Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Použití Business Intelligence v malých a středních podnicích

Použití Business Intelligence v malých a středních podnicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Todorov
Šetření:05. 04. 2014 - 12. 04. 2014
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží pro účely bakalářské práce na téma Popis principů Business Intelligence a výzkum použití v oblasti malých a středních podniků. Je určen středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaným zaměstancům (nejlépe v manažerských pozicíchv podnicích do 250 zaměstnaců. Celá bakalářská práce i s výsledky průzkumu bude dostupná od 1. 5. 2014 na http://home.zcu.cz/~tody/FEK. 

Děkuji za Váš čas a poctivé odpovědi. 

Lukáš Todorov, student IT managementu na FEK ZČU v Plzni.

Odpovědi respondentů

1. Kolik zaměstnanců má Váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 2492335,38 %35,38 %  
10 - 492030,77 %30,77 %  
1 - 91624,62 %24,62 %  
více69,23 %9,23 %  

Graf

2. Kam byste zařadili Váš podnik podle druhu ekonomické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciární sektor (tj. služby) – obchod, ICT, vzdělávání, finančnictví, doprava, skladování, cestovní ruch, kultura, zdravotní a sociální péče, poradenství, média, vzdělávání, veřejná správa apod.4772,31 %72,31 %  
sekundární sektor (tj. výroba a zpracovatelský průmysl) – potravinářství, strojírenství, stavebnictví apod.1624,62 %24,62 %  
kvartérní sektor – věda, výzkum23,08 %3,08 %  

Graf

3. Podnik působí z hlediska prodeje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně v ČR4569,23 %69,23 %  
převážně v zahraničí913,85 %13,85 %  
50 % ČR, 50 % zahraničí812,31 %12,31 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

4. Máme nepřiměřeně velké zásoby na skladě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3452,31 %52,31 %  
spíše nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
nevím812,31 %12,31 %  
spíše souhlasím34,62 %4,62 %  
nesouhlas11,54 %1,54 %  
souhlasím11,54 %1,54 %  

Graf

5. Nejsme schopni analyzovat strukturu zásob na skladě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4163,08 %63,08 %  
spíše nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
nevím710,77 %10,77 %  
souhlasím46,15 %6,15 %  
spíše souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

6. Nejsme schopni stanovit optimální ceny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3046,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím2233,85 %33,85 %  
nevím710,77 %10,77 %  
spíše souhlasím46,15 %6,15 %  
souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

7. Nejsme schopni analyzovat hospodaření společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3756,92 %56,92 %  
spíše nesouhlasím1726,15 %26,15 %  
spíše souhlasím57,69 %7,69 %  
nevím46,15 %6,15 %  
nesouhlas11,54 %1,54 %  
souhlasím11,54 %1,54 %  

Graf

8. Máme vysoké procento neúspěšných obchodů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3046,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím2335,38 %35,38 %  
nevím69,23 %9,23 %  
spíše souhlasím57,69 %7,69 %  
souhlasím11,54 %1,54 %  

Graf

9. Máme nedostatek informací o zákaznících.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2741,54 %41,54 %  
nesouhlasím2233,85 %33,85 %  
spíše souhlasím913,85 %13,85 %  
nevím57,69 %7,69 %  
souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

10. Máme nedostatek informací o plnění úkolů našich zaměstnanců.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3249,23 %49,23 %  
spíše nesouhlasím1726,15 %26,15 %  
spíše souhlasím812,31 %12,31 %  
souhlasím46,15 %6,15 %  
nevím34,62 %4,62 %  
nesouhlas11,54 %1,54 %  

Graf

11. Máme obtíže při řízení logistiky (dodací lhůty, spolehlivost, pružnost, kvalita).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3046,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím2233,85 %33,85 %  
spíše souhlasím710,77 %10,77 %  
nevím34,62 %4,62 %  
souhlasím34,62 %4,62 %  

Graf

12. Víte, co je „Business Intelligence“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím2436,92 %36,92 %  
spíše vím1929,23 %29,23 %  
ne, nevím1421,54 %21,54 %  
spíše nevím710,77 %10,77 %  
ano, v11,54 %1,54 %  

Graf

13. Vyberte 1 možnost, která nejlépe vystihuje současnou situaci ve Vašem podniku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používáme analytický software, který poskytuje managementu analytické přehledy.2436,92 %36,92 %  
Nepoužíváme analytický software, který by sloužil pro analýzu výkonnosti podniku.1929,23 %29,23 %  
Nejsem schopný(á) určit.1726,15 %26,15 %  
Používáme speciální analytický software typu Business Intelligence.57,69 %7,69 %  

Graf

14. "Účetní software" je pro náš podnik nepostradatelný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3553,85 %53,85 %  
spíše souhlasím1218,46 %18,46 %  
spíše nesouhlasím710,77 %10,77 %  
nevím57,69 %7,69 %  
nesouhlasím57,69 %7,69 %  
nev11,54 %1,54 %  

Graf

15. "BI" (aplikace typu Business Intelligence) je pro náš podnik nepostradatelná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2030,77 %30,77 %  
spíše nesouhlasím1929,23 %29,23 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
spíše souhlasím812,31 %12,31 %  
souhlasím710,77 %10,77 %  

Graf

16. "CRM" (systém pro řízení vztahů se zákazníky) je pro náš podnik nepostradatelný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1421,54 %21,54 %  
spíše nesouhlasím1421,54 %21,54 %  
souhlasím1421,54 %21,54 %  
nesouhlasím1421,54 %21,54 %  
nevím913,85 %13,85 %  

