Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co je užitečnější pro kariéru – brigáda nebo stáž?

Co je užitečnější pro kariéru – brigáda nebo stáž?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Mesárošová
Šetření:29. 07. 2013 - 09. 08. 2013
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda mají mladí lidé větší zájem o placené neodborné brigády nebo o neplacené stáže ve (vy)studovaném oboru.


Petra

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12465,61 %65,61 %  
Muž6534,39 %34,39 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 269047,62 %47,62 %  
18 – 225830,69 %30,69 %  
Více než 263619,05 %19,05 %  
15 – 1852,65 %2,65 %  

Graf

3. Jste studentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ/VOŠ11862,43 %62,43 %  
Nestuduji6031,75 %31,75 %  
SŠ (SOU atp.)115,82 %5,82 %  

Graf

4. Jaké je/bylo Vaše studijní zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní (všechny společenské vědy včetně ekonomického zaměření)11862,43 %62,43 %  
Technické3216,93 %16,93 %  
Jiné1910,05 %10,05 %  
Přírodovědné136,88 %6,88 %  
Umělecké42,12 %2,12 %  
Všeobecné31,59 %1,59 %  

Graf

5. Vyhledáváte pracovní příležitosti během léta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15783,07 %83,07 %  
Ne3216,93 %16,93 %  

Graf

6. Jste momentálně nebo jste byl/a toto léto na brigádě, stáži atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brigáda10354,5 %54,5 %  
Nic6031,75 %31,75 %  
Stáž2613,76 %13,76 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste docházel/a nebo docházíte na brigádu/stáž…? (možno zvolit více možností) nebo byste chtěli docházet

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční přivýdělek14275,13 %75,13 %  
Praxe a získání zkušeností11359,79 %59,79 %  
Navázání kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem5730,16 %30,16 %  
Donucení ze strany příbuzných126,35 %6,35 %  
Zajištění rodiny105,29 %5,29 %  
Jiné94,76 %4,76 %  

Graf

8. Seřaďte dle atraktivnosti:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Placená brigáda1.5130.345
Neplacená stáž v oboru1.6880.395
Jiné2.7990.288

Graf

9. Myslíte si, že stáž ve firmách, díky které získáte odborné zkušenosti v praxi, může být pro Váš další profesní život užitečnější než placená brigáda mimo obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17391,53 %91,53 %  
Ne168,47 %8,47 %  

Graf

10. Myslíte si, že se po ukončení studia snadno uplatníte na trhu práce ve svém oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8343,92 %43,92 %  
Spíše ne6634,92 %34,92 %  
Rozhodně ano2010,58 %10,58 %  
Rozhodně ne2010,58 %10,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Z jakého důvodu jste docházel/a nebo docházíte na brigádu/stáž…? (možno zvolit více možností) nebo byste chtěli docházet

 • odpověď Praxe a získání zkušeností:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stáž na otázku 6. Jste momentálně nebo jste byl/a toto léto na brigádě, stáži atd.?

8. Seřaďte dle atraktivnosti:

 • odpověď Neplacená stáž v oboru=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Placená brigáda=2 na otázku 8. Seřaďte dle atraktivnosti:
 • odpověď Placená brigáda=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neplacená stáž v oboru=2 na otázku 8. Seřaďte dle atraktivnosti:
 • odpověď Placená brigáda=2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neplacená stáž v oboru=1 na otázku 8. Seřaďte dle atraktivnosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Jste studentem:

4. Jaké je/bylo Vaše studijní zaměření?

5. Vyhledáváte pracovní příležitosti během léta?

6. Jste momentálně nebo jste byl/a toto léto na brigádě, stáži atd.?

7. Z jakého důvodu jste docházel/a nebo docházíte na brigádu/stáž…? (možno zvolit více možností) nebo byste chtěli docházet

8. Seřaďte dle atraktivnosti:

9. Myslíte si, že stáž ve firmách, díky které získáte odborné zkušenosti v praxi, může být pro Váš další profesní život užitečnější než placená brigáda mimo obor?

10. Myslíte si, že se po ukončení studia snadno uplatníte na trhu práce ve svém oboru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Jste studentem:

4. Jaké je/bylo Vaše studijní zaměření?

5. Vyhledáváte pracovní příležitosti během léta?

6. Jste momentálně nebo jste byl/a toto léto na brigádě, stáži atd.?

7. Z jakého důvodu jste docházel/a nebo docházíte na brigádu/stáž…? (možno zvolit více možností) nebo byste chtěli docházet

8. Seřaďte dle atraktivnosti:

9. Myslíte si, že stáž ve firmách, díky které získáte odborné zkušenosti v praxi, může být pro Váš další profesní život užitečnější než placená brigáda mimo obor?

10. Myslíte si, že se po ukončení studia snadno uplatníte na trhu práce ve svém oboru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mesárošová, P.Co je užitečnější pro kariéru – brigáda nebo stáž? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://brigada-staz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.