Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Byť či nebyť platiteľom DPH (živnostníci v SR)

Byť či nebyť platiteľom DPH (živnostníci v SR)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Hrinková
Šetření:17. 03. 2009 - 31. 03. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):15 / 8.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,
som študentkou postpromočného štúdia na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V rámci svojej Záverečnej práce s názvom: „Aspekty prechodu živnostníkov z neplatiteľov na platiteľov DPH a zmeny po vstupe SR do Eurozóny“ sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka: „Byť či nebyť platiteľom DPH?“.
Chcem Vás požiadať o korektné a svedomité vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je určený výlučne pre živnostníkov v SR, je anonymný a nepožaduje žiadne osobné údaje respondentov.
V dotazníku prosím vyznačte tú odpoveď, s ktorou súhlasíte. Ak je v otázke prípustná možnosť viacerých odpovedí, zvoľte tie, ktoré Vám najviac vyhovujú. V prípade, ak je v otázke možnosť vlastnej odpovede, uveďte ju na vyznačenom mieste.
Vopred ďakujem za Váš čas, ktorý vyplneniu dotazníka venujete.
Ing. Hrinková Monika
 

Odpovědi respondentů

1. Akú živnosť prevádzkujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
voľnú (ohlasovanú = na základe Živnostenského listu)4151,25 %51,25 %  
poskytujúcu služby2328,75 %28,75 %  
obchodnú (maloobchod)1417,5 %17,5 %  
remeselnú (ohlasovanú = na základe Živnostenského listu)911,25 %11,25 %  
obchodnú (veľkoobchod)78,75 %8,75 %  
výrobnú78,75 %8,75 %  
koncesovanú (na základe Koncesie)45 %5 %  
viazanú (ohlasovanú = na základe Živnostenského listu)33,75 %3,75 %  
pohostinská činnosť11,25 %1,25 %  

Graf

2. Ste platiteľom DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno - zo zákonaotázka č. 3, áno - dobrovoľneotázka č. 3, nieotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4353,75 %53,75 %  
áno - zo zákona2025 %25 %  
áno - dobrovoľne1721,25 %21,25 %  

Graf

3. Ak ste platiteľom DPH, aké VÝHODY Vám to prináša?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nadmerné odpočty-čiže sa nám vráti DPH - každý mesiac robíme uzávierky, čo je dobré aj z pohľadu účtovníctva, máme stále aktuálny stav činnosti a vieme, ako na tom sme.

Ak je podnikateľ v strede reťazca - medzi platiteľmi DPH - je nevyhnutné, aby sám bol platiteľom DPH.

Hlavne v obchodných vzťahoch je to výhodné , pretože všetci moji dodávatelia ako aj odberatelia sú platcami DPH.

Je jednoduchsie debatovat o cenach s vacsimi odberatelmi.

Jedine pri nákupe materiálu.

mám nárok na odpočet DPH za nákupy materiálu, služieb a pod.

mne ziadne

moji klienti jsou převážně plátci DPH a proto preferují nákup služeb také od plátce DPH. Z těchto důvodů jsem dobrovolný plátce DPH. Navíc mi připadá, že je výhodnější podnikat jako plátce DPH i z hlediska nákladovosti.

moznost odpoctu DPH pri nakupe tovaru za ucelom jeho dalsieho predaja

Môžem si uplatňovať odpočet DPH

Možnosť odpočtu dph z nakúpených tovarov a služieb.

navrátenie DPH pri importe z tretích krajín

nijaké

no možem lacnejšie nakupovať všetko čo sa dá použiť pri mojom podnikaní má to veľké výhody

odpočet DPH pri nákupoch.

odpočet DPH za nákup tovaru, nadobudnutie tovaru z EU bez DPH /samozdanenie/

odpočet DPH, obchodovanie s partermi platiteľmi

odpočet DPH, úspora nákladov

odpočet na vstupe

podnikám prvý rok,tak zatiaľ neviem...

Potreboval som obnoviť remeselnícke náradie vo firme a je tu určité rozšírenie pôsobnosti v podnikaní nielen pre súkromné osoby ale sme už vhodnými partnermi pre menšie aj väčšie firmy, ktorí sú platcami hlavne kvôli fakturačnému odpočtu.

práve preto, že moji odberatelia sú všetci platitelia DPH, poskytujem im tým lacnejšiu službu, vzhľadom na to, že si môžu odpočítať DPH na vstupe

som donutena mat hotove uctovne doklady

Som platca od 01.03.2009, takže ešte to neviem objektívne posúdiť, ale sú tam určite výhody odpisu DPH z nakúpeného materiálu, čo som si doteraz nemohla.

