Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čachtická paní jako atraktor Dark turismu

Čachtická paní jako atraktor Dark turismu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Erhartová
Šetření:14. 04. 2024 - 29. 04. 2024
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia obor Cestovní ruch a turismus na Panevropské univerzitě fakulty Vysoké školy obchodní v Praze. Ráda bych vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká čachtické paní jako atraktora Dark turismu, v rámci dotazníkového šetření zahrnutého v mé bakalářské práci. Děkuji Vám za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Sešel/la jste se někdy s pojmem dark turismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14952,46 %52,46 %  
Ano13547,54 %47,54 %  

Graf

2. Uveďte tři myšlenky, které Vás napadnou při vyslovení pojmu dark turismus.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach, úzkost, památníky31,06 %1,06 %  
Temno, strach tajemno 31,06 %1,06 %  
cestovní ruch, legendy, mýty20,7 %0,7 %  
spekulace, temno, turistika20,7 %0,7 %  
Osvětim, Lidice, Terezín20,7 %0,7 %  
záhada, mrtvý, horor20,7 %0,7 %  
Zakázaná turistika20,7 %0,7 %  
Bohužel vůbec nevím 20,7 %0,7 %  
Cestování spjaté s vraždami z minulosti 20,7 %0,7 %  
Cestování spojené s vraždami v minulosti20,7 %0,7 %  
ostatní odpovědi Smrt, vraždy, turistika
cestování, obavy, historie
Temnota, tajemno, strach
Temny, špatný, ne příliš dobrý
památníky obětí, pověsti, vraždy
Nebezpečí, manipulace, využívání
Turismus po významných pamatkach
temné, zajímavé, moderní
Historie, památka, zajímavosti
Temnota, nebezpečí, psycho
Cestování na černo
Temno, strach,černo
turisti co nejnebezpečnějších míst irak syrie...
Tajemno strach zvědavost
Strach, hniloba, krutost
Temné cestování za místy které jsou spojené se smrtí či utrpením
Temnota, vraždy, mučení
Špatný, okrádání, drahý
Strach, termín, záhadno
Válka, koncentrační tábor, deprese
holocaust, pohřebiště, pietní místa
Temnota, strach, černo
napětí, zábava, strach
Černobyl
nepříjemný pocit, psycho, temný
Temný, katastrofa, smrt
Asi nic moc pro čas dovolené. Asi procházka po hřbitově. Asi nějaká Černota
Temnota, tragédie, Černobyl
Špatný, nezákonný, škodlivý
Temný, strašidelný
Cestování na místa, kde se stalo něco hrozného
Chernobyl Severní Korea
Cernota, výlet, zazitek
nová možnost, ve skupinách to musí být peklo, spousta divných existencí
Smrt, tragédie, historie
Tmavo, zima, turistika
Netuším vůbec nic
Temna turistika, strach, zlo
Temnota, cestování se strachem
Morbidní, temnota, strach
Vraždy, neprozkoumanost, temno
Záhada na nočním pochodu, přechod hranic v noci, odlet do vesmíru bez možnosti se vrátit
temný, smrt, cestování
Tragédie, temnota, Lidice
Ochuzení, bezmocnost, hloupost
Temná turistika
Smrt, cestování, tma
Temnota, strach temno
Tajemno, neznámo, temno
Zažitek
Terezín, Alcatraz, 9/11
Mates spisovatel veselý
holokaustový průmysl, nelíbí se mi to,někdo na tom vydělává
Nevím
cestování po památkách krvavé historie
kromě turismu nic
tajemno, smrt, mučení tj. místa spojená s nějakým lidským utrpením nebo záhadnými úmrtími
Smrt, utrpení, strach
cestování za účelem navštívit místa, kde se dělo něco temného, špatného?
drakula, faraonove hrobky, hřbitov
tristika po hřbitovech, noční pochody, turistika v černém oblečení.
Turismus s begrana
Výlety, tajemna atmosféra, smrt
temné, strašidelné, zajímavé, originální
nic me nenapada
Temné a tajemné výlety
smrt, katastrofy, nebezpečné destinace
cestování na zvláštní místa; zajímavost; originalita
Turismus po tmě , něco nového, adrenalin
smutek, vzpomínky, černá
Cestování za temným poznáním, neznámo, gotika
nechce se mi
Vůbec nic mě nepadá
Smrt, temnota, tragédie
temná strana, lord Woldemord, Drákula
Smrt, utrpení, zal
Dovolena
Krásy pamatek
Tajemné vestovani
Poznávání noveho
Dovolená poznání tajemno
Zábava ponaučení
...
Euro vikend
Památky s pribehem
Okultismus, tajemno, tabu
Tajemno, záhady, ponurost
Neštěstí, poutní místo
Zdary Vary Karlovy
Historie, smrt, Terezín
Neznám tento pojem
Temná turisktika
Místa spojena se smrtí, tajemnem a strachem
Cestování po neprobádaných, temných, tajemných místech
Neznámo, tajemno, temno, zlo
Druh turistiky spojeny s mistama smrti
turistika spojena s místy smrti
Tajemná turistika
Temno, turistika, smrti
Druh turistiky spojen s místy smrti
Smrt, turistika, temná místa
Něco temného a tajemného
turisti, smrt a temno
Druh turistiky spojeny s temnými místy
Záhady vraždy turistika
Čahtická paní, vraždy, turistika
místo činu, legenda, energie
Temná turistika spojena s vraždami a tejemnem
Druh turistiky spojen pověstmi a vraždami
Temno, strach, vraždy
Zakázaná turisktika, smrt, tajemno
Záhady, vraždy, turistika
Tajemná turistika, neprozkoumáno, temnota
Smrt, cestování, tajemno
Cestování po neznámém, tajemném, temném
Temná turistika, cestování, smrt
Tajemno, temno, turistika
