Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biometrický podpis při uzavírání smluv

Biometrický podpis při uzavírání smluv

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Řeháčková
Šetření:04. 11. 2016 - 04. 12. 2016
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jaký máte názor na podepisování smluv tzv. dynamickým biometrickým podpisem.

Biometrický podpis (resp. dynamický biometrický podpis) je technologie, díky které lze podepisovat elektronické dokumenty vlastnoručním podpisem na elektronickém zařízení. Tuto technologii v současné době využívá řada bank, pojišťoven a telekomunikačních operátorů.

V praxi je spíše využíván název „vlastnoruční digitální podpis“. Klient smlouvu nepodepisuje klasicky na papír, ale podepisuje elektronický dokument pomocí speciální podložky (signpadu) nebo tabletu. Výsledný podpis vypadá v dokumentu stejně jako běžný podpis na papíře. Kromě samotné vizuální podoby podpisu jsou ovšem zaznamenány také biometrické údaje (rychlost, tlak, …). Není třeba nic tisknout, veškerou dokumentaci lze uchovávat v elektronické podobě.

Budu Vám velmi vděčná, pokud na všechny otázky odpovíte otevřeně a pravdivě. Dotazník je zcela anonymní. Po ukončení šetření si budou moci všichni prohlédnout výsledky.

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Říká Vám něco pojem „biometrický podpis“ či „vlastnoruční digitální podpis“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s tímto pojmem jsem se již někdy setkal/a, ale podrobnosti neznám6347,73 %47,73 %  
Ano, tento pojem dobře znám, vím, o co se jedná4735,61 %35,61 %  
Ne, tento pojem mi nic neříká2216,67 %16,67 %  

Graf

2. Měla/a jste již někdy možnost použít tuto technologii při uzavírání smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, bylo mi to nabídnuto, ale odmítl/a jsemotázka č. 3, Ano, již jsem tuto technologii použil/aotázka č. 3, Ne, zatím mi to nebylo nabídnutootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím mi to nebylo nabídnuto8665,15 %65,15 %  
Ano, již jsem tuto technologii použil/a4433,33 %33,33 %  
Ano, bylo mi to nabídnuto, ale odmítl/a jsem21,52 %1,52 %  

Graf

3. Jaký byl přístup protější (nabízející) strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměl/a jsem na výběr, musel/a jsem tuto technologii použít nebo jednání ukončit, pokud bych použití odmítl/a3472,34 %25,76 %  
Bylo mi nabídnuto použít tuto technologii, mohl/a jsem se svobodně a bez nátlaku rozhodnout, zda ji použiji či nikoli1225,53 %9,09 %  
Bylo mi to nabídnuto, druhá strana mě přemlouvala, abych tuto technologii využil/a12,13 %0,76 %  

Graf

4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím (případně se rozhodnu dle důležitosti smlouvy a dle toho, kdo bude protistranou)4754,02 %35,61 %  
Ano2022,99 %15,15 %  
Ne2022,99 %15,15 %  

Graf

5. Prosím, uveďte, jaké shledáváte nevýhody v používání této technologie, proč jste/byste odmítl/a tuto technologii použít.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

-

?

.

.

1) má smysl, pokud je člověk zvyklý se takto podepisovat denně. Jinak je celá biometrie na nic, když to nemá v ruce. 2) podpis na papíře a signpadu se výrazně liší na pohled. 3) stačí třeba naražená ruka a opět je biometrie ve psí. O starých lidech ani nemluvím. 4) pokud by došlo někdy na ztotožnění podpisu a osoby, tak potěš koště. 5) biometrické údaje v podpisu může mít stabilní tak 20-30% populace. 6) použití biometrického podpisu je jenom maskování pro snižování nákladů. 7) tohle je závislé na elektřině, internetu a HW. 8) ruční podpis na papír nenahradíš.

Asi žádné

bezpečnost

Bezpečnost uložení biometrických údajů (otisk prstu, krevní řečiště, atd.), možnost zneužití identity bez možné změny.

