Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Budoucí hrozby plynoucí z eroze (rozpadu) hodnot

Budoucí hrozby plynoucí z eroze (rozpadu) hodnot

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Jelinek
Šetření:07. 03. 2016 - 25. 03. 2016
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

dovoluji si Vás oslovit k zodpovězení aktuální otázky, zda se západní/evropské hodnoty rozpadají a pokud ano, proč? Důsledkem eroze hodnot mohou být v budoucnu hrozby, například náboženského charakteru, jenž budou mít zásadní vliv na vývoj a budoucnost naší společnosti a kultury.

Tento dotazník je vytvořen jako součást mé diplomové práce, konkrétně empirického výzkumu a vlastní analýzy (vyplývající z objektivních faktů), jenž má podpořit, či vyvrátit můj názor na tuto problematiku.

Předem děkuji za Vaši spolupráci a odpovědi.

 

Radek Jelínek

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5855,24 %55,77 %  
Muž4744,76 %45,19 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-596763,81 %64,42 %  
0-242826,67 %26,92 %  
60 a více98,57 %8,65 %  
25-6010,95 %0,96 %  

Graf

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské6057,14 %57,69 %  
VOŠ, vysokoškolské4139,05 %39,42 %  
Základní43,81 %3,85 %  

Graf

4. Seřaďte prosím následující hodnoty podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Nejdůležitější 1, nejméně důležité 12)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Právo na život3.2579.639
Lidská práva a svobody4.6486.552
Právní stát7.9439.673
Demokracie8.0866.897
Lidská důstojnost5.6958.688
Rovnost7.5247.507
Spravedlnost5.596.108
Bezpečí5.0488.045
Solidarita9.4866.402
Ochrana přírody8.1339.22
Rodina4.02910.218
Tolerance8.5718.816

Graf

5. Které z těchto hodnot podle Vás v současné době objektivně erodují, tedy rozpadají se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečí6360 %60,58 %  
Spravedlnost5552,38 %52,88 %  
Rodina4744,76 %45,19 %  
Lidská důstojnost4240 %40,38 %  
Lidská práva a svobody3533,33 %33,65 %  
Ochrana přírody3533,33 %33,65 %  
Rovnost3533,33 %33,65 %  
Demokracie3331,43 %31,73 %  
Tolerance3028,57 %28,85 %  
Solidarita2624,76 %25 %  
Právní stát2523,81 %24,04 %  
Právo na život1514,29 %14,42 %  

Graf

6. U těch, které podle Vás erodují, uveďte, z jakého důvodu si to myslíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- rovnost - všichni jsme lidi a to je jediná uznatelná rovnost. A pokud jsme si všichni rovni, musí pro nás platit i stejná pravidla, která nastolila společnost a země, ve které žijeme (bez rozdílu) - spravedlnost - cit pro spravedlnost se rozpadá celkově. Kdo má peníze, pro něj platí už jenom spravedlnost v podobě "boží mlýny melou pomalu, ale jistě" - bezpečí - ve chvíli, kdy se nedodržuje rovnost a někteří občané jsou pokládáni za "něco jiného" a jsou jim promíjeny určité prohřešky vůči zákonu, začínám mít obavu o bezpečnost.

.

..

...

...

* ochrana přírody - nejzásadnější věc! pokud definitivně zdevastujeme životní prostředí, tak nemáme kde žít, nemáme žádnou náhradní planetu, bez téhle planety neexistujeme * právo na život - všichni řeší jak umírají lidé kuli válečným konfliktům, které způsobili zase lidé (není to dobře, ale pořád je to v harmonii) kolik se ale usmrtí zvířat jen pro lidskou marnost? jsou snad zvířata něco méně než my? každý hájí právo člověka na život, myslím, že tato snaha by se měla rozšířit hájit právo život jakékoliv bytosti (bytost = tvor na vyšší vegetativní úrovni schopný vnímat emoce, schopný komunikace a jednoduchých logických operací) * rovnost, bezpečí, spravedlnost - viz uprchlická krize, netřeba více rozvádět * rodina - rozpad tradiční rodiny, možnost homosexuálů adoptovat dítě

Ano pomluvy jsou zlé. Jsou dva druhy pomluv - jedny, které se říkají pouze v soukromí a neroznáší se nikdy na veřejnosti. Tudíž by o nich nikdo kromě rodiny neměl vědět. I tak ovšem nejsou nic hezkého, uznávám. A potom je pomluva, která se cíleně šíří na veřejnosti za účelem někoho systematicky ničit, sebrat mu lidskou důstojnost, psychicky a sociálně ho zničit. Jak bojovat proti pomluvám a ničení lidské důstojnosti?

Bez přístupu k prostředkům(penězům) mám menší možnosti vymoci si spravedlnost v rozumném čase. Mnoho lidí je nuceno pracovat v nedůstojných podmínkách, které jsou dokonce společenský podporovány. Mimo jiné jsem jako žena brána jako méně cenný tvor. Nejsou vytvářeny takové podmínky, aby bylo zabráněno lidské frustraci z nízké kvality života a kriminalitě plynoucí z nedostatku prostředků. Mít rodinu je pracovní handicap.

