Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnostní kontroly na letišti

Bezpečnostní kontroly na letišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Čechová
Šetření:02. 04. 2012 - 09. 04. 2012
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:96,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci, má jenom 4 otázky a zabere pár minut. Děkuji ;)

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x ročně7452,86 %52,86 %  
jednou za pár let3726,43 %26,43 %  
nevyužil/a jsem ji ještě nikdy2316,43 %16,43 %  
alespoň 1x do měsíce64,29 %4,29 %  

Graf

2. Bojíte se létat? Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebojím se létat.7050 %50 %  
Trochu se bojím, ale přesto létám rád/a.4129,29 %29,29 %  
Bojím se letecké nehody (srážka letadel, technická závada, atd.).1410 %10 %  
Bojím, nemám rád/a výšky.53,57 %3,57 %  
Bojím se z více důvodů.53,57 %3,57 %  
Bojím se zdravotních problémů (nevolnost, tlak, hučení v uších).32,14 %2,14 %  
Bojím, trpím strachem z uzavřených prostor.21,43 %1,43 %  

Graf

3. Vadí Vám současné bezpečnostní kontroly na letištích? Co konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnostní kontroly mi nevadí.6546,43 %46,43 %  
Vadí mi z více důvodů.2115 %15 %  
Vadí mi dlouhé čekání.1913,57 %13,57 %  
Vadí mi svlékání určitých částí oděvu (kabát, pásek, boty, atd.).1712,14 %12,14 %  
Vadí mi zasahování do soukromí.117,86 %7,86 %  
Vadí mi, že si nesmím vzít do kabiny pro cestující co chci.75 %5 %  

Graf

4. Souhlasil/a byste se zjednodušením a urychlením letištních kontrol za cenu případného snížení bezpečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne.5841,43 %41,43 %  
Možná, záleželo by na konkrétním opatření.2820 %20 %  
Spíše ne.2618,57 %18,57 %  
Kontroly bych ještě zpřísnil/a.107,14 %7,14 %  
Rozhodně ano.96,43 %6,43 %  
Spíše ano.96,43 %6,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

2. Bojíte se létat? Proč?

3. Vadí Vám současné bezpečnostní kontroly na letištích? Co konkrétně?

4. Souhlasil/a byste se zjednodušením a urychlením letištních kontrol za cenu případného snížení bezpečnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

2. Bojíte se létat? Proč?

3. Vadí Vám současné bezpečnostní kontroly na letištích? Co konkrétně?

4. Souhlasil/a byste se zjednodušením a urychlením letištních kontrol za cenu případného snížení bezpečnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, A.Bezpečnostní kontroly na letišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bezpecnostni-kontroly-na-let.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.