Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bydlení a bytová politika v ČR

Bydlení a bytová politika v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Holanová
Šetření:02. 07. 2014 - 09. 07. 2014
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se bytové politiky a bytové situace v ČR. Tento dotazník je zcela anonymní a je určen pro všechny respondenty bez ohledu na věk a bydliště.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12572,25 %72,25 %  
muž4827,75 %27,75 %  

Graf

2. Do jaké spadáte věkové kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 35 let5431,21 %31,21 %  
35 až 50 let5129,48 %29,48 %  
15 až 25 let4425,43 %25,43 %  
50 až 60 let158,67 %8,67 %  
nad 60 let84,62 %4,62 %  
do 15 let10,58 %0,58 %  

Graf

3. Jaké je vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec11164,16 %64,16 %  
student3218,5 %18,5 %  
OSVČ95,2 %5,2 %  
nezaměstnaný95,2 %5,2 %  
v důchodu63,47 %3,47 %  
na mateřské dovolené63,47 %3,47 %  

Graf

4. Musel/a jste někdy řešit otázku bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13075,14 %75,14 %  
ne4324,86 %24,86 %  

Graf

5. Jaký typ bydlení využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní bydlení5934,1 %34,1 %  
nájemní bydlení4123,7 %23,7 %  
u rodičů3721,39 %21,39 %  
vlastní bydlení zatížené hypotečním úvěrem3319,08 %19,08 %  
jiné31,73 %1,73 %  

Graf

6. Jsou podle Vás v České republice dostatečné zdroje podpory bydlení ze strany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11465,9 %65,9 %  
nevím3218,5 %18,5 %  
ano2715,61 %15,61 %  

Graf

7. Jsou podle Vás občané České republiky dostatečně informováni o možnostech podpory bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10460,12 %60,12 %  
nevím4928,32 %28,32 %  
ano2011,56 %11,56 %  

Graf

8. Která z daných skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s dostupností bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladé rodiny s dětmi8951,45 %51,45 %  
sociálně vyloučené skupiny5732,95 %32,95 %  
senioři2715,61 %15,61 %  

Graf

9. Jste spokojeni se svou bytovou situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10460,12 %60,12 %  
v rámci možností5129,48 %29,48 %  
ne1810,4 %10,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké spadáte věkové kategorie?

3. Jaké je vaše zaměstnání?

4. Musel/a jste někdy řešit otázku bydlení?

5. Jaký typ bydlení využíváte?

6. Jsou podle Vás v České republice dostatečné zdroje podpory bydlení ze strany státu?

7. Jsou podle Vás občané České republiky dostatečně informováni o možnostech podpory bydlení?

8. Která z daných skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s dostupností bydlení?

9. Jste spokojeni se svou bytovou situací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké spadáte věkové kategorie?

3. Jaké je vaše zaměstnání?

4. Musel/a jste někdy řešit otázku bydlení?

5. Jaký typ bydlení využíváte?

6. Jsou podle Vás v České republice dostatečné zdroje podpory bydlení ze strany státu?

7. Jsou podle Vás občané České republiky dostatečně informováni o možnostech podpory bydlení?

8. Která z daných skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s dostupností bydlení?

9. Jste spokojeni se svou bytovou situací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holanová, K.Bydlení a bytová politika v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bydleni-a-bytova-politika-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.