Bohužel o této technologii slyším poprvé, tudíž nemohu odpovědět a nemohu najít jakékkoliv nevýhody.

byrokracie při zařizování podpisu

co je elektronicke to je napadnutelne

hlavní nevýhodu vidím v krádeži digitálních informací na internetu a využivání mého podpisu bez mého vědomí

Chyba technologie - nelze využít biometrický podpis, nutné podepsat se stejně ale někteří lidé se nepodepisuji stejně

Chybi osobni setkani, primy kontakt a lide nemusi mit moc duvery

chybí patřičná legislativa a regulace

Chybná interpretace této metody - nejedná se o podpis a metoda nemůže podpis nahradit. Bohužel v praxi je metoda jako podpis interpretovaná, což může způsobit katastrofu pro podepisujícího se. Vlastník zařízení může "podpis" připojit k libovolnému dokumentu a dokonce získá všechny potřebné údaje pro úspěšné zfalšování ručního podpisu na papír.

Jak se to jednou prolomí a dostane na internet, tak jsem v pytli.

Je diskutabilní, zda je při tomto druhu podepisování dodržena písemná forma právního jednání. Důkazní spolehlivost je nižší než v případě vlastnoručního podpisu. Je nutné klást důraz na zabezpečení podpisu, aby se nedal připojit na jiný dokument, než podepisující zamýšlí. Obecně tento druh podepisování dokumentů podporuji, odmítl bych snad jen v případě, že by mi byla tato technologie nabídnuta při právním jednání vyžadujícím písemnou formu. V případě smlouvy o účtu (u mě Air Bank) nebo smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (O2) nevidím v praxi problém.

je to bezpečné? dá se to zneužít???

Je to komplikace, nehledě k tomu, že se stejně nikdy nepodepíši dvakrát stejně.

je to nesmysl

Je to zásadní útok na lidskou svobodu.

Jelikož jsem tento pojem jen zaslechla a nic o něm nevím, tak nedokáži říct nevýhody.

Kvůli riziku možnosti přepoužití z původního dokumentu

Lenost, snadno se krade,..

Mám zásadní odpor proti využívání biometrie mimo kriminalistiku, nechci být pomocí kamery identifikován kdekoliv, v důsledku.

možná chybovost při automatickém ověřování podpisu

možnost zneužití

možnost zneužití (kopírování podpisu)

Možnost zneužití mého podpisu protistranou.

možnost zneužití se mi zdá velká

Možnost zneužití.

možnost zneužití/úniku dat; např. podpisový vzor mohu změnit

Musí být stanovena pravidla, aby se zabránilo možnosti falšování podpisu - v případě, že se dokument podepisuje pouze "elektronickým perem"

myslím že je to zneužitelné

na dálku lze podpis snadněji zneužít

Ne vždy je přístup k dostatečně silnému připojení.

nebyla mi ještě nikdy představena a nevím jaké jsou sní spojeny rizika.

Nejsem přesvědčena, že se to nedá zneužít snáze než osobní podpis.

nelíbí se mi to

Nelze dokázat propojení "podpis" konkrétní dokument, je to jen otázka software.

Nemám důvěru v zabezpečení takto poskytnutých dat.

Nemám v ruce žádnou papírovou smlouvu, pouze mi firma může zpřístupnit PDF soubor se smlouvou a "obrázkem" kterým jsem se podepsal (technicky je smlouva podepsána pouze elektronickým podpisem dané firmy, nikoliv mým). Což s sebou nese bezpečnostní rizika.

nemoznost si zmenit dany podpis

Není to k ničemu nutné. Přidání dalšího způsobu identifikace k mnoha dalším zvyšuje náklady (firmy, státní správy atd.) Zneužitelnost - ukradený občanský průkaz lze zablokovat, zanést do databáze - je to nepříjemné, ale ne tragické. Ukradená biometrická data jsou velkým problém doslova do smrti.

neni to prilis pohodlne, podpis je kostrbaty

není to tzv. černé na bílém, čtení smlouvy na monitoru

Neni výběr, zdali chci vyuzit Podpis elektronicky ulozen - zneužití

Není zaručeno, že bude podpis přiřazen k dokumentu, který jsem měl v úmyslu podepsat.

neodmítl

Neodmítl.

neshledávám

neshledávám

Neshledávám nevýhody, jen nemám dostatek informací k používání této technologie.

neshledávám v tom žádné nevýhody

Nevěřím, že nedojde ke zneužití. Podobně jsem nevěřil IZIP a za pár měsíců se moje obavy prokázaly.

Nevidím nevýhody

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevím jaké jsou nevýhody, nepodepisuji často úřední dokumenty

nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel

Nevím, tento pojem mi nic neříká.