Bezpeci- priliv uprchliku do Evropy, nizke tresty za poruseni zakona, rostouci kriminalita Rodina- moderni dobou, kde si lide nevazi sebe sami navzajem, nevenuji tolik casu svym detem, castejsi rozvodovost, nevera Ochrana prirody- niceni destnych pralesu, vypousteni odpadu do rek a mori, nadmerne uzivani pesticidu a hnojiv, ubytek lesu, skladky, znecisteni ovzdusi

Bezpečí - nízké výdaje států na obranu, nekontrolovaný tok migrantů, včetně možných teroristů Solidarita - eroze solidarity jako takové z důbodu migrace. Je v rozporu s bezpečností a je dle mého názoru v pořádku. Rodina - rozpad tradiční role rodiny oproti dřívějšku z toho plyne špatná či nedostatečná výchova, vliv obou rodičů není zachován. Tolerance - dlouhodobá netolerance vůči jiným menšinám parazitujících na sociálním systému - eroze v této souvisloti je v pořádku.

Bezpečí - to byl asi problém v každém období dějin lidstva. V každé době se najde nějaká skupina lidí, která narušuje bezpečí ostatních a snaží se násilím dosáhnout svého a vnutit ostatním svou vůli. Kdy už lidé přijdou na to, že násilím nikdy nedosáhnou šťastného a spokojeného života, kdy už jim dojde, že žít v klidu a míru sám se sebou a s ostatními je klíčem ke štěstí? Solidarita - lidé jsou sobci a v prvé řadě vždy myslí sami na sebe. Svým způsobem je to v pořádku, je to vlastnost důležitá pro přežití. V dnešní společnosti je velice složité být solidární k druhým, vzhledem k tomu, že žijeme v rozvinuté společnosti, máme dobrý životní standard, zdravotnictví na vysoké úrovni. Jsme společnost, která je na tom dobře, proto na nás ze všech stran útočí pobídky k tomu, abychom byli solidární k těm, kteří takové štěstí neměli. Člověk se ze začátku snaží pomoci, ale časem se stává otupělým. Když na vás na každém kroku útočí spolky nabádající k solidaritě s potřebnými, začne vám to lézt na nervy, uvědomíte si, že stejně nemůžete pomoci každému a kdybyste tak učinili, budete brzy potřebovat, aby někdo pomohl vám, protože jste se dostal sám do potíží. Lidé pak otupí a buď pečlivě vybírají, komu pomoci, nebo přestanou pomáhat úplně. Rodina - dnešní doba nabádá k individualismu, je moderní žít single, budovat kariéru, věnovat se sám sobě, pěstovat volné vztahy. Všude kolem nás je spoustu lákadel, navíc je těžké odolat pokušení, když jsme obklopeni množstvím přátel, kteří jsou volnomyšlenkáři. Hlavně ve velkých městech, u vzdělaných úspěšných lidí a na vyšších pracovních postech je tento trend znát. Lidé mají pocit, že jim něco utíká, když jsou ve vážném vztahu, nechtějí se na celý život zahrabat po boku jednoho člověka, mají tak pocit, že vůbec nežijí. Rodina a manželství je dnes brána jako přežitek. Já sama jsem také single, buduji kariéru, věnuji se sama sobě a netoužím ani po partnerském vztahu, natož po rodině a po dětech. Minimálně polovina mých přátel a kolegů v práci to má stejně, a to i lidé mnohem starší, než já a nejenom muži. Ženy jsou možná dnes větší individualistky, než muži. Jako bychom si chtěly vynahradit to, že dnes nám už společnost nediktuje, jak máme žít, můžeme si samy vybrat. Mně je 30 let a biologické hodiny mi vůbec netikají, právě naopak... Jistě to souvisí i s mými špatnými zkušenosti z vlastní rodiny. Mám ale i přátele, kteří pocházejí z harmonických rodin a po rodině a dětech také netouží...

Bezpečnost kvuli muslimakum

Dědictví bolševiků.

Demokracie - je to jen na oko, abychom měli pocit, že se podílíme na řízení státu,falešný pocit moci. Lidská práva a svobody - zajímají se pouze o ochranu šmejdů (pedofilů, odsouzených) a né těch, kteří to opravdu potřebují. Rovnost - tak tohle už je hodně starý pojem, dnes je rovnost asi tak jako spravedlnost, čili na bodu mrazu.

Demokracie nefunguje a někteří si ji pletou s anarchií, rovnost a tolerance - rasismus a obrácený rasismus, spravedlnost - různé metry na různé lidi, rodina - k tomu snad není co dodávat. Rodina dnes není v úctě.

Dívám se kolem sebe a vidím to. Jak jsou k sobě lidé např. netolerantní (v oblastí víry, názoru, přesvědčení), rodiny dostatečně nefungují, lidé, kteří potřebují něčí pomoc, ať už státu nebo lékaře, zdravotní sestry se často setkávají s neúctou k vlastní osobě, na přírodu se zatím nemyslí tolik, kolik by se na ní myslet mělo. Lidé se ještě často nedomůžou svých práv.

Dnešní generace si neuvedomuje cim si spolecnost musela prochazet v minulosti (valky, komunismus)... Take nema tak pevne hodnoty a priority.

Do mého hodnotového systému se nyní promítají pracovní hodnoty: dobrý plat, jistota postavení, skvělí spolupracovníci, dobré postavení firmy kde pracuji. Tyto jistoty-hodnoty si zatím užívám a raduji se z nich. Evropa , kterou jsme znali, se rychle mění. Citát..."NIKDY NEODSTRAŇUJTE PLOT, DOKUD NEZJISTÍTE, PROČ BYL VLASTNĚ POSTAVEN." (Gilbert Keit Chesterton)

Evropa je příliš tolerantní vůči islámské ideologii.

