Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Business a(nebo) šance pro potřebné

Business a(nebo) šance pro potřebné

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Talašová
Šetření:02. 02. 2016 - 23. 02. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tématem následujícího dotazníku je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ v České republice.

Jeho vyhodnocení pomůže k objasnění pohledu veřejnosti na sociální podniky. Zda lidé znají tento pojem, využívají služeb těchto podniků a nakupují výrobky od sociálních podnikatelů. Zda tak činí záměrně anebo nevědomky, jestli jsou si spotřebitelé vědomi charakteristik těchto podniků a jejich přínosu, který je možné rozpoznat někdy na první pohled jindy až po delším zkoumání. Anebo je pro Vás podnikání a pomoc v jednom kontroverzní?

 

Výsledek dotazníkového šetření poslouží jako dopňující zdroj dat pro diplomovou práci na téma sociální podnikání v ČR. Hlavním zdrojem jsou rozhovory s vedoucími sociálních podniků.

 

Děkuji za Váš čas, Katka T.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem sociální podnik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

??

Asi například chráněné dílny.

Cílem podniku je především sociální blaho

Firma, která nevyžeduje nutně vysoký zisk, ale nesmí být ve ztrátě. Neparazituje na dotacích.

firma, která zaměstnává znevýhodněné

firmy, které se zaměřuji na zaměstnávání jinak těžce zaměstnatelných lidí. (znevýhodněné skupiny, apod.)

hloupost financovana z dotaci

charitativní organizace

je to podnik pro sociálně slabé

Je to smutné, ale netuším.

jelení gruppenparty

kantýna na úřadu práce

mateřská centra, centra pro rodinu atd.

n

n

Například chráněnou dílnu nebo práci pro propuštěné vězně.

Něco jako neziskovou organizaci, která se zabývá něčím filantropickým

Nemám představu, co je sociální podnik.

netuším

Netuším. Zřejmě jde o podnik, který zaměstnává občany s nižším vzděláním či sociálně slabých poměrů?

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, určitě se to nějak točí kolem sociálně slabých, ale na definici si netroufam

nezisková organizace, prospěšná činnost

neznam tento pojem

Nic

nic

Nic

Nikdy jsem neslyšela- nevim

obecně prospěšná organizace

objekt působící v sociální oblasti

Organizace - obchodní společnost umožňující pracovní příležitosti osobám s různými druhy hendikepů. Hospodářská činnost - podnikatelské aktivity jsou realizovány dle možností hendikepovaných a jejich předností a dovedností.

Organizace, která zaměstnává např. lidi s postižením.

Organizaci pro socialne slabsi obcany

Pivnice 4. cenove tridy

Pod pojmem sociální podnik si představuji organizaci, která zajišťuje bydlení a nebo denní stacionář pro seniory a postižené osoby.

Podni pro cvoky

podnik jehož předmětem podnikání jsou sociální služby pro určený okruh osob

PODNIK KTERÝ SE STARÁ O POTŘEBNÉ, NEMOHOUCÍ, NEMOCNÉ, CHUDÉ

Podnik ktery pomaha socialne slabsim najit treba praci, nebo treba pomahat obetem tyrani najit bydleni a praci

podnik který vydělává, ale pomáhá lidem

Podnik poskytující sociální služby - např. zvýšit zaměstnanost

podnik pro sociálně slabé

Podnik pro socky.

Podnik s pracovními místy pro např. handicapované nebo nezaměstnané.

podnik s přínosem pro společnost

podnik se sociálními cíli

Podnik se sociálními cíly, působící na běžném trhu a vytvářející zisk.

Podnik sloužící společnosti

Podnik založený na integraci nezaměstnaných a jinak sociálně vyloučených lidí.

Podnik zaměřen na vytváření prac. míst těmž osobám, které praci ziskavají těžko, vetšinou je to způsobeno lehkým mentálnim či fyzickým postižením nebo se jedna o členy soc. vyloučených skupin... prostě osoby nějak znevýhodněni oproti vetšině obyvate.

Podnik zaměstnávající nějakým způsobem fyzicky postižené lidi, kteří by jen velmi špatně sháněli práci.

