Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bojové sporty v ČR

Bojové sporty v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Pokorný
Šetření:10. 12. 2015 - 27. 12. 2015
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto dotazníku bych chtěl prozkoumat míru oblíbenosti bojových sportů na území ČR.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o bojové sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2649,06 %49,06 %  
Spíše ne1528,3 %28,3 %  
Vůbec713,21 %13,21 %  
Ne59,43 %9,43 %  

Graf

2. Sledujete bojové sporty v televizi nebo živě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesleduji vůbec2649,06 %49,06 %  
Sleduji v televizi1630,19 %30,19 %  
Nesleduji,ale chtěl/a bych611,32 %11,32 %  
Sleduji živě59,43 %9,43 %  

Graf

3. Dělaté nebo zajímáte se o bojové sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2954,72 %54,72 %  
Ano2445,28 %45,28 %  

Graf

4. Účastníte se různých galavečerů nebo zápasů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1145,83 %20,75 %  
Ne.833,33 %15,09 %  
Ne,ale chtěl/a bych.520,83 %9,43 %  

Graf

5. V jakém kraji nejčastěji sledujete bojovou scénu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský1250 %22,64 %  
Moravskloslezský729,17 %13,21 %  
Olomoucký520,83 %9,43 %  

Graf

6. Jaký bojový sport máte nejraději?

Pokud trénujete sport zvolte vámi trénovaný sport

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MMA1145,83 %20,75 %  
Muay thai(Thajský box)416,67 %7,55 %  
K1312,5 %5,66 %  
Sanda28,33 %3,77 %  
Karate28,33 %3,77 %  
Box14,17 %1,89 %  
Sambo14,17 %1,89 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1354,17 %24,53 %  
Muž1145,83 %20,75 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17-211041,67 %18,87 %  
21-301041,67 %18,87 %  
30-4928,33 %3,77 %  
50-9928,33 %3,77 %  

Graf

9. Měli byste zájem o galavečery bojových sportů na území

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeského kraje937,5 %16,98 %  
Moravskoslezského kraje729,17 %13,21 %  
Olomouckého kraje625 %11,32 %  
Jihočeského kraje28,33 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zajímáte se o bojové sporty?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 7. Pohlaví
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 8. Věk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Dělaté nebo zajímáte se o bojové sporty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský na otázku 5. V jakém kraji nejčastěji sledujete bojovou scénu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 4. Účastníte se různých galavečerů nebo zápasů ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi MMA na otázku 6. Jaký bojový sport máte nejraději?

3. Dělaté nebo zajímáte se o bojové sporty?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 4. Účastníte se různých galavečerů nebo zápasů ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský na otázku 5. V jakém kraji nejčastěji sledujete bojovou scénu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MMA na otázku 6. Jaký bojový sport máte nejraději?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 7. Pohlaví
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 7. Pohlaví
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17-21 na otázku 8. Věk
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 8. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o bojové sporty?

2. Sledujete bojové sporty v televizi nebo živě?

3. Dělaté nebo zajímáte se o bojové sporty?

4. Účastníte se různých galavečerů nebo zápasů ?

5. V jakém kraji nejčastěji sledujete bojovou scénu?

6. Jaký bojový sport máte nejraději?

7. Pohlaví

8. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o bojové sporty?

2. Sledujete bojové sporty v televizi nebo živě?

3. Dělaté nebo zajímáte se o bojové sporty?

4. Účastníte se různých galavečerů nebo zápasů ?

5. V jakém kraji nejčastěji sledujete bojovou scénu?

6. Jaký bojový sport máte nejraději?

7. Pohlaví

8. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorný, O.Bojové sporty v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://bojove-sporty-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.