Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > BIO - NEBIO, znáte či ne?

BIO - NEBIO, znáte či ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Selingerová
Šetření:04. 05. 2011 - 20. 05. 2011
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentka 3.ročníku gymnázia, výzkum provádím pro svou seminární práci na téma biopotraviny. Výzkum je zaměřen nejen na to, zda lidé biopotraviny kupují či ne a z jakého důvodu se tak rozhodli, ale snaží se zjistit, jestli lidé vůbec vědí, co ve skutečnosti pojem "biopotravina" znamená.

Předem děkuji za Váš čas věnovaný vyplňování dotazníku

Eliška Selingerová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Bude Vám položeno několik jednoduchých a jasných otázek. Vždy prosím vyberte pravdivou odpověď (v případě dotazů týkajících se vašeho vztahu k biopotravinám) či odpověď, kterou pokládáte za pravdivou (v případě jednoduchých vědomostních otázek).

Odpovědi respondentů

1. Víte, co jsou biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16098,77 %98,77 %  
ne21,23 %1,23 %  

Graf

2. Kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kupuji jen biopotravinyotázka č. 3, Některé potraviny kupuji zásadně v biokvalitěotázka č. 3, Převážně anootázka č. 3, Občas nějakou biopotraviny koupímotázka č. 4, Biopotraviny kupuji vyjímečněotázka č. 4, Biopotraviny zásadně nekupujiotázka č. 5, O nákupy v domáctnosti se nestarám(nevím, zda kupujeme biopotraviny)otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Biopotraviny kupuji vyjímečně5031,25 %30,86 %  
Občas nějakou biopotraviny koupím4830 %29,63 %  
Biopotraviny zásadně nekupuji3924,38 %24,07 %  
O nákupy v domáctnosti se nestarám(nevím, zda kupujeme biopotraviny)127,5 %7,41 %  
Některé potraviny kupuji zásadně v biokvalitě85 %4,94 %  
Kupuji jen biopotraviny21,25 %1,23 %  
Převážně ano10,63 %0,62 %  

Graf

3. Jste zastáncem nějakého z alternativních způsobů výživy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem763,64 %4,32 %  
Vegetariánství327,27 %1,85 %  
Vitariánství19,09 %0,62 %  

Graf

4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci vyzkoušet rozdíl mezi biopotravinami a běžnými potravinami4845,28 %29,63 %  
Obsahují méně pesticidů, umělých hnojiv apod.4340,57 %26,54 %  
Biozemědělství je šetrnější k životnímu prostředí3633,96 %22,22 %  
Jsou chutnější2725,47 %16,67 %  
Mají více vitamínů a potřebných látek2018,87 %12,35 %  
Nechci podporovat GMO(geneticky modifikované potraviny)1917,92 %11,73 %  
Jiný důvod109,43 %6,17 %  
Někdo v domáctnosti chce kupovat biopotraviny, kupuji je pro něj76,6 %4,32 %  
nic10,94 %0,62 %  

Graf

5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřím, že kvalita opravdu odpovídá ceně2257,89 %13,58 %  
Jedná se jen o módní trend2052,63 %12,35 %  
Pro mě jsou příliš drahé (nemohu si je dovolit)1539,47 %9,26 %  
Biopotraviny jsou podvod - jedná se o stejné potraviny, jen prodávané az yvšší cenu1231,58 %7,41 %  
Nevěřím, že ekozemědělství je šetrnější923,68 %5,56 %  
Nevidím v nich cestu pro trvale udržitelný rozvoj923,68 %5,56 %  
Chci podporovat GMO(geneticky modifikované potraviny)615,79 %3,7 %  
Jiný důvod513,16 %3,09 %  
Nevím, jak je kulinářsky upravit12,63 %0,62 %  

Graf

6. Kdyby byly biopotraviny za stejnou cenu jako běžné potraviny, kupovali byste je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V tom případě bych biopotraviny kupoval/a9866,22 %60,49 %  
Možná bych občas nějakou biopotravinu koupil/a, ale zůstal/a bych hlavně u běžných potravin 3020,27 %18,52 %  
Nevím138,78 %8,02 %  
Ne74,73 %4,32 %  

