Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Canisterapie - cesta do nitra duše

Canisterapie - cesta do nitra duše

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:nicoletta rauer
Šetření:26. 02. 2014 - 26. 03. 2014
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Nicoletta a jsem studentkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku o canisterapii.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste s pojmem aminoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem o aminoterapii nelyšel/a12358,57 %58,57 %  
Ano a vím, o co jde5727,14 %27,14 %  
Ano, ale o aminoterapii toho moc nevím3014,29 %14,29 %  

Graf

2. Setkal/a jste se s pojmem canisterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a vím, o co jde14970,95 %70,95 %  
Ne, nikdy jsem o canisterapii nelyšela2110 %10 %  
Ano, vím o co jde, canisterapii sám/sama provádím209,52 %9,52 %  
Ano, ale o canisterapii toho moc nevím209,52 %9,52 %  

Graf

3. Co se Vám vybaví, když se řekne canisterapie? (max. 5 vět)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Aktivity lidí se psy, které mají účastníky uvolnit.

asi věda o duši :)

Canisterapie je léčba pomocí psa.

Canisterapie je léčení duše člověka pomocí psa, resp.pomocí jeho bytí vedle vás, mazlení se s ním a proohrabavaním se jeho srstí.

čistý chtíč pomoci druhým

děti a senioři, kteří si hladí pejsky

Dobře vycvičený pes s klidnou povahou, který má rád lidi a bez obav na něj můžeme nechat sáhnout i malé dítě. Pomoc nemocným a postiženým lidem.

Domov důchodců, nemocnice, dětské domovy, postižení lidé

Doplňková léčba onemocnění (psychických i fyzických) pomocí/za přítomnosti speciálně trénovaného psa

Druh psychoterapie, kdy se využívá léčebného působení pomocí psa.

důchodce v domově pro seniory navštíví pejsek. Taky se mi líbil díl Komisaře Rexe, kdy se díky Rexovi zlepšil stav holčičky, která nemluvila.

Emočně sytivý a k léčebným či podpůrným účinkům používaný kontakt se psem. Profesionálně prováděná vyžaduje proškolení canisterapeuta a pečlivý výběr a výcvik psa.

hlazení psů

jakási ,,léčba" za pomoci psa

Je psychologická léčba, kdy je využíváno psa. Canisterapie se využívá u starých lidí, u postižených... Nemocný cítí jeho přítomnost, jeho teplo, hladí si jeho příjemnou srst... U postižených se využívá k polohování. Strarší lidé nemají pocit samoty..

Je to komenzační cvičení se psy. Často u autistů, mentálně postižených nebo i u ležících lidí.

Je to terapie, kde je prostředkem pes. Pes musí být už od štěněte vycvičen. Znám dvě metody canisterapie a to: AAA-pes pro zůzné aktivity a AAT-terapeutický pes.

Jedná se o terapii, během níž pacient přichází do kontaktu se psy, což pozitivně ovlivňuje jeho zdravotní stav.

Klidný pes se speciálními zkouškami, který pomáhá nemocným lidem (pomáhá psychicky - svou přítomností, možností ho pohladit...).

Kontakt člověka se psem působí pozitivně na psychiku člověka

kontakt psa s člověkem; umí zvednout náladu, odstraňovat psychické problémy

Kontakt se psem, kdy pes stimuluje člověka k vnímání

Léčba a pomoc lidem pomocí psů.

Léčba kontaktem se psem

léčba lidí pomocí psů vztah mezi psem a nemocným člověkem

léčba lidí za pomocí psů

léčba pomocí psa

léčba pomocí psa

léčba pomocí psích kamarádů

Léčba pomocí psíků, kontaktem s nimi, jejich hlazením apod.

léčba pomocí psů

Léčba pomocí psů, staří lidé, autisté, fyz. ,a ment.postižení

Léčba přítomností pejska

Léčba psem

léčba psem, pomoc lidem, práce s nemocnými

Léčba psem. Polohování, využití psího tělesného tepla,citové vazby. V nemocnicích, LDN, Domovech důchodců brání sociální opuštěnosti. Týmová práce člověka a psa.

Léčba psí láskou. Pes se speciálníma "šatičkama" a spousta rozzářených tváří lidiček, které se svým psovodem přišel potěšit.

Léčba s pomocí psa.

Léčba s pomocí psa. Kontakt člověka a psa.

Léčba, hlavně po psychické stránce, pomocí přítomnosti psa.

Léčebná metoda, při jíž je hlavním "lékařem" pes

léčebná metoda, při níž spolu tráví čas canisterapeutický pes a člověk, přítomnost psů má léčebné účinky na nemocné/handicapované osoby

léčebná terapie prováděná pomocí psa - cílený kontakt psa s člověkem, povzbuzení jemných motorických funkcí, zvýšení motivace nebo jen zlepšení nálady

Léčebné působení psa. Terapie za asistence psa.

léčebné využití přítomnosti psa - canisterapeutický tým ve složení asistent+pes

léčebný "účinek" psa, pejsek svou přítomností pomáhá při léčbě nebo rehabilitaci např. pohybového aparátu, psychických poruch, při socializaci autistických dětí apod.

Léčebný vliv prostřednictvím kontaktu mezi člověkem a psem.

léčení pomocí blízkosti psů

Léčení pomocí psů.

léčení psem, postižené děti, staří lidí, polohování, zlepšení stavu, psychická vyrovnanost

liečba psom po fyzickej aj mentálnej stránke

mazlení s pejskem, relaxace

Mazlení se se psy, v domově důchodců nebo v ústavu pro postižené.

Moje kamarádka ,která ji dělá. Jinak psychická pomoc nemocným, postiženým lidem.

Nápomoc starším a postiženým lidem.

návštěva v nějakém ústavu u nemocných, či postižených lidí, dětí či dospělých a za pomoci psů jim pomáhat ať v léčbě, či jen od starostí

Neco se psem :-)

Nějaká léčebná metoda, ale nevím k čemu.

nejaka terapie

nějaké léčebné cvičení za pomoci psů

nějaký druh terapie, ktery neznam

Netuším. Terapie.

nevím

nevim

nic

nic

nic

Nic

nic

NIc

nic

nič

Nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkala

opravdu netuším

pejsci, uvolnění, obkládání těla, teplo

Pejsek

pejska a pána, jak pomáhají někomu kdo to potřebuju, a snaží se mu dát chuť do života či aby se co nejrychleji uzdravil

pes

pes

pes

Pes

pes

pes

pes

pes

pes a člověk

pes a prace s pacienty, starymi, nemocnymi, postizenymi - lide se mohou o zvire starat, projevuji vice emoce, zajem o zvire...

Pes chodí k nemocnym lidem a leha si k nim,hlidaje a hlavne se je snazi rozveselit.

Pes mezi detmi,postizenymi nebo v domove duchodcu. Pomoct rozvijet ruzne schopnosti u lidi nebo jen zprijemneni jejich dlouhe ho dne v ustavu. Proste terapie zviretem.

Pes pomáhá člověku vytvořit pocit radosti a dobré nálady.

Pes s páníčkem, kteří dochází do zařízení (př. domov důchodců) a zde pomáhají. Pes může navodit těmto lidem lepší náladu, stačí jen přítomnost pejska nebo doteky.

pes, border kolie, domov důchodců, velká dřina, děti

Pes, který pomáhá

Pes, který se mazlí v nemocnici nebo podobném ústavu s nemocnými lidmi.

Pes, nemocné dítě/starý člověk, dotek, klid, teplo

Pes.

Pes.

Pes. Radost. Polohování.

Pomáhání lidem v zotavování po nějakém ŕazu, nebo po mrtvice, či zkrátka starým lidem, kteří mají např. alzhajmra...

Pomáhání nemocným/psych.slabším pomocí psů

Pomáhání potřebným pomocí psů

Pomoc (rehabilitace) a psychická podpora pro vytipovanou skupinu lidí prostřednictvím psa a jeho empatie.

Pomoc člověku psem.

Pomoc druhým pomocí psíka za předpokladu, že to i psíka baví.

Pomoc druhým prostřednictvím psích přátel.

Pomoc lidem prostřednictvím psů.

pomoc lidem s pomoci psa

Pomoc lidem s psychickými a fyzickými problémy formou hry či muchlování se se psem.

Pomoc lidem za účasti psa. Součást ucelené rehabilitace. Pejsek může pomáhat dospělým, dětem, seniorům, zdravým i těm s postižením, jak fyzickým, tak psychickým (deprese, pocit osamění, apod.). Canisterapie je úžasná věc :-)).

Pomoc ludom prostrednictvom trenovanych canisterapeutickych psov.

Pomoc nemocným psychicky či fyzicky pomocí čtyřnohých kamarádů.

pomoc nemocným/starým lidem prostřednictvím psa

pomoc postiženým dětem, nemocným a starým lidem. Funkce socializační, rehabilitace.

pomoc psem cloveku

Pomoc zvířete, obvykle psa, při každodenní činnosti zdravotně znevýhodněné osoby, podpora léčby různých zdravotních obtíží např. polohováním.., Velmi důležitý je přínos k dobrému psychickému stavu nemocného, kdy pejsek dokáže pomáhat všem, bez rozdílu věku :-))

Pomoc zvířetem lidem . Uvolnění myšlenek apod.

pomocí zvířat se pomáhá nemocným lidem, psychická pomoc, pomocí doteků, hlazení

postižené děti a psi,senioři a psi

Použití kanyly.

Pozitivní působení psa na zdraví člověka. Vybaví se mi psi, senioři, děti, postižení lidé...

Práce se psem ve prospěch klientů sociálních služeb, případně forma krizové intervence

Práce se psy a s lidmi. Vycvičený pes působí na určitou skupinu lidí (mentálně postižení, nemocní, senioři...) uklidňujícím dojmem. Kontakt psa s člověkem.

Práce se psy, například v domovech důchodců, hospic a pomoc všude tam, kde je třeba.Zvíře má příznivý vliv na psychiku člověka, ovšem musí být pro tyto účely vhodné.

Práce se psy, pomoc druhým osobám, příjemná věc, vycvičení psi, práce od srdce.

práce se psy. S klienty, kteří potřebují terapii

Pri pojmu canisterapie se mi vybavi pomoc postizenym, nemomocnym ci starym detem zprijemnit jejich zivot radosti z pritomnosti psa.

přátelství, pes, pomoc

při terapii, pomáhají zvířata, především cvičení psi

psi

Psí láska šířená mezi lidi. A šíření osvěty o psech

Psi pomáhající lidem. Psi, kteří mají srdce větší než většina lidí. Psi, kteří jsou schopni rozdat tuny lásky a pohody lidem, kteří to potřebují.

psychická (léčebná) pomoc mezi psem a lidmi

Psychická léčba lidí pomocí speciálně vycvičených psů s vhodnými předpoklady pro tuto činnost.

