Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost dat občanů ve zdravotnických zařízeních

Bezpečnost dat občanů ve zdravotnických zařízeních

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Opava
Šetření:05. 12. 2017 - 20. 12. 2017
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako podklad pro Diplomovou práci na téma „Řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních s využitím informačních technologií“.

Cílem dotazníku je získat základní informace o povědomí a pocitu občanů o bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních a tím spojenou důvěrou v ochranu osobních a citlivých dat v těchto organizacích.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete zdravotnická zařízení? (přibližně):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 4x za rok5142,5 %42,5 %  
5 - 10x za rok2722,5 %22,5 %  
1x za rok2621,67 %21,67 %  
Více než 10 x za rok1613,33 %13,33 %  

Graf

2. Umíte správně rozlišit pojem „osobní data“ a „citlivá data“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7965,83 %65,83 %  
NE4134,17 %34,17 %  

Graf

3. Víte, v kolika zdravotnických zařízeních jsou zaznamenána Vaše osobní a citlivá data?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám přibližný přehled6957,5 %57,5 %  
Ne, ale zajímá mě to2520,83 %20,83 %  
Nevím a je mi to jedno1512,5 %12,5 %  
Ano, vím to přesně119,17 %9,17 %  

Graf

4. Říká Vám něco pojem GDPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7965,83 %65,83 %  
ANO, přibližně vím2520,83 %20,83 %  
ANO, vím přesně, o co se jedná1613,33 %13,33 %  

Graf

5. Konzultovali jste někdy svůj zdravotní stav s lékařem po emailu či jinou formou elektronické komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10285 %85 %  
ANO1613,33 %13,33 %  
ČASTO21,67 %1,67 %  

Graf

6. Zaslal Vám někdy lékař výsledky vyšetření, rozbor krve, či jiný zdravotní záznam do emailu nebo jinou formou elektronické komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10688,33 %88,33 %  
ANO1310,83 %10,83 %  
ČASTO10,83 %0,83 %  

Graf

7. Přijde Vám bezpečné komunikovat s lékařem a rozebírat Váš zdravotní stav přes email nebo jinou formou elektronické komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7865 %65 %  
ANO4235 %35 %  

Graf

8. Už se Vám někdy stalo, že Vaše zdravotní záznamy byly zneužity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM O TOM6957,5 %57,5 %  
NE4537,5 %37,5 %  
ANO65 %5 %  

Graf

9. Myslíte si, že Vaše zdravotní údaje má pouze Váš ošetřující lékař a pojišťovna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5445 %45 %  
NEVÍM3630 %30 %  
ANO3025 %25 %  

Graf

10. Už se Vám někdy stalo, že Vás lékař neošetřil kvůli výpadku/nefunkčnosti výpočetní techniky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11495 %95 %  
ANO43,33 %3,33 %  
ČASTO21,67 %1,67 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou Vaše osobní a citlivá data ve zdravotnických zařízeních dostatečně chráněna a zabezpečena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEUMÍM POSOUDIT6957,5 %57,5 %  
NE3428,33 %28,33 %  
ANO1714,17 %14,17 %  

Graf

12. Už Vás někdy kontaktovalo zdravotnické zařízení, že byla Vaše data zcizena či jinak zneužita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11898,33 %98,33 %  
ANO21,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Umíte správně rozlišit pojem „osobní data“ a „citlivá data“?

  • odpověď ANO:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vím to přesně na otázku 3. Víte, v kolika zdravotnických zařízeních jsou zaznamenána Vaše osobní a citlivá data?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, vím přesně, o co se jedná na otázku 4. Říká Vám něco pojem GDPR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete zdravotnická zařízení? (přibližně):

2. Umíte správně rozlišit pojem „osobní data“ a „citlivá data“?

3. Víte, v kolika zdravotnických zařízeních jsou zaznamenána Vaše osobní a citlivá data?

4. Říká Vám něco pojem GDPR?

5. Konzultovali jste někdy svůj zdravotní stav s lékařem po emailu či jinou formou elektronické komunikace?

6. Zaslal Vám někdy lékař výsledky vyšetření, rozbor krve, či jiný zdravotní záznam do emailu nebo jinou formou elektronické komunikace?

7. Přijde Vám bezpečné komunikovat s lékařem a rozebírat Váš zdravotní stav přes email nebo jinou formou elektronické komunikace?

8. Už se Vám někdy stalo, že Vaše zdravotní záznamy byly zneužity?

9. Myslíte si, že Vaše zdravotní údaje má pouze Váš ošetřující lékař a pojišťovna?

10. Už se Vám někdy stalo, že Vás lékař neošetřil kvůli výpadku/nefunkčnosti výpočetní techniky?

11. Myslíte si, že jsou Vaše osobní a citlivá data ve zdravotnických zařízeních dostatečně chráněna a zabezpečena?

12. Už Vás někdy kontaktovalo zdravotnické zařízení, že byla Vaše data zcizena či jinak zneužita?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete zdravotnická zařízení? (přibližně):

2. Umíte správně rozlišit pojem „osobní data“ a „citlivá data“?

3. Víte, v kolika zdravotnických zařízeních jsou zaznamenána Vaše osobní a citlivá data?

4. Říká Vám něco pojem GDPR?

5. Konzultovali jste někdy svůj zdravotní stav s lékařem po emailu či jinou formou elektronické komunikace?

6. Zaslal Vám někdy lékař výsledky vyšetření, rozbor krve, či jiný zdravotní záznam do emailu nebo jinou formou elektronické komunikace?

7. Přijde Vám bezpečné komunikovat s lékařem a rozebírat Váš zdravotní stav přes email nebo jinou formou elektronické komunikace?

8. Už se Vám někdy stalo, že Vaše zdravotní záznamy byly zneužity?

9. Myslíte si, že Vaše zdravotní údaje má pouze Váš ošetřující lékař a pojišťovna?

10. Už se Vám někdy stalo, že Vás lékař neošetřil kvůli výpadku/nefunkčnosti výpočetní techniky?

11. Myslíte si, že jsou Vaše osobní a citlivá data ve zdravotnických zařízeních dostatečně chráněna a zabezpečena?

12. Už Vás někdy kontaktovalo zdravotnické zařízení, že byla Vaše data zcizena či jinak zneužita?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Opava, M.Bezpečnost dat občanů ve zdravotnických zařízeních (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://bezpecnost-ve-zz-2017.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.