Smrt, tajemno, temná turistika
Zvláštní, neobyčejná a jinak zaměřena turistika
smrt, tajemno, záhady
Smrt, cestování, temnota
Cestování za tajemnen a vraždami
Bathory, vraždy, záhady
Temna turistika, vraždy, záhady
Turistika spojena s vraždami a záhadným místy
Temnota, turistika, neznámo
Turistika, záhadná místa, vraždy
Turistika která se zaměřuju na vraždy a záhady
Záhady tajemno, turistika, vraždy
Turistika, temná místa, vraždy
Turistika po temných místech
Smrt, temno a turistika
Turistika po místech kde se staly záhadné vraždy
Temná turistika, legendy, vraždy
Tma,cestování, strach
obává cestování strach
Temno,obava, strach
Strach obava cestování
Vraždy, turistika, cestování
Tma, turistika, tajemno
Turistika spojena s vraždami a smrti
Turistika, zakázáno, tajemství
Opravdu mě nic nenapadá
Strach, cestování, temnota
Turistika spjata s vraždami a tejemnem
Cestování, za tajemnými místy, záhadami
mučírny, šibenice, hřbitovy
Turistika, strach, temnota
Obava, strach, turistika
Turismus, strach, temno
Strach, obava, turistika
Temno, turistika, strach
Turistika, temno, strach
Noční, temný,
Noční, temný
nic, nic a nic
Turismus po významných historických pribehů
Temna historie, smutná historie, turismus po nepříjemných místech
Turistika do tajemných, zakázaných míst
Cestování spojéné s vraždami, záhadami a mýty
Cestování, tajemno, pověsti
Je to navštěvování míst s pohnutou minulostí.
Turistika spjatá s místy kde se odehrály vraždy
Rumunsko, hrbitovy, strach
Cestování za něčím desivym
Cestování, vraždy, minulost
Cestování za temnou turistikou a pověstmi
Smrt, vraždy, pověsti
Turistika za temným místy s pověstmi a vraždami
Temné místo, smrt, negativní energie
Temná turistika, záhady, neznámá místa
Cestování, temno, památníky
Bojiště, koncentrační tábory, památníky
Temno, zlo, tragédie
Zapomenutá turistika, tajemno, temno
Cestování, za vraždami
Vraždy, temnota, cestování
Cestování spjaté s vraždami, záhadami a legendami
Bathory, vraždy, legendy
Cestování, za vraždami, legendami, záhady
Smrt, zahraničí, záhady
Cesty za pověstmi spjaté s vraždami
Temna turistika, zahraničí, záhady
Cestování, záhady, vraždy
Katastrofa, tragédie, smutek
Cestovani, temno, neklid
Temnota, objevování temných míst, hrady
putování za strašidelnými záhadami, tajemná místa, strach
Nemám vůbec ponětí
Cestování za bolesti a utrpením
Cestování spojené s vraždami a utrpením v minulosti
Smrt vraždy cestování
Cestování, turistika spjatá s vraždami
Smrt, cestování, záhady
Turistika spojené s temnými místy
Cestování za záhadami, vraždami a temnými místy
Cestování, temná místa, vraždy
Smrt, turistika, pověsti
Cestování za zakázanými místy, vraždami
Cestování na místa, kde se stala v minulosti tragédie
Druh turistiky zaměřující se na místa spojena se smrti a utrpením
Cestování, strach z neznámých míst, vraždy
Vraždy, cestování, záhady
Turistika, výlety, záhadná a zakázaná místa
Vraždy, cestování, mýty
Směr, vraždy cestování
Vraždy, cestování, tajemno
Vůbec nic hezkého
Koncentrační tábory, vraždy, minulost
Vraždy, cestvání, legendy
Turistika, za temnými místy, vraždami a zásadami
Koncentrační tábory, vyvražďování, turistika
Temnota, turismus, smrt
Vraždy, temnota, tejemno
Turistika spojená s vraždami a tejemnem
Cestování, temno, tejamno
Cestování spojené s vraždami z minulosti
Smrt, vraždy, cestování
Cestování spjaté s místy kde se staly vraždy
Genocida, koncentrační tábory, cestování
Cestování za poznáním temných míst, vražd
Mýty o vraždách, mučeni, cestování
Turistika spojena s vraždami, temném a tejmnem
Místa kde se staly vraždy, smrt, temnota, turistika
Temnota, vraždy, smrt
Turistika spjatá s cestováním na místa kde se odehráli vraždy
Vraždění v minulosti, smrt, cestování
Cestování spojené s vražednými událostmi
Vraždy smrt temno
Turistika, vraždy, tajemna místa
Vražděni v zahraničí, temnota, výlety
Smrt, vraždy, cestování po tajných místech
Turismus spjat s místy, kde se odehrály vraždy a jiné tomu podobně věci
Temnota, záhady, tajemno
Smrt, temno, cestování
Temnota, vraždy, turistika
Cestování, vraždy, zahraničí
Zabíjení, turistika, temnota
Cestování za účelem návštěvy míst, kde se staly vraždy, záhady
Využívání neznalosti historie, propagace záporných osobností a tragických událostí spojených s konkrétním místem, vytváření umělých senzací
strašidla, mrtvoly, vrazdy
Duchovní příběhy, staré domy, hřbitovy
Hororové hry, noční prohlídky, prohlídky pro dospělé
temnota
Turistika, smrt, vraždy
Temnota, památníky, cestování
Temnota, cestování, výlety
Turistika spjata s vraždami v minulosti
Cestování, vraždy, temno
Cestování, strach, historie
Temno turistika, vraždy
Mýty, vraždy, turismus
Turistika spjata s vraždami
Temnota, turistika, smrt
Výlety na místa spojená s utrpením a smrtí
nevim co to je
poznávání historie
temnota, opuštěné místa
legendy, mýty, historie
smrt, cestování, tragedie
26292,25 %92,25 % 