Psychycká pomoc lidem pomocí psů

Působení na jedince s handicapem skrze psa. Léčebný kontakt psa s člověkem. Polohování jedince, často dítěte v kontaktu s pejskem.

Radost v očích, spokojený pes i jeho člověčí polovina z dobře odvedené práce

Radost, láska, pomoc, píle, odpovědnost.

Rehabilitace pomocí psů. Psi jsou skvělí společníci, kteří prolomí psychické bariéry jak jedince tak skupiny. Můžou být pro člověka velikou motivací.

rehabilitace se psem, kdy pes hraje roli jednak po stránce fyzioterapeutického pomocníka, takmá velmi významný efekt na psychiku pacienta, pes může být rovněž využit jako pomocný prostředek při komunikaci například s autisty

Rehabilitace, radost ze strany nemocneho

Relaxace pomocí psů. Ať už jen jako mazlení, či přímo pomůcka např. na podložení nohou apod.

Rozdavani radosti psem ...

Spoluúčást vycvičených canisterapeutických psů na léčbě pohybově postižených, dětí s handicapy, v rámci psychoterapie. Návštěvy v MŠ - získání zkušenosti při setkání se psy.

Špeciálne vybraný a vycvičený pes pomáha lidem s postižením, aneb seniorum, detem...

technika, kde pomocí mazlení se psy se překonávají nějaké problémy, nebo tak:-)

Tělesné, mentální postižení a zvířata (psi).

Terapia pomocou psou na zlepsenie psychickeho stavu a aj ako fyzioterapia zohrievanim telesnym teplom a uvolnenie spazmov, rozpohybovanies prijemnou motivaciou.

Terapia s účastí psa

Terapie a cvičení se psy pro postižené nebo nějak tělesně znevýhodněné.

Terapie lidí za pomoci speciálně vycvičených psů.

Terapie pomocí pomocí, aktivity se psem, pes je iniciátor ke hře, zvedá sebevědomí, posiluje kolektiv

Terapie pomocí psa, když lidé hladí psa či se s ním mazlí tím se jim zlepšuje psychika, také je to dobré pro tělesně postižené kdy při hlazení prosvičují jemnou a hrubou motoriku.

terapie pomocí psích kamarádů, cvičení motoriky, psychické uvolnění

terapie pomocí psů

terapie pomocí psů

Terapie pomocí psů. Válení se po psech :D Starání se o psy.

terapie pomocí speciálně vycvičeného psa

Terapie pomocí zvířat, pomáhá klientům zklidnit se.

Terapie pomocí zvířecích mazlíčků.

Terapie pro rozvoj oslabených psychosomatických a sociálních oblastí klienta pomocí psa/psů.

terapie prostřednictvím psům

Terapie prostřednictvím zvířete, nejčastěji psem. Probíhá pouhou přítomností zvířete, doteky.

Terapie prostřednicvím kontaktu se psem.

terapie prováděná pomocí psů

Terapie s pomocí psů. Pomáhá nejen postiženým a například slepým, ale také starým lidem, dětem s špatným psychickým stavem apod.

terapie s využitím psů

Terapie se psem

terapie se psem

Terapie se psem v rámci nemocničních zařízení, sociálních ústavů i u jednotlivců. Kontakt se psem, ať už fyzický (různé polohování apod) nebo jen zběžný (pohlazení, předvedení triků...) má pomoci pacientovi ulehčit v jeho fyzickém i psychickém stavu.

terapie se psem, hlazení psa, všeobecně kontakt se psem

terapie se psy

Terapie se psy

Terapie se psy. Tábor pro handicapované, kde jsme tuto techniku dělali. Spokojení lidé, kterým pejsci pomáhají. Rehabilitace.

terapie se psy.. pomáhá uvolňovat napětí pacientům

terapie za pomoci psa

Terapie za pomoci psa.

Terapie za pomocí psů.

Terapie za pomocí psů. Psi buď jen leží na klientovi, nebo obráceně. Canisterapie je také hra se psem, kde je za cíl uvolnit klienta a odvést pozornost na psa (u různých druhů poranění, či traumatických zážitcích))

Terapie za přítomnosti a pomoci psa.

Terapie, cvičení se psy

terapie, kde je pes jako pomocník terapeuta

Terapie, kde jsou pomocníky psi

terapie, léčba s pejsky

Terepie prostřednictvím zvířete, kdy zvíře může odhalit nežádoucí hladinu např. cukru člověka v krvi. Pes může hlásit, když člověk upadne, může ho uklidnit, když člověk dostane panický strach nebo záchvat.

Těsný kontakt psa a člověka.Pocit štěstí a radosti při setkání se psem.Podpora léčby zdravotních problémů.

To netuším přesně, ale má to něco spojeného s léčebným kontaktem mezi psem a člověkem.

Tým člověk a pes, který může pomáhat lidem s nějakým handicapem zdravotním nebo i sociálním. Pes má rád lidi, kontakt s nimi, má potřebné zkoušky a psovod s ním terapeuticky pracuje na různé úrovni. od návštěvy až po cílenou terapii.

úleva pro duši

Velmi pozitivní souznění člověka a psa.

Vlídný labrador co vrtí ocasem a chce se mazlit se seniorem či postiženým dítětem :-)

vůbec nic

Vybaví se mi pes s roztomilou žlutou vestečkou.

Vybaví se mi práce psa s nemocným, starým nebo nějak indisponovaným člověkem. Psovod se snaží buď polohováním nebo prací se psem těmto lidem pomáhat. Jedná se o pomoc ať už fyzickou (pomoc od zdravotních problémů, bolestí, ...) tak i psychickou (starý člověk se cítí sám a návštěva pesjka ho povzbudí, má se na co těšit, někdo ho s radostí přivítá).

Vybaví se mi psi, hodní lidé a lidé, kteří potřebují nějakým způsobem ulevit od životní nebo psychické situace.

Vybaví se mi psovod se psem kteří chodí k nemocným,starým lidem,postiženým dětem,nebo třeba do školek,do škol.Lidi se se psy mazlí,nebo je učí jak se psy zacházet.

Vybaví se mi terapie se psi, kde psi pomáhají svým klientům.

využívání psa při terapii, jeho hlazeni

zlepšování zdravotního stavu přítomností psů

Zpříjemnit chvíle starým lidem, dětem s hendikepem. Polohování dětí s DMO a jiným postižením pohybového aparátu. Odbourání stresu.

zvířata - pes

Zvířata dělají radost nemocným lidem, ktere chodi navštěvovat do zdravotnických zařízení. Jsou přesne podmínky a zkoušky, ktere musí zvíře splnit aby mohlo tuto činnost vykonávat. Důležita je mila povaha a ochota nechat si líbit dost věcí.

zvíře

zvíře

zvíře

že bych si to měl vygooglovat, o čem je řeč.

že na ni můj pes bohužel není úplně vhodný, což je škoda, jinak bych měla v úmyslu ji dělat.

živý kontakt se psem. dobrá nálada z přátelského psa, můj pes mi vlastně pomáhá každý den, "mluvíme spolu, bručíme si spolu, drbu ho, .... prostě fajn pes

4. Využil/a jste někdy služeb canisterapeutického týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19492,38 %92,38 %  
Ano136,19 %6,19 %  
Nepamatuji si31,43 %1,43 %  

Graf

5. 5. Byl/a byste rád/a, kdyby do Vašeho zaměstnání docházel pravidelně canisterapeutický tým a pomáhal Vám či Vašim kolegům překonávat psychické problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohlo by to být přínosné7636,19 %36,19 %  
Ano, bylo to by výborné, určitě bych byl/a pro7234,29 %34,29 %  
Je to zbytečné, neměl/a bych zájem2310,95 %10,95 %  
nevim, co to je20,95 %0,95 %  
Do nasej prace si uz nosime 3 vlastnych psov.10,48 %0,48 %  
Bolo by to fajn ale do mojho zamestnania myslim ze by to nebolo potrebne.10,48 %0,48 %  
Určitě by to po psychicky náročných zásazích bylo vhod. V zaměstnání máme NO a skoro všichni kolegové (příslušníci Hasičského záchranného sboru) ho zbožňují a chodí se k němu odreagovat.10,48 %0,48 %  
Pro mě by to bylo nepříjemné, mám sama 4 psy s přítelem doma a do práce si chodím odpočinout. Nepotřebuji 24 hodin mít na blízku psa. Je dobré starat se i o jiné věci než jen psy ;)10,48 %0,48 %  
jsem na MD10,48 %0,48 %  
nemyslím, že by to bylo konkrétně v naší firmě potřeba10,48 %0,48 %  
Pracuji doma a mám své tři psy.10,48 %0,48 %  
naše nemocnice využiva těchto služeb10,48 %0,48 %  
stačilo by mi kdyby do práce vlastní zaměstnanci vodili psy10,48 %0,48 %  
mám raději kočky10,48 %0,48 %  
pracuji ve skladu10,48 %0,48 %  
Dělám canisterapii se svým psem.10,48 %0,48 %  
Bylo by třeba nejdříve překonat konzervativnost naší společnosti, než by to někdo bral vážně.10,48 %0,48 %  
U nás to není možné. Infekční prostředí. 10,48 %0,48 %  
canisterapii jsem v práci sama nabízela10,48 %0,48 %  
Sam dochazim.10,48 %0,48 %  
nepracuji, tudíž nepotřebuji tuto službu10,48 %0,48 %  
neznám to10,48 %0,48 %  
v zaměstnání máme CT psy10,48 %0,48 %  
netuším10,48 %0,48 %  
ve zdravotnickém zařízení ne10,48 %0,48 %  
jo to je léčba s těma psama10,48 %0,48 %  
Nepovažuji to za vhodnou součást pracovního procesu.10,48 %0,48 %  
Psy nemám rád/a a nechci s nimi být v kontaktu! Mohli by mě pokousat!10,48 %0,48 %  
Mám doma psa, to je canisterapie každý den10,48 %0,48 %  
mohlo by to být přínosné, ale nevím co to je10,48 %0,48 %  
ani ne, stačí mi můj pes10,48 %0,48 %  
nevím, co je canisterapie10,48 %0,48 %  
pečuji o těžce postiženého syna10,48 %0,48 %  
Nebyl by proto prostor.10,48 %0,48 %  
jsem studentka veteriny. U nás je přepejskováno :)10,48 %0,48 %  
možno niekedy10,48 %0,48 %  
Myslím, že u nás to není tak potřeba, ale určitě by to bylo zajímavé oživení10,48 %0,48 %  
Ano, ale není to realizovatelné.10,48 %0,48 %  
Máme doma tři vlastní na terapii :)10,48 %0,48 %  
nemám kolegy a pracuju doma. hodné pejsky mám rád10,48 %0,48 %  
Nevím10,48 %0,48 %  

