Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bodový systém v ČR

Bodový systém v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Balík
Šetření:07. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):23 / 18.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student Provozně ekonomické fakulty na ČZU. Dotazník slouží k získání podkladů k mé diplomové práci na téma „Aktuální stav bodového systému v ČR“.
Cílem dotazníkového šetření je zjistit především celkový pohled řidičů na bodový systém, změny v bodovém systému v roce 2011 a informovanost řidičů.
Dotazník je zcela anonymní. V případě zájmu budou po skončení šetření k nahlédnutí výsledky.
Děkuji za ochotu spolupracovat!

Odpovědi respondentů

1. Pomohl bodový systém podle Vás snížit přestupkovost a počet dopravních nehod s tragickými následky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6636,87 %36,87 %  
Spíše ne6536,31 %36,31 %  
Nevím 1810,06 %10,06 %  
Určitě ne179,5 %9,5 %  
Určitě ano137,26 %7,26 %  

Graf

2. Byl/a jste někdy účastníkem dopravní nehody, která nebyla hlášena policii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11765,36 %65,36 %  
ano, jednou4625,7 %25,7 %  
ano, dvakrát147,82 %7,82 %  
vicekrat10,56 %0,56 %  
nevim10,56 %0,56 %  

Graf

3. Jste si vědom/a změn, které nastaly od 1.8.2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vím o všech změnách detailněotázka č. 4, ano, vím o největších změnáchotázka č. 4, ano, vím, že proběhly nějaké změnyotázka č. 4, ne, nevím, že se něco měnilootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím, že proběhly nějaké změny7340,78 %40,78 %  
ano, vím o největších změnách4826,82 %26,82 %  
ne, nevím, že se něco měnilo4324,02 %24,02 %  
ano, vím o všech změnách detailně137,26 %7,26 %  
ano, vím o všech změnách detailněilně21,12 %1,12 %  

Graf

4. Víte jaké přestupky a trestné činy jsou ohodnoceny trestnými body a kolika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím o těch nejzávažnějších7354,48 %40,78 %  
ne, nezajímám se3929,1 %21,79 %  
ano, znám všechny včetně bodového postihu107,46 %5,59 %  
vím o těch, za které jsem dostal trestné body85,97 %4,47 %  
jen rámcově, je to pro mě nepodstatné10,75 %0,56 %  
vím to jen přibližně10,75 %0,56 %  
vím jen o pár10,75 %0,56 %  
nejsem si jistý bodovým ohodocením10,75 %0,56 %  

Graf

5. Myslíte, že bodové ohodnocení jednotlivých přestupků odpovídá jejich vážnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3223,88 %17,88 %  
ano, odpovídá2921,64 %16,2 %  
ne, jsou hodnoceny mírně, zpřísnil/a bych2619,4 %14,53 %  
ne, jsou hodnoceny příliš přísně2518,66 %13,97 %  
jak které64,48 %3,35 %  
bodové ohodnocení je i přes odstranění "jednobodových" trestů stále nevyvážené.10,75 %0,56 %  
jak který10,75 %0,56 %  
s nekterými souhlasím, některé jsou přehnané10,75 %0,56 %  
jak které - případ od případu různé10,75 %0,56 %  
Ne, neodpovídají vážnosti10,75 %0,56 %  
Ne, jsou ohodnoceny nerovnoměrně.Některé přestupky zbytečně tvrdě,některé naopak moc mírně10,75 %0,56 %  
jsou hodnoceny nesmyslně, některé přestupky by si zasloužily více bodů, jiné méňe10,75 %0,56 %  
ne,podle přestupku10,75 %0,56 %  
nedokážu odhadnou10,75 %0,56 %  
jak které, některé zpřísnit, jiné naopak10,75 %0,56 %  
je to celé nesmysl10,75 %0,56 %  
ne, některé jsou přísné, některé je naopak potřeba zpřísnit10,75 %0,56 %  
jak kdy10,75 %0,56 %  
ne, nevidím v tom koncepci, jsou hodnoceny nahodile10,75 %0,56 %  
jak co10,75 %0,56 %  
některé příliš přísné, některé jsou zase hodnoceny až moc mírně10,75 %0,56 %  

Graf

6. Porušujete pravidla silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne, nikdyotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10558,66 %58,66 %  
ne, nikdy7441,34 %41,34 %  