Nevýhodu bych viděl ve snadnosti zneužitelnosti třetí osobou a uzavření smluv na moji osobu.

Nevýhody v této technologii nevidím žádné. Bohužel situace v této zemi je taková, že elektronický podpis neakceptují všude. Je to prostě v plenkách a jde to velmi pomalu.

neznám - nedůvěra

neznám, ale vše elektronické půjde zneužít. Cesta kabelů, nul a jedniček je nevyzpitatelná

Neznámo

Nic

Nic

nic o tom nevím, nerozumím tomu

nikdy se mi nepodaří správně podepsat, tak jak jsem zvyklá - pokaždé se mi to podaří jinak a často mám problém svůj podpis poznat, takže se musím podepisovat ještě jednou - druhý pokus

nikdy se nepodepisuju zcela stejně, patrně i ten tlak je jiný, toho bych se obávala

O nevýhodách nevím, snad jedině to, že člověk může mít změněný zdravotní stav a podpis bude provádět jiným způsobem (jiným přítlakem, rychlostí apod.).

Obava o zneuzjti osobnich dat

obava ze zneuziti

obava ze zneužití

Obava zneuziti treti stranou

Odmítl bych z důvodu zneužitelnosti.

papírový podpis se hůř falsuje.

podložka je šmyklavá

Podpis neodpovídal standardnímu podpisu Podpis se musel opakovaně vyhotovit

Pokud bude nasazena diletantským způsobem, půjde snadno zneužít (stejně jako kterýkoliv jiný doklad).

poskodi mi to nenavratne zrak a dusi

Pripadne zneuziti jinou osobou

Předávám více osobních údajů, než chci a než protistrana potřebuje.

Předpokládám, že jako jakoukoli technologii, i tuto lze zneužít (kopírování na jiné smlouvy, naprogramování k věrnému falzifikátu apod.). Navíc použití technologie bude pro danou společnost dražší (její pořizovací cena, servis zařízení atd.), což se bezesporu odrazí v ceně nabízených produktů či služeb.

Přestože mám biometrický podpis v jedné bance, při další návštěvě jsem se musela podepisovat několikrát, aby to systém uznal.

při podpisu jsem se podepisovala jakoby na černý papír, proto jsem si nebyla jistá, jak podpis vypadá, jestli ho mám správně

Při podpisu na OP je něco podobného a výsledný podpis po tisku je mnohonásobně menší, navíc se perem velmi špatně píše, chová se jinak než propiska

Příliš zbytečná moderní technologie. Vše co je vedeno elektronicky je podle mě do budoucna snadno napadnutelné

raději bych podepisovala osobně, nic o tom nevím a zatím tomu moc nevěřím

riziko zneužití

Riziko zneužití biometrických údajů, sběr biometrických údajů úřady, otázka akceptování biometrického "podpisu" úřady či soudem, obtížná ověřitelnost (nutná technologická vybavenost), atd.

různé

Sázím na jistotu, na zavedený postup. Obávám se novinek.

Snadné zneužití

stejné jako u klasického podpisu

špatně se tím podepisuje

technika mě občas zrazuje :)

Technologie není symetrická. U běžného podpisu smlouvy dostávají identické kopie obě strany. U této technologie je technologicky vybavená strana (typicky korporace) ve výhodě nad druhou stranou (typicky individuální zákazník), neboť ta dostane maximálně vytištěnou verzi dokumentu a žádná biometrická data. Další velkou nevýhodou je to, že podpis se provádí odděleně od smlouvy, tedy může být zneužit pro podepsání libovolné jiné smlouvy později. U klasické smlouvy ví podepisující, že podpis umisťuje na ni, dynamika písma se projeví protlačením do papíru. Je sice též falšovatelný, ale je to mnohem pracnější, než asociovat biometrická data v systému s libovolným dokumentem.

Těžko říct, pokud s tím nemám žádné zkušenosti... asi bych tento způsob podpisu odmítl u méně známé/menší společnosti, pokud by se naopak jednalo o známou společnost, asi bych neměl problém.

Uříznou mi prst

Veškeré smlouvy a dokumenty podepisuji osobně za přítomnosti protistran.

výdaje za certifikát

vysoká možnost zneužití

vyšší pořizovací náklady na HW a SW, než propiska

Vzhledem k tomu, že jsem tuto technologii blíže nestudovala, neznám ani její výhody, nevýhody, možná zneužití apod., nedokážu odpovědět.

