Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Blogging/vlogging mezinárodní srovnání

Blogging/vlogging mezinárodní srovnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Berková
Šetření:12. 12. 2017 - 05. 01. 2018
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):38 / 12.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

právě se chystáte vyplnit dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si na tom stojí české blogy a vlogy v porovnání s těmi zahraničními. Důraz je kladen zejména na marketingové využítí.

Výzkum je určen čtenářům a sledovatelům blogů a vlogů všech věkových skupin.

Výsledky tohoto výzkumu budou zveřejněny v archivu zde na vyplnto.cz a budou součástí mé bakalářské práce. Vaše odpovědi jsou anonymní. Zpracování výsledků a následné uchování bude provedeno v souladu s etikou výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4768,12 %68,12 %  
muž2231,88 %31,88 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-253043,48 %43,48 %  
26-301318,84 %18,84 %  
16-19913,04 %13,04 %  
31-4068,7 %8,7 %  
do 15 let57,25 %7,25 %  
41-5045,8 %5,8 %  
51-6022,9 %2,9 %  

Graf

3. Jaké blogy čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [českéotázka č. 4, zahraničníotázka č. 6, české i zahraničníotázka č. 5, žádnéotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2840,58 %40,58 %  
české2130,43 %30,43 %  
české i zahraniční1623,19 %23,19 %  
zahraniční45,8 %5,8 %  

Graf

4. Vadí Vám reklama na českých blozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1152,38 %15,94 %  
ne1047,62 %14,49 %  

Graf

5. Vadí Vám reklama na českých blozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %15,94 %  
ne531,25 %7,25 %  

Graf

6. Vadí Vám reklama na zahraničních blozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %4,35 %  
ne125 %1,45 %  

Graf

7. Vadí Vám reklama na zahraničních blozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %13,04 %  
ne743,75 %10,14 %  

Graf

8. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1047,62 %14,49 %  
spíše ne1047,62 %14,49 %  
určitě ano14,76 %1,45 %  

Graf

9. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne637,5 %8,7 %  
určitě ano425 %5,8 %  
určitě ne318,75 %4,35 %  
spíše ano318,75 %4,35 %  

Graf

10. Máte dojem, že jsou na zahraničních blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne250 %2,9 %  
určitě ano125 %1,45 %  
spíše ano125 %1,45 %  

Graf

11. Máte dojem, že jsou na zahraničních blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %11,59 %  
určitě ano637,5 %8,7 %  
určitě ne16,25 %1,45 %  
spíše ne16,25 %1,45 %  

Graf

12. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1780,95 %24,64 %  
ano, jednou29,52 %2,9 %  
ano, několikrát29,52 %2,9 %  

Graf

13. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %14,49 %  
ano, jednou425 %5,8 %  
ano, několikrát16,25 %1,45 %  
ne, ale poskytla jsem ho někomu jinému16,25 %1,45 %  

Graf

14. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční blogerky sdílený na blogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %4,35 %  
ano, jednou125 %1,45 %  

Graf

15. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční blogerky sdílený na blogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %13,04 %  
ano, jednou637,5 %8,7 %  
ne, ale poskytla jsem ho někomu jinému16,25 %1,45 %  

Graf

16. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %15,94 %  
ano, několikrát733,33 %10,14 %  
ano, jednou314,29 %4,35 %  

Graf

17. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne743,75 %10,14 %  
ano, několikrát637,5 %8,7 %  
ano, jednou318,75 %4,35 %  

Graf

18. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u zahraniční blogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %5,8 %  

Graf

19. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u zahraniční blogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát743,75 %10,14 %  
ne637,5 %8,7 %  
ano, jednou318,75 %4,35 %  

Graf

20. Do jaké míry souhlasíte s tímto tvrzením: české blogy dosahují stejné kvality (designem, kvalitou článků, fotkami, marketingovými aktivitami, atd.) jako zahraniční

