Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bruslařský areál Ostrava

Bruslařský areál Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Šímová
Šetření:18. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o spolupráci při zpracování semestrálního projektu a to vyplněním následujícího dotazníku, který se zaměřuje na zjištění Vašich názorů pro vytvoření obyvatelům Ostravy a přilehlého okolí ideální podmínky k naplnění svého volného času prostřednictvím jízdy na kolečkových bruslích.  Jelikož tento sport nemá v našich končinách své specializované sportoviště, chci na základě tohoto průzkumu zjistit potenciální poptávku.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen několik málo minut. Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Šímová Žaneta

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte vy nebo Vaši blízcí, rodina, známí na in-line bruslích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11199,11 %99,11 %  
ne10,89 %0,89 %  

Graf

2. Kde nejčastěji vyrážíte na brusle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
park5952,68 %52,68 %  
stezka4439,29 %39,29 %  
jiné98,04 %8,04 %  

Graf

3. Jak daleko musíte jezdit za in-line bruslením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 km8475 %75 %  
11-25 km2522,32 %22,32 %  
26-50 km32,68 %2,68 %  

Graf

4. Jakou dopravní cestu většinou volíte k této volnočasové aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil4035,71 %35,71 %  
MHD3733,04 %33,04 %  
na bruslích3026,79 %26,79 %  
pěšky54,46 %4,46 %  

Graf

5. Jak často jezdíte v sezónu na in-line bruslích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně (podle časových možností)3934,82 %34,82 %  
kdykoliv to jde2925,89 %25,89 %  
1x týdně2522,32 %22,32 %  
každý den1210,71 %10,71 %  
méně než co 14 dní54,46 %4,46 %  
vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

6. Vyhovují vám spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední trasy (do 5 km)4842,86 %42,86 %  
krátké trasy (do 2 km)3632,14 %32,14 %  
dlouhé trasy (nad 5 km)2825 %25 %  

Graf

7. Vadí vám in-line trasy s možnými chodci, cyklisty a psy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
ne1715,18 %15,18 %  

Graf

8. Uvítali byste bruslařské centrum s tratí přizpůsobenou přímo pro Vaši aktuální kondici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10391,96 %91,96 %  
ne98,04 %8,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte vy nebo Vaši blízcí, rodina, známí na in-line bruslích?

2. Kde nejčastěji vyrážíte na brusle?

3. Jak daleko musíte jezdit za in-line bruslením?

4. Jakou dopravní cestu většinou volíte k této volnočasové aktivitě?

5. Jak často jezdíte v sezónu na in-line bruslích?

6. Vyhovují vám spíše:

7. Vadí vám in-line trasy s možnými chodci, cyklisty a psy?

8. Uvítali byste bruslařské centrum s tratí přizpůsobenou přímo pro Vaši aktuální kondici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte vy nebo Vaši blízcí, rodina, známí na in-line bruslích?

2. Kde nejčastěji vyrážíte na brusle?

3. Jak daleko musíte jezdit za in-line bruslením?

4. Jakou dopravní cestu většinou volíte k této volnočasové aktivitě?

5. Jak často jezdíte v sezónu na in-line bruslích?

6. Vyhovují vám spíše:

7. Vadí vám in-line trasy s možnými chodci, cyklisty a psy?

8. Uvítali byste bruslařské centrum s tratí přizpůsobenou přímo pro Vaši aktuální kondici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šímová, Ž.Bruslařský areál Ostrava (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bruslarsky-areal-ostrava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.