Štandard, imidž ... platiteľstvo prezrádza niečo o obrate, alebo zámeroch podnikateľa, teda je istým prejavom podnikania navonok - pozitívnym impulzom pre obchodovanie. Zároveň zlacňuje vstupy tým, že umožňuje odpočítať daň z prijatých dovávok a odpočítať ich od celkovej daňovej povinnosti.

viac pracovných ponúk

Výhody nie sú, skôr nevýhody......

Výhody, o nich neviem, ...

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

Žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne - len viac účtovníckej roboty

4. Ak ste platiteľom DPH, aké NEVÝHODY Vám to prináša?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administratívne zaťaženie; v prípade nadmerného odpočtu dlhý čas, ktorý má správca dane na jeho vrátenie;

častejšie vyplňanie daňového priznania ( k DPH samozrejme myslím)

dlhé čakanie na nadmerný odpočet

Je zlozitejsie debatovat o cenach s koncovymi zakaznikmi.

jedinou nevýhodou je skutečnost, že musím 4x ročně podávat daňové přiznání. Při výši mého obratu by to úplně stačilo jednou ročně.

Jednoznačne predraženie služieb, o 19 % čo robí problémy u občanou, ktorý nie sú platiteľmi a FO a PO ktorý nie sú platiteľmi DPH

Mám v partii živnostníkov neplatcov a ak máme dlhšie fakturačné obdobie pre platcu, ťahám fakturáciu sám a to ma znevýhodňuje, lebo v našom regióne väčšina cenníkových doporučených cien za prácu je v praxi už s DPH a materiál si veľakrát aj s našimi množstevnými zľavami zákazník z pozície sily nárokuje s dokladom.

Môj tovar je pre neplatiteľa drahý, ale či je to nevýhoda alebo váhoda, to už posúdte sami ... s nížením hranice pre registráciu na DPH sa zvýšil počet platiteľov DPH medzi mojími odberateľmi. Toto je aj doplňujúca odpoveď na otázku č.14, lebo do zníženia limitu pre registráciu na DPH som mala odberateľov vo vyváženom stave 50:50 ale za posledný Q-ál sa to zmenilo 25% neplatiteľ 75 % platiteľ DPH.

Možno niekedy väčší doplatok .

musím platiť DPH každý štvrťtok

myslím, že žiadne, až na veľa ďalších papierov

Nakoľko je našim konečným spotrebiteľom len ďalšia spoločnosť a nie fyzická osoba - obyvateľstvo ......... ešte sa nestalo, aby sme mali niekedy odpočet ........ A tiež nakupujeme materiál aj od neplatiteľov dph, čiže vzniká tam nerovnováha, pretože ho predávame po opracovaní s dph.

nenakupovat od neplatcov,

nevýhoda asi je v tom že každý štvrťrok sa musí po účtovníckej stránke vyučtovať DPH pol ročne by to bolo jednoducšie takto to je časovo aj finančneč náročnejšie

Nevýhoda je hlavne v tom, že väčšia časť mojich zákazníkov sú konečný spotrebitelia a pre tých som teraz drahšia a je s tým viac práce v účtovníctve.

nevýhody? možno častejšie študovanie zákonov o DPH a prispôsobovanie sa im

O nevýhodách môže hovoriť ten, kto: - si nevie rozkalkulovať financie v termínoch na platenie dane, - kto má dohodnutú nevýhodnú zmluvnú splatnosť a nezinkasuje tržbu a odvádza DPH vopred, - zdražuje služby pre občana ak je na chvoste spotreby tam, kde vstupuje už len konečný užívateľ tovaru a služieb alebo - obchoduje v nevýznamných množstvách a s neplatiteľmi dane.

odvadzanie DPH do štátu

odvod do ŠR /v minulosti, keď boli dve sadzby dane, uplatňovala sa 23% a odvádzala 10% - konkrétne poľnohospodárstvo, bolo to výhodnejšie/.

platenie DPH

platenie DPH

Platenie DPH

povinnosť robiť mesačne DPH, niekedy je toho moc

Prácnejšia evidencia.

pri nakupe tovaru v zahranici a predaji tovaru na slovensku nam stale vychadza VDP...

