Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bydlení a hypotéka

Bydlení a hypotéka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rostislav Spíchal
Šetření:24. 03. 2015 - 13. 04. 2015
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude součástí mé diplomové práce.
* Určen je všem, kteří mají povědomí o hypotečních úvěrech.

Cílem je zjistit, co nás ovlivňuje při  nákupu vlastního bydlení.
 

Odpovědi respondentů

1. Využili jste někdy HYPOTÉKU jako zdroj financování vlastního bydlení?

Pokud jste odpověděli ne, přejděte na otázku č.3

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6155,45 %55,45 %  
ano4944,55 %44,55 %  

Graf

2. V jakém roce? (pokud máte hypotéční úvěr)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2013918,37 %8,18 %  
2015510,2 %4,55 %  
2008510,2 %4,55 %  
201248,16 %3,64 %  
200748,16 %3,64 %  
201036,12 %2,73 %  
201436,12 %2,73 %  
201136,12 %2,73 %  
200524,08 %1,82 %  
200224,08 %1,82 %  
ostatní odpovědi 2003
.
víckrát napr. 2009
mám stavební spoření
2009
................
2006
2004
918,37 %8,18 % 

Graf

3. Na jaký účel použijete, či jste použili úvěr na bydlení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupě domu či bytu6168,54 %55,45 %  
Výstavba domu1719,1 %15,45 %  
Rekonstrukce domu či bytu910,11 %8,18 %  
Vyplacení majetkového podílu (z děditství, po rozvodu, aj.)11,12 %0,91 %  
Refinancování současného H.Ú.11,12 %0,91 %  

Graf

4. Jak moc Vás ovlivní (ovlivnili) k nákupu vlastního bydlení tyto skutečnosti:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Vaše výše hyp. úvěru (i budoucí) :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5-2 mil Kč2322,77 %20,91 %  
1-1,5 mil Kč1615,84 %14,55 %  
do 1 mil Kč1615,84 %14,55 %  
nevyužiji hypotéční úvěr1514,85 %13,64 %  
2-2,5 mil Kč1211,88 %10,91 %  
2-3 mil Kč1110,89 %10 %  
nad 3 mil Kč87,92 %7,27 %  

Graf

6. Jakou splatnost úvěru jste (byste) zvolili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 let2829,17 %25,45 %  
20 let2323,96 %20,91 %  
25 let1414,58 %12,73 %  
15 let1313,54 %11,82 %  
do 10 let1010,42 %9,09 %  
více jak 30 let77,29 %6,36 %  
10 let11,04 %0,91 %  

Graf

7. Na jaké časové období jste (byste) zafixovali úrokovou sazbu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let4546,88 %40,91 %  
3 roky2121,88 %19,09 %  
na celou dobu splatnosti úvěru1111,46 %10 %  
10 let88,33 %7,27 %  
2 roky55,21 %4,55 %  
1 rok33,13 %2,73 %  
na žádné období (variabilní úrok)33,13 %2,73 %  

Graf

8. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-345248,6 %47,27 %  
35-442826,17 %25,45 %  
45-541312,15 %11,82 %  
18-241110,28 %10 %  
55 a více32,8 %2,73 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6359,43 %57,27 %  
středoškolské2826,42 %25,45 %  
vyšší odborné98,49 %8,18 %  
vyučen43,77 %3,64 %  
základní21,89 %1,82 %  

Graf

10. Kde hodláte bydlet:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 100 tis. obyvatel5652,83 %50,91 %  
obec do 1 tis. obyvatel1816,98 %16,36 %  
město do 100 tis. obyvatel1615,09 %14,55 %  
město do 10 tis. obyvatel1615,09 %14,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využili jste někdy HYPOTÉKU jako zdroj financování vlastního bydlení?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužiji hypotéční úvěr na otázku 5. Vaše výše hyp. úvěru (i budoucí) :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na celou dobu splatnosti úvěru na otázku 7. Na jaké časové období jste (byste) zafixovali úrokovou sazbu?

4. Jak moc Vás ovlivní (ovlivnili) k nákupu vlastního bydlení tyto skutečnosti:

 • odpověď Pořizovací cena nemovitosti=hodně:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úrokové sazby u hypoték=hodně na otázku 4. Jak moc Vás ovlivní (ovlivnili) k nákupu vlastního bydlení tyto skutečnosti:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 mil Kč na otázku 5. Vaše výše hyp. úvěru (i budoucí) :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využili jste někdy HYPOTÉKU jako zdroj financování vlastního bydlení?

3. Na jaký účel použijete, či jste použili úvěr na bydlení?

4. Jak moc Vás ovlivní (ovlivnili) k nákupu vlastního bydlení tyto skutečnosti:

5. Vaše výše hyp. úvěru (i budoucí) :

6. Jakou splatnost úvěru jste (byste) zvolili?

7. Na jaké časové období jste (byste) zafixovali úrokovou sazbu?

8. Váš věk:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

10. Kde hodláte bydlet:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využili jste někdy HYPOTÉKU jako zdroj financování vlastního bydlení?

3. Na jaký účel použijete, či jste použili úvěr na bydlení?

4. Jak moc Vás ovlivní (ovlivnili) k nákupu vlastního bydlení tyto skutečnosti:

5. Vaše výše hyp. úvěru (i budoucí) :

6. Jakou splatnost úvěru jste (byste) zvolili?

7. Na jaké časové období jste (byste) zafixovali úrokovou sazbu?

8. Váš věk:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

10. Kde hodláte bydlet:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Spíchal, R.Bydlení a hypotéka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://bydleni-a-hypoteka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.