Graf

3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvědavost a touha po poznávání historických událostí a temných příběhů15755,28 %55,28 %  
Zájem o zkoumání lidského chování a psychologie za extrémních situací5218,31 %18,31 %  
Fascinace temnotou a tajemstvím spojeným s místy, kde se staly tragické události4415,49 %15,49 %  
Pocit poutavosti a adrenalinu spojený s návštěvou míst s temnou historií3110,92 %10,92 %  

Graf

4. Znáte příběh čachtické paní a její spojení s temnou historií a mýty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem s touto pověstí seznámen/a15855,63 %55,63 %  
Ne, dosud jsem o tomto tématu neslyšel/a12644,37 %44,37 %  

Graf

5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímá mě temná historie spojená s tímto tématem21375 %75 %  
Ne, nemám zájem o tuto tématiku7125 %25 %  

Graf

6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Legendy a pověsti16658,45 %58,45 %  
Okolí čachtického hradu4114,44 %14,44 %  
Jiné3110,92 %10,92 %  
Příroda279,51 %9,51 %  
Publikace113,87 %3,87 %  
Kulturní akce82,82 %2,82 %  

Graf

7. Považujete temné příběhy a mýty spojené s historickými postavami, jako je čachtická paní, za atraktivní pro turisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím si, že by mohly být zajímavé pro turisty24887,32 %87,32 %  
Ne, nevidím v tomto tématu atraktivitu pro turistický ruch3612,68 %12,68 %  

Graf

8. Je ve vašem zájmu navštívit historická místa, jako je hrad Čachtice a naučit se více o jeho minulosti spojené s čachtickou paní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, považuji to za zajímavou možnost poznávat historii23984,15 %84,15 %  
Ne, nemám zájem navštěvovat taková místa4515,85 %15,85 %  