Hodnotu "spravedlnost" a "bezpečí" jsem zvolila kvůli aktuálnímu tématu uprchlické krize a rozhodnutí vrcholných evropských politických představitelů, která podle mého názoru vedou k likvidaci zejména těchto hodnot. Co se týká hodnoty "ochrana přírody"...čím jsem starší, tím více vnímám, jak naši planetu ničíme, nejsem sice žádný aktivista, ale chování lidí k přírodě mě mrzí čím dál víc. Nenapadá mě, jak to vyjádřit konkrétněji.

Islám, teroristi, uprchlíci a další

Klientelismus, korupce v politice, korupce ve státní správě, minimální podpora rodiny a výchova k zodpovědnému životu

Kvůli EU a muslimákům

Kvůli hrozbě islamizace a modernizaci

Kvůli lidské blbosti.

Kvůli uprchlíkům a muslimské víry jako takové.A kvůli politikům a zemím,které to nechali dojít až takhle daleko.

Liberalizace a partikularizace názorů, relativizace skutečnosti a vlastně neexistence (alespoň většinově) objektivní pravdy. Konzumerismus společnosti a nezájem o jiné lidi než nejbližší okruh známých, dekonstrukce vyššího přesahu života, který je redukován pouze na užívání si tady a teď bez vnímání zájmu vyšších celků. Politická korektnost, která problémy neřeší, ale zamlčuje a skrývá. Oligarchizace moci v rukou bohatých vykořisťujících chudé. Vykořisťování přírody člověkem.

Lidé až moc upřednostňují sebe před společností

Lidé k sobě přestávají být tolerantní.

lidé mají spoustu problémů a starají se tak předně sami o sebe, ochrana přírody je pro většinu lidí podružná, neboť mnohdy přímo nevidí negativní dopad špatné péče o přírodu, člověk si myslí, že případná zkáza způsobená nepečováním o přírodu, se ještě jeho generace týkat nebude, tradiční rodina je mnohem méně k vidění než dříve, partnerský vztah již není založen na tradičních hodnotách, proto je často velmi nestabilní, Tolerance - lidé myslí zejména na svůj prospěch, rádi kritizují, neradi se dělí

Lidé se často snaží za každou cenu patřit do nějaké skupiny zastávající vyhraněný názor na cokoli často diskutovaného aniž by přemýšleli .

Lidem na těchto hodnotách nezáleží a za normální se považuje již víceméně opak

Lidi nemají pokoru a myslí si, že jejich názor na cokoliv je ten jediný správný, což vede k všeobecné nesnášenlivosti. Nic nového pod sluncem.

Lidská důstojnost a solidarita-Lidé následkem okolních vlivů zapomínají na základní hodnoty života přestávají si vážit druhých a sebe sama, honí se za ideou... no a příroda to je to poslední na co se myslí

lidská práva - zákaz homosexuálních sňatku, adopce, etc demokracie - objevují se tendence směřující k "navládě lidu" rodina - odkládání rodičovství, vysoká rozvodovost / rozpad partnerství;ke všemu je to chápáno jako pozitivní.

Lidska prava a svoboda - sedíme na sudu se střel mým prachem nespravedlivosti, nerovnosti a nestálosti. Je to casovana bomba sociálních a politických problému. Spravedlnost - je zabijena zákonem Bezpečí - protože se tu snaží zrealizovat svetovladu z jednoho centra=valky=strach=nejistota=migrace Ochrana přírody - z čeho potom čerpat?

Malé výdaje na obranu, neschopnost se bránit. Špatná úroveň školství a morálky.

Málokdo se o přírodu stará, tak jak by bylo třeba.

Mám dojem, že lidská společnost tak nějak přirozeně tíhne k nějaké formě diktatury.

mám ten pocit

migrace

migrantská krize

modernita

Myslím si že dochází k nevratným změnám v klimatu, rozpadíá se rodina a lidé jsou čím dál méně tolerantí.

Myslím si, že tyto hodnoty se rozpadají z toho důvodu, že společnost už nefunguje jako společnost, ale každý se dnes kouká jen sám na sebe, jak jeden druhého poškodit, ublížit a to nejlépe tak, aby z toho vypadlo něco pro něj samotného. A to se děje ve všech vrstvách společnosti.

myslím, že to hodně pramení z výchovy současné generace, která je zaměřená dost sebestředně. Dnešní nácti a dvacetiletí se považují za pupek světa. Nenesou si v sobě sounáležitost s ostatními. Rodiny, tak jak fungovali dvě - tři generace zpátky, dnes nefungují, řada lidí žije single, řada dětí vyrůstá v rozvedených rodinách ...

n

Nacionalismus, populismus, rasismus - oblbovani lidí.

napriek snahe ochranovať prírodu, ju neustálne znečistujeme (priemysel), rodiny sa rozpadajú, lebo ludia pred problemami radsej utekajú, namiesto toho aby ich riešili. atď

Neschopnost vlády, Češi neumí řešit problémy, jenom je zaplacnou jako díru na silnici, ale všichni víme co se za čas s dírou zase stane.

nevím proč se tak děje

nezájem politiků o obyčejné lidské životy

no z toho důvodu, že to dnes a denně vidím v běžném životě

O rodině se často mluví jako o "překonané" hodnotě. Spravedlnost neni protože flákači si žijou na úkor pracujících. Lidská práva a svobody jsou neustále pošlapávány - viz třeba svoboda projevu je pošlapávána diktátem tzv. politické korektnosti.

