Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Buddhismus v ČR

Buddhismus v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Holmanová
Šetření:05. 01. 2013 - 12. 01. 2013
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník slouží k zjištění povědomí o buddhismu v České republice. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9976,15 %76,15 %  
Muž3123,85 %23,85 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 let6650,77 %50,77 %  
21-445844,62 %44,62 %  
45-6064,62 %4,62 %  

Graf

3. Kdo byl zakladatelem buddhismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Siddhártha Gautama10883,08 %83,08 %  
Kchung-fu-c'1813,85 %13,85 %  
Tändzin Gjamccho43,08 %3,08 %  

Graf

4. Z jaké země toto náboženství pochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Indie8968,46 %68,46 %  
Čína3829,23 %29,23 %  
Japonsko32,31 %2,31 %  

Graf

5. Zajímáte se o buddhismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9774,62 %74,62 %  
Ano3325,38 %25,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že má buddhismus šanci se ve větší míře uplatnit v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9472,31 %72,31 %  
Ano3627,69 %27,69 %  

Graf

7. Ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..hledání smyslu života

a proč ne?

Buddha praví o střední cestě, nevěří v nic mimozemského, v posmrtný život či život, který byl před tím a božstva jsou povážována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti, tím se liší od ostatních náboženství

Buddhismus tak, jak je praktikován v Evropě, nabízí spíše něco jako psychologii a duševní cvičení (meditaci, cvičení vhledu, tj. sebepoznání, a soustředění) než náboženství (i když i u nás se praktikuje také tibetský buddhismus s velkým množstvím božstev a rozmanitých rituálů). Myslím, že tato forma nenáboženské spirituality má šanci uspět i v zemi, která je známá svou obezřetností vůči náboženským institucím.

ČR je jedna z nejateističtějších zemí a tak by nemuselo docházet k přílišnému konfliktu se stávajícím náboženským systémem. Buddhismus nabízí poměrně neteistický filosoficko-náboženský systém s jasným cílem - žít šťastný život. A to jak v práci tak ve volném čase.

Je to zajímavé náboženství s bohatou kulturou a lidé většinou věří, že se převtělí do zvířete v budoucím životě.

lepsi, mirovejsi alternativa

Lidé jsou unavení z organizovaného náboženství; atheisté mají důvod proč žít podle Buddhistických pravidel, protože nevěří Boha, je to náboženství míru a sebepoznání.

Lidé mají otázky, na které jim může buddhismus poskytnout odpovědi.

lidé obecně mají větší či menší zájem o duchovno, ale vadí jim církev, pravidla, povinnosti, a pro takové může být budhismus variantou

není to klasická "pámbíčkářtina"

Nevím

proc ne?

Profesorka Češtiny nám sama řekla, že je to právě v modě..

Protože

Přináší "duchovní zázemí" pro hledající lidi, na druhou stranu je nevede ke "stádnosti" církevních institucí.

v současnosti jsou populární filozofie a víry, které nepředpokládají víru v boha

Většina mladých lidí k ní tíhne.

Zdá se, že toto náboženství zahrnuje zdravý způsob života, o který se zajímá čím dál více Čechů.

Ze svého okolí vím, že se o Buddhismus, začína zajímat čím dál tím víc lidí

8. Ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

buddhismus je spojen s osobním růstem na duševní a duchovní úrovni, to zatím většina čechů nezvládne - konzumní společnost

celá Evropa včetně ČR stojí na anticko-židovsko-křesťanských základech, proto buddhismus nemá šanci se jakkoli významěji na kontinentu uchytit

Česká společnost je ateistická a to ve velké míře, a zároveň v sobě má zakořeněné idey křesťanství. Těch, kteří pochopí a přejdou na buddhistickou stezku je a bude málo.

Česko je přílis konzervativní země s převahou ateismu mezi obyvalstvem.

Češi jsou příliš materialisticky založení

Indie je velice daleko. A v buddhismus věří málo lidí, bochybuji o tom, že buddhismus předčí křesťanství.

Je tady několik náboženství, a ty očividně vyhovují a lidem stačí. Myslím, že by se buddhismus v ČR nějak ani moc a neujal.

Je to kravina, vymyslene nbozenstvi

je zde křesťanské prostředí - i u ateistů je zřemé, že vědí, kde jsou jejich kulturní kořeny. V buddhismu nejsou......

Je zde příliš křesťanů na to, aby se to povedlo.

jiná kraj jiný mrav

jiná kultura

Jiná kultura, jiná výchova, jiné prostředí.

jiná mentalita lidu

Jiný způsob života, hektický, nezájem o duchovno, důležitý hlavně majetek a peníze

Jsme křesťanská země.

Kdyby se o to pokusili, stejně je vytlačí Muhamedovi přívrženci

konzervativnost národa, nedostečná multikulturní osvěta

Kulturní tradice ČR a společenské podmínky jsou značně odlišné od místa původu a rozšíření, zájem o buddhismus je spíše mezi lidmi, kteří mají specifický vztah k víře či mystice nebo mají vlastní zkušenost např. z cest a těžko bude obecný.

lenost lidí zjistit si bližší informace, strach vybočovat z řady, málo propagace

Lidé jsou velice stereotypní..

