec5120,48 %20,48 %  
Cyklista176,83 %6,83 %  

Graf

5. Vlastníte řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23092,37 %92,37 %  
Ne197,63 %7,63 %  

Graf

6. Kolik let aktivně řídíte motorová vozidla?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20166,96 %6,43 %  
5146,09 %5,62 %  
10146,09 %5,62 %  
7125,22 %4,82 %  
13114,78 %4,42 %  
8104,35 %4,02 %  
25104,35 %4,02 %  
1104,35 %4,02 %  
1293,91 %3,61 %  
1593,91 %3,61 %  
ostatní odpovědi 11
9
2
18
6
3
40
30
24
50
16
14
21
45
34
22
4
27
35
28
52
17
47
0.5
19
53
31
23
44
48
42
33
1999
32
37
26
11550 %46,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.18
Minimum:2
Maximum:47
Variační rozpětí:45
Rozptyl:116.2
Směrodatná odchylka:10.78
Medián:13
Modus:20

Graf

7. Byl(a) jste někdy v rámci silniční policejní kontroly pokutován(a) za porušení dopravních předpisů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13755,02 %55,02 %  
ano11244,98 %44,98 %  

Graf

8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Překročení předepsané rychlosti,8070,8 %32,13 %  
Porušení povinností vyplývajících ze zákazové nebo příkazové značky, nerespektování dopravního značení,3127,43 %12,45 %  
Jiné porušení dopravních předpisů,2017,7 %8,03 %  
Porušení povinnosti být za jízdy připoután nebo užít ochrannou přilbu,1412,39 %5,62 %  
Špatný technicky stav vozidla (včetně neúplné povinné výbavy),1210,62 %4,82 %  
Držení telefonního přístroje v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla,1210,62 %4,82 %  
Porušení ustanovení o osvětlení vozidla,87,08 %3,21 %  
Řízení vozidla bez příslušných dokladů,65,31 %2,41 %  
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje vozidlo zastavit (jízda na červenou),54,42 %2,01 %  

Graf

9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl(a)3934,82 %15,66 %  
spíše ano,3632,14 %14,46 %  
spíše ne,2017,86 %8,03 %  
ne, nevěděl(a),1715,18 %6,83 %  

Graf

10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8273,21 %32,93 %  
ano3026,79 %12,05 %  

Graf

11. Uvítal(a) byste zavedení pevného sazebníku pokut, kde by za konkrétní porušení předpisů byla stanovena fixní (pevná) částka, odpovídající závažnosti přestupku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15060,24 %60,24 %  
ne9939,76 %39,76 %  

Graf

12. Uvítal(a) byste zavedení informačního systému, přístupného online na internetu, který by jasně definoval porušení dopravních předpisů, stanovil výše pokuty, dosažené trestné body či jinou hrozící sankci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21586,35 %86,35 %  
ne3413,65 %13,65 %  

Graf

13. Označte jaké porušení předpisů jako chodec nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chůze mimo přechod v jeho blízkosti,21586,35 %86,35 %  
přecházení na červenou,12449,8 %49,8 %  
chůze po špatné straně (vpravo),12249 %49 %  
chůze za snížené viditelnosti, mimo obec, bez užití retroreflexního materiálu,11044,18 %44,18 %  
přecházení bez rozhlédnutí,7128,51 %28,51 %  
chůze přes uzavřený železniční přejezd,3815,26 %15,26 %  
překonávání zábradlí,3514,06 %14,06 %  
jiné jednání, které považujete za porušení předpisů239,24 %9,24 %  
nejste si vědom(a), že byste uvedené předpisy porušoval(a), ani jste nebyl(a) takovému jednání svědkem,145,62 %5,62 %  

Graf

14. Označte jaké porušení předpisů jako cyklista nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jízda po chodníku,17068,27 %68,27 %  
jízda vedle sebe nebo ve větší skupině,14859,44 %59,44 %  
nesvícení za snížené viditelnosti,11746,99 %46,99 %  
jízda jednosměrkou v protisměru,10341,37 %41,37 %  
vedení psa nebo jízda ve dvou,6927,71 %27,71 %  
vynucování si přednosti na přechodech pro chodce,5020,08 %20,08 %  
kličkování mezi auty v koloně,4919,68 %19,68 %  
jízda po nesprávné straně silnice,3714,86 %14,86 %  
jiné jednání, které považujete za porušení předpisů3212,85 %12,85 %  
nejste si vědom(a), že byste uvedené předpisy porušoval(a), ani jste nebyl(a) takovému jednání svědkem,249,64 %9,64 %  

