Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biopotraviny- bakalářská práce

Biopotraviny- bakalářská práce

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Julie Řeháková
Šetření:25. 11. 2014 - 25. 12. 2014
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou interpretovány v bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte pojem biopotravina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekologicky vytvořená potravina11075,86 %76,39 %  
jedná se obchodní tah výrobců3322,76 %22,92 %  
běžná potravina s vyšší cenou2617,93 %18,06 %  

Graf

2. Ovlivňuje Vás v koupi produktů reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas si výrobek koupím8256,55 %56,94 %  
ne, reklamy mne nějak neovlivňují5840 %40,28 %  
ano, výrobek si koupím53,45 %3,47 %  

Graf

3. Nakupujete biopotraviny?

Pokud jste na otázku odpověděli- ano pokračujte ve vyplnění dotazníku. Pokud jste odpověděli ne, přejděte na otázku číslo 6.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8860,69 %61,11 %  
ne5739,31 %39,58 %  

Graf

4. Jaké komodity biopotravin nejčastěji kupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mléko, mléčné výrobky, jogurty3128,97 %21,53 %  
ovoce a zelenina3028,04 %20,83 %  
jiné1715,89 %11,81 %  
vejce98,41 %6,25 %  
sýry87,48 %5,56 %  
maso, masné výrobky, ryby76,54 %4,86 %  
čaj, káva, kávoviny54,67 %3,47 %  

Graf

5. Kde nejčastěji biopotraviny nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V supermarketech6343,45 %43,75 %  
v bioobchodech3222,07 %22,22 %  
u farmářů2416,55 %16,67 %  
na trzích2013,79 %13,89 %  
na internetu64,14 %4,17 %  

Graf

6. Byli byste ochotni si biopotraviny zakoupit při 50% zvýšení ceny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12485,52 %86,11 %  
ano2114,48 %14,58 %  

Graf

7. Pokud by byla cena biopotravin nižší, nakupovali byste tyto potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13593,1 %93,75 %  
ne106,9 %6,94 %  

Graf

8. Z jakých důvodů biopotraviny nekupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší cenová dostupnost7451,03 %51,39 %  
Nevěřím v jejich ekologický původ a složení4027,59 %27,78 %  
Malá dostupnost2013,79 %13,89 %  
Nabízí úzký sortiment zboží117,59 %7,64 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11680 %80,56 %  
muž2920 %20,14 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-30 let6846,9 %47,22 %  
19-21 let3423,45 %23,61 %  
31-45 let2315,86 %15,97 %  
15-18 let138,97 %9,03 %  
46-55 let53,45 %3,47 %  
56-65 let10,69 %0,69 %  
více než 66 let10,69 %0,69 %  

Graf

11. Nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6645,52 %45,83 %  
středoškolské s maturitou6444,14 %44,44 %  
základní128,28 %8,33 %  
středoškolské s výučním listem32,07 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Z jakých důvodů biopotraviny nekupujete?

  • odpověď Nevěřím v jejich ekologický původ a složení:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pokud by byla cena biopotravin nižší, nakupovali byste tyto potraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte pojem biopotravina?

2. Ovlivňuje Vás v koupi produktů reklama?

3. Nakupujete biopotraviny?

4. Jaké komodity biopotravin nejčastěji kupujete?

5. Kde nejčastěji biopotraviny nakupujete?

6. Byli byste ochotni si biopotraviny zakoupit při 50% zvýšení ceny?

7. Pokud by byla cena biopotravin nižší, nakupovali byste tyto potraviny?

8. Z jakých důvodů biopotraviny nekupujete?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Nejvýše dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte pojem biopotravina?

2. Ovlivňuje Vás v koupi produktů reklama?

3. Nakupujete biopotraviny?

4. Jaké komodity biopotravin nejčastěji kupujete?

5. Kde nejčastěji biopotraviny nakupujete?

6. Byli byste ochotni si biopotraviny zakoupit při 50% zvýšení ceny?

7. Pokud by byla cena biopotravin nižší, nakupovali byste tyto potraviny?

8. Z jakých důvodů biopotraviny nekupujete?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Nejvýše dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řeháková, J.Biopotraviny- bakalářská práce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://biopotraviny-bakalarska-prac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.