Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Brownfields - městská jatka Ostrava

Brownfields - městská jatka Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Pastvičková
Šetření:03. 04. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem studentkou 2. navazujícího ročníku Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a v rámci své diplomové práce provádím dotazníkové šetření. Cílem tohoto šetření je zjistit, jaký je Váš postoj k brownfields a proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to Brownfileds?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11067,48 %67,48 %  
Ne5332,52 %32,52 %  

Graf

2. Vysvětlení pojmu Brownfields

Brownfileds je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často většími rozměry, negativními sociálními jevy a značnou ekologickou zátěží.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už pojmu brownfields rozumím5196,23 %31,29 %  
Stále tomuto pojmu nerozumím23,77 %1,23 %  

Graf

3. Jaké brownfileds v Ostravě znáte? (uveďte alespoň jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bývalá jatka11671,17 %71,17 %  
módní dům Ostravica8954,6 %54,6 %  
Lahos Hulváky2817,18 %17,18 %  
důl Heřmanice2716,56 %16,56 %  
Jiné84,91 %4,91 %  
Neznám ani jeden Brownfiled74,29 %4,29 %  
bývalý vojenský areál monoblok74,29 %4,29 %  

Graf

4. Pojďme se podívat konkrétně na budovu bývalých jatek, má podle Vás smysl do této budovy investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně stavbu ponechat, je to památka9658,9 %58,9 %  
Raději ponechat, zbourání vidím jako poslední možnost3521,47 %21,47 %  
Spíše zbourat opravy jsou příliš nákladné2515,34 %15,34 %  
Rozhodně zbourat, stavby jsou nevzhledné74,29 %4,29 %  

Graf

5. Byli byste ochotní do záchrany budovy jatek symbolicky investovat 50 kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11771,78 %71,78 %  
Ne4628,22 %28,22 %  

Graf

6. Když bereme v potaz, že budovu nelze zbourat, jak byste areál jatek využili nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura6741,1 %41,1 %  
centrum pro mládež (skate park, stolní hry...)4225,77 %25,77 %  
sport2716,56 %16,56 %  
obchody2012,27 %12,27 %  
areál jatek vůbec neznám10,61 %0,61 %  
Painball10,61 %0,61 %  
byty10,61 %0,61 %  
kromě obchodů cokoli. Ochraňte však před úředníky, vymyslí další hovadinu10,61 %0,61 %  
kulturní centrum + koncertní club +výstavy +kavárna + čajovna +hospoda + stolní hry10,61 %0,61 %  
nevím10,61 %0,61 %  
Kanceláře10,61 %0,61 %  

Graf

7. Máte příležitost vyjádřit se k možnostem kulturního a společenského vyžití v Ostravě. Co tady celkově chybí, co byste ocenili, čeho je tady podle Vás až příliš? (nepovinná otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

... až příliš konzumu a nákupních center ... chybí jakákoliv viditelná strategie a práce zastupitelů směřující ke zkvalitňování života v Ostravě (smradem z NH - Mittalu počínaje, přes vylidňování centra, devastaci kulturních památek jako je Ostravice konče).

Aktuálně je třeba oživit a centrum a okolí, Masarykovo náměstí, Ostravica a ta budova vedle a například ty jatka. Líbí se mi nápad udělat z Hotelu Palace kampus OU, hned vedle V Ostravici by mohla být Vědecká knihovna, jelikož je již dlouho v nevyhovujících prostorách, Magistrát by měl zůstat, kde je. Jatka by mohla být kulturním centrem pro mladé. Co v Ostravě chybí je živé centrum plné lidí a dost je tam hnusných obchoďáků a skleněných budov jako Nová Karolina a to vedle.

folkový festival

Chybí vězení pro korupčníky a další nepoctivce z řad státní správy. A je jich příliš.

Chybí zde místo kde by se mohli scházet mladí lidé a mohli by zde hrát různé hry, poznávat nové lidi aj.

Klimatizovaná fitness centra, další možnosti pro halové sporty (stále jich není dostatek, když jsou nezbytné objednávky dlouho předem) jako badminton, stolní tenis, squash apod.

kulturní vyžití

Ocenil bych fotbalový klub FC Vítkovice, nebo jiný klub.

ocenil bych větší počet cyklotras

Prilis odpadku tady je. Hloupi lidi a tak dale.

Příliš mnoho nákupních center (Karolina, Futurum ad.). Chybí zde více sportovišť, ocenila bych opravu nevyhovujících cyklostezek.

Příliš obchodních center, centrum samotné "umírá"

příliš obchodních center, málo možností využítí netradičních míst ke kulturním událostem - viz. Gong apod.

příliš obchodů

street art festival neco jako je v Bratislavě

větší informovanost o pořádaných akcích, hodně převládají akce v nákupních centrech, raději něco uspořádat na venku

Více budov, kde bude pod jednou střechou využití pro mládež. Více volnočasových center.

více menších kulturních akcí v centru města, na náměstích. Kultury není nikdy dost!

více přírody, méně obchodních center

více veřejných kulturních akcí v centru Ostravy, farmářské trhy

Zajímavých kulturních akcí a památek je zde relativně dost, otázkou je, zda-li vzdělanostní úroveň velké části obyvatelstva Ostravy to vůbec chápe a docení. Naopak až moc je zde obchodních velkoprodejen... Viz. Fukušima, která ještě navíc vylidnila centrum Ostravy. Ale to jsme opěťvzdělanostní úrovni obyvatelstva...