Štvrťročne musím odviesť štátu peniaze,z ktorých ja nič nemám,ale vedela by som ich využiť inak.Pre mňa sú to peniaze vyhodené von oknom.

Trocha zložitejšie účtovníctvo, odovzdávanie priznaní DPH.

viac papierovania.,viac platenia

viac práce

Viac práce s papiermy

viac práce s účtovníctvom

Viac roboty s vedením evidencie DPH

viacej papierovania

vyššie náklady za vedenie účtovníctva

zatial mam zivnost len velmi kratko, neviem posudit

zatiaľ neviem odpovedať

zložitejšia evidencia

5. Ak ste platiteľom DPH, v prípade zníženia DPH zo súčasných 19 % na nižšiu hodnotu, ako by ste túto zmenu využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znížením cien (budú výhodnejšie oproti konkurencii a podporia predajnosť)2362,16 %28,75 %  
modernizáciou prevádzky513,51 %6,25 %  
zvýšením miezd svojím zamestnancom410,81 %5 %  
zvyšovaním kvality38,11 %3,75 %  
nemám maloobchod, robím import -export12,7 %1,25 %  
Efekt bude len v znizeni ceny pre konc. zakaznika.12,7 %1,25 %  

Graf

6. Ak ste platiteľom DPH, ako vediete účtovníctvo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sám "ručne"otázka č. 13, sám prostredníctvom softwaru v PCotázka č. 13, využívam služby interného účtovníka/účtovníčky (zamestnanca)otázka č. 13, využívam služby externého účtovníka/účtovníčkyotázka č. 7, využívam služby účtovnej firmyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám prostredníctvom softwaru v PC1848,65 %22,5 %  
využívam služby externého účtovníka/účtovníčky924,32 %11,25 %  
využívam služby účtovnej firmy513,51 %6,25 %  
využívam služby interného účtovníka/účtovníčky (zamestnanca)410,81 %5 %  
sám "ručne"12,7 %1,25 %  

Graf

7. Ak ste platiteľom DPH, koľko Vás stojí ročne (v EUR) spracovanie účtovníctva prostredníctvom externého subjektu (účtovník/účtovníčka resp. účtovná firma)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 euro mesačne17,14 %1,25 %  
nakoľko máme nízke obraty, náklady sú minimálne17,14 %1,25 %  
20017,14 %1,25 %  
štyrystoeur17,14 %1,25 %  
1500 EUR17,14 %1,25 %  
380 EUR17,14 %1,25 %  
400 EUR17,14 %1,25 %  
2.00017,14 %1,25 %  
zatial este rok nepodnikam, neviem presne odhadnut17,14 %1,25 %  
1195 Eur17,14 %1,25 %  
ostatní odpovědi 300
500 € / mesiac = 6.000 € / rok
to zatiaľ neviem posúdiť
170.-
428,57 %5 % 

Graf

8. Ak nie ste platiteľom DPH, aké VÝHODY Vám to prináša?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-pre koncových zákazníkov som lacnejší -judnoduchšie učtovníctvo -v prípade chyby nižšie pokuty

ani vyhody ani nevyhody

Hlavne nemusím podávať daňové priznania k DPH.

jedinu vyhodu vidim v tom, ze nemusim platit mesacne, prip. kvartalne DPH

Kedze nakupujem zo statov EU, nemusim sa zaoberat na fakturach DPH. Aspon zatial, pretoze este len sme na zivnost zacali.

kedze predavam sluzby, cim na vstupe nemam vysoke vydaje (ziadny nakup tovaru a pod...), byt platcom dph je pre mna nevyhodne. ak by som bol, musel by som zvysit ceny o 19% a pre neplatcov by moje ceny uz mohli byt privysoke...

