Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost v letecké dopravě

Bezpečnost v letecké dopravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Lonský
Šetření:08. 05. 2013 - 11. 05. 2013
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za pomoc

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-295557,29 %57,29 %  
30-403233,33 %33,33 %  
40 a více99,38 %9,38 %  

Graf

2. Letadlem cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně5254,17 %54,17 %  
dva až třikrát ročně3132,29 %32,29 %  
vícekrát1313,54 %13,54 %  

Graf

3. Vnímáte systém ochrany na letištích za dostatečný?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8286,32 %85,42 %  
ne1313,68 %13,54 %  

Graf

4. Byly byste ochotni pro zvýšení bezpečnosti trávit více času odbavením na letišti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5356,99 %55,21 %  
ano4043,01 %41,67 %  

Graf

5. Jste dostatečně seznámeni se seznamem zakázaných věcí co se nesmí brát na palubu letadla?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7477,89 %77,08 %  
ne2122,11 %21,88 %  

Graf

6. Co by podle Vás zvýšilo bezpečnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

body scanner pro všechny pasažery, ne jen namátkově

dle mého je je vše zabezpečeno dostatečně

důsledná kontrola zakázaných věcí na všech světových letištích např. v Egyptě nebyla kontrola žádná...

duslednejsi bezpecnostni kontrola DG (zapalovace, spreje, zavazadla nepravidelných cestujících - zejména na dovolenou) Pokuty a hrozba soudniho rizeni (tak jako v usa)

Jelikož stejně nelze dosáhnout 100% zabezpečení letecké dopravy proti protiprávním činům, současné bezpečnostní postupy a nařízení jsou dostačující

Kontroly na letištích jsou velice důkladné, tam si myslím problém není. Co se týče bezpečnosti letadel samotných, tak pokud se vše dodržuje dle předepsaných předpisů, tak je vše v pořádku. Otázkou je, zda to všichni dodržují. Na palubách letadel se podle mě také bezpečnost dodržuje. Letadlo je zabezpečeno proti teroristům si myslím dostatečně. - názor autorky Jíti ;-)

kvalitnější scannery

Lepší pozornost pracovníků na letištích

lepší profesní zdatnost a spolehlivost personálu

Lepší výbava letadla a na letištích lepší kontroly lidi ze zemích, jako je Pákistán atd.

Myslím si, že bezpečnost je dostatečná. Neorganizovanému terorismu se téměř nedá zabránit.

nevím

nevím

Nevim

nevím

Nevím.

nic

nic není potřeba

Nové technologie při detekci výbusnin.

Osobní prohlídky.

Pečlivější kontroly při odbavení. Striktní požadavky na dodržování bezpečnostních předpisů pro cestující i během letu (např. používání mobilních telefonů).

pozorný personál

protibombovy system

rychlejší testy na nemoci zej. u letů z Asie a Afriky minimálně 2 osoby ostrahy aerolinek na palubě letadla ponechat řízení letového provozu v nynějším režimu a necentralizovat jej na 1 místo pro celou Evropu nadále nechávat letadlům rezervní palivo na nečekané manévrování

Servírování jídla s kovovými příbory je rozhodně nebezpečnější než můj malý pilníček na nehty.

spise nez kontrola cstujiich kontrola letadel samotnych

Více policejně cvičených psů.

více Security a policie na letištích

Vyšší množství osobních prohlídek u vytipovaných pasažérů.

zakázat zapalovače na palubě letadla

zavedení biometrie - již v procesu

Zdravý rozum personálu a zákonodárců.

zrušení zbytečné buzerace

7. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4448,35 %45,83 %  
ano2426,37 %25 %  
nevím2325,27 %23,96 %  

Graf

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5459,34 %56,25 %  
ne1920,88 %19,79 %  
nevím1819,78 %18,75 %  

Graf

9. Myslíte, že Česká Republika je dostatečně aktivní v boji proti terorismu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4245,65 %43,75 %  
ano2527,17 %26,04 %  
ne2527,17 %26,04 %  

Graf

10. Kdyby bylo letedlo s vámi na palubě uneseno, zachovali byste se :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při pokusu o zpacifikování únosce bych pomohl(a)5557,29 %57,29 %  
nedělal(a) bych nic3132,29 %32,29 %  
sám(a) bych se pokusil(a) únosce zpacifikovat1010,42 %10,42 %  

Graf

11. Souhlasíte s přítomností leteckého šerifa v letadle?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4852,17 %50 %  
spíše souhlasím2325 %23,96 %  
nevím1111,96 %11,46 %  
spíše nesouhlasím99,78 %9,38 %  
nesouhlasím11,09 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Letadlem cestujete?

3. Vnímáte systém ochrany na letištích za dostatečný?

4. Byly byste ochotni pro zvýšení bezpečnosti trávit více času odbavením na letišti?

5. Jste dostatečně seznámeni se seznamem zakázaných věcí co se nesmí brát na palubu letadla?

7. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

9. Myslíte, že Česká Republika je dostatečně aktivní v boji proti terorismu?

10. Kdyby bylo letedlo s vámi na palubě uneseno, zachovali byste se :

11. Souhlasíte s přítomností leteckého šerifa v letadle?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Letadlem cestujete?

3. Vnímáte systém ochrany na letištích za dostatečný?

4. Byly byste ochotni pro zvýšení bezpečnosti trávit více času odbavením na letišti?

5. Jste dostatečně seznámeni se seznamem zakázaných věcí co se nesmí brát na palubu letadla?

7. Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickým leteckým dopravcem a nízko nákladovým leteckým dopravcem co se bezpečnosti týče?

8. Myslíte si, že je ještě na místě obávat se teroristických útoků na palubě letadla po posílení bezpečnostních kontrol po 11. září 2001?

9. Myslíte, že Česká Republika je dostatečně aktivní v boji proti terorismu?

10. Kdyby bylo letedlo s vámi na palubě uneseno, zachovali byste se :

11. Souhlasíte s přítomností leteckého šerifa v letadle?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lonský, M.Bezpečnost v letecké dopravě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezpecnost001.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.