Odklon od anticko-křesťanského a osvíceneckého kulturního a duchovního dědictví, neúcta k přirozeným lidským hodnotám, arogance a zpupná namyšlenost sociálních inženýrů, neomarxismus, omezovaní svobody slova, prosazování nespravedlivé pozitivní diskriminace

Osobně si myslím, že erodují Hlavně lidská práva a svobody, vzhledem k tomu že jakýkoliv negativní názor na odlišné náboženství nebo skepticismus proti uprchlické krizi jsou na internetových serverech blokována. Věci se nenazývají pravým jménem pod rouškou tzv "politické korektnosti" a média informují stroze, se zpožděním a ještě (tak tomu bylo vlastně odedávna) mlží.. V některých státech se rozpadá bezpečnost, protože právní systém nemůže dostatečně ochránit svoje vlastní občany, viz hranice a jiné. A demokracie, to je v podstatě pouze systém ustupování druhým menšinám a mylné domnění toho, že se tak vyhoví všem..

Práva a svobody jsou jak pro koho. Právní stát - když budu bránit svůj život nebo majetek stává se ze mě zločinec. A exekutoři si dělají co chtějí, přestože je to protiprávní a nikdo s tím nic nedělá. Dost často jsou ještě podporováni policií. Demokracie - je vláda lidu, ale vládne pár mocných a ti si s vládou dělají co chtějí, a na lid nikdo nekouká.

Práva a svobody jsou omezovány v důsledku strachu. Rodina je právem považována za přežitek. S růstem neonacismu klesá tolerance a bezpečí. Spravedlnost v podstatě nikoho nezajímá, důležité je, aby měl každý na koho ukázat prstem. Právní stát je bezzubý.

Právo na život - přístup k potratům, prenatální diagnostice s možností ukončení těhotenství i u problémů slučitelných s životem a řešitelných, zvažování povolení euthanasie Právní stát - vzhledem ke stylu tvorby a přijímání zákonů, k právní a soudní praxi u nás a k míře korupce nikdo ani neočekává, že by v ČR žil v právním státě Demokracie - nulový respekt k občanům, nulová zodpovědnost, nulová ochota k dialogu mezi občany a vládou Rovnost - nikdy nebyla a není, tato hodnota slouží pouze jako argument v rámci manipulace obyvatel, aby méně odporovali při nekoncepčních rozhodnutích o inkluzi, pozitivní diskriminaci, uprchlictví atd. Spravedlnost - viz právní stát, důvody jsou stejné, stačí se podívat na kauzy našich politiků, na míru odpovědnosti běžného pracovníka a politika - za totéž je měřeno zcela odlišným metrem Bezpečí - líbivé politické kroky jsou důležitější než bezpečí vlastní země, ztratil se přirozený pud sebezáchovy Rodina - nejen akceptací jakéhokoli druhu soužití jako "rodiny", ale zároveň i kroky vedoucí k tomu, že plnohodnotná rodina je ekonomicky nejnevýhodnější způsob soužití, přestože je pro výchovu a vývoj dětí velmi důležitá

pristehovalci , niceni prirody okolo nas

Problémy současné evropy

prostě to tak v dnešní dově vidím

Prostr to tak je

Protože se může všechno. Prezident kunduje v přímém přenosu a lidi si vzájemně spílají do nácků a sluníček. Můžeme si za to všichni.

Protože si to myslím. Vyplním dotazník, vědeckou práci a slohová cvičení za vás fakt psát nebudu.

protože to tak je

Příbývá nesezdaných párů.

Přílivem běženců se spousta lidí necítí tam bezpečně jako dřív. Tresty v naší zemi jsou příliš nízké.

Rodina - 4/5 sňatků končí rozvodem, to zřejmě mluví za vše... Bezpečí - aktuální situace ohledně uprchlíků a stále diskutovaného islámu Rovnost - viz. Bezpečí

Rodina - stále více rozvodů Lidská práva - ženy stále nemají dostatečná práva Demokracie - píše se to, co se hodí, vysílá se to, co se hodí, na internetu se mažou nevhodné příspěvky atd. Rovnost - ženy stále nejsou naprosto rovny mužům Ochrana přírody - nejhorší kámen úrazu této doby, člověk se k přírodě chová velmi velmi špatně

Rodina - velký počet rozvodů, dítě nevyrůstá v přirozeném prostředí, a proto nemá tak dobrou výchovu, jako tomu bylo třeba před 50ti lety (neúplné rodiny, dysfunkční rodiny, matka samoživitelka) Spravedlnost - ne ve smyslu soudních řízení u trestních činů, ale jako spravedlnost v globálu - mnoho lidí zůstane na ulici i bez vlastního přičinění a nemá dostatek možností a prostředků dostat se zpět do původní životní úrovně

Rodina - žádná podpora pro mladé rodiny, naopak móda otevřených nefunkčních vztahů.