Graf

9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytvoření interaktivních muzeí a výstav13146,13 %46,13 %  
Turistické trasy spojené s mýty a legendami6522,89 %22,89 %  
Organizace historických prohlídek s průvodci5117,96 %17,96 %  
Propagace regionu prostřednictvím publikací a sociálních médií.217,39 %7,39 %  
Pořádání historických festivalů a akcí165,63 %5,63 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-40 let9533,45 %33,45 %  
40-60 let9232,39 %32,39 %  
15-25 let7526,41 %26,41 %  
60 a více let227,75 %7,75 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16156,69 %56,69 %  
Muž12343,31 %43,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte příběh čachtické paní a její spojení s temnou historií a mýty?

 • odpověď Ano, jsem s touto pověstí seznámen/a:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více let na otázku 10. Jaký je váš věk?

5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?

 • odpověď Ano, zajímá mě temná historie spojená s tímto tématem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Legendy a pověsti na otázku 6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

7. Považujete temné příběhy a mýty spojené s historickými postavami, jako je čachtická paní, za atraktivní pro turisty?

 • odpověď Ano, myslím si, že by mohly být zajímavé pro turisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, považuji to za zajímavou možnost poznávat historii na otázku 8. Je ve vašem zájmu navštívit historická místa, jako je hrad Čachtice a naučit se více o jeho minulosti spojené s čachtickou paní?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zájem o zkoumání lidského chování a psychologie za extrémních situací na otázku 3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímá mě temná historie spojená s tímto tématem na otázku 5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace historických prohlídek s průvodci na otázku 9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25 let na otázku 10. Jaký je váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Legendy a pověsti na otázku 6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-40 let na otázku 10. Jaký je váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Sešel/la jste se někdy s pojmem dark turismus?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytvoření interaktivních muzeí a výstav na otázku 9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvědavost a touha po poznávání historických událostí a temných příběhů na otázku 3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Turistické trasy spojené s mýty a legendami na otázku 9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem s touto pověstí seznámen/a na otázku 4. Znáte příběh čachtické paní a její spojení s temnou historií a mýty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 11. Jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Okolí čachtického hradu na otázku 6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

8. Je ve vašem zájmu navštívit historická místa, jako je hrad Čachtice a naučit se více o jeho minulosti spojené s čachtickou paní?

 • odpověď Ano, považuji to za zajímavou možnost poznávat historii:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímá mě temná historie spojená s tímto tématem na otázku 5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25 let na otázku 10. Jaký je váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytvoření interaktivních muzeí a výstav na otázku 9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Legendy a pověsti na otázku 6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, myslím si, že by mohly být zajímavé pro turisty na otázku 7. Považujete temné příběhy a mýty spojené s historickými postavami, jako je čachtická paní, za atraktivní pro turisty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zájem o zkoumání lidského chování a psychologie za extrémních situací na otázku 3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Okolí čachtického hradu na otázku 6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sešel/la jste se někdy s pojmem dark turismus?

3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?

4. Znáte příběh čachtické paní a její spojení s temnou historií a mýty?

5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?

6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

7. Považujete temné příběhy a mýty spojené s historickými postavami, jako je čachtická paní, za atraktivní pro turisty?

8. Je ve vašem zájmu navštívit historická místa, jako je hrad Čachtice a naučit se více o jeho minulosti spojené s čachtickou paní?

9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?

10. Jaký je váš věk?

11. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sešel/la jste se někdy s pojmem dark turismus?

3. Co vás přivádí k zájmu o dark turismus a návštěvu míst spojených s temnými událostmi?

4. Znáte příběh čachtické paní a její spojení s temnou historií a mýty?

5. Máte zájem dozvědět se více o historii a pověsti čachtické paní a jejím hradu?

6. Co vás motivovalo k návštěvě Čachtického hradu?

7. Považujete temné příběhy a mýty spojené s historickými postavami, jako je čachtická paní, za atraktivní pro turisty?

8. Je ve vašem zájmu navštívit historická místa, jako je hrad Čachtice a naučit se více o jeho minulosti spojené s čachtickou paní?

9. Co by podle vás mohlo být důležité pro zviditelnění historických příběhů, jako je děj čachtické paní, pro veřejnost a turisty?

10. Jaký je váš věk?

11. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Erhartová, G.Čachtická paní jako atraktor Dark turismu (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://cachticka-pani-jako-atraktor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.