Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bojový sport judo

Bojový sport judo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petronela Weberová
Šetření:08. 12. 2011 - 15. 12. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

  ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na bojový sport judo. Výsledky budou šetřeny v ročníkové práci na téma : Judo - bojový sport současnosti. Předem děkuji.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležitý přístup trenéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý2147,73 %47,73 %  
Důležitý1840,91 %40,91 %  
Nedůležitý49,09 %9,09 %  
Velmi nedůležitý12,27 %2,27 %  

Graf

2. Je pro Vás důležitá pochvala od trenéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2454,55 %54,55 %  
Nedůležitá1022,73 %22,73 %  
Velmi důležitá920,45 %20,45 %  
Velmi nedůležitá12,27 %2,27 %  

Graf

3. Je pro Vás důležité uznání od trenéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2454,55 %54,55 %  
Nedůležité1022,73 %22,73 %  
Velmi důležité715,91 %15,91 %  
Velmi nedůležité36,82 %6,82 %  

Graf

4. Je pro Vás důležitá podpora trenéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2863,64 %63,64 %  
Velmi důležitá1227,27 %27,27 %  
Velmi nedůležitá24,55 %4,55 %  
Nedůležitá24,55 %4,55 %  

Graf

5. Je pro Vás důležitá atmosféra na tréninku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2659,09 %59,09 %  
Velmi důležitá1022,73 %22,73 %  
Nedůležitá613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležitá24,55 %4,55 %  

Graf

6. Je pro Vás důležitá pestrost a zajímavost tréninku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2659,09 %59,09 %  
Velmi důležitá920,45 %20,45 %  
Nedůležitá715,91 %15,91 %  
Velmi nedůležitá24,55 %4,55 %  

Graf

7. Je pro Vás důležitý dobrý kolektiv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitý2454,55 %54,55 %  
Velmi důležitý1329,55 %29,55 %  
Nedůležitý49,09 %9,09 %  
Velmi nedůležitý36,82 %6,82 %  

Graf

8. Je pro Vás důležitá organizace tréninku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2556,82 %56,82 %  
Velmi důležitá1125 %25 %  
Nedůležitá613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležitá24,55 %4,55 %  

Graf

9. Je pro Vás důležité soustředění / tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité1840,91 %40,91 %  
Nedůležité1431,82 %31,82 %  
Velmi důležité715,91 %15,91 %  
Velmi nedůležité511,36 %11,36 %  

Graf

10. Jsou pro Vás důležití noví přátelé získaní na trénincích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležití2454,55 %54,55 %  
Nedůležití1125 %25 %  
Velmi důležití613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležití36,82 %6,82 %  

Graf

11. Jsou pro Vás důležité dobré tréninkové podmínky? ( hala, šatny, tatami )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2352,27 %52,27 %  
Nedůležité920,45 %20,45 %  
Velmi důležité920,45 %20,45 %  
Velmi nedůležité36,82 %6,82 %  

Graf

12. Možnost zlepšit své výkony je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité1840,91 %40,91 %  
Důležité1738,64 %38,64 %  
Nedůležité613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležité24,55 %4,55 %  
Velmi důležitá12,27 %2,27 %  

Graf

13. Možnost být lepší než ostatní je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2147,73 %47,73 %  
Nedůležité1431,82 %31,82 %  
Velmi důležité613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležité24,55 %4,55 %  
Nedůležitá12,27 %2,27 %  

Graf

14. Možnost být silnější než kamarádi je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité1943,18 %43,18 %  
Nedůležité1636,36 %36,36 %  
Velmi důležité613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležité24,55 %4,55 %  
Nedůležitá12,27 %2,27 %  

Graf

15. Zvýšení fyzické kondice je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité2147,73 %47,73 %  
Důležité1943,18 %43,18 %  
Velmi nedůležité24,55 %4,55 %  
Nedůležité24,55 %4,55 %  

Graf

16. Možnost vytrénovat si optimální postavu je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2659,09 %59,09 %  
Velmi důležité920,45 %20,45 %  
Nedůležité715,91 %15,91 %  
Velmi nedůležité24,55 %4,55 %  

