Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Budoucnost komiksu v reklamě

Budoucnost komiksu v reklamě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pařízková
Šetření:05. 01. 2018 - 04. 02. 2018
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku.

Cílem dotazníku je zjištění, zda konzumenti reklam vidí budoucnost v používání komiksu v reklamě. 

Výsledky použiji ve své diplomové práci.

Moc děkuji za spolupráci.

Lenka Pařízková

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10266,23 %66,23 %  
Muž5233,77 %33,77 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-307951,3 %51,3 %  
31-603623,38 %23,38 %  
0-183522,73 %22,73 %  
61-x42,6 %2,6 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5938,31 %38,31 %  
Střední s maturitou5334,42 %34,42 %  
Základní2818,18 %18,18 %  
Střední odborné149,09 %9,09 %  

Graf

4. Setkali jste se s reklamou ve formě komiksu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11574,68 %74,68 %  
Ne3925,32 %25,32 %  

Graf

5. Kde jste se s komiksovou reklamou nejčastěji setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5535,71 %35,71 %  
Tištěná média4529,22 %29,22 %  
Jiné2415,58 %15,58 %  
Venkovní reklama159,74 %9,74 %  
Televize159,74 %9,74 %  

Graf

6. Líbí se Vám komiksové reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11876,62 %76,62 %  
Ne3623,38 %23,38 %  

Graf

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9159,09 %59,09 %  
Nevím5133,12 %33,12 %  
Ne127,79 %7,79 %  

Graf

8. Jaká skupina Vás nejlépe vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzument reklam14392,86 %92,86 %  
Tvůrce komiksů95,84 %5,84 %  
Organizace poskytující reklamní služby21,3 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

  • odpověď 0-18:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Dosažené vzdělání

6. Líbí se Vám komiksové reklamy?

  • odpověď Ne:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Má komiks v reklamě budoucnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Setkali jste se s reklamou ve formě komiksu?

5. Kde jste se s komiksovou reklamou nejčastěji setkali?

6. Líbí se Vám komiksové reklamy?

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

8. Jaká skupina Vás nejlépe vystihuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Setkali jste se s reklamou ve formě komiksu?

5. Kde jste se s komiksovou reklamou nejčastěji setkali?

6. Líbí se Vám komiksové reklamy?

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

8. Jaká skupina Vás nejlépe vystihuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pařízková, L.Budoucnost komiksu v reklamě (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://budoucnost-komiksu-v-reklame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.