Mám menej práce s účtovaním dokladov. Všetko mi ide do nákladov, menej odvádzam štátu.

menej "papierovania", možnosť spracovávať svoje účtovníctvo nárazovo, nie priebežne, a takisto možnosť jednorázového spracovania ku dňu podania daňového priznania

menej administratívy

menej administratívy

menej papierovania, a tým aj mene výdavkov za vedenie účtovníctva

Menej povinnosti voči DÚ, nemám povinnosť robiť daňové priznanie k DPH

menšia administratíva, neprispievanie naviac do štátneho rozpočtu

menšie daňové zaťaženie

môžem mať nižšie ceny, nemusím vypĺňať výkaz DPH - viac roboty

Môžem uplatňovať paušálne výdavky. A nemusím cenu mojich služieb navyšovať o DPH, čo je výhoda pre klientov neplatiteľov.

nemusim kazdy Q robit DP

nemusim platit dan a robit danove priznanie

nemusim sa starat o pausalne povinnosti spojene s paltbou dph

nemusím sa trápiť s priznaniami DPH

nemusím viesť účto

nemusím viesť účtovníctvo

Nemusím viesť účtovníctvo - paušálne výdavky.

nemusim zatazovat s danou moje sluzby

neúčtujem daň pri dodaní služby, čo je výhodné pre klientov neplatiteľov DPH (70% klientov). Nakoľko pri poskytovaní služby sú nižšie náklady na nákupy tovarov a služieb od iných platiteľov dane, vznikala by mi pri podaní daňového priznania len povinnosť daň platiť.

Nižsie ceny

Nižšie ceny pre odberateľa - neplatiteľa DPH

Odberatelia nie sú platiteľmi DPH

Okrem iného, môžem využívať paušálne výdavky.

Podnikám popri zamestnaní, takže šetrím čas, a keďže väčšinou mám väčšie príjmy ako výdavky, tak aj peniaze, lebo určite by som každý kvartál musela platiť DPH.

Ponúkam predovšetkým účtovnícke služby - nemusím cenu navyšovať o DPH, pre odberateľov platcov DPH či neplatcov DPH sú tým cenové relácie rovnaké!

som lacnejší a tým mám oproti platiteľom DPH výhodu

som lacnejší, menej byrokracie

spracovávam účtovníctvo a v tejto živnosti je zbytočne byť platiteľom DPH,pretože nenakupujem žiaden materiál ani tovar

svoje účtovníctvo zvládam sám, nepotrebujem účtovníka

takmer žiadne

to že neplatím DPH je pre mna výhodné, menej papierovania

Vyhoda - moji klienti su zvacsa neplatitelmi DPH, tak som pre nich "lacnejsia".

Výhody - nemusím robiť danove priznanie k DPH...

zatial neviem, lebo som zivnostnik len kratko

ze nemusim platit dpd a kazdy mesiac sa tym zaoberat

ziadne

žiadne

9. Ak nie ste platiteľom DPH, aké NEVÝHODY Vám to prináša?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neviem

- z môjho pohľadu žiadne

ani ani

asi nijaké

detto

hanidcap - nakoľko fakturujem aj platcom dph

mám síce možnosť odpočítať si daň napr. pri investícii do kanc. zariadenia, ale nie sú to zaujímavé sumy a neinvestujem pravidelne, max. tak jedenkrát za dva roky.

Mne osobne žiadne...ale mám skúsenosti, že niektorí platcovia DPH toto odsudzujú, lebo si nemôžu DPH odpísať.

Momentálne žiadne, v prípade že by som kupovala nejaké auto, by ma to možno mrzelo, keďže nemám nárok na odpočet DPH

Momentálne žiadne.

myslím že žiadne

myslím že žiadne

nejaké evidentné nevýhody som zatiaľ nespozorovala, nakoľko je moja firma malá a špecificky zameraná skôr na služby, poskytované mladším vekovým kategóriám a na účtovné služby - tam tiež nie sú požiadavky od odberateľov na moje dobrovolné platcovstvo.

Nemám z toho nevýhody

nemozem ist dolu s cenou tovaru urceneho na dalsi predaj

nemozem si narokovat narok na odpocet Dph

nemozem si odpocitat dph z tovaru ktorý nakupujem

nemozem si z mojho nakupu odpocitat dan

nemôžem si odpočítať DPH pri nákupoch

nemôžem si odpočítavať DPH na vstupe

nevidím v tom nevýhody

neviem o nijakých

neviem o žiadnych

Nevyhoda - nemozem si uplatnit DPH z tovarov a sluzieb, ktore nakupujem. Nebyt platitelom DPH je pre mna "drahsie". DPH som si vsak "musela" zrusit, nakolko mam aj prijmy z prenajmu a chcem si uplatnovat pausalne vydavky (§6, ods. 10).

nevyhodou je, ze nemozem ako zivnostnik predavat tovar firmam, nakolko si vsetky chcu uplatnovat odpis DPH, cize len sukromnym osobam. a je to dost podstatna nevyhoda.