Graf

7. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do roka3230,48 %17,88 %  
denně2725,71 %15,08 %  
týdně2120 %11,73 %  
měsíčně1918,1 %10,61 %  
jak kdy10,95 %0,56 %  
naprosto výjimečně 10,95 %0,56 %  
občas, momentálně moc neřídím10,95 %0,56 %  
Bez porušení nezaparkuji ani před barákem, bo to v té ulici prostě nejde..takže už jen proto denně.10,95 %0,56 %  
občas tam kde je nesmyslně snížená rychlost10,95 %0,56 %  
Někdy několikrát za den, jindy pravidla neporuším týdny. Většinou to není úmyslné porušení pravidel10,95 %0,56 %  

Graf

8. Při kolika z nich jste byly přistiženi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 % (nebyl jsem zatím přistižen)6965,71 %38,55 %  
max 20 %3533,33 %19,55 %  
max 50 %10,95 %0,56 %  

Graf

9. Máte již nějaké trestné body?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7369,52 %40,78 %  
ano1615,24 %8,94 %  
nevím1615,24 %8,94 %  

Graf

10. Kolik (pokud to víte) a za jaký přestupek či přestupky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2 - rychlost vyšší než povolená 1 - vjezd do míst, kam to zakazuje značka

2 body za vyskokou rychlost

2 za překročení rychlosti

27 bodu. Některé body mi byly přičteny až po odevzdání řidičského prukazu z duvodu zdlouhaveho bodoveho systemu v čr.

3 body za rychlost v obci a 1 či 2 za pásy

3 za nepřipoutání se bezpečnostním pásem

3 za překročenou rychlost mimo obec

4

5, jízda na červenou

6 rychlost

jízda bez pásů

nevím, za jízdu bez pásů

rychlá jízda

Rychlost, parkování

Už si nepamatuji

za překročení rychlosti v obci

11. Počet 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu je podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Málo, hranici bych zvýšil/aotázka č. 12, Vyhovujícíotázka č. 13, Příliš mnoho,hranici bych snížil/aotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovující12770,95 %70,95 %  
Málo, hranici bych zvýšil/a3821,23 %21,23 %  
Příliš mnoho,hranici bych snížil/a147,82 %7,82 %  

Graf

12. Na kolik bodů?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201835,29 %10,06 %  
8815,69 %4,47 %  
1659,8 %2,79 %  
1847,84 %2,23 %  
935,88 %1,68 %  
1035,88 %1,68 %  
2435,88 %1,68 %  
1523,92 %1,12 %  
2311,96 %0,56 %  
511,96 %0,56 %  
ostatní odpovědi 80
21
30
35,88 %1,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.4
Minimum:8
Maximum:24
Variační rozpětí:16
Rozptyl:27.55
Směrodatná odchylka:5.25
Medián:18
Modus:20

Graf

13. V ČR je řidič informován o počtu bodů až při dosažení limitu pro odebrání řidičského průkazu. Víte jak se informovat o průběžném stavu Vašeho bodového konta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zatím jsem si bodový stav nezjišťoval10357,54 %57,54 %  
Ne, nevím jak to zjistit6033,52 %33,52 %  
Ano a už jsem toho využil168,94 %8,94 %  

Graf

14. Víte, že bodový systém umožňuje odečtení již získaných bodů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13675,98 %75,98 %  
ne4324,02 %24,02 %  

Graf

15. Byly Vám odečteny nějaké body?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12469,27 %69,27 %  
Nevím3720,67 %20,67 %  
Ano1810,06 %10,06 %  

Graf

16. Jakým způsovem Vám byly body odečteny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po určité době, kdy jsem nespáchal/a žádný přestupek18100 %10,06 %  

Graf

17. Bodový systém v ČR je v porovnání s bodovými systémy v jiných zemích:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám jiný bodový systém12368,72 %68,72 %  
Bodový systém v ČR je příliš mírný2011,17 %11,17 %  
Nemyslím si, že jsou velké rozdíly158,38 %8,38 %  
Neznám bodový systém v 95,03 %5,03 %  
Bodový systém v ČR je příliš přísný84,47 %4,47 %  
Rozdíl je v přetupkách jako řízení s telefonem a neuposlechnutí dopravního značení.10,56 %0,56 %  
Bodvý systém v ČR je hlavně blbý10,56 %0,56 %  
napodobil bych bodový systém německa, ten je detailněji zpracován10,56 %0,56 %  
Neznám bodový systém v ČR10,56 %0,56 %  

