Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Budoucnost mladého muže/ženy?

Budoucnost mladého muže/ženy?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Veselá
Šetření:30. 10. 2011 - 01. 11. 2011
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

V rámci předmětu sociologický výzkum pro pracovníky cestovního ruchu mám za úkol vypracovat seminární práci na téma: ,,Jak vidí svou budoucnost mladý muž/ mladá žena? Tímto způsobem bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku.

Děkuji za Váš čas. Eva Veselá

Odpovědi respondentů

1. Jak vidíte svou blízkou budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nesezdané partnerství4832 %32 %  
v manželství4328,67 %28,67 %  
single2818,67 %18,67 %  
v profesní kariéře1711,33 %11,33 %  
v manželství74,67 %4,67 %  
ve výchově dětí32 %2 %  
v profesní kariéře32 %2 %  
ve výchově dětí10,67 %0,67 %  

Graf

2. Uzavřeli byste manželství v době studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8456 %56 %  
ano3825,33 %25,33 %  
nevím2818,67 %18,67 %  

Graf

3. Jaký způsob života do budoucna plánujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavřít sňatek7952,67 %52,67 %  
žít v nesezadné partnertsví3020 %20 %  
uzavřít sňatek1812 %12 %  
žít v nesezadné partnertsví74,67 %4,67 %  
žít single 53,33 %3,33 %  
žít single 21,33 %1,33 %  
nevím21,33 %1,33 %  
Rodina.10,67 %0,67 %  
v manželtví už jsem10,67 %0,67 %  
žít v již uzavřeném manželství10,67 %0,67 %  
vychovávat děti a starat se o rodinu10,67 %0,67 %  
podle toho kdo přijde a co10,67 %0,67 %  
kněžský celibát10,67 %0,67 %  
uzavřít sňatek, ale zatím není s kým :)10,67 %0,67 %  

Graf

4. Kolik dětí byste chtěli s partnerem mít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29261,33 %61,33 %  
12617,33 %17,33 %  
3 - více2013,33 %13,33 %  
žádné128 %8 %  

Graf

5. Myslíte si, že pořízení dítěte je povinnost vůči společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11778 %78 %  
ano2516,67 %16,67 %  
nevím85,33 %5,33 %  

Graf

6. Co považujete za překážku v pořízení si dítěte do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní důvody4530 %30 %  
nízká finanční podpora od státu3825,33 %25,33 %  
kariérní růst3020 %20 %  
obětování volného času1510 %10 %  
velká zodpovědnost 10,67 %0,67 %  
žádná překážka není :)10,67 %0,67 %  
zdravotní důvody a finance10,67 %0,67 %  
nezajištěnost10,67 %0,67 %  
žádný10,67 %0,67 %  
vlastní nízký plat10,67 %0,67 %  
mala fin. zajistenost, jak vlastni, tak od statu10,67 %0,67 %  
nemám ráda děti10,67 %0,67 %  
necítit potřebu mít děti10,67 %0,67 %  
nepodpora rodiny ze strany státu (př. málo školek)10,67 %0,67 %  
financni zajisteni ale z me strany10,67 %0,67 %  
finance10,67 %0,67 %  
malé prostory na bydlení10,67 %0,67 %  
financni duvody10,67 %0,67 %  
nedostatečné finanční zázemí10,67 %0,67 %  
biologické překážky10,67 %0,67 %  
vysoké životní náklady10,67 %0,67 %  
nic10,67 %0,67 %  
Náklady na uživení dítěte10,67 %0,67 %  
finanční a materiálové zabezpečení10,67 %0,67 %  
finance obecně10,67 %0,67 %  
Necítím potřebu mít děti10,67 %0,67 %  

Graf

7. Zvolil /a byste roli matky/otce místo profesního růstu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7952,67 %52,67 %  
nevím4228 %28 %  
ne2919,33 %19,33 %  

Graf

8. Znáte v okolí někoho kdo vyznává životní styl single?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9967,35 %66 %  
ne4832,65 %32 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11677,33 %77,33 %  
muž3422,67 %22,67 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské8657,33 %57,33 %  
vysokoškolské5335,33 %35,33 %  
VOŠ74,67 %4,67 %  
základní42,67 %2,67 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let13086,67 %86,67 %  
27 - 35 let128 %8 %  
do 1864 %4 %  
36 - 45 let21,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký způsob života do budoucna plánujete?

  • odpověď uzavřít sňatek:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v manželství na otázku 1. Jak vidíte svou blízkou budoucnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vidíte svou blízkou budoucnost?

2. Uzavřeli byste manželství v době studia?

3. Jaký způsob života do budoucna plánujete?

4. Kolik dětí byste chtěli s partnerem mít?

5. Myslíte si, že pořízení dítěte je povinnost vůči společnosti?

6. Co považujete za překážku v pořízení si dítěte do budoucna?

7. Zvolil /a byste roli matky/otce místo profesního růstu?

8. Znáte v okolí někoho kdo vyznává životní styl single?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vidíte svou blízkou budoucnost?

2. Uzavřeli byste manželství v době studia?

3. Jaký způsob života do budoucna plánujete?

4. Kolik dětí byste chtěli s partnerem mít?

5. Myslíte si, že pořízení dítěte je povinnost vůči společnosti?

6. Co považujete za překážku v pořízení si dítěte do budoucna?

7. Zvolil /a byste roli matky/otce místo profesního růstu?

8. Znáte v okolí někoho kdo vyznává životní styl single?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, E.Budoucnost mladého muže/ženy? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://budoucnost-mladeho-muze-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.