Podnik zaměstnávající sociálně znevýhodněné lidi. (?)

podnik zaměstnávající znevýhodněné pracovníky se zaměřením na určitý sociální program, který mu pomáhá uskutečňovat vytvářený zisk

Podnik, firma, ve které jsou zaměstnání z větší části sociálně znevýhodnění občané.

Podnik, jehož hlavním cílem není ani tak vytváření zisku, jakožto spíše zaměstnávání znevyhodněných osob (postižených, vězňů, apod.) Líbám Galánu

Podnik, jenž zaměstnává lidi, co jsou nějakým způsobem znevýhodnění ve společnosti či na trhu práce

Podnik, který je zaměřen zejména na sociální pomoc potřebným.

podnik, který kromě zisku sleduje i prospěšnost své činnosti pro komunitu, znevýhodněné osoby aj., a který i část zisku investuje zpět

Podnik, který má za účel vytvářet zisk a zároveň pomáhat společnosti.

Podnik, který nebyl zřízen pouze za účelem podnikání, ale také za účelem podpory určité sociálně znevýhodněné skupiny občanů

podnik, který pomáhá lidem s nějakým problémem zapojit se do společnosti, uplatnit se např.v zaměstnání

Podník, který pomáha lidem, kteří to nemají v životě jedmoduché.

podnik, který pomáhá lidem, se sociálním podtextem, neziskovka

podnik, který pomáhá pracovníkům se ZTP

Podnik, který přispívá k zlepšení sociální situace v dané oblasti, regionu apod.

Podnik, který se věnuje sociální problematice.

Podnik, který se zabývá zaměstnáváním lidem, kteří se neuplatňují na trhu práce (např. hendikepovaní, bezdomovci)

podnik, který se zaměřuje především na zlepšení podmínek sociálně a jinak znevýhodněných skupin obyvatel tím, že pro ně vytváří pracovní podmínky, zaměstnává je, ale zároveň nefunguje jako nezisková organizace, nýbrž své služby nebo výrobky obchoduje, a tak vytváří zisk

Podnik, který svou činností podporuje znevýhodněné, sociálně slabé atd.

podnik, který svou činností pomáhá potřebným, ale zároveň generuje i peníze

Podnik, ktery svou existenci ci cinnosti podporuje socialne znevyhodnene jedince.

Podnik, který využívá pro své podnikání určitý socialní problém a zároveň se jej snaží svojí činností řešit.

Podnik, který zaměstnává hendikepované lidi, či jinak sociálně vyloučené lidi a věnuje se také rozvoji této své činnosti.

podnik, který zaměstnává pracovníky ze sociálních skupis

Podnik, který zaměstnává zaměstnance, kteří se neuplatňují na trhu práce. Jde o nějaké sociální skupiny jako např. bezdomovci, hendikepovaní aj.

podnik, který zaměstnává znevýhodněné osoby (tělesně postižení, bezdomovci)

podnik, nabízející služby lidem

Podnik, zabývající se společností.

Podnik,který nabídne znevýhodněným osobám (ať už zdravotně nebo sociálně) možnost pracovního uplatnění.

podnik,který prostředky získané podnikáním v sociální oblasti,investuje zpět do sociální sféry

Podnikání v sociální oblasti, tj. pomoc druhým.

podnikání ve kterém jde v první řadě o člověka a jeho osobnost a následně až o ekonomickou výkonost

Podnikání, které se zaměřuje na pomoc lidem

Pomoc druhým

pomoc sociálně slabším

práce pro znevýhodněné zaměstnance

praní špinavých peněz

Řeší pracovní problémy v dané společnosti. (Jedinci s Downovým syndromem apod.)

slušné chování k zaměstnancům, zaměstnává potřebné

Sociální podnik je podnik, který prospívá společnosti a životnímu prostředí.

sociální podnik je založen pro sociální slabé pro pomoc lidem, kteří jsou znevýhodněni ve společnosti.

sociální podnik se obecně podílí na řešení problémů místní komunity či celé společnosti.

Sociální podnik zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním.