Graf

7. Zajímáte se, odkud pocházejí potraviny, které kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se podívám, odkud potravina pochází, ale moje koupi to spíše neuvlivňuje 6641,25 %40,74 %  
Občas se podívám, dávám přednost místním potravinám 4326,88 %26,54 %  
O původ potravin se zajímám vždy, pokud je to možné, kupuji zásadně místní výrobky 2616,25 %16,05 %  
Ne, není to pro mě rozhodující2113,13 %12,96 %  
Občas se podívám, upřednostňuji zahraniční potraviny21,25 %1,23 %  
O původ potravin se zajímám vždy, pokud je to možné, kupuji hlavně zahraniční potraviny 21,25 %1,23 %  

Graf

8. Jak lze v obchodě bezpečně odlišit biopotraviny od potravin běžných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny biopotraviny na sobě mají symbol certifikátu kontrolního úřadu8653,75 %53,09 %  
Podle toho, že v názvu mají předponu BIO- 3723,13 %22,84 %  
Potraviny nijak odlišit nelze, kupující musí důvěřovat údajům prodejce 2113,13 %12,96 %  
Nevím1610 %9,88 %  

Graf

9. Minimálně kolik procent surovin pocházejících z ekologického zemědělství musí obsahovat biovýrobek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8050 %49,38 %  
Minimálně 95%, zbylých 5% smí být pouze povolené doplňky 4326,88 %26,54 %  
100%3018,75 %18,52 %  
Alespoň 45%, zbytek nesmí být žádná “éčka” 53,13 %3,09 %  
Postačí, pokud z ekologického zemědělství pochází jedna složka výrobku 21,25 %1,23 %  

Graf

10. Jak dlouho je platný certifikát o biokvalitě výroby vydaný na základě kontroly splnění všech podmínek ekologického zemědělství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím12276,25 %75,31 %  
3 roky1710,63 %10,49 %  
15 měsíců106,25 %6,17 %  
Certifikát má neomezenou platnost 63,75 %3,7 %  
Žádné certifikáty tohoto druhu vydávány nejsou 42,5 %2,47 %  
10 let10,63 %0,62 %  

Graf

11. Je možné, aby “biozemědělci” při pěstování plodin podváděli tzv. “práškováním v noci” (používání v ekologickém zemědělství zakázaných látek - umělá hnojiva, pesticidy atp. v době, kdy si toho nemůže všimnout žádný náhodný svědek - např. za tmy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zemědělci takové chování projít nemůže, “práškování” pozná kontrolor na první pohled a odhalí ho i jednoduchá analýza, na načasování nezáleží(změny jsou v půdě patrné i po několika letech) 6641,25 %40,74 %  
Nevím5333,13 %32,72 %  
Pokud si “práškování” dobře načasuje a má štěstí a neproběhne náhodná kontrola, může mu bohužel tato praktika projít bez trestu 3723,13 %22,84 %  
Ano, je to v biozemědělství běžná praxe, neprobíhají totiž žádné dodatečné kontroly 42,5 %2,47 %  

Graf

12. Čím mohou být krmena zvířata ve velkochovech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžným přírodním krmivem, ale žádná masokostní moučka apod. 7345,63 %45,06 %  
Nevím4226,25 %25,93 %  
Pouze krmivem v biokvalitě2314,38 %14,2 %  
Čímkoliv, na stravě nezáleží2213,75 %13,58 %  

Graf

13. Jaké hlavní riziko mají biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli nepoužívání chemcikých postřiků hrozí napadení bioplodin plísněmi a chorobami, které mohou mít i neblahý dopad na zdraví člověka. 5333,13 %32,72 %  
Nevím4226,25 %25,93 %  
Mají stejná zdravotní rizika jako běžné potraviny 3723,13 %22,84 %  
Biopotraviny nemají narozdíl od běžných potravin žádná zdravotní rizika 2314,38 %14,2 %  
Především ta, že jejich nutriční hodnota je podstatně nižší, člověk jich tedy musí sníst více než běžných potravin a hrozí, že se v něm tudíž nahromadí více škodlivých pesticidů 53,13 %3,09 %  

Graf

14. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9861,25 %60,49 %  
Muž6238,75 %38,27 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let10163,13 %62,35 %  
15-20 let3924,38 %24,07 %  
31-40 let127,5 %7,41 %  
41-50 let42,5 %2,47 %  
51-60 let21,25 %1,23 %  
Méně než 15 let21,25 %1,23 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jen studentotázka č. 17, Pracujícíotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen student10766,88 %66,05 %  
Pracující5333,13 %32,72 %  