Graf

18. Víte jaké se chystají změny v pravidlech silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám tušení12569,83 %69,83 %  
Ano, něco jsem zaslechl/a4022,35 %22,35 %  
Ano, zajímám se o tuto problematiku147,82 %7,82 %  

Graf

19. Podle nejnovějšího návrhu by měla výše sankcí reflektovat ekonomickou situaci pachatele. Pokuty by se pak odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury vozidla. Myslíte si, že je správné, aby se pokuty odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to správné, pomůže to ke spravedlivějšímu pokutování pirátů silnic7139,66 %39,66 %  
Ne, nesouhlasím, je to diskriminační způsob6938,55 %38,55 %  
Nevím, neumím posoudit2815,64 %15,64 %  
Většina lidi s větší cenou vozidla má vozidlo napsané na firmu a osoba pobírá minimální plat. a neřekl bych že bohatí lidé nebo lide s lepším autem jsou piráti silnic. Podivej se na statistiku dopravních nehod.10,56 %0,56 %  
Spravedlivé je pouze podle příjmu10,56 %0,56 %  
Zavání to "Humlovinou" a zároveň to nemusí ani zdaleka odpovídat dopadu na přestupce10,56 %0,56 %  
Myslím, že správné to je, nicméně nevěřím tomu, že to naši zákonodárci dokáží nastavit tak, aby to mělo hlavu a patu a nedalo se to snadno obejít10,56 %0,56 %  
nesouhlasím, do mého příjmu policii nic není10,56 %0,56 %  
nejsem si jist asi ano10,56 %0,56 %  
pokud má auto na leasing, nevim jak by zaplatil pokutu10,56 %0,56 %  
pouze podle výše příjmu10,56 %0,56 %  
povazuji to za motivacnejsi, ale s piraty bych to nespojoval10,56 %0,56 %  
mírně by to mělo respektovat příjem pachatele10,56 %0,56 %  
souhlasim s diferenci pokut, ale podle povinneho ruceni-navyseni10,56 %0,56 %  

Graf

20. Jaká je Vaše největší výtka k bodovému systému v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

není možnost načítání bodu přes bodovou hranici

-

-

-

-

-

?

...

...

alkohol za volantem, pokud nachytají někoho "známého" většinou se to zamete pod koberec

benevolence

Bez připomínky

Bez výtek

bodovano je prehlednuti i prasarny bez rozdilu

bodový systém je fajn, jenom to musí policie kontrolovat.

Bodový systém je lehce zneužitelný a je možné s ním obchodovat.

bodový systém je sice pěkný, ale pokud nejste chycen při činu, tak stejně žádné body nedostanete.

Bodový systém může být jaký chce, ale pokud není pachatel přistižen, tak stejně žádné body nedostane.

Bodovy system nehodovost neresi, neexistuji zadne podlozene studie dokladajici jeho prospesnost.

body za nepoužití bezpečnostního pásu

Držení tel. (telefonování) nebo jiného obdobného zařízení při řízení automobilu aj. - stačil by dle mého názoru 1 bod

existence institutu osoby blízké

Fungovalo to bez nej, tak nechapu proc porad nejake novinky...

Jako řidič nemám přehled o nasbíraných bodech. Chtělo by to lepší přístup k informacím.

Je nedostačující a v určitých bodech i absurdní

je nepřehledný

Je nespravedlivý.

je příliš mírný

Je zbytečný

Je zcela nesmyslný

Jsou lepší systémy.

k bodovému systému žádná spíš k uplatnosti jeho vykonavatelům

Když seberou nějaké body tak o tom nejsem informován a pak se může stát že nemám ani bod a při silniční kontrole jsem dost překvapený když policie ČR zdělí jakto že řídím a je zaděláno na pořádný průser.