Graf

6. Domníváte se, že pes může příznivě působit na psychiku jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pes lidem po psychické stránce velmi pomáhá17080,95 %80,95 %  
Záleží na konkrétním jedinci a konkrétním psovi3818,1 %18,1 %  
Ne, pes v terapii nemá co dělat! Terapie je práce lidí!20,95 %0,95 %  

Graf

7. Měly by canisterapeutické týmy chodit za pacienty do nemocnic?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8339,52 %39,52 %  
rozhodně ano73,33 %3,33 %  
nevím73,33 %3,33 %  
určite62,86 %2,86 %  
Určitě ano62,86 %2,86 %  
Určitě ano.52,38 %2,38 %  
Ano.41,9 %1,9 %  
ne31,43 %1,43 %  
rozhodně20,95 %0,95 %  
asi ano20,95 %0,95 %  
ostatní odpovědi samozřejmě
ano, je to velmi psychicky posilujici
Jednoznacne
rozhodně doporučuji
Ano.Někteří pacienti by to uvítali,zvláště pak děti.
ano, měly
Podle mne ano, ale jen po dohodě s pacientem. Někomu nemusí být pes příjemný, natož aby s ním měl přijít do kontaktu. Případně může dojít k alergické reakci a to u starých nemocných lidí není dobré.
Rozhodně!
Určitě!
Určitě, nalezneme zde lidi př. s demencí, kterým by to pomohlo :)
Ano určitě z vlastní zkušenosti dobrá věc
ano, ale záleží na jaké oddělení
ano, určitě by to bylo pro určité skupiny pacientů přínosné
Ano určitě měli
Myslím si že ano, hlavně tam, kde jsou lidé dlouhou dobu a hlavně k dětem.
Ano, jsem zastáncem tohoto :).
Ano, měly.
Ano. Kdybych byla v nemocnici, chtěla bych mít kontakt se zvířaty.
Měla by být nějaká speciální sezení nebo terapeutické hodiny, kde by se pacienti se psy setkávali
K určitým pacientům a na určitá oddělení ano
ano. Bylo by to velmi příjemné zpestření.
ano měl
ano, proč ne?
Jednoznačně ano, na spoustu lidí prostředí nemocnice po psychické stránce působí negativně, v přítomnosti psa se dokáží uvolnit.
100% ano
ANO! A v některých nemocnicích se to již dokonce začalo praktikovat.
Určitě. Mnoha z nich by to pomohlo.
ano,při dodržování určitých protiepidemiologických opatření
Podle mého názoru ano. Určitě by to pro mnohé lidi bylo přínosem.
Určitě ano, protože psi dokáží podpořit lidi v komplikovaných životních situacích, např. těžce nemocní aj.
ano, měli u nás na cvičáku je canisterapieutický kroužek, který dochází do němocnice a ano je to velmi prospěšné
Určitě ano, pro člověka, který má vztah ke psům to může být velmi blahodárné působení.
Určitě (nechme se inspirovat nemocnicí Motol :-))
Rozhodně ANO. Zvláště do léčeben dlouhodobě nemocných. Lidé by se měli na co těšit.
Ano, pacientům by to určitě pomohlo.
Ano, je stále málo zařízení, kde je to možné.
nemam jasny nazor
naprosto určitě, pes působí jako balzám na nervy, z vlastní zkušenosti vím, že se pes dokáže daleko lépe vcítit a být dobrým posluchačem pro člověka, který se bojí otevřít druhému člověku
Ano, rozhodně na většinu oddělení, zvláště k dětem a seniorům. Umím si představit i v ambulantních složkách, kde pacienti dlouho čekají na ošetření. Nakonec i např.v ambulanci léčby bolesti.
urcite
kvůli hygieně spíš ne
Ano, uvítala bych to nejem v nemocnicích, ale také domovech důchodců.
ANO - měly a naštěstí chodí, i když někde je to problém.
Chodim do VFN v Praze. Funguje to skvele.
nevím co to znamena
proč ne, když budou pacienti chtít a nebude psům hrozit, že se tam něčím nakazí
Myslím, že je to výborný nápad.
Ano, rozhodně
mely by urcite pusobit v nemocnicich treba u dlouhodobe nemocnych.
určitě ano!
ano, pokud jsou tito pacienti dlouhodobě hospitalizovaní
to nedokážu posoudit, možná spec. místa
záleží za jakými pacienty
Určitě ano, ale nejdříve by měla předcházet konzultace s pacienty, zda o tuto službu opravdu stojí.
To ne, zvířata v nemocni nemají co dělat, od toho je tam tým zdravotníků, kteří se mají postarat o pacienty.
ne, ale do jiných ZZ ano
jestli o to je u pacientů zájem a mají na to finance, proč ne.
Ano, zejména k dlouhodobě hospitalizovaným - a všude tam, kde by přítomnost psa nezpůsobila zhoršení zdravotních či psychických obtíží pacientů.
Ano, samozřejmě za souhlasu pacientů
pokud je to možné, určitě
mohou, ne že by měly
jen pokud si to přeje pacient a nevadí ostatním pacientům
Myslím si, že by mohli chodit na zahradu, případně do parku, dovnitř do nemocnice však určitě ne
Možná.
ano, pokud bude oboustranný zájem
Ano, pokud se jedná o pacienta, který si takovýto kontakt přeje, pak je to určitě prospěšné.
Nedokážu si to představit z hygienických podmínek.
Ano, pacientům to může velmi prospět a pomoci s léčbou
Ano, ale jen, pokud si to pacient/jeho rodina přeje, nemá ke psům negativní vztaha a neohrozí jej to zdravotně (hygiena)
jo
neveim to posúdiť
Pro zlepšení jejich aktuálního psychického stavu.
Ano, myslím si, že by to mělo VELMI příznivý vliv na pacienty.
ano, tak se i děje - nicméně četnost těchto návštěv a množství canisterapeutů je velmi malé
\ano
Ano, měly. Pokud má člověk rád psy, tak mu vždy pozvedne náladu jejich návštěva.
ano, zejména s Kavalír King Charles španěly,možná i s brabantíky
Měli by chodit k lidem, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a bez jejich příomnosti trpí a k lidem, u kterých je předpoklad, že jim kontakt se psem pomůže (i pokud dříve se psy v kontatku nebyli).
Určitě. Např.můj přítel, který je velmi sillný bojovník, má rakovinu. Vím, že on je skvělý, a že se s tím vyrovnal a bojojuje, ale na jeho duši je škrábanec. A myslim si, že by mu velmi canisterapeutický tým pomohl..Takže urrčitě by měli chodit:)
jen na jejich výslovné přání a se souhlasem
hlavně u dlouhodobě nemocných
Záleží za jakými, ale pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, rozhodně ano
Pokud by nešlo o nějaké infekční oddělení, pak určitě.
pouze výjimečně na vyžádání
8540,48 %40,48 % 

Graf

8. Jaké psí plemeno byste (Vy osobně) nejraději uvítal/a při kontaktu s canisterapeutickým týmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na tom, jakou formou by canisterapie probíhala9545,24 %45,24 %  
Klidnějšího psa, se kterým by se dalo mazlit8942,38 %42,38 %  
Aktivní plemeno, které by terapii zpestřilo triky z tance se psem188,57 %8,57 %  
O canisterapii zájem nemám83,81 %3,81 %  

Graf

9. Pokud máte (byste měl/a )dítě, které chodí (by chodilo) do MŠ, uvítali byste pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu v MŠ, kam Vaše dítě dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano13865,71 %65,71 %  
Spíše ano4019,05 %19,05 %  
Nevím167,62 %7,62 %  
Dítě nemám/Nikdy děti mít nebudu83,81 %3,81 %  
Spíše ne52,38 %2,38 %  
Určitě ne31,43 %1,43 %  

Graf

10. Máte tušení, jak probíhá školení a zkoušky canisterapeutického týmu? Krátce popište. (max. 5 vět)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Prohlídka psa u veterináře- cílem je prověřit, že se psem může manipulovat i cizí osoba. Zkouška reakce psa na rušivé vlivy a nečekané podněty . Testování chování psa ve skupině lidí, dětí apod. - Aportování jiné osobě za asistence psovoda - smyslem cviku je ochota ke spolupráci a komunikace psa s cizími lidmi - Ponechání psa v místnosti s cizími osobami - cílem cviku je prověřit, zda pes je schopen samostatné komunikace a spolupráce s dalšími lidmi

\diagnostika přirozených schopností psa, diagnostika dovedností psa, složení zkoušek - přesně popsané cviky

Absolvoval jsem. Je to na vic nez 5 vet.

absolvování poměrně krátkého kurzu (10 lekcí), který slouží i jako příprava na canisterapeutické zkoušky. zkoušky jsou pak hlavně o testování poslušnosti a vyrovnanosti psa (nesmí nepřiměřeně reagovat na jiné psy, koncentraci lidí, odložení, doteky, pohyb okolo sebe...)

ano Pes musí zvládnout zkoušky poslušnosti, musí mít rád lidi, spolupracovat se svým pánem, musí mít dobré povahové vlastnosti

ano

ano

ano

Ano mám, na podzim se na ně chys´tám.

ano prošla jsem tím

Ano zkoušky jsem již osobne viděla a četla o obsahu zkoušky.

ano, má to několik kategorií, poslušnost, klidnost a povahové zkoušky

Ano, mám tušení. Pes se vystavuje různým situacím, se kterými se může setkat, a sleduje se jeho reakce na ně.

Ano, na nich se předvede pejsek, na reakce okolo (berle apod) a samostatná zkouška je přímo v praxi, kdy se pejsek vystavuje přesně canistaterapii přímo v praxi.

ano, pravidelně absolvujeme.

ano, základní výcvik poslušnosti psa, zkoušky a po té výcvik canisterapeutického týmu, zakončený opět zkouškami

ano, zhruba vím.

Ano, zkoušky zkouší povahu psa v různých situacích se kterými se může setkat.

ano, znám několik lidí co má zkoušky, vím o co jde

Ano,je několik typů zkoušek.Základní zkouška je prováděna z poslušnosti a zkoušek reakce psa na předměty a lidi např. vozíčkář,děti,padající berle atd.

ano.

Ano. CT tým by se měl prozkušovat v reálném prostředí a to jak z poslušnosti, která je velmi důležitá, tak ze speciálních "cviků".

Ano. Měla jsem psa připraveného na zkoušky. Řada mých známých canisterapii aktivně dělá.

Ano. Reakce psa na různé situace, zvuky, pachy, lidi, děti, invalidní vozík, hole, apod. Souhra CT týmu, poslušnost psa. Školení psovoda jak provádět CT u různých cílových skupin klientů.

Ano. Záleží na organizaci - zpravidla seminář základů a přezkoušení psa z poslušnosti, nárazových zvuků, reakcí na lidi apod.

asi nějaký fyzický kontakt se psem.

asi prijde tym se psem a pacient se s nim muze mazlit, hladit

Asi přijde do nějaké místnosti, kde se vyzkouší, jestli ovládá základní poslušnost, chování mezi lidmi, jestli je pes mírný a poslušný...