Graf

15. Jaká z níže uvedených možností se Vám jeví jako nejefektivnější pro odstranění výše popsaných častých porušení předpisů ze strany chodců a cyklistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší prevence a osvěta, zavedení kampaně ve smyslu „Nemyslíš, zaplatíš,“8835,34 %35,34 %  
Zvýšená činnost orgánu státní a obecní policie ve smyslu důsledného pokutování,7329,32 %29,32 %  
Žádná z uvedených možností, stav není dle Vašeho názoru nutné řešit5522,09 %22,09 %  
Zpřísnění sankcí, zavedení nejzávažnějších přestupků do bodové systému,3313,25 %13,25 %  

Graf

16. Byl(a) byste pro zavedení institutu řidičského oprávnění na zkoušku pro nové řidiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14558,23 %58,23 %  
nevím5220,88 %20,88 %  
ne5220,88 %20,88 %  

Graf

17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinným přeškolování po opakovaném porušení předpisů,9364,14 %37,35 %  
snížení maximálního počtu dosažitelných trestných bodů v bodové systému5940,69 %23,69 %  
zavedením povinného doprovodu při řízení,4631,72 %18,47 %  
zvýšením pokut ukládaných ve zkušební době,2617,93 %10,44 %  

Graf

18. Jaké opatření by se mělo dle Vašeho názoru zavést pro řidiče, kteří opakované řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po stanoveném počtu deliktů (minimálně 3) trvale odebrat řidičské oprávnění (nevratně),12951,81 %51,81 %  
po stanoveném počtu deliktů (minimálně 3) trvale odebrat řidičské oprávnění, s možností, vrácení pouze při absolvování dobrovolného ústavního léčení závislosti,9638,55 %38,55 %  
ponechat stávající stav249,64 %9,64 %  

Graf

19. Označte jakých projevů agresivního chování v provozu na pozemních komunikacích se dopouštíte nebo jste se stal(a) svědkem? (je možné označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předjíždění v nepřehledných místech,18875,5 %75,5 %  
nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel,16566,27 %66,27 %  
změna pruhů bez použití blinkrů,14658,63 %58,63 %  
výhružná gesta a nadávky,14357,43 %57,43 %  
problikávání,13755,02 %55,02 %  
předjetí řady čekajících vozů a agresivní natlačení se do jejího čela,11746,99 %46,99 %  
neztlumení dálkových světel,10642,57 %42,57 %  
kličkování v jízdních pruzích,9538,15 %38,15 %  
vjetí do ucpané křižovatky a následné zablokování provozu,7028,11 %28,11 %  
jiné jednání, které považujete za porušení předpisů4718,88 %18,88 %  
nejste si vědom(a), že byste uvedené předpisy porušoval(a), ani jste nebyl(a) takovému jednání svědkem,124,82 %4,82 %  

Graf

20. Byl(a) byste pro zavedení minimálně skutkové podstaty nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel a užívání agresivity v podobě gest a nadávek do bodově hodnocených přestupku v bodovém systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12851,41 %51,41 %  
ne12148,59 %48,59 %  

Graf

21. Cítíte se v provozu na pozemních komunikacích v ČR bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15160,64 %60,64 %  
ano9839,36 %39,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vlastníte řidičské oprávnění?

 • odpověď Ne:
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0.5 > na otázku 6. Kolik let aktivně řídíte motorová vozidla?

7. Byl(a) jste někdy v rámci silniční policejní kontroly pokutován(a) za porušení dopravních předpisů?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Držení telefonního přístroje v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné porušení dopravních předpisů, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Porušení povinnosti být za jízdy připoután nebo užít ochrannou přilbu, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Porušení povinností vyplývajících ze zákazové nebo příkazové značky, nerespektování dopravního značení, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatný technicky stav vozidla (včetně neúplné povinné výbavy), na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, věděl(a) na otázku 9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nevěděl(a), na otázku 9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano, na otázku 9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne, na otázku 9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překročení předepsané rychlosti, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0.5 > na otázku 6. Kolik let aktivně řídíte motorová vozidla?