Graf

17. Studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou školu6765,05 %41,36 %  
Gymnázium2322,33 %14,2 %  
Střední odbornou školu(zakončená maturitou)1110,68 %6,79 %  
Učební obor (bez maturity)21,94 %1,23 %  

Graf

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita3262,75 %19,75 %  
Vysokoškolský titul1733,33 %10,49 %  
Učební obor11,96 %0,62 %  
Základní škola11,96 %0,62 %  

Graf

19. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve velkoměstě5433,75 %33,33 %  
Na vesnici3119,38 %19,14 %  
V okresním městě3119,38 %19,14 %  
V běžném krajském městě2515,63 %15,43 %  
V menším městě1811,25 %11,11 %  
Na samotě10,63 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kupujete biopotraviny?

 • odpověď Biopotraviny zásadně nekupuji:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Biopotraviny jsou podvod - jedná se o stejné potraviny, jen prodávané az yvšší cenu na otázku 5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedná se jen o módní trend na otázku 5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím, že kvalita opravdu odpovídá ceně na otázku 5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro mě jsou příliš drahé (nemohu si je dovolit) na otázku 5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?

4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

 • odpověď Biozemědělství je šetrnější k životnímu prostředí:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci podporovat GMO(geneticky modifikované potraviny) na otázku 4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

6. Kdyby byly biopotraviny za stejnou cenu jako běžné potraviny, kupovali byste je?

 • odpověď V tom případě bych biopotraviny kupoval/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci podporovat GMO(geneticky modifikované potraviny) na otázku 4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou chutnější na otázku 4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Biozemědělství je šetrnější k životnímu prostředí na otázku 4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

16. Jste:

 • odpověď Jen student:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 17. Studujete:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední odbornou školu(zakončená maturitou) na otázku 17. Studujete:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokou školu na otázku 17. Studujete:
 • odpověď Pracující:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 let na otázku 15. Váš věk:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maturita na otázku 18. Nejvyšší dokončené vzdělání:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolský titul na otázku 18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co jsou biopotraviny?

2. Kupujete biopotraviny?

4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?

6. Kdyby byly biopotraviny za stejnou cenu jako běžné potraviny, kupovali byste je?

7. Zajímáte se, odkud pocházejí potraviny, které kupujete?

8. Jak lze v obchodě bezpečně odlišit biopotraviny od potravin běžných?

9. Minimálně kolik procent surovin pocházejících z ekologického zemědělství musí obsahovat biovýrobek?

10. Jak dlouho je platný certifikát o biokvalitě výroby vydaný na základě kontroly splnění všech podmínek ekologického zemědělství?

11. Je možné, aby “biozemědělci” při pěstování plodin podváděli tzv. “práškováním v noci” (používání v ekologickém zemědělství zakázaných látek - umělá hnojiva, pesticidy atp. v době, kdy si toho nemůže všimnout žádný náhodný svědek - např. za tmy)

12. Čím mohou být krmena zvířata ve velkochovech?

13. Jaké hlavní riziko mají biopotraviny?

14. Jste

15. Váš věk:

16. Jste:

17. Studujete:

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

19. Žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co jsou biopotraviny?

2. Kupujete biopotraviny?

4. Proč (alespoň někdy) kupujete biopotraviny?

5. Proč zásadně nekupujete biopotraviny?

6. Kdyby byly biopotraviny za stejnou cenu jako běžné potraviny, kupovali byste je?

7. Zajímáte se, odkud pocházejí potraviny, které kupujete?

8. Jak lze v obchodě bezpečně odlišit biopotraviny od potravin běžných?

9. Minimálně kolik procent surovin pocházejících z ekologického zemědělství musí obsahovat biovýrobek?

10. Jak dlouho je platný certifikát o biokvalitě výroby vydaný na základě kontroly splnění všech podmínek ekologického zemědělství?

11. Je možné, aby “biozemědělci” při pěstování plodin podváděli tzv. “práškováním v noci” (používání v ekologickém zemědělství zakázaných látek - umělá hnojiva, pesticidy atp. v době, kdy si toho nemůže všimnout žádný náhodný svědek - např. za tmy)

12. Čím mohou být krmena zvířata ve velkochovech?

13. Jaké hlavní riziko mají biopotraviny?

14. Jste

15. Váš věk:

16. Jste:

17. Studujete:

18. Nejvyšší dokončené vzdělání:

19. Žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Selingerová, E.BIO - NEBIO, znáte či ne? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bio-nebio-znate-ci-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.