Bohuzel, zadne informace nevim.

Bohužel nevím.

Bohužel tušení nemám, ale zajímalo by mě to.

Canisterapeutické zkoušky se skládají ze základní poslušnosti a ovladatelnosti psa. Nesmí projevit agresivitu a musí být se psodovem ve skvělé harmonii.

Canisterapeutický tím sa pripravuje vedomostne - psovod sa učí nielen ako pracovať so psom, ale aj klientami, učí sa používať správne metódy, postupy, pes sa socializuje, cvičí na prácu s klientmi.

Dlouhodobý výcvik od 2. měsíce věku pejska.

Hodnotí se povaha psa. Pes je zkoušen z poslušnosti, zjišťuje se, zda pes má zájem o kontakt s lidmi, jak pes reaguje na povely a mnoho dalších věcí.

já se vše naučila z knih

Jde o prověření psa, zda zvládne vše, co canisterapie vyžaduje. I člověk, který pracuje se psem musí projít zkouškami - zvládnutí terapie i psa.

Jde o reakce zvířete na různé situace, které se mohou vyskytnout jak v běžném životě, tak i v životě lidí upoutaných na lůžko, invalidní vozík, lidí nemocných duševně, pejsek se nesmí projevit bázlivě ani agresivně.

jednou sem byla podívat na zkoušky

jen opravdu zběžně

Jsou stanovené určité cviky/povely, které pes musí zvládat a musí být ve vzájemné interakci se svým pánem se kterým absolvuje kurz a poté složí zkoušku.

Jsou stanoveny určité požadavky, které musí tým splnit, ale co přesně, to nevím.

Konkrétně ne, ale mám ve svém okolí lidi, kteří canisterapii provádí

Mám jen velmi rámcovou představu.

Mám tušení, protože se sama canisterapii aktivně věnuji. Školení - důležitý je výcvik psa, jde o základní poslušnost, dobrý kontakt s vůdcem, protože tvoří tým. Existují různé kurzy. Zkoušky - testuje se povaha psa, kontakt s vůdcem a práce s klientem - pejsek musí být klidný a ochotný pracovat. V pěti větách se to dá těžko popsat :-).

Metzi dalšími psy a lidmi, aby si zvykl

Moc ne.

Moc nevím.

Musí být vybrán vhodný pes, který je pak neustále cvičen na různé povely, aby uměl splnit, například, přinést věci člověku, který je potřebuje, být nápomocný pro lidi.

Musí se složit zkoušky poslušnosti, kdy pes musí zvládnout být chvíli sám, základní povely a neprojevovat agresivitu.

Myslím,že tam jde o to aby pes měl klidnou a vyrovnanou povahu a nebyl agresivní vůči lidem a kontakt s nimi pro něj nebyl stresující.A měl by nechat se sebou manipulovat když je potřeba.

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne nemám

ne nemam tušení bohužel

Ne, ale cos se dá předpokládat.

ne, ale určitě to nebude nic lehkého. Osobně se zajímám o záchranařinu :o)

Ne, netuším.

Ne.

Ne.

Ne.

ne. nemám. Ovládání psa, psychologie psa a lidí.

Nejdříve je teorie a pak praxe. Poslušnost, skouška povahy,reakce psa na děti ,lidi na vozíku atd...

Nejsem si jistá, ale předpokládám, že pes se musí naučit být klidný a přátelský k lidem.

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám ponětí

nemám přesnou představu, ale myslím si, že pes se musí naučit tolerovat různé sitace a neútočit, i když jej někdo překvapí nebo zraní. Na zkouškách se potom v různých modelových situacích ověřuje, jestli pes výcvik zvládl a je pro práci vhodný

Nemam tuseni.

nemám tušení

nemám tušení

nemám tušení

nemám tušení

Nemám tušení.

Nemám žádné tušení

nenevim

netuším

Netuším

netuším

netuším

netuším, ale nejspíš jsou to zkoušky kde se testuje povaha psa a jeho vlastnosti i terapeuta

Netuším.

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím, jak toto školení probíhá

Nevím, nezajímala jsem se

Nevím.

nevím.

Nie

Nie celkom. Ale predpokladam, ze pes musi vydrzat kludne lezat vedla roznych vekovych skupin ludi aspon 20 minut. Nesmie ho rozrusit iny pes ani bezne dianie v okoli. Pes musi byt vyrovnany a v ziadnom pripade agresivny.

nie nemám predstavu, ešte som takéto školenie neabsolvovala

nijak zvlášť netuším

o zkouškách jsem slyšela, ale nevím jak probíhá a kamarádka na ni byla s PRT fenkou před 14 dni.

ovladatelnost psa chovaní psa ve společnosti ostatních psů, pevnost nervů,ochota psa v kontaktu s lidmi

ovladatelnost psa při nepředvídaných situacích, u lidí na vozíčku, s jinými zvířátky, při hluku, sahání do misky s jídlem

Ovladatelnost psa, nebojácnost, klidné vyrovnané chování psa /zvířete

pečlivě

pejsci se sjedou na nějaký otevřený prostor, všichni se vypustí a sleduje se, který pejsek je vůči ostatním útočný, který je naopak příliš usedlý, takoví pak do kurzu nejdou.

Pejsek s psovodem musí zvládnout základní povely + polohovací úkoly a z toho skládají zkoušku.

pejsek určitě musí zvládat poslušnost při zkoušce myslím, že je i různé zkoušení pejska - tahání za ocas, ta ouška,atd.

Pes je "prozkoušen" v různých oblastech a situacích do kterých se při terapii bude dostávat ( polohování, podávání pamlsku, reakce na dětí, hlazení, .. ) a prohlídka veterináře atd...

Pes musí být klidný a trpělivý, tedy různé zkoušky.

Pes musí být neagresivní, vyrovnaný. Víc nevím.

Pes musí být vyrovnaný, bez povolení nesmí požít potraviny, nesmí se bát holí, kolečkových židlí, kočárků a nesmí reagovat agresivně např. při zatahání za ocas.

Pes musí odpovídat podmínkám a tedy být ke canisterapii vhodný. Sehnat organizaci zabývající se canisterapií. Přihlásit se na školení. U zkoušek se hodnotí jak pes provede daný úkol.

Pes musí prokázat odolnost proti hluku, pohybu vozíku, lidí s holemi. Nesmí mu vadit objímání od cizích lidí. Musí prokázat základní poslušnost.

pes musí složit CT zkoušky, při kterých se prokáže výcvik a povaha ke vhodnosti k výkonu canisterapie.

Pes se musí seznámit s co nejvíce situacemi a naučit se na ně reagovat tak, aby to bylo přínosné.

Pesan musí splňovat určité podmínky př. nejevit známky agrese, nechat si líbit cokoliv (tahání za končetiny, uši atd.)

podle toho na co se zamera, zkousky napr. polohovani, prechod ruznymi tereny, kontakt s lidmi, s lidmi s postizenim...

poslušnost

povaha,inteligence psa, splnění požadovaných úkolů

Pozoruje se jak se pes chová v různých situacích a jak se chová klidem.

Práce se zvířetem, školení odborné způsobilosti při terapeutické práci. Kynologické znalosti, výcvik poslušnosti, zdravotnická průprava.

pravděpodobně musí pejsek zvládát základní poslušnost, mít dostatek vnitřní empatie, klidu a vyrovnanosti, musí být vycvičen ke klidném, mírnému přístupu k člověku, nesmí mu vadit neumělé dotyky

pravidla zkoušek jsem četla, jde především o poslušnost psa a reakci v různých prostředích a na různé podněty

probíhají povahové testy, zda je pes vhodný k provádění canisterapie, zkouší se poslušnost, reakce ve stresových situacích, reakce na handicapovaného člověka

Prověřuje se, zda má pes vhodnou povahu - jak reaguje na určité situace a předměty s canisterapií spojenými.

představu nemám, ale ráda bych se o tom dozvěděla více

přes helppes.cz nebo třeba pomocnetlapky.cz

Při zkouškách se testují reakce na nejrůznější podněty a povaha psů.

Přiznám se, že nevím, ale zajímalo by mě to.

školení - komunikace s klienty, modelové příklady, zásady. Zkoušky - charakter psa: bere si klidně pamlsky z ruky i ze špetky, má z kontaktu z lidmi (cizími) radost, nebojí se vozíku, berlí, netypického chování klientů (DMO, spasticita, hlasové výlevy, tiky, ...).

Školení je podle mě dlouhodobější. Učí se reagovat na určité situace, formy canisterapie apod.

Školení je speciálně sestavený plán, který psovoda a psa připravuje na příhody, které je později mohou potkat. Učí psovoda polohování a jak mírnit psa, aby někoho nevyděsil. Zkoušky mají několik okruhů, kdy se prověřuje co pes a psovod umí. Např. přivolání za rušivých okolností.

Tak to opravdu nevím, zřejmě je to výcvik psů, pes musí být poslušný a klidný..Jinak nevím.

tak trochu

Teoretická i praktická část.V teoretické se učí metody práce se psem. V praktické pes prokazuje poslušnost, neagresivní chování, ale i nebojácnost a klidnou povahu. Využívá se hluk, styk s jinými zvířaty, např. kočkou, na které pes nesmí reagovat, pohyb na rušné ulici a jiné rušivé situace.

Teoretická i praktická příprava. Pes musí zvládat základní poslušnost, obstát v různých rušivých situacích, být naprosto klidný a vstřícný k fyzickému kontaktu (tahání, poplácávání...), nebát se například invalidních vozíků, běhajícících dětí apod.

Teoretická průprava, nácvik situací, aby pes vydržel v klidu v různém prostředí a při setkání s různými lidmi - vozíčkáři, děti, lidé o holi. Pes musí být klidný a snést manipulaci i od cizího člověka

Teoretické znalosti psovoda, ale především důraz na naprosto bezproblémovou povahu psa - pes musí být 100% poslušný, ovladatelný jak na vodítku, tak i bez něj. Nesmí být agresivní, reaktivní na cizí psy, lidi či předměty. Musí sebou nechat manipulovat a nesmí se snadno vylekat kvůli cizím předmětům (kolečkový vozík, berle) atd.

Teorie, praktická cvičení se psi. Podle mého názoru je to otázka mnoha měsíců až roku, než člověk může sámostatně vykonávat výcvik canisterapeutických psů nebo s nimi pracovat a docházet třeba do nemocnic.

Terapeut musí žít každý den se psem, se kterým vykonává terapie a starat se o něj. Pes musí reagovat na všechny situace v klidu.

Trenér nejprve vyhodnotí objektivně, jestli je pejsek vhodný vůbec začít se školením. Poté probíhá cvičení psa, nejprve všeobecné, poté s normálními lidmi, později s cílovou skupinou.

