Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bitva u Hradce Králové

Bitva u Hradce Králové

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Lizna
Šetření:27. 03. 2013 - 10. 04. 2013
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku pro moji bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel jste někdy o bitvě u Hradce Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem o této bitvě neslyšel/a3159,62 %59,62 %  
Ano, ale blíže jsem se o ní nezajímal/a1121,15 %21,15 %  
Ano, četl/a jsem o tom47,69 %7,69 %  
Ano, ale tato bitva mě nezajímá35,77 %5,77 %  
Ano, osobně jsem oblast navštívil/a35,77 %5,77 %  

Graf

2. Navštívil/a jste někdy oblast, která souvisí s bitvou u Hradce Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4382,69 %82,69 %  
ano917,31 %17,31 %  

Graf

3. V případě, že jste něco navštívili, co Vás zaujalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2058,82 %38,46 %  
Rekonstrukce bitvy926,47 %17,31 %  
Muzeum617,65 %11,54 %  
Ukázka historických uniforem38,82 %5,77 %  
Model bitvy v muzeu38,82 %5,77 %  
Hroby a pomníky25,88 %3,85 %  

Graf

4. V případě, že jste nic nenavštívili, co by Vás přesvědčilo, aby se Váš názor změnil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspořádání speciální výstavy muzea a prohlídky rozhledny2553,19 %48,08 %  
Nic by mě nepřesvědčilo, abych tuto část historie navštívil/a1429,79 %26,92 %  
Pokud by vstupné bylo zdarma1123,4 %21,15 %  
Akci by pořádala nějaká cestovní kancelář48,51 %7,69 %  

Graf

5. Navštívil jste někdy rekonstrukci bitvy u Hradce Králové, která patří z tohoto pohledu k nejrozšířenějším?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5096,15 %96,15 %  
ano23,85 %3,85 %  

Graf

6. Jak se k Vám dostala informace, že tato rekonstrukce bitvy probíhá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu, novin či časopisů1236,36 %23,08 %  
dozvěděl jsem se o tom od přátel39,09 %5,77 %  
dozvěděl jsem se o tom jiným způsobem:__________________________26,06 %3,85 %  
osobně jsem oblast navštívil, proto jsem se o této události dozvěděl26,06 %3,85 %  
nevím, že něco takového existuje13,03 %1,92 %  
nevím o ní13,03 %1,92 %  
nedostala se...13,03 %1,92 %  
nikdy jsem o tom neslyšel13,03 %1,92 %  
Nevěděl jsem to13,03 %1,92 %  
Nenavštívil13,03 %1,92 %  
nevěděla jsem o tom13,03 %1,92 %  
nevím13,03 %1,92 %  
nedostala.13,03 %1,92 %  
nedostala se ke mně informace13,03 %1,92 %  
nijak13,03 %1,92 %  
Prostřednictvím tohoto dotazníku13,03 %1,92 %  
během výuky ve škole13,03 %1,92 %  
dosud sem o tom nevdela13,03 %1,92 %  
jezdím tam už více než 25 let13,03 %1,92 %  
televize13,03 %1,92 %  

Graf

7. Čím Vás tato rekonstrukce zaujala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autentičnost této bitvy827,59 %15,38 %  
dobové kostýmy a zbraně724,14 %13,46 %  
ničím310,34 %5,77 %  
samotná atmosféra bitvy26,9 %3,85 %  
jné:___________________________13,45 %1,92 %  
nezaujala13,45 %1,92 %  
nikdy jsem tam nebyla13,45 %1,92 %  
nevím o ní13,45 %1,92 %  
nic o tom nevím13,45 %1,92 %  
Nenavštívil13,45 %1,92 %  
vůbec ji neznám13,45 %1,92 %  
nebyla jsem na ní13,45 %1,92 %  
nijak13,45 %1,92 %  
Nezúčastnil jsem se rekonstrukce13,45 %1,92 %  
Zaujalo mne, že probíhá v ČR více rekonstrukcí, vím o každoroční rekonstrukci brněnské Bitvy tří císařů13,45 %1,92 %  
doprovodné akce13,45 %1,92 %  
nevim13,45 %1,92 %  
setkání se známými13,45 %1,92 %  
neúčstnil jsem se13,45 %1,92 %  

Graf

8. Jaká byla negativa této rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný problém nebyl2270,97 %42,31 %  
špatný výhled na rekonstrukci516,13 %9,62 %  
cena vstupného26,45 %3,85 %  
celá akce trvala příliš dlouho13,23 %1,92 %  
nedostatečně vyřešené parkování13,23 %1,92 %  