Graf

17. Je důležité dodržování tradic juda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité2250 %50 %  
Důležité1636,36 %36,36 %  
Nedůležité511,36 %11,36 %  
Velmi nedůležité12,27 %2,27 %  

Graf

18. Je pro Vás důležitá možnost naučit se bránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité2352,27 %52,27 %  
Důležité1943,18 %43,18 %  
Velmi nedůležité12,27 %2,27 %  
Nedůležité12,27 %2,27 %  

Graf

19. Je pro Vás důležité umět na někoho zaútočit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2250 %50 %  
Nedůležité1329,55 %29,55 %  
Velmi důležité613,64 %13,64 %  
Velmi nedůležité36,82 %6,82 %  

Graf

20. Možnost zvyšování kyu je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité1943,18 %43,18 %  
Nedůležité1329,55 %29,55 %  
Velmi důležité818,18 %18,18 %  
Velmi nedůležité49,09 %9,09 %  

Graf

21. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2556,82 %56,82 %  
Žena1943,18 %43,18 %  

Graf

22. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let2250 %50 %  
21 - 30 let1125 %25 %  
31 - 40 let613,64 %13,64 %  
10 - 15 let36,82 %6,82 %  
41 - 50 let24,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jsou pro Vás důležité dobré tréninkové podmínky? ( hala, šatny, tatami )

  • odpověď Důležité:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 let na otázku 22. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležitý přístup trenéra?

2. Je pro Vás důležitá pochvala od trenéra?

3. Je pro Vás důležité uznání od trenéra?

4. Je pro Vás důležitá podpora trenéra?

5. Je pro Vás důležitá atmosféra na tréninku?

6. Je pro Vás důležitá pestrost a zajímavost tréninku?

7. Je pro Vás důležitý dobrý kolektiv?

8. Je pro Vás důležitá organizace tréninku?

9. Je pro Vás důležité soustředění / tábor?

10. Jsou pro Vás důležití noví přátelé získaní na trénincích?

11. Jsou pro Vás důležité dobré tréninkové podmínky? ( hala, šatny, tatami )

12. Možnost zlepšit své výkony je pro Vás:

13. Možnost být lepší než ostatní je pro Vás:

14. Možnost být silnější než kamarádi je pro Vás:

15. Zvýšení fyzické kondice je pro Vás:

16. Možnost vytrénovat si optimální postavu je pro Vás:

17. Je důležité dodržování tradic juda?

18. Je pro Vás důležitá možnost naučit se bránit?

19. Je pro Vás důležité umět na někoho zaútočit?

20. Možnost zvyšování kyu je pro Vás:

21. Jaké je vaše pohlaví?

22. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležitý přístup trenéra?

2. Je pro Vás důležitá pochvala od trenéra?

3. Je pro Vás důležité uznání od trenéra?

4. Je pro Vás důležitá podpora trenéra?

5. Je pro Vás důležitá atmosféra na tréninku?

6. Je pro Vás důležitá pestrost a zajímavost tréninku?

7. Je pro Vás důležitý dobrý kolektiv?

8. Je pro Vás důležitá organizace tréninku?

9. Je pro Vás důležité soustředění / tábor?

10. Jsou pro Vás důležití noví přátelé získaní na trénincích?

11. Jsou pro Vás důležité dobré tréninkové podmínky? ( hala, šatny, tatami )

12. Možnost zlepšit své výkony je pro Vás:

13. Možnost být lepší než ostatní je pro Vás:

14. Možnost být silnější než kamarádi je pro Vás:

15. Zvýšení fyzické kondice je pro Vás:

16. Možnost vytrénovat si optimální postavu je pro Vás:

17. Je důležité dodržování tradic juda?

18. Je pro Vás důležitá možnost naučit se bránit?

19. Je pro Vás důležité umět na někoho zaútočit?

20. Možnost zvyšování kyu je pro Vás:

21. Jaké je vaše pohlaví?

22. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Weberová, P.Bojový sport judo (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bojovy-sport-judo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.