Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bio produkty

Bio produkty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Cholewiková
Šetření:20. 09. 2011 - 27. 09. 2011
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kupujete bio výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8266,13 %66,13 %  
ANO4233,87 %33,87 %  

Graf

2. Jak často jíte tyto potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjmečně1330,95 %10,48 %  
1x týdně1126,19 %8,87 %  
2x týdně614,29 %4,84 %  
1x měsíčně614,29 %4,84 %  
Denně614,29 %4,84 %  

Graf

3. Kde tyto potraviny nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypermarkety / markety1842,86 %14,52 %  
V prodejnách se zdravou výživou1535,71 %12,1 %  
Ve specializovaných prodejnách921,43 %7,26 %  

Graf

4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-250 Kč2354,76 %18,55 %  
260-1000 Kč1330,95 %10,48 %  
Nad tisíc Kč49,52 %3,23 %  
Nad 5tisíc Kč24,76 %1,61 %  

Graf

5. Pokud nakupujete pouze jeden druh výrobků, jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné bio produkty2866,67 %22,58 %  
Zelenina 716,67 %5,65 %  
Ovoce614,29 %4,84 %  
Oblečení z bio bavlny12,38 %0,81 %  

Graf

6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesvědčení o kvalitě potravin1228,57 %9,68 %  
Kvůli podmínkám v jakých se pěstují a chovají bio produkty1228,57 %9,68 %  
Zdravý životní styl921,43 %7,26 %  
Lepší chuť potravin819,05 %6,45 %  
Protože bio potraviny jí zbytek rodiny12,38 %0,81 %  

Graf

7. Myslíte si, že lidé nakupují bio potraviny hlavně kvůli médiím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7459,68 %59,68 %  
ano5040,32 %40,32 %  

Graf

8. Věříte že bio potraviny mají větší kvalitu než ostatní potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8669,35 %69,35 %  
ne3830,65 %30,65 %  

Graf

9. Myslíte že bio produkty jsou krátkodobý trend?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9778,23 %78,23 %  
ano2721,77 %21,77 %  

Graf

10. Jaký je podle Vás největší klad bio potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostředí ve kterém se bio potraviny pěstují5443,55 %43,55 %  
Jsou vhodné pro zdravý životní styl4233,87 %33,87 %  
Kvalita2822,58 %22,58 %  

Graf

11. Jaký je podle Vás největší zápor bio potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena9979,84 %79,84 %  
Dostupnost129,68 %9,68 %  
Jsou příliž zmedializované118,87 %8,87 %  
Kvalita21,61 %1,61 %  

Graf

12. Kdyby bio produkty stály stejnou cenu jako ostatní potraviny, kupovali byste je?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10987,9 %87,9 %  
ne1512,1 %12,1 %  

Graf

13. Zajímáte se o bio potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8266,13 %66,13 %  
ano4233,87 %33,87 %  

Graf

14. Myslíte si , že jsou lidé dostatečně informovaní o bio produktech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8266,13 %66,13 %  
ano4233,87 %33,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kupujete bio výrobky?

 • odpověď ANO:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x týdně na otázku 2. Jak často jíte tyto potraviny?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výjmečně na otázku 2. Jak často jíte tyto potraviny?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hypermarkety / markety na otázku 3. Kde tyto potraviny nakupujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V prodejnách se zdravou výživou na otázku 3. Kde tyto potraviny nakupujete?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-250 Kč na otázku 4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 260-1000 Kč na otázku 4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné bio produkty na otázku 5. Pokud nakupujete pouze jeden druh výrobků, jaký?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli podmínkám v jakých se pěstují a chovají bio produkty na otázku 6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o kvalitě potravin na otázku 6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?
 • odpověď NE:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Kdyby bio produkty stály stejnou cenu jako ostatní potraviny, kupovali byste je?

13. Zajímáte se o bio potraviny?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 260-1000 Kč na otázku 4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Kdyby bio produkty stály stejnou cenu jako ostatní potraviny, kupovali byste je?

14. Myslíte si , že jsou lidé dostatečně informovaní o bio produktech?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o kvalitě potravin na otázku 6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete bio výrobky?

2. Jak často jíte tyto potraviny?

3. Kde tyto potraviny nakupujete?

4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?

5. Pokud nakupujete pouze jeden druh výrobků, jaký?

6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?

7. Myslíte si, že lidé nakupují bio potraviny hlavně kvůli médiím?

8. Věříte že bio potraviny mají větší kvalitu než ostatní potraviny?

9. Myslíte že bio produkty jsou krátkodobý trend?

10. Jaký je podle Vás největší klad bio potravin?

11. Jaký je podle Vás největší zápor bio potraviny?

12. Kdyby bio produkty stály stejnou cenu jako ostatní potraviny, kupovali byste je?

13. Zajímáte se o bio potraviny?

14. Myslíte si , že jsou lidé dostatečně informovaní o bio produktech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete bio výrobky?

2. Jak často jíte tyto potraviny?

3. Kde tyto potraviny nakupujete?

4. Jakou částku měsíčně investujete do bio výrobků ?

5. Pokud nakupujete pouze jeden druh výrobků, jaký?

6. Jaký je důvod vašeho nákupu bio potravin?

7. Myslíte si, že lidé nakupují bio potraviny hlavně kvůli médiím?

8. Věříte že bio potraviny mají větší kvalitu než ostatní potraviny?

9. Myslíte že bio produkty jsou krátkodobý trend?

10. Jaký je podle Vás největší klad bio potravin?

11. Jaký je podle Vás největší zápor bio potraviny?

12. Kdyby bio produkty stály stejnou cenu jako ostatní potraviny, kupovali byste je?

13. Zajímáte se o bio potraviny?

14. Myslíte si , že jsou lidé dostatečně informovaní o bio produktech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cholewiková, N.Bio produkty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bio-produkty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.