Graf

17. "ERP" (podnikový informační systém) je pro náš podnik nepostradatelný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1929,23 %29,23 %  
spíše souhlasím1827,69 %27,69 %  
spíše nesouhlasím1218,46 %18,46 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
nevím57,69 %7,69 %  

Graf

18. "SCM" (systém pro řízení dodavatelských řetězců) je pro náš podnik nepostradatelný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
spíše nesouhlasím1624,62 %24,62 %  
nevím1218,46 %18,46 %  
spíše souhlasím913,85 %13,85 %  
souhlasím812,31 %12,31 %  

Graf

19. Máme kvalitní elektronická data, která by mohla podpořit manažerské rozhodování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2436,92 %36,92 %  
souhlasím1523,08 %23,08 %  
nevím1015,38 %15,38 %  
spíše nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nesouhlasím710,77 %10,77 %  
souhlas11,54 %1,54 %  

Graf

20. Máme volné finanční prostředky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2944,62 %44,62 %  
nevím1320 %20 %  
souhlasím1015,38 %15,38 %  
nesouhlasím69,23 %9,23 %  
spíše nesouhlasím69,23 %9,23 %  
souhlas11,54 %1,54 %  

Graf

21. Pochybujeme o účincích analytických nástrojů pro podporu manažerského rozhodování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
nevím1929,23 %29,23 %  
nesouhlasím1523,08 %23,08 %  
souhlasím57,69 %7,69 %  
spíše souhlasím57,69 %7,69 %  
nesouhlas11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Nejsme schopni analyzovat hospodaření společnosti.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. Nejsme schopni stanovit optimální ceny.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 19. Máme kvalitní elektronická data, která by mohla podpořit manažerské rozhodování.

16. "CRM" (systém pro řízení vztahů se zákazníky) je pro náš podnik nepostradatelný.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. "BI" (aplikace typu Business Intelligence) je pro náš podnik nepostradatelná.

18. "SCM" (systém pro řízení dodavatelských řetězců) je pro náš podnik nepostradatelný.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 17. "ERP" (podnikový informační systém) je pro náš podnik nepostradatelný.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik zaměstnanců má Váš podnik?

2. Kam byste zařadili Váš podnik podle druhu ekonomické činnosti?

3. Podnik působí z hlediska prodeje?

4. Máme nepřiměřeně velké zásoby na skladě.

5. Nejsme schopni analyzovat strukturu zásob na skladě.

6. Nejsme schopni stanovit optimální ceny.

7. Nejsme schopni analyzovat hospodaření společnosti.

8. Máme vysoké procento neúspěšných obchodů.

9. Máme nedostatek informací o zákaznících.

10. Máme nedostatek informací o plnění úkolů našich zaměstnanců.

11. Máme obtíže při řízení logistiky (dodací lhůty, spolehlivost, pružnost, kvalita).

12. Víte, co je „Business Intelligence“?

13. Vyberte 1 možnost, která nejlépe vystihuje současnou situaci ve Vašem podniku.

14. "Účetní software" je pro náš podnik nepostradatelný.

15. "BI" (aplikace typu Business Intelligence) je pro náš podnik nepostradatelná.

16. "CRM" (systém pro řízení vztahů se zákazníky) je pro náš podnik nepostradatelný.

17. "ERP" (podnikový informační systém) je pro náš podnik nepostradatelný.

18. "SCM" (systém pro řízení dodavatelských řetězců) je pro náš podnik nepostradatelný.

19. Máme kvalitní elektronická data, která by mohla podpořit manažerské rozhodování.

20. Máme volné finanční prostředky.

21. Pochybujeme o účincích analytických nástrojů pro podporu manažerského rozhodování.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik zaměstnanců má Váš podnik?

2. Kam byste zařadili Váš podnik podle druhu ekonomické činnosti?

3. Podnik působí z hlediska prodeje?

4. Máme nepřiměřeně velké zásoby na skladě.

5. Nejsme schopni analyzovat strukturu zásob na skladě.

6. Nejsme schopni stanovit optimální ceny.

7. Nejsme schopni analyzovat hospodaření společnosti.

8. Máme vysoké procento neúspěšných obchodů.

9. Máme nedostatek informací o zákaznících.

10. Máme nedostatek informací o plnění úkolů našich zaměstnanců.

11. Máme obtíže při řízení logistiky (dodací lhůty, spolehlivost, pružnost, kvalita).

12. Víte, co je „Business Intelligence“?

13. Vyberte 1 možnost, která nejlépe vystihuje současnou situaci ve Vašem podniku.

14. "Účetní software" je pro náš podnik nepostradatelný.

15. "BI" (aplikace typu Business Intelligence) je pro náš podnik nepostradatelná.

16. "CRM" (systém pro řízení vztahů se zákazníky) je pro náš podnik nepostradatelný.

17. "ERP" (podnikový informační systém) je pro náš podnik nepostradatelný.

18. "SCM" (systém pro řízení dodavatelských řetězců) je pro náš podnik nepostradatelný.

19. Máme kvalitní elektronická data, která by mohla podpořit manažerské rozhodování.

20. Máme volné finanční prostředky.

21. Pochybujeme o účincích analytických nástrojů pro podporu manažerského rozhodování.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Todorov, L.Použití Business Intelligence v malých a středních podnicích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://business-intelligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.