Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > BIGOREXIE

BIGOREXIE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Poláčková
Šetření:31. 01. 2012 - 07. 02. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj, jmenuji se Lenka Poláčková a jsem studentka 4. ročníku ekonomického lycea. Pro svoji závěrečnou maturitní práci bych od Vás potřebovala vyplnit tento dotazník, který se týká bigorexie, výživových doplňků a sportu. Dotazník je anonymní. Děkuji za Tvůj čas.

Odpovědi respondentů

1. Jsi muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4256 %56 %  
muž3344 %44 %  

Graf

2. kolik ti je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191520 %20 %  
24810,67 %10,67 %  
18810,67 %10,67 %  
2179,33 %9,33 %  
2379,33 %9,33 %  
2279,33 %9,33 %  
2834 %4 %  
2722,67 %2,67 %  
1722,67 %2,67 %  
2022,67 %2,67 %  
ostatní odpovědi 29
25
42
36
120
Devatenáct let
26
15
41
16
35
33
1418,67 %18,67 % 

Graf

3. Provozuješ nějaký sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5573,33 %73,33 %  
ne2026,67 %26,67 %  

Graf

4. chodíš do posilovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4762,67 %62,67 %  
ano2837,33 %37,33 %  

Graf

5. Jak často chodíš do posilovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechodím4762,67 %62,67 %  
třikrát týdně1216 %16 %  
více krát týdně912 %12 %  
jednou týdně56,67 %6,67 %  
dvakrát týdně22,67 %2,67 %  

Graf

6. Pokud posilovnu navštěvuješ, kolik utratíš za vstupné měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutratím nic5472 %72 %  
400 až 600 Kč810,67 %10,67 %  
100 až 200 Kč68 %8 %  
více45,33 %5,33 %  
200 až 400 Kč34 %4 %  

Graf

7. Používáš výživové doplňky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5573,33 %73,33 %  
ano2026,67 %26,67 %  

Graf

8. Kolik peněz by jsi byl/a schopný/á investovat do výživových doplňků měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani korunu3850,67 %50,67 %  
100 až 200 Kč1621,33 %21,33 %  
200 až 400 Kč1013,33 %13,33 %  
400 až 600 Kč68 %8 %  
více56,67 %6,67 %  

Graf

9. Trénoval si někdy s osobním trenérem ať už to bylo u jakéhokoliv sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4661,33 %61,33 %  
ano2938,67 %38,67 %  

Graf

10. Myslíš si, že je důležité nechat si sestavit cvičební plán od profesionála?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5573,33 %73,33 %  
ne2026,67 %26,67 %  

Graf

11. Víš co je to BIGOREXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4661,33 %61,33 %  
ano1824 %24 %  
slyšela jsem o tom, ale nepamatuji si přesně, co to znamená1114,67 %14,67 %  

Graf

12. Myslím si, že bigorexie znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to mentální porucha tzv. "posedlost svalovou hmotou"3850,67 %50,67 %  
netuším, co to znamená3141,33 %41,33 %  
Jiný název pro obezitu45,33 %5,33 %  
nadměrný růst svalové hmoty vadou růstového hormonu22,67 %2,67 %  

Graf

13. Znáš osobu postiženou bigorexií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6688 %88 %  
ano912 %12 %  

Graf

14. víš, jak by se bigorexie mohla léčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěvou psychologa5066,67 %66,67 %  
léky1418,67 %18,67 %  
hormony68 %8 %  
dietou45,33 %5,33 %  
steroidy11,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsi muž nebo žena?

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 až 200 Kč na otázku 8. Kolik peněz by jsi byl/a schopný/á investovat do výživových doplňků měsíčně?

4. chodíš do posilovny?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi třikrát týdně na otázku 5. Jak často chodíš do posilovny?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechodím na otázku 5. Jak často chodíš do posilovny?

5. Jak často chodíš do posilovny?

 • odpověď nechodím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. chodíš do posilovny?

11. Víš co je to BIGOREXIE?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi léky na otázku 14. víš, jak by se bigorexie mohla léčit?

12. Myslím si, že bigorexie znamená:

 • odpověď je to mentální porucha tzv. "posedlost svalovou hmotou":
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Víš co je to BIGOREXIE?
 • odpověď netuším, co to znamená:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi léky na otázku 14. víš, jak by se bigorexie mohla léčit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi muž nebo žena?

2. kolik ti je let?

3. Provozuješ nějaký sport?

4. chodíš do posilovny?

5. Jak často chodíš do posilovny?

6. Pokud posilovnu navštěvuješ, kolik utratíš za vstupné měsíčně?

7. Používáš výživové doplňky?

8. Kolik peněz by jsi byl/a schopný/á investovat do výživových doplňků měsíčně?

9. Trénoval si někdy s osobním trenérem ať už to bylo u jakéhokoliv sportu?

10. Myslíš si, že je důležité nechat si sestavit cvičební plán od profesionála?

11. Víš co je to BIGOREXIE?

12. Myslím si, že bigorexie znamená:

13. Znáš osobu postiženou bigorexií?

14. víš, jak by se bigorexie mohla léčit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi muž nebo žena?

2. kolik ti je let?

3. Provozuješ nějaký sport?

4. chodíš do posilovny?

5. Jak často chodíš do posilovny?

6. Pokud posilovnu navštěvuješ, kolik utratíš za vstupné měsíčně?

7. Používáš výživové doplňky?

8. Kolik peněz by jsi byl/a schopný/á investovat do výživových doplňků měsíčně?

9. Trénoval si někdy s osobním trenérem ať už to bylo u jakéhokoliv sportu?

10. Myslíš si, že je důležité nechat si sestavit cvičební plán od profesionála?

11. Víš co je to BIGOREXIE?

12. Myslím si, že bigorexie znamená:

13. Znáš osobu postiženou bigorexií?

14. víš, jak by se bigorexie mohla léčit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poláčková, L.BIGOREXIE (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bigorexie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.