Role rodiny není na stejné úrovni jako před lety. Menší soudržnost, volné svazky, ,,jednoduchost" rozvodů.

Rovnost... ženy nemají rovná práva a přležitosti, Rodina - časté rozovdy, podvádění

Rozpad tradiční rodiny, většinu času jsme v zaměstnání a děti jsou bez dozoru

S ohledem na vnitrostatni situaci

S rozpadem právního státu, demokracie a rodiny dochází k rozpadu či změně hodnotového žebříčku u dospívajících i dospělých, čímž následné generace budou zcela jistě vyrůstat v systému jiných hodnot, včetně ovlivnění národními či jinými archetypy.

Sekularizace společnosti, terorismus.

Shodně pro všechny - strach z neznámého, strach o vlastní budoucnost. Konzumní způsob života a přesvědčení, že důležité jsou materiální hodnoty. Pocit ohrožení, nedostatek sebevědomí, potřeba shazovat to, co je jiné, abych se sám/sama cítil lepší.

Snažíme se být hyperkorektní, zapomínáme že rozdíly mezi námi jsou to co nás tvoří

současná situace s utečenci

Současné dění ve světě mluví za vše. Selhává systém, omezují naše svobody a práva ve prospěch druhých, bezpečnost bude jedině ta, kterou si sami uděláme a spravedlnosti se nedovoláme.

Spravedlnost - mocnější mají větší možnosti spravedlnost ohýbat ve svůj prospěch. Tolerance - společnost je nucena soustředit se pouze na sebe a vedena k tomu, aby cílevědomí člověk soustředil veškerou pozornost ve svůj prospěch. Svým způsobem to je správné, ale je to definice kapitalismu. Obecně lze ale říci, že se máme velmi dobře, jelikož nám v ČR nechybí základní lidské hodnoty a proto máme čas se zabývat tím, co dělá druhý :)

Stačí se podívat na televizi. Lži, podvody, medializace, člověk ani neví co se doopravdy děje.

statistiky

Svoboda většiny je omezována na úkor menšiny (různé zvýhodňování menšin na pracovištích a ve školách) Bezpečí klesá s nedostatkem jednoduše pochopitelné spravedlnosti kvůli příliš složitému a nevýkonnému právnímu systému. Rodina je záležitostí morálky jednotlivců a jejich neschopnosti překonávat překážky a nést následky vlastních činů.

Tlak médií

to nejde shrnout pár slovy

ttt

Tyto hodnoty nejsou slučitelné se situací, která se děje v Evropě. Tzn. nástup imigrace, lidí s odlišným náboženstvím, kteří jsou nebezpeční, nerespektují ženy a netolerují jinou víru.

uprchlická krize

V první řadě mi v hodnotách, i těch erodujících, chybí zdravé kritické uvažování. Lidská práva a svobody (a nejen lidská) - protože za ně dnes málokdo bojuje, resp. není populární stát si za něčím stát a aktivně to prosazovat nebo za to bojovat. Tolerance je sice úžasná věc a důležitá hodnota, ale má své meze, stejně jako mají meze naše ostatní hodnoty, práva a svobody. Tolerovat do rozumné míry odlišné (věci a lidi) je skvělé, ale současný názor na západě je ten, že všechny názory, filozofie a způsoby uvažování a jednání jsou si rovné. Např. když my teď považujeme ženy, gaye, černochy a ateisty za rovnoprávné, je to OK, ale když si křesťani, muslimové, nacisti, komunisti nebo republikáni či jakákoliv jiná pomatená skupinka myslí, že žena má být podřízena muži, gayové zbaveni základních práv, "převychováni" nebo rovnou zabiti, černoši dělat podřadné práce a ateisti jakožto nedůvěryhodná skupina bez jakýchkoliv hodnot konvertováni, tak je to přeci také v pořádku. Zvláště když je to záležitost jejich víry, měli bychom to bez otázek respektovat. Co na tom, že to zničí naši vlastní civilizaci a systém hodnot, hlaně být tolerantní... nebo ne?! Problém je v tom, že takovéhle nekritické "respektování názorů" jiných vede ke ztrátě toho, na čem naše společnost zatím ještě stojí - lidských práv a svobod, důstojnosti, rovnosti i spravedlnosti.

V současné době nedemokratická společnost, ale elitarismus. Moc je soustředěná v rukou elit, kteří jednají pro svůj vlastní prospěch nikoliv pro službu lidu. Tímto se ovlivňuji veškeré stránky společenského života.

válka

Ve vyspělých státech zejména rozpad rodiny, solidarity, tolerance, zřejmě z důvodu konzumní společnosti, rozpad přirozených vazeb v komunitách. Všechny tyto hodnoty se dle mého názoru rozpadají na celém světě, především ve státech, ve kterých probíhají válečné konflikty, korupce, totalita, apod.

viz. další otázka

Vlivem uprchlické krize se z lidí stávají pošuci, kteří v každé ženské v šátku vidí teroristu

Vše uvedené eroduje především z důvodu zvyšující se agresivity ze strany vyznavačů islámské ideologie a zbabělostí evropských státních představitelů tento krok razantně řešit.