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1229,27 %17,39 %  
nesouhlasím921,95 %13,04 %  
spíše nesouhlasím819,51 %11,59 %  
nevím, nemohu posoudit819,51 %11,59 %  
souhlasím49,76 %5,8 %  

Graf

21. Jaké vlogy sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [českéotázka č. 22, zahraničníotázka č. 24, české i zahraničníotázka č. 23, žádnéotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2739,13 %39,13 %  
české i zahraniční2434,78 %34,78 %  
české1115,94 %15,94 %  
zahraniční710,14 %10,14 %  

Graf

22. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %10,14 %  
ne436,36 %5,8 %  

Graf

23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1250 %17,39 %  
ne1250 %17,39 %  

Graf

24. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %7,25 %  
ano228,57 %2,9 %  

Graf

25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1458,33 %20,29 %  
ano1041,67 %14,49 %  

Graf

26. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog české vlogerky sponzorován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne545,45 %7,25 %  
spíše ano327,27 %4,35 %  
určitě ne218,18 %2,9 %  
určitě ano19,09 %1,45 %  

Graf

27. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog české vlogerky sponzorován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1354,17 %18,84 %  
spíše ne937,5 %13,04 %  
určitě ne14,17 %1,45 %  
určitě ano14,17 %1,45 %  

Graf

28. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog zahraniční vlogerky sponzorován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano342,86 %4,35 %  
spíše ne228,57 %2,9 %  
určitě ano228,57 %2,9 %  

Graf

29. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog zahraniční vlogerky sponzorován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1770,83 %24,64 %  
určitě ano312,5 %4,35 %  
spíše ne312,5 %4,35 %  
určitě ne14,17 %1,45 %  

Graf

30. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %13,04 %  
ano, jednou19,09 %1,45 %  
ano, několikrát19,09 %1,45 %  

Graf

31. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %26,09 %  
ano, jednou416,67 %5,8 %  
ano, několikrát28,33 %2,9 %  

Graf

32. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %10,14 %  

Graf

33. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1979,17 %27,54 %  
ano, jednou312,5 %4,35 %  
ano, několikrát28,33 %2,9 %  

Graf

34. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %7,25 %  
ano, několikrát228,57 %2,9 %  

Graf

35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1458,33 %20,29 %  
ano, několikrát520,83 %7,25 %  
ano, jednou520,83 %7,25 %  

Graf

36. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne763,64 %10,14 %  
ano, jednou218,18 %2,9 %  
ano, několikrát218,18 %2,9 %  

Graf

37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1354,17 %18,84 %  
ano, několikrát729,17 %10,14 %  
ano, jednou416,67 %5,8 %  

Graf

38. Jaký máte názor na spolupráci blogerů/vlogerů s firmami? Pokud k tomu máte výhrady, jaké? Nebo co se Vám na opak líbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať jdou do p.dele

Bylo by fajn navazovat spoluprace jen s lidmi kteri delaji kvalitni blog/vlog

je mi to jedno

je mi to jedno

Je mi to jedno, "blogeři" jsou idioti

je mi to úplně jedno

Je to rozhodnutí autora; jako čtenář to akceptuji jen výjimečně, ne pravidelně. Hodnotou blogu je pouze názor; pokud autor názor vylepšuje kvůli inzerentovi, ničí jedinou hodnotu blogu.

Jenom debil mačká mobil

Mám škodolibou radost, pokud bloger odsoudí poskytnutý produkt jako "nekvalitní kravinu" a takovým recenzím věřím. :) Jinak se mi poměrně daří rozklíčovat skrytou reklamu, blogera přestávám číst a výrobek už z principu nekoupím.

Naopak se mi líbí, že lze spolupracovat s firmami, pokud je bloger do svého koníčku hodně zapálený. Jsem však radši, když je bloger/vloger upřímný a na spolupráci své čtenáře včas upozorní. Pokud ne, je to jeho věc. Ale vyložená lež či zatloukání mi vadí.