Pri nákupe DHM som si nemohla odpočítať DPH.

v pripade kupy pomocok na podnikanie - telefon, auto, pc, softver musim kupovat s koncovou cenou, kde si dph neviem odpisat. ale kedze tychto nakupov mam malo, resp len raz za cas, nie je to velka nevyhoda, ako sa koli tomu stat platcom dph...

V tejto oblasti podnikania žiadne

Väčšie firmy skôr dajú zákazku platiteľovi ako neplatiteľovi DPH

Vyššie ceny vstupov bez nároku na odpočet DPH

Z niektorých oprávnených nákladov nedostanem naspäť DPH.

Zatial o nich neviem, ako o vaznych nevyhodach, snad neskor,ked sa obchod rozbehne a rozsirim aj o dodavatelov z SK.

Zatiaľ som v tom nenašla žiadne nevýhody.

ziadne

ziadne

žiadne

žiadne

Žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

10. Ak nie ste platiteľom DPH, očakávate, že zníženie hranice tržieb pre platenie DPH z pôvodných 49 791 EUR (1 500 000,- SKK) na novú hranicu, platnú od 1. 1. 2009 a to 35 000 EUR (1 054 410,- SKK) za 12 mesiacov, sa bude týkať aj Vás a že sa budete musieť v tomto roku zaregistrovať ako platiteľ DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 11, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie3479,07 %42,5 %  
áno920,93 %11,25 %  

Graf

11. Ak nie ste platiteľom DPH a kvôli zníženej hranici pre DPH sa ním stanete, ako to pravdepodobne ovplyvní Vaše podnikanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [budem nútený zvýšiť cenyotázka č. 12, nebudem zvyšovať ceny, ale zníži to môj ziskotázka č. 12, budem nútený znížiť stav zamestnancovotázka č. 12, budem nútený znížiť mzdy terajším zamestnancomotázka č. 12, predpokladám zvýšenie nákladov na vedenie účtovníctva (napr. kúpa softwaru do PC, platenie účtovníka, a pod.)otázka č. 12, uvedená zmena pravdepodobne spôsobí ukončenie môjho podnikaniaotázka č. 12, uvedená zmena neovplyvní moje podnikanieotázka č. 13, inakotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budem nútený zvýšiť ceny444,44 %5 %  
uvedená zmena pravdepodobne spôsobí ukončenie môjho podnikania333,33 %3,75 %  
uvedená zmena neovplyvní moje podnikanie111,11 %1,25 %  
predpokladám zvýšenie nákladov na vedenie účtovníctva (napr. kúpa softwaru do PC, platenie účtovníka, a pod.)111,11 %1,25 %  

Graf

12. Ak nie ste platiteľom DPH a kvôli zníženej hranici DPH sa ním stanete a táto zmena spôsobí negatívny vývoj Vášho podnikania, mohlo by Vás pred týmto vývojom ochrániť zvýšenie hranice DPH na pôvodných 49 791 EUR (1 500 000,- SKK)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno8100 %10 %  

Graf

13. Vaši dodávatelia sú:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou platiteľmi DPH3948,75 %48,75 %  
všetci platiteľmi DPH2025 %25 %  
platitelia a neplatitelia DPH sú v rovnováhe1113,75 %13,75 %  
neviem posúdiť56,25 %6,25 %  
väčšinou neplatiteľmi DPH45 %5 %  
všetci neplatiteľmi DPH11,25 %1,25 %  

Graf

14. Vaši odberatelia sú:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
väčšinou platiteľmi DPH2835 %35 %  
väčšinou koneční spotrebitelia1620 %20 %  
väčšinou neplatiteľmi DPH1215 %15 %  
platitelia a neplatitelia DPH sú v rovnováhe911,25 %11,25 %  
všetci platiteľmi DPH810 %10 %  
všetci neplatiteľmi DPH67,5 %7,5 %  
neviem posúdiť11,25 %1,25 %  

Graf

15. Aké opatrenia v oblasti DPH by podľa Vás mohli pomôcť živnostníkom prekonať hospodársku krízu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zníženie sadzby dph -zjednotenie sadzby

??? fakt neviem, DPH krízu asi nevyrieši.....

