Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bodové hodnocení řidičů v ČR

Bodové hodnocení řidičů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Průchová
Šetření:12. 10. 2014 - 02. 11. 2014
Počet respondentů:365
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník prosím vyplňte bez pomoci hledání správných odpovědí např. na internetu. Cílem je zjistit obecnou informovanost občanů ČR starších 18 let o bodovém hodnocení řidičů, tzv. bodovém systému.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž19753,97 %53,97 %  
Žena16846,03 %46,03 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18249,86 %49,86 %  
15943,56 %43,56 %  
VOŠ143,84 %3,84 %  
102,74 %2,74 %  

Graf

3. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj15141,37 %41,37 %  
Hlavní město Praha5113,97 %13,97 %  
Plzeňský kraj328,77 %8,77 %  
Středočeský kraj236,3 %6,3 %  
Ústecký kraj215,75 %5,75 %  
Moravskoslezský kraj164,38 %4,38 %  
Jihomoravský kraj154,11 %4,11 %  
Pardubický kraj154,11 %4,11 %  
Královéhradecký kraj133,56 %3,56 %  
Zlínský kraj82,19 %2,19 %  
Jihočeský kraj71,92 %1,92 %  
Kraj Vysočina61,64 %1,64 %  
Liberecký kraj51,37 %1,37 %  
Olomoucký kraj20,55 %0,55 %  

Graf

4. V kterém roce bylo v ČR zavedeno bodové hodnocení řidičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím15843,29 %43,29 %  
20066718,36 %18,36 %  
20086216,99 %16,99 %  
2007339,04 %9,04 %  
2004287,67 %7,67 %  
2005174,66 %4,66 %  

Graf

5. Body za přestupky se každému řidiči v jeho kartě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postupně sčítají (až k dosažení dané bodové hranice)21759,45 %59,45 %  
postupně odečítají (od dané bodové hranice k nule)14339,18 %39,18 %  
sčítají51,37 %1,37 %  

Graf

6. Řidičské oprávnění Vám bude odebráno jestliže dosáhnete počtu bodů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1232589,04 %89,04 %  
8113,01 %3,01 %  
16102,74 %2,74 %  
0102,74 %2,74 %  
nevím30,82 %0,82 %  
1010,27 %0,27 %  
1510,27 %0,27 %  
1410,27 %0,27 %  
Řidičské oprávnění Vám může být odebráno i v případě, pokud spácháte jeden přestupek (dle zákona) ve 12ti po sobě jdoucích měsících 2x. Tj. Vám může být odebrán ŘP i v případě pouze 6 bodů. Jinak ale je to klasická hranice 12ti bodů.10,27 %0,27 %  
1810,27 %0,27 %  
66610,27 %0,27 %  

Graf

7. Po tzv. "vybodování" přijdete o řidičské oprávnění na dobu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 měsíců23163,29 %63,29 %  
6 měsíců6317,26 %17,26 %  
Nevím4512,33 %12,33 %  
24 měsíců267,12 %7,12 %  

Graf

8. Přišel/la jste v minulosti o řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne35095,89 %95,89 %  
Ano154,11 %4,11 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste přišel/la o řidičské oprávnění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol/drogy853,33 %2,19 %  
Jiný426,67 %1,1 %  
rychlost213,33 %0,55 %  
vybodování16,67 %0,27 %  

Graf

10. Víte, že bodové hodnocení umožňuje odečtení již získaných bodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím25569,86 %69,86 %  
Ne, nevím11030,14 %30,14 %  

Graf

11. Kolika body jsou ohodnoceny nejvíce a nejméně závažné přestupky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nejvíce závažné přestupky5.8681.867
Nejméně závažné přestupky1.4090.659

Graf

12. Myslíte si, že zavedení bodového hodnocení pozitivně ovlivnilo bezpečnost silničního provozu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím13737,53 %37,53 %  
spíše nesouhlasím9325,48 %25,48 %  
nevím5414,79 %14,79 %  
nesouhlasím4913,42 %13,42 %  
souhlasím328,77 %8,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Body za přestupky se každému řidiči v jeho kartě:

  • odpověď postupně odečítají (od dané bodové hranice k nule):
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 6. Řidičské oprávnění Vám bude odebráno jestliže dosáhnete počtu bodů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. V kterém roce bylo v ČR zavedeno bodové hodnocení řidičů?

5. Body za přestupky se každému řidiči v jeho kartě:

6. Řidičské oprávnění Vám bude odebráno jestliže dosáhnete počtu bodů:

7. Po tzv. "vybodování" přijdete o řidičské oprávnění na dobu:

8. Přišel/la jste v minulosti o řidičské oprávnění?

10. Víte, že bodové hodnocení umožňuje odečtení již získaných bodů?

11. Kolika body jsou ohodnoceny nejvíce a nejméně závažné přestupky?

12. Myslíte si, že zavedení bodového hodnocení pozitivně ovlivnilo bezpečnost silničního provozu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. V kterém roce bylo v ČR zavedeno bodové hodnocení řidičů?

5. Body za přestupky se každému řidiči v jeho kartě:

6. Řidičské oprávnění Vám bude odebráno jestliže dosáhnete počtu bodů:

7. Po tzv. "vybodování" přijdete o řidičské oprávnění na dobu:

8. Přišel/la jste v minulosti o řidičské oprávnění?

10. Víte, že bodové hodnocení umožňuje odečtení již získaných bodů?

11. Kolika body jsou ohodnoceny nejvíce a nejméně závažné přestupky?

12. Myslíte si, že zavedení bodového hodnocení pozitivně ovlivnilo bezpečnost silničního provozu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, M.Bodové hodnocení řidičů v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bodove-hodnoceni-ridicu-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.