Lidé o tom moc neví.

lidé se v současné době o náboženství moc nezajímají

Lidi to dle mého názoru nepřijmou

Lidi už jsou zvyklí na křesťanství

Malé povědomí Čechů o tomto náboženství.

málo lidí se věnuje alternativním způsobům života

Malý počet vyznávajících.

Malý zájem o náboženství

Máme už zažité křestanství. My Češi nejsme moc nakloněny novinkám.

mentalita Čechů

Myslím si že je tu docela dost křesťanů a pohanu ale spíš tu převládají ateisté

Myslím že spousta lidí v ČR není nábožensky založena

Naše společnost není nábožensky založená. Náboženství většinu lidí prostě nezajímá

Nejsme věřícím státem.

Nemá tady tradici

nemá tu tradici

nemyslím si, že by to nebylo fajn; ale myslím, že spoustu lidí o toto nemá zájem (což je škoda)

Není to zde tradiční náboženství,nemá tu své kořeny. Navíc česká populace není příliš nábožensky založená.

Není zde dost široká základna

nevím

Nevim

Nevím

Nezájem lidí

Nežije tu dostatek buddhistů.

Nikdo ho u nás nešíří

Odlišná kultura, zájem o náboženství celkově klesá.

pozérské náboženství

Protože Češi jsou velmi xenofobní národ a jejich ochota přijímat cokoliv neznámého je mizivá. Navíc přijetí Budhismu by znamenalo změnu životního stylu a na to jsou lidi moc líní.

Protože ho většina lidí nevyznává.

Protože vůbec nezapadá do naší kultury.

Příliš mnoho ateistů v čr

Společnost ateistů.

U nás má velký vliv křestanství, i když značná část našeho národa je bez vyznání. Toto "bílé" místo by teoreticky mohl zaplnit buddhismus, ale nejsem si jistá, zda je zde dost stoupenců buddhismu, kteří by dokázali buddhismus vhodně podat české veřejnosti. K buddhismu se dá přiblížit i skrze literaturu, ale myslím si, že tato skupina bude tvořit spíše menšinu.

V ČR stále převažuje Křesťanství

V podstatě to tu nemá žádnou dlouhodobou tradici a Češi jsou bezvěrci, co si budeme nalhávat;-)

Vymyká se zdejší kulturní tradici

Vzhledem k ateistickému vyznání většiny země.

zde jsou lidé dost materialištičtí a xenofóbní

Zeme by mela zustat verna krestanskym korenum.

9. Víte o nějaké organizaci zabývající se buddhismem se sídlem ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10983,85 %83,85 %  
Ano2116,15 %16,15 %  

Graf

10. Myslíte si, že tito lidé způsobují komplikace ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12596,15 %96,15 %  
Ano53,85 %3,85 %  

Graf

11. Máte pří(á)tele z řad buddhistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10379,23 %79,23 %  
Ano2720,77 %20,77 %  

Graf

12. Uvažoval/a jste někdy, že se k buddhismu přidáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9270,77 %70,77 %  
Ano3829,23 %29,23 %  

Graf

13. Kdyby, jste se museli k nějakému z následujících náboženství přiklonit a vyznávat ho, které by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Křesťanství6146,92 %46,92 %  
Buddhismus5038,46 %38,46 %  
Judaismus86,15 %6,15 %  
Hinduismus53,85 %3,85 %  
Konfucianismus43,08 %3,08 %  
Islám21,54 %1,54 %  

Graf

14. Co v překladu znamená slovo Vádžrajána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diamantová cesta6348,46 %48,46 %  
Silná vůle4433,85 %33,85 %  
Velký vůz2317,69 %17,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Kdo byl zakladatelem buddhismu?

4. Z jaké země toto náboženství pochází?

5. Zajímáte se o buddhismus?

6. Myslíte si, že má buddhismus šanci se ve větší míře uplatnit v ČR?

9. Víte o nějaké organizaci zabývající se buddhismem se sídlem ve vašem okolí?

10. Myslíte si, že tito lidé způsobují komplikace ve společnosti?

11. Máte pří(á)tele z řad buddhistů?

12. Uvažoval/a jste někdy, že se k buddhismu přidáte?

13. Kdyby, jste se museli k nějakému z následujících náboženství přiklonit a vyznávat ho, které by to bylo?

14. Co v překladu znamená slovo Vádžrajána?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Kdo byl zakladatelem buddhismu?

4. Z jaké země toto náboženství pochází?

5. Zajímáte se o buddhismus?

6. Myslíte si, že má buddhismus šanci se ve větší míře uplatnit v ČR?

9. Víte o nějaké organizaci zabývající se buddhismem se sídlem ve vašem okolí?

10. Myslíte si, že tito lidé způsobují komplikace ve společnosti?

11. Máte pří(á)tele z řad buddhistů?

12. Uvažoval/a jste někdy, že se k buddhismu přidáte?

13. Kdyby, jste se museli k nějakému z následujících náboženství přiklonit a vyznávat ho, které by to bylo?

14. Co v překladu znamená slovo Vádžrajána?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holmanová, L.Buddhismus v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://buddhismus-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.