Vysoká míra korupce, klientelismus, ztráta důvěry ve stát, složitost a změny zákonů zhoršují právní jistotu, vymahatelnost práva je příliš složitá, rozhodnutí soudů jsou často nepředvídatelná, náboženství se i v sekulárních státech projevuje do hodnot - církve jsou finančně podporovány, víra je silně upředňostňována před ateismem, média upřednostńují náboženské cítění, je preferována tolerance k náboženství bez ohledu na jeho obsah a jeho vztah k ostatním hodnotám, společnost nemá jednoznačně definované vlastní hodnoty, je kladen důraz na konzum, ...

Vzhledem k nezvladatelnému se vypořádání s uprchlickou krizí která ohrožuje bezpečí celé evropy.

Z důvodů teroristických atentátů a zasévání strachu mezi různé společnosti a etnika.

Z informací o světě, které získávám.

z událostí,které se teď dějou.

zkušenosti a informace o nich

7. Domníváte se, že díky erodujícím hodnotám ve společnosti, může v budoucnu dojít k nějakým hrozbám? (Př. islamizace Evropy, radikalizace, rozpad tradiční formy manželství a nižsí porodnost, změny klimatu...atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- hrozba pro náboženství obvyklé v našich krajinách - křesťanství a s tím spojené riziko válek (islám x křesťanství) - riziko nepokojů místních ohledně spravedlnosti - vzestup radikálních hnutí - snaha emigrovat do jiných (bezpečnějších) států

- k hrozbám dochází v historii permanentně - rozpad manželství je hrozba pouze pro jednotlivce - globálně je nepodstatný - změny klimatu nejsme schopni ovlivnit, příroda si bude dělat to co uzná za vhodné

..

"může" je dost zavádějící, i jev s pravděpodobností 0,00000000000000001% nastat může, ale je silně nepravděpodobné, že by nastalo.

ani

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano domnívám

Ano domnívám se, že výše uvedené věci k tomu vedou

Ano islamizace Evropy, rozpad rodin, vymírání kultury

Ano může dojít k Islamizaci evropy

ano,

Ano, domnívám..

Ano, islamizace je na vzestupu, rozvodovost a žití "na hromádce" je na vzestupu.

Ano, k rozpadu tradiční formy manželství a nižší porodnosti už došlo. K ostatním se velice rychle blížíme.

Ano, k závažným.

Ano, ke všem uvedenych

Ano, lidstvo je bohužel všeobecně málo vzdělané a nepoučitelné a rádo sahá po zdánlivě jednoduchých a líbivých prostředcích k řešení problémů.

Ano, obávám se obnovení radikálních hnutí. Chybí ideály a silné následováníhodné osobnosti, které by sjednotily naši společnost v celoevropském měřítku

ano, pomalu vymíráme jako národ, hrozí radikalizace obyvatel kvůli neřešeným problémům

Ano, především ke ztrátě vědomí vlastní identity, devalvování kulturního a duchovního dědictví společnosti, postupujícího rozpadu rodin a tím také postupující neschopnosti mladých lidí přirozeně prožívat své role (mužské, ženské), takže zvyšující se neschopnost založit a udržet rodinu, zplodit a vychovat děti, postupné vyvlastňování kompetencí rodin a dospělých jednotlivců a jejich přechod na stát či instituce, postupující centralizace - a jsme opět u totalitních praktik, společnosti neschopné kvalitně fungovat - a co hůř, neschopné odolat tlakům zvnějšku - jak politickým, tak spojeným s invazí cizí kultury.

Ano, rozpad společnosti a neschopnost se bránit.

Ano, souhlasím se vším. Ještě bych dodal, omezeni práv žen, teroristické hrozby, rozpad křesťanství a jiné.

ANO, toto nebezpečí reálně hrozí.

Ano, v dobách nejistoty (právní, sociální, politické) dochází obvykle ke snaze lidí vrátit se ke konzervativním hodnotám, příklonu k náboženství, radikalizaci v politických názorech, ... Bohužel tyto situace vedou k potlačování lidských práv, diskriminaci (žen, menšin, dle sexuání orientace,...). Nižší porodnosti se není třeba obávat, domívám se, že počet lidí na planetě vzhledem ke změnám klimatu a uchování alespoň nějaké přírody bude muset klesnout a tato situace je tedy žádoucí. Tradiční forma manželství je podkopána právní nejistotou (změnami zákonů zasahujících do práv a povinností manželů během manželství, společnou odpovědností za dluhy i ty druhým manželem zcela nezaviněné) a společenským klimatem, kdy i politici se spíše chlubí novou mladší manželkou ...

ano, všechno vypsané

Ano, zcela jistě.

Ano,mám strach,co přinese budoucnost.Chci pro své děti bezpečí a svobodu,ale samozřejmě i pro nás,tak jak jsme to zažívali do doby,než nás začali ohrožovat muslimové.

Ano.

Ano. A "rozpad tradiční formy manželství a nižší porodnost" je klasický příklad nepoužívání či rovnou zneužívání kritického myšlení. Je snad vysoká porodnost jednou ze základních hodnost naší společnosti? Nebo udržení statutu quo jenom proto, abychom ctili tradice (např. tradiční manželství), ačkoliv to je jednoznačně v rozporu s mnohem důležitejším pravidlem - všichni jsou si rovni a mají (měli by mít!) stejná práva a nesmějí být diskriminováni na základě ireleventních faktorů... jako třeba sexuální orientace?

Čekám na nového Vůdce!