Společnost jejímž cílem není zisk pro sebe, ale zisk pro řešení sociálních problémů

Společnost, která je naprosto soběstačná, fungující bez dotací a příspěvků státu. Zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce ve všech personálních oblastech podniku.

společnost, která podniká v sociální oblasti

Takto podnikají asi podniky neziskového charakteru

tento pojem neznám

viz 2

Vubec nevim.

výdělečný podnik (např. kavárna), jehož výtěžek putuje do sociálních služeb daného poskytovatele

Vytváření pracovních příležitostí

Využití zkušeností určité skupiny lidí (subkultury nebo třeba národností menšiny)

vzpominku na socialismus

Zaměřený na pomoc potřebným.

zaměřený na sociální problémy

Zaměstnává postižené lidi, nebo část výdělku jde na jejich podporu. Nevím přesně.

Zaměstnává znevýhodněné osoby

zaměstnávání postižených

2. Pokud si nejste jisti, co přesně sociální podnik představuje, prosím, přečtěte si definici a pokračujte ve vyplňování dotazníku. „Sociální podnik je definován jako podnik s převážně sociálními cíli, působící na běžném trhu a vytvářející zisk. Tento případný zisk je zpětně investován v rámci podniku. Nejčastěji je cílem těchto podniků vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.“ Dokážete jmenovitě uvést název nějakého sociálního podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, dokážu jmenovat jeden či více sociálních podnikůotázka č. 3, Ne, žádný sociální podnik neznámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádný sociální podnik neznám7361,86 %61,86 %  
Ano, dokážu jmenovat jeden či více sociálních podniků4538,14 %38,14 %  

Graf

3. Prosím, vepište, které sociální podniky znáte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivně životem, Bistro u dvou přátel, Borůvka Praha

Borůvka, Nový prostor

Dismas-kavárna bez předsudků.

Domov důchodců Organizace pomáhající v nouzi

Domov Harcov

Druhá Šance, café Martin?

Ergotep, Sdružení Neratov, různé tiskárny (Olomouc, Týn n.Vltavou), kavárna v pražské Motolské nemocnici (nevzpomenu si na jméno) a další kavárny po republice (např. Naše Café v Olomouci)

Four Seasons hotel Praha

Granum fa Kašing

charita

Chráněná dílna Ludmila

Chráněná dilna Vendula, kavárna jedlickova ustavu ve spolupraci s Boruvkou o.p.s

Chráněná dílna.

chráněné dílny

jelení swingersclub , sexshop s dildy z jeleních parohů

Kavárna Mezi řádky (Praha 5), Kavárna Harlekýn (Kopřivnice)... stavební podnik z Plzně (nevím přesně název)

kavárna na půl cesty, chráněná dílna Klíč

Kavárna naslepo.

Kavárna Vesmírna (nevím, jestli ještě funguje) Kavárna Na půl cesty

kavárny zaměstnávající osoby sociálně znevýhodněné; chráněné dílny (Neratov)

KOVOSTEL, s.r.o.

KRAJANKA, JIhočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. - dobročinný obchůdek

Mateřská centra Milovice, Svítání. Centrum pro všechny.Kavárna po tmě. Cukrárna Michle

Maturus o.p.s., Borůvka o.p.s., už si nepamatuji název ale jeden second hand v blízkosti Palackého náměstí jsem na doporučení navštívila, jedná se také o sociální podnik tuším

Maturus,

Mezinárodní centrum universium

Mlsná kavka

Neviditelná kavárna, Kavárna Slunce Kadaň , 1. severočeské družstvo zdrav. postižených, BOK a LK KadaŇ

nevím název, ale jedná se o firmu, která zaměstnává bezdomovce, kteří provádí turisty po Praze

Neznám jejich názvy, ale vím, že jsou. Asi tak :) Duhová prádelna, třeba, ale ti možná zrovna parazitují...

Nový prostor

Nový prostor, chráněné dílny

Nový prostor, kavárny, kde pracují postižení

Oblastní charita, Obzor, Hrates, Kovosteel, kavárna na Jezuitské koleji v Uherském Hradiště

Obzor, družstvo invalidů

OBZOR,KOVOSTEL

Pragulic, Ethnocatering

REC GROUP, s.r.o., Hrates a.s.