Trochu ano. Nekonfliktnost k ostatním psům, lidem na vozíčku s hůlkou. Netečnost vůči rušivým vlivům. Klid psa a jeho pohoda.

tým se učí jak reagovat v krizových situacích, kdy na psa někdo prudce sáhne, jak se pohybovat u pacientů na vozíku, u dětí, nesmí agresivně nebo bojácně reagovat na jiná zvířata...

Určitě nějaké výcviky se psem, ale jinak netuším.

Už jsem o tom něco málo slyšela, ale moc se nepamatuji.

V průběhu školení se učí přivolání psa, jak reaguje na různé podněty, jak reaguje v přítomnosti jiných lidí bez svého majtele, jak se chová když ho hladí více lidí najednou, jak reaguje na jiné zvířata, jaká je jeho psychická odolnost, a jak reaguje na postiženého klienta na vozíku.

velmi náročné- jak časově, tak finančně, taktéž výběr psa

Vůbec nemám představu.

Vůbec netuším

Vůbec netuším bohužel

Vůbec netuším.

Vůbec netuším.

Vůbec netuším. Zatím jsem se o to moc nezajímala.

výběr a výcvik začíná již ve štěněcím věku, prioritou u canisterapeutického psa je vyrovnaná, společenská povaha, bližíší informace nemám

Vybere se vhodný pes, s ním se pak cvičí. Následně jde pes s páničkem na zkoušky, nejdřív v jednom roce psa. Po složení všech zkoušek může pracovat jako plnohodnotný canisterapeutický pes.

Základní poslušnost. Odložení psa s tím, že ho někdo láká pamlskem a nesmí se zvednou. Ptoom pro něj přijde někdo jiný a měl by odejít s ním.

Zkousky canisterapeutickeho psa jsem jednou videla v televizi. Probihalo to v nemocnici za plneho provozu kde byli vymysleny ruzne situace ktere by psa mohli vystrasit ci jinak vykolejit a ten misel zustat vzdy klidny.

zkouší se reakce psa na neznámé prostředí, lidi, atd...

Zkouška psychické stability psa, základy poslušnosti.

Zkoušky :Pes musí zvládat poslušnost být absolutně ovladatelný, klidný a vyrovnaný a kontaktní k lidem. No a psovod taky by měl být komunikativní a k tomu by taky měl něco vědět, o tom co canisterapiií sleduje, jaké jsou potřeby lidí, ke kterým dochází. Předpokládám, že k tomu celé školení směřuje.

11. Kde canisterapie nejvíce pomáhá? Proč? Krátce popište. (max. 5 vět)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- postižené děti/dospělí - staří lidé - psychické problémy všech

?

.

..

canisterapie může pomoci všude, u starých lidí, u dětí, u lidí v produktivním věku, nemá omezení

Canisterapie nejvíce pomáhá asi dětem, jelikož je pejsek každé tajné přání dítěte. Může se s ním mazlit a zapomenout na svoje potíže.

Canisterapie pomáhá dá se říci všude. Ať jsou to děti, handicapovaní nebo staří lidé nebo lidé s nějakou psychickou a jinou poruchou.

Canisterapie pomáhá nemocným lidem jak psychicky tak fyzicky,člověk se učí zacházet se psem,projevit mu lásku,pomazlit ho.

Canisterapie pomáhá u osob fyzicky či mentálně postižených, dlouhodobě i krátkodobě nemocných lidí, seniorů, dětí. Psi mají vysoce pozitivní vliv na psychiku a tudíž mnohdy i na celkový stav člověka.

deprese

Detem a lidem s ruznym druhem postižením, s poruchami chovani. Dotykem dochazi k priznivym fyziologickym zmenam, co se nasledne promita ve fyzickem stavu.

dětem, mentálně postiženým

Děti - zdravé (edukace, pes je motivační prvek). Děti - nemocné a postižené (součást fyzioterapie, speciální programy pro autisty atd.). Senioři - v domovech důchodců - často jediný styk s okolím, komunikace. Dospělí - aktivity se psem, terapie, krizová intervence.

Děti s mentální retardací, fyz. omezení, staří lidé

děti se zdravotním postižením

Děti-většina dětí má rádo psy a líbí se jim hladit je.Lidé s tělesným postižením

Dle mých zkušeností - postižené děti (autismus), starší opuštění lidé.

Domov důchodců, postižené děti. Mají o ně největší zájem a staří lidé, kteří kolem sebe nemají moc lidí je vždy rádi uvítaj.

Domov důchodců. Pozitivně působí na psychiku seniorů.

domovy důchodců

Domovy důchodců,LDN,ustav pro mladež,

domovy pro seniory,stacionáře pro postižené děti, nemocnice

Domovy, nemocnoce - samota, rehabilitace

hellpes

Hospic, domov důchodců - na těchto místech je nejvíce lidí, kteří mají pocit opuštěnosti.

Jak to mám vědět, když jsem psala, že nevím, co to canisterapie je.

K rozvoji motoriky, orientace, sociálního a citového prožívání. Může být velmi přínosná pro psychickou pohodu klienta.

Kdekoli, kde není dost veselo ...

léčebny, nemocnice, uklidňující pobyty v přírodě

Lidem, kteří jsou dlouho nemocni a nemají blízké příbuzné, aby je navštěvovali.

mentalne a pohybove postizeni, stari lide, deti

mentalne postizeni

mentálně postižení, senioři

možná handicapovaným lidem a těm, kterým chybí fyzický kontakt

Myslim ze vsude kde jsou lidi osamely ci nemohou mit vlastni zvire. V domovech duchodcu,v ustavech ci nemocnicich.

Myslím že ve všech oblastech

Myslím, že canisterapie může pomoci prakticky při jakýchkoli problémech - jak psychických, tak fyzických, protože pokud se člověk cítí opravdu dobře po psychické stránce - k čemuž může přítomnost psa velice přispět - napomáhá to i léčbě fyzických projevů nemoci. Přítomnost psa může být uklidňující, nebo naopak vyburcovat pacienta k aktivitě, myslím, že vždy záleží na typu onemocnění.

Myslím, že nejvíce pomáhá ve nemocnicích u dětí a starých lidí. Také ve školkách, kde slouží k výchově správného chování ke zvířatům.

Myslím, že rozhodně malým handicapovaným a mentálně postiženým dětem.

Myslím, že u dětí s psychyckými poruchami, protože si sokáží se zvířetem porozuzmět lépe, než s člověkem

Myslím, že u dětí, například postižených, nebo třeba i u seniorů. Fyzický kontakt se zvířetem dělá s lidskou psychikou divy.

Myslím, že v dětských domovech, domovech důchodců a podobně. Protože tam jsou i lidé, kteří by si pejska rádi pořídili, ale nemůžou kvůli daným okolnostem..

myslím,že domovy duchodců a socialni zařízení pro postižené

Myslím,že pomáhá u lidí s psychickými problémy,u starých lidí i u lidí tělesně postižených.Protože při kontaktu se psem se člověk cítí dobře a při jeho hlezení se uvolní a dostaví se pocit radosti a štěstí.

na LDN

Např. v nemocnicích... rozptýlí to nemocné a třeba dlouze ležící lidi.. nebo domovy důchodců a podobné instituce..

nedá se říct

nedokážu odhadnout bez bližších znalostí, tipuji lidi, kteří nemají podporu v rodině

Nejde jednoznačně říci, může pomoci v nemocnici stejně dobře jako v domovech seniorů nebo u osob vykonávajících psychicky náročné povolání. Pomůže k vylepšení psychické rovnováhy, u tělesně postižených pacientů k rozvoji pohybových aktivit.

Největší přínos canisterapie vidím v domovech důchodců, kde jsou lidé, kteří se museli vzdát svého mazlíčka.

Nejvíce podle mě pomáhá lidem s traumatickým postihem - kde může být těžké komunikovat nebo reagovat na ostatní lidi. Potom pomáhá postiženým - ze stejných důvodů jako u předchozího.

Nejvice pomaha psychice deti a duchodcu. je to spestreni jejich zivota.

Někde v domech mládeže, MŠ možná nemocnicích.

Nemám tušení

nemocnice

nemocnice - psychicky nemocní pacienti, pacienti psychicky trpící kvůli svému aktuálnímu onemocnění

Nemocnice, domovy- důchodců, dětské apod. Protože psí oči a dušičky dokáží potěšit lidi, nacházející se v těžších chvílích....

nemocnice, léčebny, evakuační centra, zlepšení psychického stavu klientů.

nemocnice, zejména těžce nemocní lidé, staří lidé, školky

neviem posúdiť

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

nevím. zcela jistě je fajn, že se nemocní mohou pomazlit se psem, ale jestli to pomůže... možná opuštěným stařečkům a dětem

onkologie, LDN, dětská oddělení, rehabilitace, psychiatrie a psychologie

Osobně si myslím, že u starých lidí v domovech důchodců, u dětí v dětských domovech u postižených dětí ve stacionářích. Hlavně psychicky to lidem pomáhá, u starých lidí může zlepšit motoriku i paměť, zlepšuje náladu, lidé se na návštěvu psa těší. :-)

po psychické stránce lidí

Podle mě u postižených dětí, když pes nahrazuje partnera v komunikaci, mnoho dětí prpící například autismem se svým okolím nekomunikují za pomoci psa se dá komunikace zlepšovat, Dále u seniorů kdy například trpí osamnělostí a pes jim nahrazuje přítele.

Podle mě u starých lidí, kteří si připadají osamocení, nemají už takovou chuť o navazování kontaktu apod...

podle mého názoru u malých dětí/seniorů.

Pomáhá kdekoliv, kde je potřeba pozitivně působit na psychiku člověka, jako prostředník mezi personálem a klientem, jako motivace k určité činnosti.

Pomáhá nemocným pacientům, uklidňuje je.

Pomáhá tělesně postiženým klientům, kteří mají jak pohybové nebo psychické problémy. Canisterapie pomáhá při zlepšení psychiky klienta, vnímání příjemných pocitů a taky zapojení do různých aktivit.

pomáhá všude

Pomoc je důležitá určitě v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, kam pes dokáže přinést radost a rozptýlení, malým pacientům dokáže pomoci nejen s rozvojem psychiky, ale pes, který je naučený polohování pomáhá i s léčbou nejen psychiky.

postižené děti

postižení

postiženi lide

Postiženým dětem, důchodcům v domově pro ně

postiženým lidem a seniorům

postiženým, autistům a jinak nemocným lidem.

práce se seniory a tělesně a mentálně postiženými

Pri detoch s autizmom a v logopedickych centrach kde pomaha sa detom uvolit a prekonat sa. V domovoch dochodcov proti osamelosti. Pri rehabilitaciach pomaha znizovat vnimanie bolesti a uvolneni.

především po psychické stránce

Při kontaktu s dětmi nebo seniory

při pohybu

při postižení psychických, tělesných a sociálních oblastí

Při postiženích pomáhá prohřívat svaly; uklidňuje.

psychicke bloky

psychické problémy, u lidí trvale upoutaných na lůžko, mentální postižení

Psychika - lidé zapomenou na svá trápení, necítí se sami.

psychika léčených

psychivký stav jednotlivce i skupin, zahřeje tělo a pod.

rehabilitace pohybového aparátu, u mentálně postižených, socializace autistických dětí, u jedinců s psychickými problémy/poruchami, u seniorů (pozitivní motivace)

Řekl bych, že v současné době nejvíce pomáhá potřebným dětem.