8. Co říkáte na návrh udělat z budovy jatek galerii pro mladé umělce s možností vystavovat svá díla, v kombinaci s kavárnou, čajovnou a zázemím pro přilehlé vlakové nádraží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco takového bych určitě uvítal9860,12 %60,12 %  
Nezní to špatně, ale nejsem si jistý, jestli se to v daném místě "uživí"5533,74 %33,74 %  
Zbytečnost, podobných zařízení je v okolí příliš106,13 %6,13 %  

Graf

9. Pokud byste tento návrh uvítali, měl by být objekt kuřácký nebo nekuřácký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekuřácký11973,01 %73,01 %  
Je mi to jedno2917,79 %17,79 %  
Kuřácký159,2 %9,2 %  

Graf

10. Myslíte si, že by brownfields mělo řešit město pouze na náklady státu, nebo je prodat soukromým subjektům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně soukromník6539,88 %39,88 %  
Je mi to jedno6036,81 %36,81 %  
Rozhodně stát3823,31 %23,31 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8552,15 %52,15 %  
Žena7847,85 %47,85 %  

Graf

12. Jste z Ostravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11771,78 %71,78 %  
Ne4628,22 %28,22 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let5433,13 %33,13 %  
41 - 50 let5231,9 %31,9 %  
51 - 60 let2917,79 %17,79 %  
31 - 40 let1811,04 %11,04 %  
61 a více let53,07 %3,07 %  
Méně než 20 let53,07 %3,07 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7244,17 %44,17 %  
Středoškolské s maturitou5634,36 %34,36 %  
Vyšší odborné1911,66 %11,66 %  
Středoškolské bez maturity127,36 %7,36 %  
Základní42,45 %2,45 %  

Graf

15. Výše Vašeho hrubého příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 000 - 39 9994527,61 %27,61 %  
Méně než 10 0003521,47 %21,47 %  
20 000 - 29 9993320,25 %20,25 %  
40 000 - 49 9992515,34 %15,34 %  
10 000 - 19 9991911,66 %11,66 %  
50 000 a více63,68 %3,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte co je to Brownfileds?

  • odpověď Ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už pojmu brownfields rozumím na otázku 2. Vysvětlení pojmu Brownfields

2. Vysvětlení pojmu Brownfields

  • odpověď Už pojmu brownfields rozumím:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Víte co je to Brownfileds?

5. Byli byste ochotní do záchrany budovy jatek symbolicky investovat 50 kč?

  • odpověď Ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbytečnost, podobných zařízení je v okolí příliš na otázku 8. Co říkáte na návrh udělat z budovy jatek galerii pro mladé umělce s možností vystavovat svá díla, v kombinaci s kavárnou, čajovnou a zázemím pro přilehlé vlakové nádraží?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to Brownfileds?

2. Vysvětlení pojmu Brownfields

3. Jaké brownfileds v Ostravě znáte? (uveďte alespoň jednu možnost)

4. Pojďme se podívat konkrétně na budovu bývalých jatek, má podle Vás smysl do této budovy investovat?

5. Byli byste ochotní do záchrany budovy jatek symbolicky investovat 50 kč?

6. Když bereme v potaz, že budovu nelze zbourat, jak byste areál jatek využili nejraději?

8. Co říkáte na návrh udělat z budovy jatek galerii pro mladé umělce s možností vystavovat svá díla, v kombinaci s kavárnou, čajovnou a zázemím pro přilehlé vlakové nádraží?

9. Pokud byste tento návrh uvítali, měl by být objekt kuřácký nebo nekuřácký?

10. Myslíte si, že by brownfields mělo řešit město pouze na náklady státu, nebo je prodat soukromým subjektům?

11. Jste muž nebo žena?

12. Jste z Ostravy?

13. Jaký je Váš věk?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Výše Vašeho hrubého příjmu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to Brownfileds?

2. Vysvětlení pojmu Brownfields

3. Jaké brownfileds v Ostravě znáte? (uveďte alespoň jednu možnost)

4. Pojďme se podívat konkrétně na budovu bývalých jatek, má podle Vás smysl do této budovy investovat?

5. Byli byste ochotní do záchrany budovy jatek symbolicky investovat 50 kč?

6. Když bereme v potaz, že budovu nelze zbourat, jak byste areál jatek využili nejraději?

8. Co říkáte na návrh udělat z budovy jatek galerii pro mladé umělce s možností vystavovat svá díla, v kombinaci s kavárnou, čajovnou a zázemím pro přilehlé vlakové nádraží?

9. Pokud byste tento návrh uvítali, měl by být objekt kuřácký nebo nekuřácký?

10. Myslíte si, že by brownfields mělo řešit město pouze na náklady státu, nebo je prodat soukromým subjektům?

11. Jste muž nebo žena?

12. Jste z Ostravy?

13. Jaký je Váš věk?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Výše Vašeho hrubého příjmu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pastvičková, V.Brownfields - městská jatka Ostrava (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://brownfields-mestska-jatka-os.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.