Sociální podnik Slunce - Kadaň

Srdce a čin, Zelená dílna, Mléčný bar Naproti, Chráněné dílny Charity

Teen challenge

teribear, dropin, světluška

úklidová firma GSUS, která zajišťuje úklid v ÚPDM Praha, zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP)

Znám konkrétně NNO,které zapojují handicapované případně sociáně znevýhodněné osoby to tzv. Sociálního zemědělství.Jedná se například o Camphill v Kopystech,nebo Sdružení Neratov v Orlických horách s Farmou Orlice.

4. V jaké oblasti tento či tyto sociální podniky působí? Jaké znevýhodněné skupiny obyvatelstva zaměstnávají (podporují)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jejich "klienty" (zaměstnanci) jsou většinou lidé s postižením (různé druhy), příp. lidé pečující o osobu blízkou (matky s onkologicky nemocnými dětmi) a lidé s drogovou závislostí nebo po ní - působí např. v oblasti služeb (kavárenské služby, zahradnictví, prádelna, úklidové služby, ubytování a stravování, tisk) a výroby (řemesla)

Bezdomovce

bezdomovce, zdravotně a duševně postižené

Borůvka zaměstnává hendikepované a Nový prostor zaměstnává lidi v sociální tísni

Důchodci, matky samoživitelky, uprchlíci

Funguje při Městském úřadu a nabízí práci zdravotně či mentálně postiženým lidem. Jejich výrobky jsou pak nabízeny k prodeji, zejména ve vlastní prodejně.

gastronomický provoz, zaměstnanci jsou lidé nemocní schizofrenií

Handicapované osoby (mentálně i fyzicky), chlapce z dětských domovů

Chráněná dílna pro tělesně i psychicky postižené

invalidní

jelení doupě

Lidi s postižením

Mateřská centra -zaměstnávají ženy, chystající se do práce, udržování žen v aktivním životě atd. Kavárna po tmě - nevidomí Restaurace, cukrárny - zaměstnání postižených, důchodců, studenti...

Maturus je obecně prospěšná společnost zaměstnávající vozíčkáře a zabývá se grafickou výrobou všeho druhu (např. svatební oznámení, reklamní předměty, atd). A druhá jmenovaná, Borůvka o.p.s, má pod záštitou kavárnu v blízkosti Jedličkova ústavu na Vyšehradě a obchůdek tamtéž a snaží se zaměstnávat tělesně postižené lidi a alespoň trošku je tím začlenit do společnosti.

Mentálně postižené

mentálně postižené, fyzicky postižené

nevidomé

občerstvení, výroba upomínkových předmětů. nevidomé, tělesně i mentálně handikapované

Oblast: sociálního zemědělství, chráněné bydlení,chráněné dílny,provoz základní speciální školy. Určené jsou tyto oblasti: handicapovaným osobám,opuštěným a sociálne znevýhodněným osobám a dětem,starým osobám.

Obyvatele sociálně vyloučených lokalit

Osoby s drogovou závislostí.

OSOBY SE ZTÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

OZP, lidé bez domova

Pohostinství, cukrářství, osoby s postiženim.

Poskytují osobní asistenci u lidí doma a provozují chráněnou dílnu jako denní stacionář.

postižené, drogově závislé

Pragulic - lidé bez domova Ethnocatering - lidé ze zahraničí se zabývají přípravou cateringu

Praní a žehlení prádla. Dospělé s mentálním postižením.

Prodej časopisů, bezdomovci

První z nich hledá práci pro kriminálníky jež po opuštění věznice nemají kde začít. Café Martin je kavárna zaměstnávající postižené lidí a tím jim poskytuje kvalifikaci pro další uplatnění

restaurační služby, malovýroba např.reklamních předmětů; mentálně hendikepované osoby

různé

Srdce a čin - stavebnictví a úprava zahrad (Romové, sociálně handicapovaní občané), Zelená dílna - ekologická recyklace, sociálně vyloučení, Mléčný bar Naproti - gastronomie, zdravotně handicapovaní, Chráněné dílny Charity - výroba kartáčů, košíkářství,šicí dílna, keramická - zdravotně handicapovaní, duševně nemocní

Šití textilních doplňků, úklid města, recyklace, stravovací služby. Lidi s handicapem, dlouhodobě nezaměstnané.