Senioři, postižení, dlouhodobě nemocní, nemocnice, ústavy... Canisterapie rozvíjí např. pohybové, jazykové schopnosti, jemnou motoriku. Zlepšuje psychické zdraví - menší pocit osamění, rozptýlení, zklidnění, dobrou náladu, rozvoj komunikace, paměti...

senioři, různě postižené osoby, při problémech v komunikaci s okolím (i trauma) apod.

speciální školy, školky, stacionáře, domovy s pečovatelskou službou - všude, kde je vedení srozuměno s tím, jak je CT pro "pacienty" přínosná.

stres, úzkost a nedůvěra ke zvířatům

tam, kde lidé nemají jinou možnost kontaktu s přírodou, se zvířaty

Tam, kde se lidé cítí osamělí a ve špatném psychickém rozpoložení - V nemocnicích a domovech důchodců.

to je různé

To opravdu nevím.

Toto se nedá specifikovat na určitou skupinu lidí. Je to individuální záležitost každého jedince. Většinou canisterapie pomůže vždy po psychické stránce.

Tuším, že by to mohlo být někde v zařízeních, kde pracují s postiženými lidmi, s autisty..

u dětí

u dětí a důchodců

U dětí a mentálně postižených lidí, případně lidí s psychickými problémy, ve velkém stresu. Pes pomůže člověku uklidnit se, navodit lepší atmosféru a uvolnit se.

U dětí s postižením, v nemocnicích a u seniorů. Proč? protože tam se provádí nejčastěji a jsou tam lidé, kteří jí nejvíc potřebují, takže u nich je ten prostor pro největší změny.

u dětí tělesně postižených, seniorů

u dětí trpících psychickou deprivací, pes není člověk a tak možná proto

u dětí v nemocnici a u osamocených seniorů. Je to nejnáchylnější skupina, většina dospělých už nějak zvládne.

U dětí, jsou velmi tvárné, a lépe reagují na léčbu.

U dětí, které se naučí jak se k živým tvorům chovat, respektovat jejich potřeby. Odstranění případného strachu ze psů, navození psychické pohody.

u dětí, u seniorů. Pomáhá překonávat psychické bloky, kdy dítě nechce kominkovat s lidmy, pomáhá rozvíjet motoriku....

U detí/dospelých s telesným alebo mentálnym postihnutím, príp. u detí zneužívaných a pod. a u seniorov. Keby boli podmienky aj v našich končinách, tak si viem predstaviť CT aj vo väzenstve.

U dětí/lidí s mentálním postižením

U dlouhodobě hospitalizovaných jedinců. Z důvodu změny stereotypu, zlepšení nálady, možnost taktilni stimulací, možnost reminiscence ve smyslu vzpomínek na vlastního pejska např.

u dlouhodobě nemocných osob /především děti, starší lidé/ - kontakt se psem jim zvedne náladu, vzbudí vjemy, zážitek, zpestření léčby

U handicapovaných lidí. Pomáhá při uklidnění a uvolnění svalů

U klientů s mentálním/tělesným postižením - pes je nápomocen při rehabilitačním cvičení, a to speciálně při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky. U klientů s psychiatrickými či psychologickými onemocněními- zde napomáhá pejsek ke zlepšení komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personále. Smyslové postižení - pejsek pomáhá ke snižování stresu a strachu pacientů.

u ležících pacientů, u autistů, u lidí nebo dětí s psychickým i fyzickým postižením

u lidí mentálně postižených a u lidí s obrnou, svalovou dystrofií apod. (uvolňuje svalový tonus)

u lidí s postižením, u lidi se stresem, s psychickými poruchami

u lidi s problemem pohybu, kontakt psiho tela...

U lidí s psychickými potížemi. Lidí, kteří jsou bázliví, například se bojí velkého počtu lidí. Pro takové lidi je canisterapeutický pes vhodný, podpoří je psychicky. Stejně tak psi zlepšují psychiku lidí v nemocnici.

U lidí, kteří jsou nemocní, ať fyzicky nebo psychicky. U opuštěných lidí, seniorů, dětí v domovech ,

u lidí, kteří mají psychický problém a nejsou schopni komunikovat s lidmi, nebo jim nedůvěřují (např po znásilnění)

u lidí/dětí vážně nemocných

U malých dětí, u starších i u dospělých.Zkrátka všude.Pes předává pozitivní energii.

u mentálně postižených, u seniorů, dětí, ...

u mentálně, ale i tělesně postižených osob v nemocnicích, ústavech, kontakt se psem psychicky spoustě lidem hodně pomůže

u nemocnych a osamocenych lidi. ma pozitivni vliv na psychiku

U nemocných dětí a starých lidí.

u nemocných, zdravotně postižených, autistů, seniorů ... protože kontakt se zvířetem je příjemnější než s člověkem

U opuštěných lidí, například v domovech důchodců.

u osamělých lidí, tělesně postižených, nemocných dětí

U osamocených, týraných, nemocných lidí, ať jsou to dospělí či děti. Pocit bezpečí, důvěry, kterou například v životě nepoznali.

U osob postižených, u starých lidí,

u pacientů bez motivace ke zlepšení stavu

U postizenych lidi.

U postižení

U postižených

u postižených lidí

U postižených lidí, v domovech důchodců, v MŠ...

u postižených, přetížených ale třeba také osamělých lidí

u psychicky a fyzicky nemocných klientů

u psychicky nemocných jedinců

u psychicky nemocných lidí, u starších osamocených lidí...protože mají společnost, kontaktem se psem se můžou uvolnit, uklidnit atd.

U psychicky nemocných.

u psychických poruch a k rhb

U psychických poruch, u poruch pohybového ústrojí, u dětí

U seniorů, kteří jsou v domově, kam například za nimi nikdo nechodí. Postiženým a to i dětem.

U slepců, postižených osob.

U starších lidí, polohování jim může ulevit od bolesti.

u starých a nemocných lidí.

U starých lidí, dětí s mentálním postižením, u lidí s tělesným postižením - lépe se jim pak pohybuje, u nevyléčitelně nemocných.

u tělesných postižení

U traumatických zážitků (autonehoda, živelné pohromy,..). Dále u dětí při rozvodu rodičů. Kdykoliv je člověku smutno. Pes odvádí pozornost od problémů člověka, už jen proto, že pes vyžaduje určitou péči (venčení, krmení, popřípadě vycházky,..). Vytváří se osobní vztah mezi člověkem a psem.

u zdravotně postižených

u zdravotně postižených osob (dětí i dospělých)

U zdravotně postižených, senioři, školky

Un postižených dětí, starých lidí a psychicky nemocných.

ústavy, domovy důchodců. Proč? Jsou zde dle mého názoru opuštění lidé nebo lidé, kteří nemohou mít u sebe zvíře.

V centrech pro postižené, ve školách pro zdravotně postižené, v domově důchodců - jedna z forem terapie, která jim pomáhá.

V dětském kolektivu v MŠ, kde se jinak děti ke zvířatům dostanou maximálně skrz televizi. A jistě na určitých odděleních v nemocnici.

v dětských domovech, v LDN, v nemocnicích, ...

V domovech důchodců - psychická podpora starých lidí, ve školkách - budování kladného vztahu ke zvířatům, v diakoniích pomoc při navazování kontaktů, při cvičení lidí s postižením

v domovech důchodců - staří lidé měli kdysi svého psa a nyní jej mít nemohou, v nemocnicích u dětských pacientů, v praktických školách při speciální tělesné výchově mentálně a tělesně postižených žáků

V domovech důchodců, nepřijdou si tak opuštění

v domovech důchodců, protože staří lidé se cítí osamoceni a návštěva je rozveselí

V domovech důchodců, v nemocnicích, dětem se zdravotním postižením

v domovech pro seniory a nemocné lidi - zlepšuje jejich psychický stav

v domovech pro seniory, je příjemným zpestřením a mnohdy usnadňuje další komunikaci se seniory

v domovech pro seniory, uklidňuje je to

V nemocnici - podle mého výrazně zlepšuje zejména psychický stav pacientů

V nemocnici při rehabilitaci a u postižených lidí.

V nemocnici, především u lidí, kteří tam leží dlouhodoběji. A pak si myslím, že i dětských pacientů.

v nemocnici, ve školce

V nemocniciach, domovoch dochodcov, pri postihnutych ludoch, roznych stacionaroch, detskych domovoch, ako edukacia na skolach ako sa spravat ku psom,

v nemocnicích na LDN. Zpestření "přežívání" v nemocnici.

V nemocnicích, domovech důchodců, v rodinách dětí s různými poruchami pohybu i chování lze využít pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu.

V nemocnicích, domovech důchodců.. Pes je přeci přítel člověka :)

V nemocnicích, institucích pro děti či dospělé s postižením, v MŠ a ZŠ Speciální, v domovech důchodců apod. Pomáhá lidem se uvolnit, zbavit se napětí, zažít příjemné pocity z terapie.

V nemocnicích, při práci.

V nemocnicích, v dětských domovech, v domovech pro mentálně či zdravotně postižené. Myslím, že mají pozitivní vliv na psychiku jedince.

V terapii postiženým lidem o ni slýchám nejvíce. Možná proto, že pes, se kterým se dá mazlit má pro tyto lidi velký význam, mají z něj radost a jsou rádi, že mají "kamaráda"

V zařízeních pro děli i dospělé s těžkým postižení - polohování, seniorská zařízení, přímo v rodinách s postiženými dětmi.

ve fyzioterapii - relaxace a cvičení na psovi, rozehřívání svalů kontaktem se psem v psychiatrii a psychologii - zvláště lidé postižení mentální retardací či po psychickém traumatu u dětí a obětí trestných činů - jako prostředek pro navázání kontaktu u seniorů - pro dopřání pocitu lásky a blízkosti , které se seniorům ve státních zařízeních bez rodiny často nedostává

Ve školkách kde si děti mohou vytvořit vztah ke psům zvířatům a neubližovat jim ,chovat se k nim jak maji

Ve zdravotnictví , zlepšuje psychiku osob s různým postižením , pomáhá .

všude

všude - je jedno jestli ve školce, ve škole, v DD, v ústavech - prostě všude

Všude kde je aplikována, velký přínos u spasmů

všude, kde je třeba pohladit lidskou duši. Nejvíce to vnímám u lidí, kteří nikoho nemají (psychické, fyzické pohlazení).