Díky politikům jsme přišli o vlast, o svůj domov, o hodnoty, pro které se bojovalo ve světových válkách

Dochází k postupnému rozpadu právního státu a s tím spojené demokracie. Evropu a nejen Evropu, ohrožují obrovské migrační vlny uprchlíků se kterými si neví nikdo rady. I toto může úředznamenat konec EU.

Dochází ke globalizaci, bezpochyby, něčemu to prospívá, něčemu ne. Pevně věřím, že se Evropa nenechá vyprovokovat k radikálnímu řešení rozpadu náboženství, nebo že by dovolila islamizaci. Myslím, že problémy a jejich řešení je třeba hledat u nás, ne v zahraničí.

Dojít nemůže, protože k těmto změnám již dochází. Stačí vhled do historie. Islamizace už tu jednou byla ale měla formu křesťanství. Když křesťanství začalo degenerovat, přišel Hus na kterého navázal Luther, vzniklo protestanství, pak rozvoj vědy, finálně to dovršil komunismus, vznikla generace lidí bez víry, což je ideální prostor pro víru novou... Stejné je to s rovnoprávností. Zrovnoprávníte ženy, pak přijde sexuální revoluce a společenskému zrovnoprávnění homosexuálů, po určité době chtějí LOGICKY homosexuálové i právně platné sňatky. Když se jim toto povolilo, je přece jasné, že se budou dožadovat dalších zrovnoprávnění jako třeba adopce......

Domnívám se, že ke všem zmíněným hrozbám už bohužel dochází...

Domnívám se, že tyto hrozby zde určitě jsou. Současná situace je jen začátkem pro rozvoj diskriminace, vymizení tradičních kulturních hodnot a rozpad české společnosti jako takové. Vše zatím nasvědčuje dvěma možnostem. 1. rozpad společnosti a kultury nebo 2. občanská válka

Důstojnost stáří je čím dál horší, a manželství se často ropzadají. Bojím se uprchlické krize a kriminality

Islamizace Evropy

islamizace Evropy a změna klimatu

islamizace Evropy ano

Islamizace Evropy včetně demografické konverze také díky slabé porodnosti evropského obyvatelstva, radikalismus islámu ve věznicích, častější teroristické útoky, možný radikalismus pravicových extrémistů spojený s neschopností evropských lídrů řešit aktuální hrozby, špatná výchova.....

islamizace evropy, nižší porodnost

Já jsem pragmatik. Pokud k tomu má dojít, tak tomu stejně nic nezabrání.

je to možné

Jediným problém je stupidita obyvatel, naší konzumní společnosti. Co řekne televize nova, novinky cz. atd, tak to je pravda.

Jistě, příliv Islámu do Evropy nevěstí nic dobrého, pokusy o vpád do Evropy tu byly od té doby co je Islám na světě, Radikalizace určitě, pokud by islamizace byla neúnosná, určitě by se zvedla vlna odporu. Změny klimatu nás určitě také čekají..

Jistěže. Evropa nemá dostatek síly. aby se ubránila Islámu. My, evropané kašlem na nějaké historické hodnoty.

Když někdo řekne, že se mu nelíbí Islám a považuje jej za totalitní ideologii, tak je rasista a xenofob. Jsou tedy ti, kterým se nelíbí křesťanství, taky rasisté a xenofobové?

mám velké obavy z tradiční formy manželství - dnes je moderní žít "na hromádce", lidé nemají motivaci se brát, hledají jen výhody, rodina jako taková může být v budoucnu dle mého názoru velmi ohroženou sociální skupinou (i díky vědecko-technickému pokroku umělého oplodnění, práva homosexuálů apod.)

Manželství se rozpadá, násilí vůči ženám....

Migrační vlna - valí se na Evropu, vyvolává řadu problémů a otázek. Přibývá násilí a lidé se bojí o budoucnost svoji a svých dětí. Jak máme my v České republice na tyto problémy rozumně reagovat? Tradice - pražský magistrát zrušil z bezpečnostních důvodů tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Buďme na své tradice hrdí a neustupujme před zlem.

Může dojít k mnoha hrozbám. Ať už změny klimatu nebo docházení přírodních zdrojů jako například voda.

Myslím si, že bez fungování všech těchto hodnot nemůže klidně existovat žádná společnost. Pokud některá hodnota chybí, vždy se to někde projeví, ať už zmíněnou radikalizací, rozpadem rodin, prohloubením chudoby jedněch pro blahobyt druhých, násilím, ničení životního prostředí a mnoha dalšími globálními problémy.

Myslím si, že díky tomu se může změnit úplně všechno, celý svět.

Myslím si, že v případě většího množství uprchlíků islámského původu může dojít k prosazování jejích požadavků vycházejících z koránu a pokud budou dost hluční, může to vést k ústupkům a postupné islamizaci Evropy.

n

Ne

ne

ne

Ne díky, ale kvůli, je-li otázka myšlena na negativní důsledky. Dojít ke změnám může a pravděpodobně dojde. Rozpad pevného myšlenkového světa, který by "náš západní" svět udržel pohromadě je zásadní, a k jakékoliv hrozbě dojde, bude výsledkem vnitřního oslabení "západního" světa relativizací všeho, extrémním konzumerismem. Zásadní roli hraje odmítnutí křesťanství jako pevné a neměnné součásti "západní" kultury a jeho vytlačení do pozice soukromého názoru, jeho nahrazení penězi v pozici "veřejného boha".