úprava práve, stavební práce, pohostinství, lidé s mentálním, nebo smyslovým postižením

V oblasti pohostinství. Podporují a zaměstnávají lidi se záznamem v rejstříku trestů, a nebo lidi z ústavní péče.

výkup železa, recyklace ZTP pracovníky

vyrábění polštářů z látek, pletení košíků, apod.. tělesné postižené osoby

Vyrábí šité dekoračí předměty (např polštářky) či dětské oblečení. Zaměstnávají převážně ženy se změněnou pracovní schopností - částeščně invalidní.

Zaměstnávají fyzicky hendikepované

zaměstnávají osoby neslyšící

zdravotně postižení

zejména v oblasti služeb

zemědělství,zahradnictví

zpracování odpadu, recyklace údržba zeleně, úklidové práce

5. Využíváte služby či nakupujeme produkty některého z Vámi uvedených sociálních podniků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2145,65 %17,8 %  
využívám recyklační dílny a nakupuji výrobky chráněných dílen - obojí několikrát do roka12,17 %0,85 %  
možná12,17 %0,85 %  
gastronomie a mateřská centra příležitostně12,17 %0,85 %  
blahopřání vánoční12,17 %0,85 %  
nákup zboží12,17 %0,85 %  
Obsluha v kavárně, sporadicky,cca 1x za rok12,17 %0,85 %  
Gastronomické služby. Asi jednou měsíčně.12,17 %0,85 %  
sezónní jarmark - výrobky12,17 %0,85 %  
Káva a snídaně v café Martin, 1tydne12,17 %0,85 %  
jednou cca za tři měsíce zajdu na oběd/večeři12,17 %0,85 %  
Zatím jen jednou12,17 %0,85 %  
Nakupujeme od zmiňovaných soc.podniků zeleninu,mléčné výrobky,jezdíme do Sdružení Neratov za rekreací.12,17 %0,85 %  
jelení escort servis12,17 %0,85 %  
co nejčastěji - nákup potravin a služeb (výrobky do domácnosti, sušenky, návštěva kavárny), nákup většího vybavení (stoly a židle do kanceláře)12,17 %0,85 %  
Návšteva kavarny cca 20x za rok... dilna Vendula- 1x ročně kupuji od nich cukrovi12,17 %0,85 %  
vývoz odpadu12,17 %0,85 %  
prodej železa, jednou měsíčně12,17 %0,85 %  
Kavárna i obchůdek a ne více než několikrát do roka. 12,17 %0,85 %  
Nakupuji zde dekorativní předměty a hračky.12,17 %0,85 %  
odvoz odpadků, úklid města, kavárna12,17 %0,85 %  
Občas nakoupím výrobky od chráněné dílny12,17 %0,85 %  
teribear, jednou za čtvrt roku12,17 %0,85 %  
úklid, pravidelný12,17 %0,85 %  
příležitostně bez cíleného vyhledávání12,17 %0,85 %  
Kupuji pravidelně Nový prostor, tak 1-2x do měsíce12,17 %0,85 %  

Graf

6. Mezi nejčastější podnikatelské aktivity sociálních podniků patří nabízení těchto služeb: 1) zahradnictví, úprava zeleně a úklidové práce; 2) potravinářská výroba (domácí těstoviny, nakládané sýry aj.); 3) pohostinství (kavárny). Za jakých podmínek byste využil(a) těchto služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za účelem podpory smysluplné podnikání, které pomáhá znevýhodněným7866,1 %66,1 %  
Pokud by kvalita byla srovnatelná s tou, na kterou jsem zvyklý(á) u jiných poskytovatelů6857,63 %57,63 %  
Nevyužil(a) bych těchto služeb32,54 %2,54 %  
pomáhat konkrétním znevýhodněným10,85 %0,85 %  
podnik je zcela transparentní a je životaschopný bez státní intervence10,85 %0,85 %  
vyšukat jelenem!!!10,85 %0,85 %  
pokud by byla lepší dostupnost10,85 %0,85 %  

Graf

7. S výrokem: "Sociální podnikání je byznys i šance pro potřebné."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5143,22 %43,22 %  
souhlasím3630,51 %30,51 %  
nevím1815,25 %15,25 %  
spíše nesouhlasím86,78 %6,78 %  
nesouhlasím54,24 %4,24 %  