ak prejde novela, aby som sa mohol odhlásiť z Dph v priebehu roka

asi znizenie dph na potraviny

asi znizenie odvodov a dani

Časové posunutie platby DPH

DPH by mělo být odváděno, až odběratel zaplatí - alespoń u podnikatelů s menším obratem (jako např. ve Velké Británii), neboť podnikatel musí odvést státu finanční částku, která mu mnohdy ještě vůbec neprotekla jeho pokladnou ( tzn., že odvádí státu peníze, které ještě vůbec "neviděl"). Dále se domnívám, že v případě nadměrného odpočtu byl měl mít stát povinnost vrátit tuto částku podnikateli ihned po podání daňového přiznání, obdobně jako podnikatel musí odvést daň státu ihned po podání daňového přiznání. Tím by se zrychlil tok financí u podnikatele. Pokud není možné vracet nadměrný odpočet ihned po podání daňového přiznání, ať má podnikatel stejné právo jako stát a má možnost odvést daň do 25. dne následujícího měsíce po podání daňového přiznání.,

DPH?...hlavne, aby sa znížila sadza, myslím si, že to by pomohlo každému..

Hlavne zníženie sadzby a určite menej komplikovaný zákon o DPH.

chvalabohu zatiaľ nepociťujem žiadnu krízu, takže som o tom zatiaľ neuvažoval

jednotnú sadzbu - možno nižšiu, žiadne výnimky, tým zníženie byrokracie.

MENšIA SADZBA

Mohlo by sa znížiť daňové zaťaženie zo súčasných 19% na napr. 15%, určite by to napomohlo k rastu ekonomiky.

možno znížená sadzba

myslim, ze jej znizenie o niekolko % aspon docasne by dost prospelo

Myslím, že jedine zníženie sadzby DPH.

Myslím, že žiadne. Aj keď by sa znížila sadza napr. na potraviny, nie je nikde zaručené, že by sa to premietlo do predajných cien. Máme predsa voľnú tvorbu cien.

Nakoľko sa začína prejavovať druhotná platobná neschopnosť odberateľov, je to veľmi "neférové" že ja na výstupe si musím DPH priznať a môj odberateľ na vstupe má právo si uplatniť odpočet na DPH bez toho, aby aspoň tú čiastku, teda DPH , ktorú ja musím zaplatiť mi aspoň poukázal, keď už nie celú fakturovanú sumu. Do roku 2004 to bolo tak, že na vstupe sa mohlo DPH uplatniť až po zaplatení.

Nárok na odpočet DPH pri osobných automobiloch...

netusim

neviem

neviem

neviem posudit

neviem to posudit momentalne, ale kazdopadne znizenie odvodov a nejake opatrenia su potrebne

Neviem to posúdiť, ale nám drobným živnostníkom nerobí veľký problém pružne zareagovať na nejakú dobrú alebo zlú byrokratickú zmenu.

Neviem.

nijaké

no ťažko povedať neviem možno raz ročne vyučtovanie ako to je pri danovom priznaní a aj VŠzp

odpočet DPH na všetky nové vozidlá, aspoň trochu by sme sa cenovo priblížili ku zahraničným susedom, ktorý majú minimálne o 30% lacnejšie autá (hlavne Poľsko)

odpustenie dph ale uplne pri predaji aut, tzn. neplatit dph vobec pri kupe

pri službách znížená sadzba dane

skratenie administrativnej doby vratenia dph

som drobný živnostník a DPH pre mňa nemá význam

tak to netuším

ťažká otázka.... snáď znížená sadzba pre stavebníctvo, remeselnú činnosť, živnostníkom, ktorý pracujú v cestovnom ruchu a pod.

ťažko povedať

V oblasti DPH zníženie hranice pre povinnú registráciu.

väčšia disciplína podnikateľov, robiť si väčšie rezervy na neočakávane situácie.

vyhovovalo by zvýšenie hranice DPH

ziadne

znizenie dph

znizenie DPH

Znizenie DPH.

znizit

zníženie % dane

zníženie daní

zníženie DPH

zníženie DPH

zníženie DPH

Zníženie DPH

Zníženie DPH a menšia byrokracia.

zníženie DPH na nevyhnutné potraviny, školstvo (učebnice), vzdelávanie (semináre, kurzy)

Zníženie DPH na potraviny, otázne je či by obchodníci znížili ceny!