Něco určitě přijde, ale nic radikálního to nebude

Největší hrobu vidím právě v rozpadu tradiční formy manželství, kdy děti nemají v rodině pevné vzory v důsledku častějšího střídání partnerů.

nevím

Nízká porodnost evropského bělošského obyvatelstva ohrožuje samou podstatu Západní civilizace, která je tak oslabena a hrozí jí tím pádem islamizace z rukou muslimů, jejichž porodnost je velmi vysoká ...

Nízká porodnost, pomalý vývoj společnosti

Obávám se, že už dávno dochází, jen si to nechceme přiznat, respektive ti lidé co by měli hájit naše práva a zájmy, tak nám vše upřou ve prospěch jiných a určitě prospěch svůj

Radikalizace českého společenství. Radikalizace evropského společenství.

Radikalizace společnosti na obou stranách spektra. Netěším se.

Reálnou hrozbu vidím v islámské ideologii. Jsem toho názoru, že by její šíření mělo být potlačováno.

Rozpad rodiny a spravedlonosti

Samozrejme, islamizace a radikalizace. Rozpad tradiční formy manželství se prijevuje již teď.

Samozrejme. Terorismus, politicky extremismus, organizovaný zločin,... Bezpečnost je jednou z nejvyšších hodnot celého lidstva

Sekularizace společnosti, lidé skončí v pekle.

Toho se vůbec neobávám. Je to zcela jednoznačně již v plném proudu a je to ohromný civilizační průser. Podepsán: Petr Čulík

trvalé poškození přírody, vymření druhů, islamizace Evropy, ještě větší potlačení práv žen

ttt

určitě

určite ano

určitě ano a stane se to

Určitě by k tomu dojít mohlo. Obavy jsou na místě.

V celoplošnou islamizaci nevěřím, ale obávám se, že zbabělci typu paní kancléřky Merkelové či pana ministra Dientsbiera a jim podobní budou vyznavačům islámské ideologie dělat ústupky a tím ovlivní i nemuslimskou Evropu muslimskými perverzními zvyky (např. selekce dětí ve školkách podle pohlaví, halal porážky, omezení vánoční výzdoby aj.)

Velkou hrozbou pro Evropu je právě rozpad tradiční formy rodiny, Evropané netouží po rodině a po dětech, vymíráme. Je nás čím dál tím méně a muslimů přibývá. S tím souvisí i další hrozba, a to je přílišná solidarita s jinými národy. Od Evropy se očekává, že podá pomocnou ruku trpícím z války zmítaných zemí. Ne všichni příchozí ale chtějí toto naše dobrodiní oplatit dobrem. Evropa je hloupá, že takto nabízí sama sebe. Své země jsme si sami vybudovali, tvrdě jsme pracovali na tom, aby se naše národy měly dobře. A teď tohle všechno nabídneme někomu, kdo se na tom nepodílel a chce se na nás pouze přiživovat? Já osobně s touto otevřenou migrační politikou nesouhlasím, naše země je naše, my jsme si ji vybudovali. Můžeme podpořit kohokoli odjinud finanční či zdravotní pomocí, ráda přispěji nemalou částkou. Ale tito lidé mohou žít v uprchlickém táboře, kde jim nehrozí nebezpečí a budou mezi svými. Nemusíme je zvát do naší země. Sami sebe jsme tak hloupým rozhodnutím připravili o vlastní pocit bezpečí, který jsme si tak dlouho budovali.

Všechno má své následky.

Vývoj hodnot úzce souvisí celkovým klimatem ve společnosti, nicméně velký vliv mají informace prezentované v médiích. Ty jsou snadno manipulovatelné, e tedy otázka, jestli hodnoty erudují samy o sobě a vedou pak k hrozbám nebo jestli třeba i uměle vytvořené a mediálně nafouknuté hrozby nevedou k erozi hodnot...

Zcela jistě. Viz. současné severské státy a Německo.

Zkráta morálky mladých lidí, vojenská invaze.

změny klimatů, migrace lidí, stárnutí populace

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Které z těchto hodnot podle Vás v současné době objektivně erodují, tedy rozpadají se?

  • odpověď Bezpečí:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právo na život na otázku 5. Které z těchto hodnot podle Vás v současné době objektivně erodují, tedy rozpadají se?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Seřaďte prosím následující hodnoty podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Nejdůležitější 1, nejméně důležité 12)

5. Které z těchto hodnot podle Vás v současné době objektivně erodují, tedy rozpadají se?

7. Domníváte se, že díky erodujícím hodnotám ve společnosti, může v budoucnu dojít k nějakým hrozbám? (Př. islamizace Evropy, radikalizace, rozpad tradiční formy manželství a nižsí porodnost, změny klimatu...atd.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Seřaďte prosím následující hodnoty podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Nejdůležitější 1, nejméně důležité 12)

5. Které z těchto hodnot podle Vás v současné době objektivně erodují, tedy rozpadají se?

7. Domníváte se, že díky erodujícím hodnotám ve společnosti, může v budoucnu dojít k nějakým hrozbám? (Př. islamizace Evropy, radikalizace, rozpad tradiční formy manželství a nižsí porodnost, změny klimatu...atd.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelinek, R.Budoucí hrozby plynoucí z eroze (rozpadu) hodnot (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://budouci-hrozby-eroze-hodnot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.