Graf

8. Sociální podnik musí při své činnosti dodržovat jisté principy. Které to podle Vás jsou? Je možné zaškrtnout jednu či více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální prospěch10185,59 %85,59 %  
Ekonomický prospěch6050,85 %50,85 %  
Místní, lokální prospěch5344,92 %44,92 %  
Environmentální, ekologický prospěch3227,12 %27,12 %  
Kulturní prospěch1916,1 %16,1 %  

Graf

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8471,19 %71,19 %  
Muž3428,81 %28,81 %  

Graf

10. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25119,32 %9,32 %  
2686,78 %6,78 %  
2486,78 %6,78 %  
2375,93 %5,93 %  
4465,08 %5,08 %  
4065,08 %5,08 %  
5254,24 %4,24 %  
2754,24 %4,24 %  
2943,39 %3,39 %  
5043,39 %3,39 %  
ostatní odpovědi 51
35
22
53
18
46
30
59
36
47
37
28
42
34
45
41
14
999
11100
48
38
43
39
61
49
32
666
56
15
20
55
5445,76 %45,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.47
Minimum:20
Maximum:59
Variační rozpětí:39
Rozptyl:119.75
Směrodatná odchylka:10.94
Medián:34.5
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokud si nejste jisti, co přesně sociální podnik představuje, prosím, přečtěte si definici a pokračujte ve vyplňování dotazníku. „Sociální podnik je definován jako podnik s převážně sociálními cíli, působící na běžném trhu a vytvářející zisk. Tento případný zisk je zpětně investován v rámci podniku. Nejčastěji je cílem těchto podniků vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.“ Dokážete jmenovitě uvést název nějakého sociálního podniku?

  • odpověď Ano, dokážu jmenovat jeden či více sociálních podniků:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Využíváte služby či nakupujeme produkty některého z Vámi uvedených sociálních podniků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Pokud si nejste jisti, co přesně sociální podnik představuje, prosím, přečtěte si definici a pokračujte ve vyplňování dotazníku. „Sociální podnik je definován jako podnik s převážně sociálními cíli, působící na běžném trhu a vytvářející zisk. Tento případný zisk je zpětně investován v rámci podniku. Nejčastěji je cílem těchto podniků vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.“ Dokážete jmenovitě uvést název nějakého sociálního podniku?

5. Využíváte služby či nakupujeme produkty některého z Vámi uvedených sociálních podniků?

6. Mezi nejčastější podnikatelské aktivity sociálních podniků patří nabízení těchto služeb: 1) zahradnictví, úprava zeleně a úklidové práce; 2) potravinářská výroba (domácí těstoviny, nakládané sýry aj.); 3) pohostinství (kavárny). Za jakých podmínek byste využil(a) těchto služeb?

7. S výrokem: "Sociální podnikání je byznys i šance pro potřebné."

8. Sociální podnik musí při své činnosti dodržovat jisté principy. Které to podle Vás jsou? Je možné zaškrtnout jednu či více možností.

9. Vaše pohlaví

10. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Pokud si nejste jisti, co přesně sociální podnik představuje, prosím, přečtěte si definici a pokračujte ve vyplňování dotazníku. „Sociální podnik je definován jako podnik s převážně sociálními cíli, působící na běžném trhu a vytvářející zisk. Tento případný zisk je zpětně investován v rámci podniku. Nejčastěji je cílem těchto podniků vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.“ Dokážete jmenovitě uvést název nějakého sociálního podniku?

5. Využíváte služby či nakupujeme produkty některého z Vámi uvedených sociálních podniků?

6. Mezi nejčastější podnikatelské aktivity sociálních podniků patří nabízení těchto služeb: 1) zahradnictví, úprava zeleně a úklidové práce; 2) potravinářská výroba (domácí těstoviny, nakládané sýry aj.); 3) pohostinství (kavárny). Za jakých podmínek byste využil(a) těchto služeb?

7. S výrokem: "Sociální podnikání je byznys i šance pro potřebné."

8. Sociální podnik musí při své činnosti dodržovat jisté principy. Které to podle Vás jsou? Je možné zaškrtnout jednu či více možností.

9. Vaše pohlaví

10. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Talašová, K.Business a(nebo) šance pro potřebné (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://business-a-nebo-sance-pro-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.