Zadne

zatím nevím

zneuziti

Zneužití

zneužití

zneužití

Zneužití dat

zneužití osobních údajů, narušení soukromí

žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné neshledávám.

žádné, nevím oč se jedná

6. Prosím, uveďte, jaké výhody vidíte v používání této technologie, proč jste/byste tuto technologii v případě možnosti využil/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

?

.

.

asi že se to dá podepsat i na dálku, mám-li doma tu technologii

Bezpečnost a snadné použití

Bezpečnost, elektronické dokumenty, rychlejší jednání bez zbytečných tisků

Biometrické záležitosti se dají velmi špatně padělat a tento systém je nepoměrně rychlejší než "klasika".

Bohužel o této technologii slyším poprvé, tudíž nemohu odpovědět a nemohu najít jakékkoliv výhody.

Budoucnost směřuje k digitalizaci, urychlení procesů.

důvěryhodnost

Firmy ušetří papírování, pro mne jakožto běžného člověka žádné.

Jasna prokazatelnost podpisu

Je lépe určitelné, zda kdo se skutečně podepsal.

je to digitální, je to okamžitě v elektronické podobě

je to rychlejší, nehrozí, že dojde během podpisu náplň propisky, v případě netisknutí smlouvy je to i ekologičtější (šetrnější k životnímu prostředí - není potřeba tolik papíru)

Je to skvělý způsob kontroly poddaných.

Jedinečnost podpisu

Jednoduché

Jednoduchost.

Jednodušší administrativa, šetří životní prostředí

Jednodušší; šetří papír a psací matriál (inkoust); autorizovaná elektronická dokumentace rovnou brz nutnosti konverze atd.

jednoznačná identifikace

Jednoznačná identifikace osoby

když už je jednou podpis zařízený, mohu vše vyřizovat z pohodlí domova

Lenost.

méně papírování

Méně papírování

menší šance pro falšování, snížení nákladů na papírování

možnost online podání

Možnost podepsat se mimo pobočku

Myslela jsem si, že si to usnadním, neboť se nepodepisuji vždy naprosto stejně.

Nefalšovatelnost podpisu.

Nejsem robot

Nelze jen tak podvést

nemusím nikam chodit

Nemusim nikam chodit, vyridim to online

nemusím podepisovat každý dokument zvlášť, stačí jednou

nemusíš se podpis složitě skenovat

není lehké sfalšovat podpis

Není třeba skladovat papír.

neodchazim se zbytečnými papíry, šetření přírody

nepřipadá mi ani výhodnější ani méně výhodná, oproti běžnému podpisu

Neshledávám výhody, jen nemám dostatek informací k používání této technologie.

neskladovat papír a vše vyřídit přes pc

Neustále se vše digitalizuje a převádí z papírové podoby do elektronické, s tímto vývojem souhlasím, takže vidím výhodu i v tomto ohledu.

nevedela som že sa zaznamená rýchlosť a tlak, to sú dobré správy

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím, nemám důvod využít tuto technologii

nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel

nevím, šetří se papír?

Nevím, tento pojem mi nic neříká.

Nevyužila, pokud to nebude nutné. Nevidím výhody.

nexhci to využít

neznaju

nula

O žádných nevím.

Odmítl bych z důvodu zneužitelnosti.

odpovidal jsem, ze bych nevyuzil

odstraňuje papírování

podepisování elektronických zdrojů jednoduším způsobem

Podporuji jakoukoliv formu elektronizace právních jednání. Papíry jsou "opruz" a do jisté míry přežitek.

pohodlí

Pohodlí

Pokud by se použila posctivě, pak je téměř nepřekonatelná. Jenže i podpis se svědky vypadá dobře a lze jej překonat

Pokud by záleželo více na biometrických parametrech než na vzhledu podpisu ("jak se podpis povede"), odpadly by mi problémy s občasným rozdílem mého podpisu od podpisového vzoru, Asi by měl být podpis méně napodobitelný.

různé

Rychlé a okamžité ověření identity.

rychlejší

rychlejší oběh dokumentů

Rychlost

rychlost

rychlost

rychlost a úspory tisku dokumentů

rychlost online uložitelnost

Rychlost vyrizeni

Rychlost, absence papíru. Například při předávání balíků, nebo při potvrzování jiných drobných služeb šetří čas. První z nevýhod mizí v okamžiku, kdy je proti podpisu předán hmotný předmět, neboť tím je splněna povinnost strany získávající podpis a strana podepisující není vystavena riziku a nemá potřebu získat ekvivalentní kopii smlouvy.