Mala informovanost

malá přísnost

Malá tolerance vůči banálním přestupkům

Málo bodů pro sebrání ŘP

málo policejních kontrol a neschopnost policistů postihnout ty řidiče, kteří nejvíce ohrožují bezpečnost ostatních účastníků provozu

málo policistů na silnici

málo přísné

Mírné tresty

moc bodů za nedodržení bezpečnostních pásů

Mohl by být povolen jistý limit pro promile v krvi....např. jak mají ve Francii

možnost navrácení řidičských průkazů po odebrání z důvodu alkoholu za volantem

možnost odečtení bodů po kurzu bezpečné jízdy

Myslím si, že bodový systém je mírný.

myslím, že je mírný a zjednodušující

na něco moc přísný

Naivita policie

Náročná dostupnost o stavu bodů řidiče, pozdní oznámení o tom že už nemáte žádné bod mělo by to být oznámeno vždy po jakémkoliv odebrání.

nedomyšlené bodové hodnocení

nedostatečné poskytování informací

neinfomovanost

neinformování o "trestných" bodech např. za rychlou jízdu, tak jako je tomu v SRN, tam při překročení rychlosti a tzv. vyfocení řidič obdrží písemně info, foto a výši pokuty a info o případných bodech a buď zaplatí, nebo jde do správního řízení

neinformuje o sebrání bodu

nejsem informována při každém "pohybu na bodovém účtu"

nejsem si jistá

Největší problém jsou lidé, kteří neumějí řídit a přesto mají řidičský průkaz. Mnoho nebezpečných situací je vyprovokováno hlupáky, kteří neumějí respektovat plynulost silničního provozu - neví kde dát přednost, špatný odhad, zdržují ostatní, neůměrné zpomalování, neschopnost zařadit se do pruhu apod.

Největší výtkou je jeho existence. Postihovat měl lidi, pro něž není pokuta dostačujícím trestem. Tito lidé proklouzávají i nadále, systém místo toho poškozuje přiležitostné porušovatele, často drobnějšími přestupky. Zároveň je absurdní možnost koupení odpustku v podobě odpoledne na polygonu v Mostě. Bodový systém v aktuální podobě v kombinaci se zneužíváním dopravního značení, ignorováním materiálního aspoektu přestupku a vytváření umělých přestupků radarovými pastmi na přehledných úsecích je nutné zrušit.

Největší výtkou je, že postihy přijdou většinou nejvíce u největších prkotin, ty nejvážnější přestupky se zpravidla nepostihují, protože policie je v nesprávný čas na nesprávných místech. To je ale obecný problém, takže je to vlastně i problém bodového systému.

Největší výtku bych přiřkla k možnosti navracení bodů a to v návaznosti na firmy, které jsou k tomuto kroku oprávněny.

Některé body nejsou adekvátní k danému porušení zákona.

Nemám

Nemám

nemám

Nemam co dodat.

nemam dosti informaci k hodnoceni

nemám k němu žádné výhrady

Nemám konkrétní, zásadní výtku.

nemám výtku

nemám výtku

nemám zásadní výtky

Nemám žádné výtky

nemám žádnou výtku

Nemám žádnou výtku. Beru to jako nutnost.

nemám žádný problém s bodovým systémem.

neměla by být žádná tolerance alkoholu

Nemožnost zjištění stavu bodů např. přes internet.

není

Nepostihuje ty největší delikventy v manažerských funkcích

neprimerene bodove "ohodnoceni"

Nepřehlednost, malá informovanost. Mnoho lidí neví kolik má bodů ani neví jak to zjistit.

nerovnoměrné rozdělení bodů za přestupky

nesmyslně obodované některé přestupky

Nesmyslne sankce bodu

nesprávné a neúměrné ohodnocení přestupků

Nespravodlivost - ludský faktor ktorý chybuje. A určuje body podla seba nebo niekomu odpustí priestupok bez udelenia bodu.

netrestání viníků

Neupozornění o přidělení trestních bodů.

Nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevím

Nevím moc se o to nezajimám

Nevím.

Nevím..

Nevyrovnaný přístup k jedotlivým přestupkům

Nevyváženost bodů (povinnost být za jízdy připoután - 3 body, držení hovorového zařízení - 2 body, způsobení dopravní nehody např. nevěnováním pozornosti řízení 0 bodů, etc.) odečítání bodů po roce od poldedního přestupkly, namísto 1 bodu za každé čtvrtletí

NEVYVAŽENOST OHODNOCENÍ PŘESTUPKU

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic moc neřeší

Nízká vymahatelnost vzhledem k pomalému úřednímu postupu

plánované budoucí změny bodového systému jsou absurdní, přestupek díky kterému byly ohroženy jiné životy lidí je pořád vážný přestupek a není důvod, aby člověk s nižšími příjmy platil méně

počet odečítaných bodů za jednotlivé přestupky je nespravedlivý

policie často diskutuje, korupce

postihuje hlavně řidiče z povolání

prilis prisne pro opatrne ridice

Přehnanost v přestupkách které napřimonohrožují život jak muj tak ostatních lidí v provozu.

překročení rychlosti

Přijde mi správné odebrání ŘP po získání 12 bodů, ale nepřijde mi správné jeho odebrání po dvou stejných přestupcích.

příliš mírný

Příliš mírnýu některých přestupků

Přísné bodování v u některých přestupků (světla).

