Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Business Plan Lift'n'Fit (Diego)

Business Plan Lift'n'Fit (Diego)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radovan Lukáč
Šetření:05. 08. 2018 - 31. 08. 2018
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):17 / 8.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

I would like to kindly ask you to fill the questionnaire. It should not take any longer than few minutes of your time. This questionnaire is a part of master’s thesis written at University College London and it is anonymous.

Odpovědi respondentů

1. Do you work at a gym, fitness club or similar facility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yes → konec dotazníku, Nootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No2382,14 %82,14 %  
Yes517,86 %17,86 %  

Graf

2. Are you a member of any gym, fitness club or similar facility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yesotázka č. 4, Nootázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No1669,57 %57,14 %  
Yes730,43 %25 %  

Graf

3. If not, what is the reason you are not a member of such facility/what do you miss the most?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Cause sport is a stupid activity

gym with pool or interesting activities

I do not wish to pay for this.

I don´t like it.

I don't visit fitness.

I don't want to be a part of any club. It is an obligation then to go in the gym. Without membership I can go anywhere each time.

I don't want to.

I dont do any sports or similar activities. I dont miss anything.

I dont like fitness

i have been before, i just payed but didnt really go to work out:-D

I like other sports more - running, table tennis, outdoor activities

I practice other types of sports.

I'm a student and don't have money, also I'm too ugly to be a worker at gym etc

I'm not interested in such facilities.

privacy

4. If yes, what is the reason why you became a member of such facility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Price571,43 %17,86 %  
Self-motivation, Personal reasons, Health reasons571,43 %17,86 %  
Community457,14 %14,29 %  
Location342,86 %10,71 %  
Quality114,29 %3,57 %  
Previous positive experience114,29 %3,57 %  

Graf

5. How long have you been a member of the gym, fitness club or similar facility? (In years)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5.1-10228,57 %7,14 %  
0-1228,57 %7,14 %  
2.1-3228,57 %7,14 %  
1.1-2114,29 %3,57 %  

Graf

6. What kind of membership do you buy the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Monthly342,86 %10,71 %  
3-months228,57 %7,14 %  
now never :D114,29 %3,57 %  
Permanent114,29 %3,57 %  
Yearly114,29 %3,57 %  

Graf

7. What kind of training do you perform the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Traditional (Weight-lifting, Body-building)457,14 %14,29 %  
Functional training (Performance training, CrossFit)342,86 %10,71 %  
Cardio-vascular training228,57 %7,14 %  

Graf

8. How often do you use your facility/workout/train?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Multiple times a week571,43 %17,86 %  
Once a month or less114,29 %3,57 %  
Once a week114,29 %3,57 %  

Graf

9. At what time do you visit your facility the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evening (until 8pm)228,57 %7,14 %  
After noon (until 4pm)228,57 %7,14 %  
Night (after 8pm)114,29 %3,57 %  
Morning (until 9am)114,29 %3,57 %  
Before noon (until 12pm)114,29 %3,57 %  

Graf

10. How much time do you spend per workout on average? (in minutes)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61-907100 %25 %  

Graf

11. Are you satisfied with the products and services of your facility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Satisfied685,71 %21,43 %  
Neutral114,29 %3,57 %  

Graf

12. Do you plan to renew your membership in the future?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strongly agree342,86 %10,71 %  
Agree228,57 %7,14 %  
Neutral228,57 %7,14 %  

Graf

13. If you feel disappointed/dissatisfied with the products or services of your current facility, would you consider joining a competition i.e. other gym, fitness club, etc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strongly agree228,57 %7,14 %  
Agree228,57 %7,14 %  
Neutral228,57 %7,14 %  
Disagree114,29 %3,57 %  

Graf

14. Gender:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Female1460,87 %50 %  
Male834,78 %28,57 %  
Other14,35 %3,57 %  

Graf

15. Age:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-291356,52 %46,43 %  
30-491043,48 %35,71 %  

Graf

16. Education:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Master's degree or equivalent939,13 %32,14 %  
High-school diploma or equivalent730,43 %25 %  
Bachelor's degree or equivalent626,09 %21,43 %  
Advanced degree or equivalent14,35 %3,57 %  

Graf

17. Annual salary: (In euro)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10,000834,78 %28,57 %  
I do not want to disclose626,09 %21,43 %  
10,001-20,000521,74 %17,86 %  
20,001-30,00028,7 %7,14 %  
30,001-40,00014,35 %3,57 %  
100,000+14,35 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lukáč, R.Business Plan Lift'n'Fit (Diego) (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://business-plan-lift-n-fit-die.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.