Rychlost, jednoduchost, on-line dokumenty.

Rychlost, jednoduchost, úspora papíru.

Rychlost, šetření času, řešení problému se vzdáleností mezi podpisujícími stranami.

rychlost, úspora

Rychlost, úspora.

rychlost.

Setreni papiru

Setrne k životnímu prostředí.

Šetření papiru

Šetření papíru

šetří papír

To samé, co u otázky výše.

ulehcuje to praci, lze to hned prevest do elektronicke podoby

Urychlení procesu, modernizace.

Usnadnění komunikace

úspora nákladů(papíru),

úspora papírů, evidence smluv v PC

Úspora peněz Digitální podoba smluv Archivace dokumentů

V případě, že já budu posílat žádost na úřady elektronicky, tak bych možnost elektronického podpisu uvítala.

Větší bezpečnost, snažší použítí

větší problém falšování podpisu

Výhoda pro dementy, co se pro nedostatek inteligence neumí ručně podepsat. Tohle se dá využít pokud o nic nejde. Ale zásadní právní úkony jedině růčo a na papír.

Výhodou je určite rychlost, kdy se nemusí čekat například na doručení dokumentů poštou. Neustálý přístup ke smlouvě/dokumentům elektronicky, kdy nehrozí, že bych smlouvu/dokumenty doma někde založil a pak již nemohl nalézt.

Výhodu vidím ve snadném převedení podpisu například na nový občanský průkaz atp.

Vysoký stupeň zabezpečení, ovšem iniciativa k jejímu využití musí vycházet z mé strany (zamknutí telefonu pomocí otisku apod.). Moje tělo patří se vším všudy mně!

Vzniká elektronický dokument včetně podpisu, odpadá nutnost následného skenování, dokument se může okamžitě rozeslat všem stranám. V takovém případě by bylo vhodné použít na závěr digitální certifikát + časové razítko a dokument uzamknout. Digitální certifikát zajistí, že nedošlo ke změně po podpisu.

zadne

Zdá se, že je to umožňuje dosti přesnou verifikaci podpisu + není nutné dokument tisknout za účelem jeho podepsání.

Zjednodušení

Zjednodušení administrativních procesů.

Zjednodušení byrokracie a návštěv úřadů a snadná identifikace.

Žádná podstatná výhoda neexistuje. Možné uživatelsky pohodlnější užití nemůže vyvážit rizika a nákladovost.

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné výhody

žádné, nevím oč se jedná

žádné, nevýhody převažují

žádné, nikdy.

žádní

7. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7456,06 %56,06 %  
Žena5843,94 %43,94 %  

Graf

8. Vaše věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let5340,15 %40,15 %  
41 až 50 let3325 %25 %  
31 až 40 let2720,45 %20,45 %  
51 let a více1410,61 %10,61 %  
18 až 20 let53,79 %3,79 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6750,76 %50,76 %  
Střední s maturitou5440,91 %40,91 %  
Střední bez maturity53,79 %3,79 %  
Vyšší odborné43,03 %3,03 %  
Základní21,52 %1,52 %  

Graf

10. Komentáře a poznámky (Zde můžete napsat Vaše náměty a připomínky, vše, co byste k tématu chtěli dodat, co by se dle Vás v této oblasti dalo zlepšit apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

Bob nevi.

Byrokratický aparát v této zemi brzdí naprosto všechno a to i využívání progresivních technologií jako je elektronický (biometrický, chcete-li) podpis. nakonec skončíte vpodstatě vždycky před dvěřmi nějakého úřadu s papírovým lejstrem v ruce.

Cokoliv podobného, co se dostane do počítače, se snadno dá použít znovu. Týká se to zmíněného podpisu, ale i oskenovaných podpisů apod. Zatím nevidím pro tuto technologii ve srovnání s jinými způsoby žádný znatelný zápor ani klad.

Čím více kontroly, tím méně svobody. A já nechci být jen včelkou v úlu.

Jak to funguje v Pobaltí? V rámci Evropy jsou prý v oblasti e-govermentu nejdál.