Graf

9. Zaujala Vás tato akce tak, že ji v budoucnu navštívíte znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2457,14 %46,15 %  
ne1433,33 %26,92 %  
ano49,52 %7,69 %  

Graf

10. Proč jste rekonstrukci nenavštívili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akce tohoto typu mě nezajímají2045,45 %38,46 %  
příliš velká vzdálenost1738,64 %32,69 %  
nedostatek času1125 %21,15 %  
roli sehrálo špatné počasí36,82 %5,77 %  

Graf

11. Plánujete návštěvu podobné akce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2650 %50 %  
nevím1834,62 %34,62 %  
ano815,38 %15,38 %  

Graf

12. Jak moc jste ochotni utratit za takovou akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. 300 Kč2140,38 %40,38 %  
nic2140,38 %40,38 %  
max. 500 Kč713,46 %13,46 %  
max. 1 000 Kč35,77 %5,77 %  

Graf

13. Válečné muzeum je velmi moderně zařízeno. Myslíte si, že je dostatečně propagováno a popularizováno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3162 %59,62 %  
zlepšit propagaci ve veřejných médiích (noviny, TV …)1428 %26,92 %  
zlepšit by se měli internetové stránky muzea714 %13,46 %  
samotná propagace je dostatečná24 %3,85 %  
v cizině jsou tato muzea daleko více propracovaná a většinou zdarma12 %1,92 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3363,46 %63,46 %  
Muž1936,54 %36,54 %  

Graf

15. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 30 let4076,92 %76,92 %  
31 – 50 let1019,23 %19,23 %  
15 – 18 let11,92 %1,92 %  
51 – 65 let11,92 %1,92 %  

Graf

16. Z kterého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký2446,15 %46,15 %  
Jihomoravský1325 %25 %  
Pardubický35,77 %5,77 %  
Plzeňský23,85 %3,85 %  
Praha23,85 %3,85 %  
Královéhradecký23,85 %3,85 %  
Liberecký23,85 %3,85 %  
Středočeský11,92 %1,92 %  
moravskoslezský11,92 %1,92 %  
Blanenský11,92 %1,92 %  
Zlínský11,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Plánujete návštěvu podobné akce?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi akce tohoto typu mě nezajímají na otázku 10. Proč jste rekonstrukci nenavštívili?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic by mě nepřesvědčilo, abych tuto část historie navštívil/a na otázku 4. V případě, že jste nic nenavštívili, co by Vás přesvědčilo, aby se Váš názor změnil?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel jste někdy o bitvě u Hradce Králové?

2. Navštívil/a jste někdy oblast, která souvisí s bitvou u Hradce Králové?

3. V případě, že jste něco navštívili, co Vás zaujalo?

4. V případě, že jste nic nenavštívili, co by Vás přesvědčilo, aby se Váš názor změnil?

5. Navštívil jste někdy rekonstrukci bitvy u Hradce Králové, která patří z tohoto pohledu k nejrozšířenějším?

6. Jak se k Vám dostala informace, že tato rekonstrukce bitvy probíhá?

8. Jaká byla negativa této rekonstrukce?

9. Zaujala Vás tato akce tak, že ji v budoucnu navštívíte znovu?

10. Proč jste rekonstrukci nenavštívili?

11. Plánujete návštěvu podobné akce?

12. Jak moc jste ochotni utratit za takovou akci?

13. Válečné muzeum je velmi moderně zařízeno. Myslíte si, že je dostatečně propagováno a popularizováno?

14. Jste muž nebo žena?

15. Kolik Vám je let?

16. Z kterého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel jste někdy o bitvě u Hradce Králové?

2. Navštívil/a jste někdy oblast, která souvisí s bitvou u Hradce Králové?

3. V případě, že jste něco navštívili, co Vás zaujalo?

4. V případě, že jste nic nenavštívili, co by Vás přesvědčilo, aby se Váš názor změnil?

5. Navštívil jste někdy rekonstrukci bitvy u Hradce Králové, která patří z tohoto pohledu k nejrozšířenějším?

6. Jak se k Vám dostala informace, že tato rekonstrukce bitvy probíhá?

8. Jaká byla negativa této rekonstrukce?

9. Zaujala Vás tato akce tak, že ji v budoucnu navštívíte znovu?

10. Proč jste rekonstrukci nenavštívili?

11. Plánujete návštěvu podobné akce?

12. Jak moc jste ochotni utratit za takovou akci?

13. Válečné muzeum je velmi moderně zařízeno. Myslíte si, že je dostatečně propagováno a popularizováno?

14. Jste muž nebo žena?

15. Kolik Vám je let?

16. Z kterého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lizna, O.Bitva u Hradce Králové (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bitva-u-hradce-kralove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.