Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CAN syndróm z pohľadu sociálnej práce

CAN syndróm z pohľadu sociálnej práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kostelníková
Šetření:15. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ako súčasť svojej diplomovej práce s názvom „CAN syndróm z pohľadu sociálnej práce“ uskutočňujem prieskum na danú tému. Za účelom získania objektívnych informácií Vás úctivo prosím, aby ste odpovedali úprimne a pravdivo. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní dotazníka prosím označte vždy len jedu odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor.


Ďakujem Vám za ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Ste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2187,5 %87,5 %  
muž312,5 %12,5 %  

Graf

2. Bydlisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mesto1562,5 %62,5 %  
vidiek937,5 %37,5 %  

Graf

3. Ste študent

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokej školy24100 %100 %  

Graf

4. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24625 %25 %  
23520,83 %20,83 %  
2528,33 %8,33 %  
2228,33 %8,33 %  
2114,17 %4,17 %  
3214,17 %4,17 %  
dvadsaťštyri 14,17 %4,17 %  
dvacet jedna14,17 %4,17 %  
2014,17 %4,17 %  
3014,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 26
35
46
312,5 %12,5 % 

Graf

5. Z akého domáceho prostredia pochádzate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní rodičia2291,67 %91,67 %  
nevlastný jeden rodič14,17 %4,17 %  
len matka14,17 %4,17 %  

Graf

6. Stretli ste sa už niekedy s nežiadúcim javom týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1458,33 %58,33 %  
ne1041,67 %41,67 %  

Graf

7. Predstavuje týranie v súčasnej dobe závažný problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %95,83 %  
ne14,17 %4,17 %  

Graf

8. Čo si predstavujete pod pojmom telesné týranie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bití, fyzické tresty atd.

bití, pálení, topení...

bití, zneužívání k pracem, sex. zneužívání

bitie deti

bitie, rany, zlomeniny, pohmoždeniny

bitka

bitka

bitka,

bitka, fyzicke nasilie

bitka, násilie

bitka, sexuálne zneužívanie

bitky

bitky

bitky

bitky,poškodzovanie tela

bytí, kopání, pálení...

Cokoliv, co fyzicky zraňuje dítě a je to úmyslně působené ze strany někoho mocnějšího, než je ono samo. Bití, mučení, nedostatek jídla...

fyzické tresty, bitka

fyzické ubližování dítěti - pálení cigaret, mlácení apod.

fyzické útoky na dieťa: popáleniny, ťahanie za vlasy, kopanie

Hrubé fyzické násilí

nepřiměřené fyzické tresty-násilí vedoucí k zraněním, viditelným podlitinám,zlomeninám, tržným a bodným ranám, atd.

poranienie, modriny, popaleniny,...

Tělesné ublížení na zdraví

9. Čo si predstavujete pod pojmom psychické týranie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cokoliv, co psychicky zraňuje dítě a je to úmyslně působené ze strany někoho mocnějšího, než je ono samo. Výhružky, nadávky, zpochybňování hodnoty, upírání lásky..

emocionálne týranie: nadávky, ponižovanie

hovorit niekomu ze je zbytocny a davat mu to na javo, urazat

nadávky

nadávky

nadávky

nadávky, omezování osobní svobody

napr. vydieranie

Neadekvátní přístup k týranému jedinci, který má negativní vliv na jeho psychiku.

nežádoucí ovlivňovávní psychiky

ponižování...

poškodzovanie psychiky

Psychické vydírání, manipulace...

rodič například dítěti neustále opakuje, že vlastně nic neznamená, je naprostá nula; dítě terorizuje a stresuje neustálými narážkami na jeho osobu

šikana, podceňovanie

urážky, sociálna izolácia

výčitky, ponižování, sex. zneužívání

vydieranie, urazanie,...

vydírání, vyhrožování, ignorace apod.

vyhrážanie sa, podceňovanie, výčitky, robenie nátlaku, neustále nadávanie do neschopných, zlých, nepovedanie ani jedného pekného slova, urážky, dávanie najavo, že dieťa nikto nemá rád a pod.

vyhražanie, krik, nadávky, vydieranie, odopieranie lasky

vyhrážky, zákazy, príkazy

výsmech, krik, nátlak, obmedzovanie slobody

zanedbane dieta, citovo vydierane, zastašovane,....

10. V akých rodinách sa podľa Vás najčastejšie yyskytuje týranie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodinách, kde sa vyskytuje alkoholizmus24100 %100 %  

Graf

11. Násilníkom v rodine je najčastejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50% - 50%1354,17 %54,17 %  
otec1145,83 %45,83 %  

Graf

12. Sú viac týrané dievčatá ako chlapci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1562,5 %62,5 %  
ano520,83 %20,83 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

13. Ktorá forma týrania, zneužívania a zanedbávania je podľa Vás v rodinách najrozšírenejšia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telesné týranie1041,67 %41,67 %  
psychické týranie833,33 %33,33 %  
zanedbávanie625 %25 %  

Graf

14. Z akých zdrojov máte informácie o týraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médii1041,67 %41,67 %  
zo školy729,17 %29,17 %  
iné zdroje729,17 %29,17 %  

Graf

15. Ktorú z nasledujúcich inštitúcii považujete za najdôležitejšiu pri ochrane týraného dieťaťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociálno - právna ochrana1458,33 %58,33 %  
anonymné linky dôvery416,67 %16,67 %  
polícia312,5 %12,5 %  
neziskové organizácie312,5 %12,5 %  

Graf

16. Je potrebné izolovať dieťa od rodiny, v ktorej bolo týrané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, vhodnejšie by bolo zakázať agresorovi ďalší kontakt s rodinou1145,83 %45,83 %  
skôr áno, avšak jedine so súhlasom dieťaťa625 %25 %  
určite áno520,83 %20,83 %  
neviem28,33 %8,33 %  

Graf

17. Je podľa Vás informovanosť o tomto jave na školách dostačujúca?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1979,17 %79,17 %  
nevím416,67 %16,67 %  
ano14,17 %4,17 %  

Graf

18. Myslíte si, že prevencia môže prispieť k zníženiu počtu týraných detí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24100 %100 %  

Graf

19. Považujete prevenciu týraných detí v SR za dostatočnú?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2187,5 %87,5 %  
ano312,5 %12,5 %  

Graf

20. Mali by ste záujem zúčastniť sa aktivít súvisiacich s touto problematikou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %66,67 %  
ne833,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kostelníková, J.CAN syndróm z pohľadu sociálnej práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://can-syndrom-z-pohladu-social.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.