Nejsem příznivcem této technologie, jak již bylo zmíněno tak má bezpečností rizika (smlouvu elektronicky podepisuje firma a ne já, a firma si teoreticky může podepsat kdy chce co chce). A mně to nic nepřináší. Navíc, pokud se tato technologie použije například při sjednávání úvěru, je psychologicky trochu rozdíl mezi podepsáním "knížky" s dvaceti stránkami kde se například musí ještě nějaký text opsat na důkaz toho že ví, co dělá, a až příliš snadným nakreslením "kuří nohy" někam do signpadu.

Nektere otazky v pripade kdy tazatel nevi o co se jedna jsou bezpredmetne. Budou mit negativni vliv na vysledek.

nevím

Odmítám zásadně vyplňovat pohlaví, věk a vzdělání, protože to jsou osobní údaje, po kterých nic nikomu není. Kecy, že je to kvůli rozlišení jak se na to dívají různé skupiny lidí neberu. Stejně každý lže. Já sám tento týden asi už 4x a to v placeném průzkumu.

Použití považuji za akceptovatelné vůči důvěryhodné instituci

Protože do věci nejsem zasvěcená, nedokáži se k problému rozepsat.

při současném fungování státního aparátu nebude patřičná legislativa a regulace ani toto milénium.

Přiznávám, že se o danou problematiku příliš nezajímám. Ale s bezkontaktními kartami to bylo podobné. Nejprve se všichni báli zneužití, teď to naprostá většina v rámci cílové skupiny, do které spadám, využívá. Šetří to čas a to je alfou omegou dnešní doby.

Tato metoda se vylepšit nedá. Nejedná se o podpis, nelze ji použít jako důkaz nepopiratelnosti. Lze ji však použít k identifikaci osoby, což ovšem nemá s podpisem nic společného.

Technologie z ranku "proč to dělat jednoduše, když to jde dělat složitě".

Zajímavé možnosti, ale na důležité věci bych to nepoužíval. Ikdyž i podpis se dá snadno zfalšovat.

Zlepšit se nedá nic principiálního. Zlepšení spolehlivosti, snížení ceny čteček je jen kosmetické zlepšení.

Zvýšit edukaci v této oblasti. Aby lidé věděli, co to znamená. Jaké to má přesně výhody a nevýhody.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měla/a jste již někdy možnost použít tuto technologii při uzavírání smlouvy?

 • odpověď Ano, již jsem tuto technologii použil/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměl/a jsem na výběr, musel/a jsem tuto technologii použít nebo jednání ukončit, pokud bych použití odmítl/a na otázku 3. Jaký byl přístup protější (nabízející) strany?
 • odpověď Ne, zatím mi to nebylo nabídnuto:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, tento pojem mi nic neříká na otázku 1. Říká Vám něco pojem „biometrický podpis“ či „vlastnoruční digitální podpis“?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím (případně se rozhodnu dle důležitosti smlouvy a dle toho, kdo bude protistranou) na otázku 4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká Vám něco pojem „biometrický podpis“ či „vlastnoruční digitální podpis“?

2. Měla/a jste již někdy možnost použít tuto technologii při uzavírání smlouvy?

3. Jaký byl přístup protější (nabízející) strany?

4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?

5. Prosím, uveďte, jaké shledáváte nevýhody v používání této technologie, proč jste/byste odmítl/a tuto technologii použít.

6. Prosím, uveďte, jaké výhody vidíte v používání této technologie, proč jste/byste tuto technologii v případě možnosti využil/a.

7. Vaše pohlaví

8. Vaše věková kategorie

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká Vám něco pojem „biometrický podpis“ či „vlastnoruční digitální podpis“?

2. Měla/a jste již někdy možnost použít tuto technologii při uzavírání smlouvy?

3. Jaký byl přístup protější (nabízející) strany?

4. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost podepsat smlouvu s využitím této technologie, přijal/a byste?

5. Prosím, uveďte, jaké shledáváte nevýhody v používání této technologie, proč jste/byste odmítl/a tuto technologii použít.

6. Prosím, uveďte, jaké výhody vidíte v používání této technologie, proč jste/byste tuto technologii v případě možnosti využil/a.

7. Vaše pohlaví

8. Vaše věková kategorie

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řeháčková, M.Biometrický podpis při uzavírání smluv (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://biometricky-podpis-pri-uzavi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.