Přísnější trest za alkohol

přísnost některých přestupků

Ridici mohou jen tezko zjistit stav svych bodu.

řidič by měl být informován o počtu bodu průběžně

S bodovým systémem souhlasím, jen mám výtku ke zjišťování počtu bodů. Pokud by se dal stav bodů zjistit na netu, bylo by to mnohem jednodušší a rychlejší.

slabá kontrola porušování pravidel

Strhnuti bodu za rychlost je prilis...

Systém je příliš mírný.

system navraceni bodu.

špatná informovanost řidičů o odebrání a stavu bodů

špatné rozdělení výše bodů př.co je pro účastníky nebezpečnější: řízení bez pásů nebo s telefonem v ruce? přesně naopak než je uvedeno v bodovém systému, pokud jede řidič bez pásů tak mě jako dalšího účastníka sil.provozu nijak neohrožuje, ale pokud telefonuje tak určitě může ohrozit podstatně víc

Údajně je možné, že řidiči mohou být odebrány body bez jeho vědomí. Pokud je tomu tak, pak je to podle mého názoru špatně.

úplatnost policie

Upozornění na počet bodů až při vyčerpání hranice.

vadí mi ,že není měřítko pro všechny lidi stejné ,že záleží na tom kolik člověk vydělává,slavní a bohatí jsou vždycky hodnoceni úplně jinak než ti obyčejní

Varování o přiblížení se 12 bodům není sdělováno řidičům. Byla bych pro, aby se při hranici 9-10 bodů poslalo upozornění.

velmi přísný

Více méně žádná

Vubec nevim

za alkohol a drogy je málo bodů

za některé přestupky by měla být pouze pokuta a ne strhnutí bodů

zadna

zadna

Zapřičinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu - přísnější tresty

Ze vubec je

zrušil bych celý bodový systém

ZVÝŠIT POSTIH PŘESTUPKŮ S VYSOKÝM STUPNĚM NEBEZPEČÍ RESP. OHROZENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

žádná

žádnou nemám

Žádnou nemám

žádnou nemám

žádnou nemám, o bodovém systému mám na jakékoli hodnocení příliš málo informací a samotnou mě zatím žádný přestupek "nedostihl"

že dopředu nevím, kolik mám bodů

Že existuje, je zbytečný.

Že nejsem informována při jakémkoliv odebrání bodu

že není průběžná informovanost

Že nepodávají informaci o odebrání bodu.

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9452,51 %52,51 %  
muž8547,49 %47,49 %  

Graf

22. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2912268,16 %68,16 %  
30-442815,64 %15,64 %  
45-591910,61 %10,61 %  
60+105,59 %5,59 %  

Graf

23. Jak často řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně (do 1000 km měsíčně)7642,46 %42,46 %  
příležitostně (do 100 km měsíčně)5731,84 %31,84 %  
aktivně (1000 km a více)2815,64 %15,64 %  
neřídím vůbec126,7 %6,7 %  
řidič z povolání63,35 %3,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Porušujete pravidla silničního provozu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi denně na otázku 7. Jak často?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měsíčně na otázku 7. Jak často?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi párkrát do roka na otázku 7. Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi týdně na otázku 7. Jak často?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 % (nebyl jsem zatím přistižen) na otázku 8. Při kolika z nich jste byly přistiženi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi max 20 % na otázku 8. Při kolika z nich jste byly přistiženi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Máte již nějaké trestné body?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Máte již nějaké trestné body?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Máte již nějaké trestné body?

9. Máte již nějaké trestné body?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi týdně na otázku 7. Jak často?

11. Počet 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu je podle Vás?

 • odpověď Málo, hranici bych zvýšil/a:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 20 > na otázku 12. Na kolik bodů?

