Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biologické invaze a výuky na základních školách

Biologické invaze a výuky na základních školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Patoka
Šetření:28. 02. 2024 - 28. 03. 2024
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení vyučující na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií,

 

člověkem zapříčiněné biologické invaze se staly celosvětovým problémem, který významně ovlivňuje celé ekosystémy i hospodářství. Zmírnění dopadů nepůvodních druhů je složitá problematika a vymýcení či vyhubení druhů již uchycených, které se nekontrolovaně šíří, je obvykle nemožné. Za nejúčinnější možnost se proto obecně považuje prevence dalšího zavlékání rizikových druhů. S prevencí je úzce spjata i informovanost veřejnosti. Za tímto účelem může být velmi užitečné vzdělávání, přičemž klíčovou cílovou skupinou jsou zejména žáci základních škol. Ti totiž, až vyrostou, budou dělat správná rozhodnutí s ohledem na zabránění zavlékání a šíření invazních druhů.

 

Proto vás žádáme o spolupráci na mezinárodní studii, jejímž cílem je objasnit vztah mezi výší ekonomických škod způsobených nepůvodními druhy v různých zemích a vzděláváním, konkrétně počtem hodin zaměřených na biologické invaze na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií. Níže uvedený dotazník je plně anonymní a zásady ochrany osobních údajů jsou dodrženy. Mějte na paměti, že dotazník vyžaduje odpovědi popisující skutečné zázemí respondenta v příslušné zemi, nikoliv pouze jeho osobní pohled. Výsledky této studie budou publikovány v mezinárodním vědeckém časopise, který zhodnotí význam cíleného vzdělávání. Velmi vám děkujeme za váš čas a úsilí. Vaší pomoci si vážíme.

 

S pozdravem

 

doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.

vedoucí projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

kontaktní email pro případné dotazy: E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.

Odpovědi respondentů

1. V jaké zemi působíte jako pedagog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika4100 %100 %  

Graf

2. Jaký ročník nebo ročníky v současné době vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8125 %25 %  
1,2.3125 %25 %  
2. a 5.125 %25 %  
1-4125 %25 %  

Graf

3. Můžete (přibližně) odhadnout celkový objem ekonomických ztrát způsobených invazními druhy ve vaší zemi? Uveďte měnu (Kč nebo Euro):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250000125 %25 %  
50 Kč125 %25 %  
Netuším125 %25 %  
stovky milionu czk125 %25 %  

Graf

4. Jsou biologické invaze ve vaší zemi zařazeny jako jedno z povinných témat do vzdělávacího plánu (tj. učebních osnov, sylabu apod.)? Pokud ano, specifikujte předmět(y) a počet vyučovacích hodin za ročník:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE250 %50 %  
nemáme125 %25 %  
ano, ale jen jako125 %25 %  

Graf

5. Víte o nějakých rozdílech ve vzdělávacích plánech týkajících se biologických invazí mezi jednotlivými typy škol (státní, soukromé, církevní)? Upřesněte, prosím:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE250 %50 %  
státní125 %25 %  
Nevím125 %25 %  

Graf

6. Jaké podpůrné materiály využíváte pro výuku o biologických invazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic250 %50 %  
učebnice125 %25 %  
videa a filmy125 %25 %  

Graf

7. Jsou učitelé ve vaší zemi dostatečně vzděláni v oblasti biologických invazí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano, částečně125 %25 %  
ano, zcela125 %25 %  

Graf

8. Můžete uvést, zda existují rozdíly ve vzdělání učitelů v oblasti biologických invazí mezi městskými a venkovskými oblastmi ve vaší zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitelé ve venkovských regionech jsou v oblasti biologických invazí více vzdělaní a vyškolení.250 %50 %  
Mezi venkovskými a městskými oblastmi nejsou významné rozdíly ve vzdělanosti a vyškolení učitelů v oblasti biologických invazí.250 %50 %  

Graf

9. Jsou ve vaší zemi centra environmentálního vzdělávání (tzv. ekocentra)? Pokud ano, odhadněte jejich celkový počet:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15125 %25 %  
1125 %25 %  
35125 %25 %  
nevim o nich125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Patoka, J.Biologické invaze a výuky na základních školách (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://biologicke-invaze-a-vyuky-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.