Nelíbí se mi, že lidé propagují cíleně nějaké firmy prostřednictvím videí nebo článků. Stírá to pak věrohodnost příspěvku - mnohem věrohodnější by bylo, kdyby bloger/vloger propagoval produkty, které on sám skutečně považuje za dobré, než aby jen záměrně propagoval něco jen pro to, že za to dostane zaplaceno, i když s tím třeba sám osobně nesouhlasí.

Nesouhlasím s konceptem psaní/natáčení blogů/vlogů jako způsob obživy, takže nesouhlasím ani se "sponzorováním" děl ani s plceným PP. Jistě, reklama jako taková k nějakému zveřejňování kdekoli asi patří, ovšem v rozumné míře, ne tedy "udělám reklamu na cokoli, když mi to hodí nějakou pětku".

Nevadí mi to, ale blogerka nesmí propagovat produkt se kterým nesouhlasí nebo dělat reklamu moc násilně a opakovaně.

Pokud je označena nemam s reklamou zadny problem, ale ceska scena je moc neoznacuje. viz Tresnickova

To záleží na kvalitě vlogera a kvalitě produktu, který firma nabízí

trapné

Ubohost která mě pouze odrazuje

věčí rozmanitost

Vím, co je blog, ale nevím, co je vlog.

všeho s mírou

zakazala bych to....vlogerky jsou osobnosti (idoly) a lide se podle nich ridi. Sama znam z vlastni zkusenosti. Jako maminka maleho miminka jsem podle vlogu myslela, ze vsechny ty veci, co tam vlogerka ukazovala, budu bezpodminecne potrebovat...Tak jako husa jsem to nakoupila a pak jsem zjistila, ze jsou k nicemu...jenom vyhozene penize

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké blogy čtete?

 • odpověď české:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Vadí Vám reklama na českých blozích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Vadí Vám reklama na českých blozích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?
 • odpověď české i zahraniční:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Vadí Vám reklama na českých blozích?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

12. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

 • odpověď ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Vadí Vám reklama na českých blozích?

21. Jaké vlogy sledujete?

 • odpověď české i zahraniční:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 29. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog zahraniční vlogerky sponzorován?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 33. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 27. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog české vlogerky sponzorován?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 31. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

 • odpověď ano:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

31. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

33. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké blogy čtete?

4. Vadí Vám reklama na českých blozích?

8. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

12. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

16. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?

20. Do jaké míry souhlasíte s tímto tvrzením: české blogy dosahují stejné kvality (designem, kvalitou článků, fotkami, marketingovými aktivitami, atd.) jako zahraniční

21. Jaké vlogy sledujete?

23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

27. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog české vlogerky sponzorován?

29. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog zahraniční vlogerky sponzorován?

31. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?

33. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?

35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké blogy čtete?

4. Vadí Vám reklama na českých blozích?

8. Máte dojem, že jsou na českých blozích sponzorované články a jiné marketingové aktivity dostatečně označeny?

12. Použil/a jste někdy slevový kód od české blogerky sdílený na blogu?

16. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a na blogu u české blogerky?

20. Do jaké míry souhlasíte s tímto tvrzením: české blogy dosahují stejné kvality (designem, kvalitou článků, fotkami, marketingovými aktivitami, atd.) jako zahraniční

21. Jaké vlogy sledujete?

23. Vadí Vám reklama v českých vlozích?

25. Vadí Vám reklama v zahraničních vlozích?

27. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog české vlogerky sponzorován?

29. Máte dojem, že je dostatečně viditelně označeno, když je vlog zahraniční vlogerky sponzorován?

31. Použil/a jste někdy slevový kód od české vlogerky sdílený ve vlogu?

33. Použil/a jste někdy slevový kód od zahraniční vlogerky sdílený ve vlogu?

35. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u zahraniční vlogerky?

37. Koupil/a jste si někdy něco, co jste viděl/a ve vlogu u české vlogerky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Berková, M.Blogging/vlogging mezinárodní srovnání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://blogging-vlogging-mezinarodn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.