8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

 • odpověď Překročení předepsané rychlosti,:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatný technicky stav vozidla (včetně neúplné povinné výbavy), na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Držení telefonního přístroje v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla, na otázku 8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

16. Byl(a) byste pro zavedení institutu řidičského oprávnění na zkoušku pro nové řidiče?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinným přeškolování po opakovaném porušení předpisů, na otázku 17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížení maximálního počtu dosažitelných trestných bodů v bodové systému na otázku 17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zavedením povinného doprovodu při řízení, na otázku 17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšením pokut ukládaných ve zkušební době, na otázku 17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jaké roli se nejčastěji zapojujete do provozu na pozemních komunikacích?

5. Vlastníte řidičské oprávnění?

6. Kolik let aktivně řídíte motorová vozidla?

7. Byl(a) jste někdy v rámci silniční policejní kontroly pokutován(a) za porušení dopravních předpisů?

8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?

10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?

11. Uvítal(a) byste zavedení pevného sazebníku pokut, kde by za konkrétní porušení předpisů byla stanovena fixní (pevná) částka, odpovídající závažnosti přestupku?

12. Uvítal(a) byste zavedení informačního systému, přístupného online na internetu, který by jasně definoval porušení dopravních předpisů, stanovil výše pokuty, dosažené trestné body či jinou hrozící sankci?

13. Označte jaké porušení předpisů jako chodec nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

14. Označte jaké porušení předpisů jako cyklista nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

15. Jaká z níže uvedených možností se Vám jeví jako nejefektivnější pro odstranění výše popsaných častých porušení předpisů ze strany chodců a cyklistů?

16. Byl(a) byste pro zavedení institutu řidičského oprávnění na zkoušku pro nové řidiče?

17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).

18. Jaké opatření by se mělo dle Vašeho názoru zavést pro řidiče, kteří opakované řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek?

19. Označte jakých projevů agresivního chování v provozu na pozemních komunikacích se dopouštíte nebo jste se stal(a) svědkem? (je možné označit více možností)

20. Byl(a) byste pro zavedení minimálně skutkové podstaty nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel a užívání agresivity v podobě gest a nadávek do bodově hodnocených přestupku v bodovém systému?

21. Cítíte se v provozu na pozemních komunikacích v ČR bezpečně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jaké roli se nejčastěji zapojujete do provozu na pozemních komunikacích?

5. Vlastníte řidičské oprávnění?

6. Kolik let aktivně řídíte motorová vozidla?

7. Byl(a) jste někdy v rámci silniční policejní kontroly pokutován(a) za porušení dopravních předpisů?

8. Jaké předpisy jste porušil(a)? (možné označit více odpovědí)

9. Věděl(a) jste při řešení Vašeho jednání proti dopravním předpisům jaká sankce Vám za toto hrozí?

10. Došlo při ukládání pokuty k diskuzi o stanovení její výše či jiné konfliktní situaci?

11. Uvítal(a) byste zavedení pevného sazebníku pokut, kde by za konkrétní porušení předpisů byla stanovena fixní (pevná) částka, odpovídající závažnosti přestupku?

12. Uvítal(a) byste zavedení informačního systému, přístupného online na internetu, který by jasně definoval porušení dopravních předpisů, stanovil výše pokuty, dosažené trestné body či jinou hrozící sankci?

13. Označte jaké porušení předpisů jako chodec nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

14. Označte jaké porušení předpisů jako cyklista nejčastěji porušujete nebo jste byl(a) takovému jednání svědkem (je možné označit více možností).

15. Jaká z níže uvedených možností se Vám jeví jako nejefektivnější pro odstranění výše popsaných častých porušení předpisů ze strany chodců a cyklistů?

16. Byl(a) byste pro zavedení institutu řidičského oprávnění na zkoušku pro nové řidiče?

17. Jakou formu by se mělo řidičské oprávnění na zkoušku uplatňovat? (je možné označit více možností).

18. Jaké opatření by se mělo dle Vašeho názoru zavést pro řidiče, kteří opakované řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek?

19. Označte jakých projevů agresivního chování v provozu na pozemních komunikacích se dopouštíte nebo jste se stal(a) svědkem? (je možné označit více možností)

20. Byl(a) byste pro zavedení minimálně skutkové podstaty nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel a užívání agresivity v podobě gest a nadávek do bodově hodnocených přestupku v bodovém systému?

21. Cítíte se v provozu na pozemních komunikacích v ČR bezpečně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostál, R.Bezpečnost v silničním provozu v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://bezpecnost-v-silnicnim-provo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.