Význam léčby dotykem; vznik jakéhosi vzláštního pouta

12. Měl byste zájem se svým psem (případně budoucím psem) canisterapii provádět? Proč? (max. 5 vět)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano mám ráda práci se zvířaty a lidmi

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano - pro psa je to senza zpestření a pro ty, co ji potřebují senza forma pomoci.

Ano ,myslím že mám fenu co by jí to bavylo ...jen musíme zapracovat na poslušnosti

ANO . Potěšilo by mě vidět , kdybych někomu tím udělala radost a pomohla .

Ano chtela bych.Myslim si,ze je to super vec.

Ano měla bych zájem, protože bych chtěla, aby můj pes jednou pomáhal klientovi, který je tělesně postižen.

Ano měla jsem zájem, ale v okolí tu nemam možnost a mám hodně temperamentního psa :) a klidnit ho nechci kvůli budoucím agility a poslušnossti.

ano měla, můj pes má nyní 8 měsíců, miluje kontakt s dětmi, chová se klidně v přítomnosti osob na vozíčku, starších lidí

Ano mela. Myslim si ze je to prinosne.

Ano plánuji složit zkoušku. Baví me pomáhat lidem a učit pejska.

ano uvažuji zažádat ai o asistenčního psa s výcvikem na canisterapii

Ano, ale bohužel můj pes není až tak svou povahou přátelský. Od starších pánů se drží dál, ..

ano, ale můj pes je na to momentálně příliš hyperaktivní a nespolehlivý.

Ano, byla bych ráda, kdyby můj pes mohl pomáhat druhým.

ano, dobrá zkušenost, socializace

Ano, dobrovolnické činnosti se věnuji a tento způsob práce by se mi velmi líbil. Někteří lidé odmítají komunikovat s člověkem a pes může vytvořit vhodný "most"

Ano, chovám a oblíbila jsem si plemeno, které patří mezi vhodná k této práci - Flat coated retriever. Mám ráda psy a práce s nimi, která by pomohla ostatním je vždy přínosná pro obě strany.

Ano, je to přínosná a krásná práce

Ano, jelikož studuji sociální činnost. Protože mám ráda psi a chtěla bych pomáhat ostatním lidem kteří na tom nejsou se zdravím dobře například maji nějaké postižení .

Ano, jistě je to přínosné pro pacienty, psa a psovoda, alespoň kvůli zkušenostem a naučeí se chování v různých situacích.

ano, již jsem se o to sama zajímala

ano, již se učime

Ano, kdysi jsem o tom přemýšlela, jelikož mám fenku zlatého retrívra, která se na canisterapii, dle mého názoru, svou povahou hodí. Ovšem finanční i časové důvody mi neumožnily se na to zaměřit a dnes už je fence 11 let.

ano, klidně měla, myslím, že můj pes se na to hodí - rád dělá lidem radost

ano, mám vhodné plemeno - zlatý retriever a ja klidný

Ano, mám zlatého retrívra ale schází mi trpělivost.

Ano, měla bych zájem a se svým mladším psem to mám v budoucnu v plánu. Ráda pracuji z lidmi či dětmi a můj pes lidi miluje, je empatický, citlivý. Myslím si, že by se pro canisku hodil.

ano, měla bych, ale můj nynější pes se na to až ta nehodí, protože je lekavý a v jistých situacích poněkud ostražitý

Ano, no protože to má smysl. mám ráda lidi i psy a tak mi přijde ideální toto propojení.

Ano, pokud by byl povahově vhodný...protože ráda pracuji se zvířaty i s lidmy...a také protože bych sama byla ráda, kdyby na mě byla canisterapie aplikována

ano, pokud by povahově vyhovoval. Ráda bych pomohla potřebným lidem.

ano, pomůže to někomu

Ano, protože je to potřebná a smysluplná činnost.

Ano, protože ráda pomáhám lidem, když můžu.

Ano, protože to může někomu pomoci.

ano, přijde mi to jako přínosná věc

ano, psa by to mohlo bavit

ano, ráda bych pomáhala duševně nemocným pacientům

Ano, ráda bych pomáhala lidem a navíc baví práce s dětmi. Ale nevím jestli budu mít někdy vhodného psa a jestli mu budu schopna na 100% věřit.

Ano, ráda se věnuji dobrovolnické činnosti a spojení práce se psem a terapie s pacienty mi příjde ideální

Ano, určitě to plánuji. Protože je to má smysl, dětem to opravdu pomáhá a hrozně ráda bych jim takto chtěla pomoct.

Ano, velmi ráda bych se canisterapii věnovala, ale uvědomuji si, že můj kokršpaněl je živější a nejspíš by nesplnil požadavky zkoušek. Uměl by ale svou veselou a radostnou povahou potěšit větší děti nebo seniory. Původně jsem zvažovala právě s tímto cílem retrívra, ale nakonec zvítězil opět kokršpaněl.

Ano, zájem bych měla. Můj první pes se na tuto práci nehodil. Třeba ten druhý bude. Zajímalo by mě to, protože tuto práci mám ráda, studuji podobný obor.

Ano, zájem bych měla. Velmi ráda pomáhám lidem a dělám je šťastné.

ano.

Ano. Hlavně ve školkách, vzdělávat dětičky a pomáhat jim překonávat strach ze psů a naučit je,jak správě se k pejskovi chovat.

Ano. Mám ráda psy a ráda bych pomáhala lidem.

Ano. Mohla bych pomáhat potřebným

Ano. Plánuji to již delší dobu, zatím však není vhodný pes ani čas. Líbí se mi představa, že bych mohla pomocí psa pomáhat jiným.

Ano. Pomoc lidem.

Ano. Protože to funguje!!

Ano. Protože to studuji a své štěně poctivě připravuji.

Ano. Přijde mi to užitečné .

Áno. Som učiteľka a viem, aká je škola na dieťa náročná, nehovoriac o rodinnom prostredí, ktoré nie je vždy najlepšie. Odpor detí voči škole im v mnohom bráni, aj v rozvoji humánnosti.

Ano. Určitě bych měla, protože vím, že by mohl muj pes udělat více lidí štastných a spokojenějších..

Ano. Velice mě tato terapie zaujala. Vím jak se cítí člověk když má psa a po jeho ztrátě. Po ztrátě psa nastalo v mém životě osamění a pokud jsem se dostala do přítomnosti jiného psa cítila jsem jak mi to pomáha zlepšit náladu a psychiku.

ano.baví mě pomáhat ostatním lidem a pracovat se psy,je to možnost jak zpojit dvě věci které mě baví a využít to.

asi ano

Asi ano, pretoze miluje ludi a najma deti. Radi by sme prinasali radost aj inym ludom

Asi ne, nejsem na to ta správná nátura

Asi ne, neymslím si, že bych na náročný výcvik měla čas

asi ne, psa nechci

Asi ne.

asi nie

Canisterapii aktivně dělám, mám dva labradorské retrívry, oba mají canisterapeutické zkoušky. Proč? Baví mě to a je to úžasná práce a mohu tak pomáhat lidem, přivedlo mě to k dalšímu studiu, atd.

Canisterapii bych brala spíše jako další ze společných aktivit se svým psem, takže pokud bych se k ní vůbec odhodlala, prováděla bych ji pouze příležitostně.

Canisterapii již provádím více jak dva roky. Baví to mne, mého psa i navštěvované pacienty v nemocnici na luzkovych oddelenich.

děláme

Chtěla bych to určitě zkusit,ale nemám dostatek času..

I když psi mám dva,nemám zájem provádět canisterapii,protože je to asi hlavně časově náročné.Při volném čase se se svými psi věnuji jinému sportu.

Je to poměrně náročné jak pro psa, tak i pro jeho majitele. Není na škodu, když pes a jeho pán canisterapii ovládají, nechtěla bych ale

je to skvělé ,ale mám jiné aktivity se psy

Kdyby byla moznost urcite bych nejaky zajem mela o to dozvedet se vice. Ale myslim ze hodne zalezi i na povaze psa a nevim zda muj soucasny pes by si na to jeste zvyknul.

Kdyby byla možnost, zkusil bycg to. Máme dvě Šeltičky a Borderku :o)

Kdyby čas dovolil, tak ano. Tato práce mi přijde smysluplná.

Kdybych na to měla čas tak určitě. Myslím si, že je to velice užitečná práce u které jsou výsledky vidět.

Líbí se mi činnosti, kdy je zvíře pod vedením svého majitele schopno pomáhat, ale ne každý pejsek je vhodný k této činnosti a ne každý má možnost se kurzů účastnit. Kdybych bydlela v oblasti, kde tyto kurzy probíhají, určitě bych se o canisterapii zajímala víc, než čtením.

Mám doma psa, ale canisterapii bych s ním provádět nechtěla. Myslím si, že je na to potřeba člověka, který se cvičením psů zabývá a má k tomu nějaký hlubší vztah.

mám JRT ale ten není na canisku vhodný. s budoucím psem BOC ano mám to v plánu

měla bych zájem - využila bych to při výkonu svého povolání

Měla bych zájem, již mám doma 2 kusy a navštěvujeme postižené lidi, bo mí psi rádi aportují a postižení lidé rádi a vytrvale házejí.

Měla jsem zájem o caviaterapii, ale než jsem dosáhla potřebného věku pro to, abych mohla dělat terapeuta, morče mi umřelo. Z současného chovu není žádné natolik klidné, abych mohla říct, že terapii vydrží a nekousne. Já osobně psa nemám a ani neplánuji, možná přítel si pořídí, ale určitě nebude canisterapeutický.

Měla, mam labradora a ten se k tomu hodi i na vyhledavani osob

možná

možná ano, ale chtělo by to více času

možná ano, ale ne se současným psem

Možná ano, ráda bych těmto lidem pomáhala.

Možná ano. Je to zajívavý obor.

Možná ano. Mám boeder Kolii a je také velmi cvičitelný pes.

Možná, záleží na povaze psa.

Můj pes je příliš divoký na canisterapii, ale mohlo by to být zajímavé

můj pes se nato nehodí

myslím,že ano,určitě by to pro nás oba byla zkušennost a praci s lidma mám ráda

na to mám moc živé plemeno

Na zkoušky z canisterapie se chystáme za pár měsíců.Proč? Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem a mám skvělého psa,který miluje lidi a věřím že to pro lidi bude pouze přínosem.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne, i když by mě taková aktivita naplňovala, bavila i těšila, mám ale pochybnosti o svých schopnostech vycvičit řádně psa, aby bylo možné s ním canisterapii provádět.

ne, je to časově i psychicky náročné

ne, mám psa pro strážní službu

ne, mám raději sport se psem, navíc si nejsem jistá, že bych psychicky zvládala denodenně pozorovat problémy jiných

Ne, můj pes je na to příliš divoký

Ne, nejsem si jistá, zda by byl vhodným adeptem :-) Jedná se o velmi aktivní, lovecké plemeno a není to zcela "mazlící se" typ, je hodně akční, zvídavý, v neznámém prostředí neposedí v klidu :-)

ne, nejsem vhodný adept,

ne, nelíbilo by se mi, kdyby na něj sahalo hodně lidí, případně by mu mohli z nedbalosti ublížit

ne, nemám bohužel dostatek času a můj pes je nedůvěřivý k cizím lidem, je z útulku, asi by se na canisterapii nehodil

ne, nemám na to povahu

ne, nemám ráda když mi někdo sahá na mého vlastního psa

Ne, není proto vhodný.

ne, od sveho psa ocekavam uplne jine veci...