Zníženie DPH.

zníženie odvodov

zníženie odvodového zataženia

zníženie sadzby

zníženie sadzby

zníženie sadzby aspoň u niektorých druhov tovarov, uľahčenie evidencie, priehľadnejší zákon, jednotnejšie znenie - menej výnimiek ktoré často komplikujú výklad....

zníženie sadzby DPH

zníženie sadzby pre DPH

Zníženie sadzby. Ideálne zníženie napr. na 16 %, čiže nič horibilné. Nehovorím za seba ako platiteľa DPH, hovorím ako ekonóm.

zníženie z 19 % na 15%

znížením DPH

znížením odvodov

znížiť DPH a odvody

znížiť sadzbu DPH

znižit sadzbu na 5% alebo zrušiť dph uplne

Znížiť sadzby DPH

znížiť túto daň, nakoľko veľa nezamestnaných ľudí pracuje na čierno a tým berú prácu živnostníkom, ktorí sú síce i platiteľmi DPH a iných daní a to im znevýhodňuje cenu práce oproti nezamestnaným, ktorí si môžu tto cenu o daň znížiť

Zrejme nižšie sadzby, ale to by zase nebolo výhodné pre štát

Zrusenie DPH, ale to sa tyka vsetkych dani, najviac roznych spotrebnych a inak skrytych.

Zvysenie hranice pre povinnu registraciu DPH skomplikovalo mnohym situaciu.

zvýšenie hranice pre povinnosť registrácie

zvýšenie hranice pre povinnú registráciu DPH a zníženie sadzby DPH z 19% na napr. 15%

zvyšenie limitu na povinnych platcov - na povodnych 1500000

Zvýšenie sumy ročného obratu

zvýšiť DPH na hranicu 10000 EUR

zvýšiť hranicu pre registráciu DPH. 35000 eur je fakt nizka hranica

Životne dôležité komodity a niektoré služby (chlieb, maslo, mlieko, ryby, vajcia, hydina, mestská doprava, energia, služby cestovného ruchu) by mali mať nižšiu sadzbu DPH.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ste platiteľom DPH?

  • odpověď nie:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 10. Ak nie ste platiteľom DPH, očakávate, že zníženie hranice tržieb pre platenie DPH z pôvodných 49 791 EUR (1 500 000,- SKK) na novú hranicu, platnú od 1. 1. 2009 a to 35 000 EUR (1 054 410,- SKK) za 12 mesiacov, sa bude týkať aj Vás a že sa budete musieť v tomto roku zaregistrovať ako platiteľ DPH?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Akú živnosť prevádzkujete?

2. Ste platiteľom DPH?

5. Ak ste platiteľom DPH, v prípade zníženia DPH zo súčasných 19 % na nižšiu hodnotu, ako by ste túto zmenu využili?

6. Ak ste platiteľom DPH, ako vediete účtovníctvo?

10. Ak nie ste platiteľom DPH, očakávate, že zníženie hranice tržieb pre platenie DPH z pôvodných 49 791 EUR (1 500 000,- SKK) na novú hranicu, platnú od 1. 1. 2009 a to 35 000 EUR (1 054 410,- SKK) za 12 mesiacov, sa bude týkať aj Vás a že sa budete musieť v tomto roku zaregistrovať ako platiteľ DPH?

13. Vaši dodávatelia sú:

14. Vaši odberatelia sú:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Akú živnosť prevádzkujete?

2. Ste platiteľom DPH?

5. Ak ste platiteľom DPH, v prípade zníženia DPH zo súčasných 19 % na nižšiu hodnotu, ako by ste túto zmenu využili?

6. Ak ste platiteľom DPH, ako vediete účtovníctvo?

10. Ak nie ste platiteľom DPH, očakávate, že zníženie hranice tržieb pre platenie DPH z pôvodných 49 791 EUR (1 500 000,- SKK) na novú hranicu, platnú od 1. 1. 2009 a to 35 000 EUR (1 054 410,- SKK) za 12 mesiacov, sa bude týkať aj Vás a že sa budete musieť v tomto roku zaregistrovať ako platiteľ DPH?

13. Vaši dodávatelia sú:

14. Vaši odberatelia sú:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrinková, M.Byť či nebyť platiteľom DPH (živnostníci v SR) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://byt-ci-nebyt-platitelom-dph-zivnostnici-v-sr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.