13. V ČR je řidič informován o počtu bodů až při dosažení limitu pro odebrání řidičského průkazu. Víte jak se informovat o průběžném stavu Vašeho bodového konta?

 • odpověď Ano, ale zatím jsem si bodový stav nezjišťoval:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, dvakrát na otázku 2. Byl/a jste někdy účastníkem dopravní nehody, která nebyla hlášena policii?

15. Byly Vám odečteny nějaké body?

 • odpověď Ano:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po určité době, kdy jsem nespáchal/a žádný přestupek na otázku 16. Jakým způsovem Vám byly body odečteny?

16. Jakým způsovem Vám byly body odečteny?

 • odpověď Po určité době, kdy jsem nespáchal/a žádný přestupek:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Byly Vám odečteny nějaké body?

21. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, znám všechny včetně bodového postihu na otázku 4. Víte jaké přestupky a trestné činy jsou ohodnoceny trestnými body a kolika?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímám se o tuto problematiku na otázku 18. Víte jaké se chystají změny v pravidlech silničního provozu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 20. Jaká je Vaše největší výtka k bodovému systému v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pomohl bodový systém podle Vás snížit přestupkovost a počet dopravních nehod s tragickými následky?

2. Byl/a jste někdy účastníkem dopravní nehody, která nebyla hlášena policii?

3. Jste si vědom/a změn, které nastaly od 1.8.2011?

4. Víte jaké přestupky a trestné činy jsou ohodnoceny trestnými body a kolika?

5. Myslíte, že bodové ohodnocení jednotlivých přestupků odpovídá jejich vážnosti?

6. Porušujete pravidla silničního provozu?

7. Jak často?

8. Při kolika z nich jste byly přistiženi?

9. Máte již nějaké trestné body?

11. Počet 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu je podle Vás?

12. Na kolik bodů?

13. V ČR je řidič informován o počtu bodů až při dosažení limitu pro odebrání řidičského průkazu. Víte jak se informovat o průběžném stavu Vašeho bodového konta?

14. Víte, že bodový systém umožňuje odečtení již získaných bodů?

15. Byly Vám odečteny nějaké body?

16. Jakým způsovem Vám byly body odečteny?

17. Bodový systém v ČR je v porovnání s bodovými systémy v jiných zemích:

18. Víte jaké se chystají změny v pravidlech silničního provozu?

19. Podle nejnovějšího návrhu by měla výše sankcí reflektovat ekonomickou situaci pachatele. Pokuty by se pak odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury vozidla. Myslíte si, že je správné, aby se pokuty odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury?

20. Jaká je Vaše největší výtka k bodovému systému v ČR?

21. Pohlaví

22. Věk:

23. Jak často řídíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pomohl bodový systém podle Vás snížit přestupkovost a počet dopravních nehod s tragickými následky?

2. Byl/a jste někdy účastníkem dopravní nehody, která nebyla hlášena policii?

3. Jste si vědom/a změn, které nastaly od 1.8.2011?

4. Víte jaké přestupky a trestné činy jsou ohodnoceny trestnými body a kolika?

5. Myslíte, že bodové ohodnocení jednotlivých přestupků odpovídá jejich vážnosti?

6. Porušujete pravidla silničního provozu?

7. Jak často?

8. Při kolika z nich jste byly přistiženi?

9. Máte již nějaké trestné body?

11. Počet 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu je podle Vás?

12. Na kolik bodů?

13. V ČR je řidič informován o počtu bodů až při dosažení limitu pro odebrání řidičského průkazu. Víte jak se informovat o průběžném stavu Vašeho bodového konta?

14. Víte, že bodový systém umožňuje odečtení již získaných bodů?

15. Byly Vám odečteny nějaké body?

16. Jakým způsovem Vám byly body odečteny?

17. Bodový systém v ČR je v porovnání s bodovými systémy v jiných zemích:

18. Víte jaké se chystají změny v pravidlech silničního provozu?

19. Podle nejnovějšího návrhu by měla výše sankcí reflektovat ekonomickou situaci pachatele. Pokuty by se pak odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury vozidla. Myslíte si, že je správné, aby se pokuty odvíjeli od výše příjmu, ceny vozidla nebo kubatury?

20. Jaká je Vaše největší výtka k bodovému systému v ČR?

21. Pohlaví

22. Věk:

23. Jak často řídíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balík, M.Bodový systém v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bodovy-system-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.