Ne, osudy nemocných bych si brala moc k srdci.

ne, protoze nemam rada praci s lidmi

ne, psa nemám a nechci ho mít

ne, psů se bojim, nemají mě rádi

Ne, velká psychická a časová zátěž

Ne, věnujeme se jiným sportům.

ne:-) můj pes je živel. a všichni další budou také. předpokládám volbu plemen naprosto nevhodnou pro takové aktivity

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Mám 2 pejsky, ale neláká mě to.

Ne. Mam psa z útulku. Byl týraný a jsem ráda, že už je v pořádku. I přestože by se pro tuto práci hodil (velmi citově vnímavý) je už příliš starý a nemocný.

Ne. Pes je pro nás člen rodiny a věnujeme se aktivitám jako je agility, které pejska baví. Nechtěla bych, aby pracoval s jinými lidmi.

Ne. Psa nemám a ani si ho neplánuji pořídit.

nee, protože nemám psa a ani nechci

nechci mít psa

Nejprve bych si o tom musel zjistit něco víc a posléze klidně ano, bez problému.

Nejsem si úplně jistá, co to je.

nemám psa

nemám psa

nemám psa

nemám psa a asi nebudu mít

Nemám psa a mít nebudu, upřednostňuji kočky

Neměl, můj pes je jen můj.

neměla

NEměla bych zájem, nebo možná ano, ale musela bych se o canisterapii více dozvědět ;)

Neměla, nevyhledávám ráda kontakt s lidmi

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím, záleží na povaze psa

Nie, nie som filantrop. Moja borderka ani ja nie sme zrovna trpezlive typy a nevydrzime ani 5 minut kludne sediet. Ak by sa dalo v buducnosti pomahat aktivne, napriklad predvadzanim trikov, tak by som opat toto rozhodnutie zvazila.

Nikdy jsem o tom neuvažovala, ale když už bych chtěla psa tak ne cvičenou opici co poslechne na slovo a neběhá jako blázen :-)

Pokud k tomu bude muj pes mít vlohy (měl by rád lidi, jejich společnost, rád se mazlil...) minimálně bych to s ním zkusila.

Pouze pokud by šlo o docházení do domova důchodců, nebo k pohyblivým postiženým dětem. Rozhodně bych svého psa nenechala polohovat a u těžce nemocných pacientů. Viděla jsem, co to se psy dělá po psychické i zdravotní stránce. Tohle bych nikdy svému psu neudělala.

provádím, rozdávání radosti

Provadim.

provádíme ji

prvně bych si musel teda vyhledat o co přesně jde.

Psa mít nebudu (bydlím v bytě)

psa nechci, nemám na něj čas

sám na sobě

Se současným psem ne - z hlediska věku i povahy psa. S budoucím psem možná.

Se svým současným psem ne, je sice hodný, ale trochu moc velký magor. Navíc puberťák a tvrdohlavý jedinec. Miluje lidi, ale jeho temperament není pro každého.

spíš ne

Spíš ne, ale líbí se mi to.

Spíš ne, zvířata v mém životě nehrají příliš důležitou roli a vyhovuje mi to tak.

Spíš ne. Patrně bych ho rozmazlil. Nebo bych ho potom nechtěl pouštět k cizím lidem.

spíše ne

Spíše ne.

spíše než canisterapie je pro mně zajímavá hipoterapie

Určitě ano, protože pomocí mého pejska mohu udělat radost i dalším lidem.

určitě měl, rád pomáhám

určitě, jenom nemám vhodného psa

Už canisterapii provádím.

V budoucnu bych si to ráda zkusila. Je to krásná práce nejen pro pejska, ale i pro jeho majitele. Těšilo by mě, že můj pes může dělat radost nejen mne, ale i ostatním, kteří to potřebují a nemají př. nikoho jiného kdo by si s nimi povídal nebo je jen chytil za ruku :)

V současnosti nemám psa. Uvažuji o pořízení německého ovčáka, o kterém si nejsem jista, že by se na canisterapii hodil...

Zájem by byl, ale měla bych strach o časovou náročnost. Stál by za to ale dobrý pocit z pomoci druhým.

Zájem jsem měla, ale v praxi jsem zjistila, jak je to po psychické stránce náročné. Zatím váhám, nevím, jestli bych to zvládla.

Záleží na typu psa

Zřejmě ne

13. Uveďte své bydliště – kraj.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praha2913,81 %13,81 %  
ústecký188,57 %8,57 %  
středočeský167,62 %7,62 %  
Jihomoravský104,76 %4,76 %  
Olomoucký104,76 %4,76 %  
Vysočina94,29 %4,29 %  
Moravskoslezský 83,81 %3,81 %  
Ústecký kraj83,81 %3,81 %  
Královehradecký83,81 %3,81 %  
Středočeský kraj41,9 %1,9 %  
ostatní odpovědi Plzeňský
Zlínský
Ústí nad Labem
Liberecký
Jihomoravský kraj
Brno
Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj - Litoměřice
JM
Pardubický
Jablonec nad Nisou
jihočeský
Jirkov
Bratislavsky
Kromeriz- Zlinsky kraj
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Jihomoravký - Brno
Bratislava
Chomutov, ústecký kraj
ústecký -Jirkov
Karlovy Vary
Karlovarský kraj
Brno, Jihomoravský kraj
Zdechovice - Pardubický kraj
Velvary, Středočeský kraj
Hrušovany okr. Chomutov
Olomouc - Olomoucký kraj
Meziboří - Ústecký kraj
Praha 6
zlinsly
ustecky kraj Bili a
Karlovarský Kraj.
Vsetín - Zlínský kraj
Budihostice - Středočeský kraj
Středčeský kraj
trvalé Olomoucký, přechodný Praha
Zlín - Zlínský
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovensko
Plzeňský kraj
Beroun - Středočeský kraj
Jihlava
ms kraj
Mořina, okres Beroun
Rudník - okres Trutnov - kraj Královehradecký
KV
Jirkov- Ustecky kraj
Brno-venkov
benešov
Jirkov okr.Chomutov Ustecký kraj
středoč
Vysočina - Havlíčkův Brod
berounsko
moravsko-slezky
Severomoravský kraj
Olomouc
Karlovarský
jmk
Královéhradeckrý kraj.
Pardubický kraj, okres Svitavy
Olomoucký kraj
litomerice
SR
Trutnov
Ústecký kraj.
Varnsdorf - Ústecký kraj.
Zlínský kraj
Vysočina.
plzeň
Ústecký.
9042,86 %42,86 % 

Graf

14. Kolik je Vám let? Uveďte číslo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232511,9 %11,9 %  
22167,62 %7,62 %  
24167,62 %7,62 %  
20157,14 %7,14 %  
18146,67 %6,67 %  
21115,24 %5,24 %  
28104,76 %4,76 %  
2694,29 %4,29 %  
2794,29 %4,29 %  
1594,29 %4,29 %  
ostatní odpovědi 29
25
19
33
35
31
44
32
38
16
48
39
30
37
57
50
34
17
14 let
60
51
59
27 , 720737646
19 let
40
89
63
42
52
46
ěč
7636,19 %36,19 % 

Graf

15. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19090,48 %90,48 %  
Muž209,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste s pojmem aminoterapie?

  • odpověď Ne, nikdy jsem o aminoterapii nelyšel/a:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy jsem o canisterapii nelyšela na otázku 2. Setkal/a jste se s pojmem canisterapie?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Kde canisterapie nejvíce pomáhá? Proč? Krátce popište. (max. 5 vět)

8. Jaké psí plemeno byste (Vy osobně) nejraději uvítal/a při kontaktu s canisterapeutickým týmem?

  • odpověď Záleželo by na tom, jakou formou by canisterapie probíhala:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 14. Kolik je Vám let? Uveďte číslo.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste s pojmem aminoterapie?

2. Setkal/a jste se s pojmem canisterapie?

4. Využil/a jste někdy služeb canisterapeutického týmu?

5. 5. Byl/a byste rád/a, kdyby do Vašeho zaměstnání docházel pravidelně canisterapeutický tým a pomáhal Vám či Vašim kolegům překonávat psychické problémy?

6. Domníváte se, že pes může příznivě působit na psychiku jedince?

7. Měly by canisterapeutické týmy chodit za pacienty do nemocnic?

8. Jaké psí plemeno byste (Vy osobně) nejraději uvítal/a při kontaktu s canisterapeutickým týmem?

9. Pokud máte (byste měl/a )dítě, které chodí (by chodilo) do MŠ, uvítali byste pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu v MŠ, kam Vaše dítě dochází?

10. Máte tušení, jak probíhá školení a zkoušky canisterapeutického týmu? Krátce popište. (max. 5 vět)

11. Kde canisterapie nejvíce pomáhá? Proč? Krátce popište. (max. 5 vět)

12. Měl byste zájem se svým psem (případně budoucím psem) canisterapii provádět? Proč? (max. 5 vět)

13. Uveďte své bydliště – kraj.

14. Kolik je Vám let? Uveďte číslo.

15. Jste muž/žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste s pojmem aminoterapie?

2. Setkal/a jste se s pojmem canisterapie?

4. Využil/a jste někdy služeb canisterapeutického týmu?

5. 5. Byl/a byste rád/a, kdyby do Vašeho zaměstnání docházel pravidelně canisterapeutický tým a pomáhal Vám či Vašim kolegům překonávat psychické problémy?

6. Domníváte se, že pes může příznivě působit na psychiku jedince?

7. Měly by canisterapeutické týmy chodit za pacienty do nemocnic?

8. Jaké psí plemeno byste (Vy osobně) nejraději uvítal/a při kontaktu s canisterapeutickým týmem?

9. Pokud máte (byste měl/a )dítě, které chodí (by chodilo) do MŠ, uvítali byste pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu v MŠ, kam Vaše dítě dochází?

10. Máte tušení, jak probíhá školení a zkoušky canisterapeutického týmu? Krátce popište. (max. 5 vět)

11. Kde canisterapie nejvíce pomáhá? Proč? Krátce popište. (max. 5 vět)

12. Měl byste zájem se svým psem (případně budoucím psem) canisterapii provádět? Proč? (max. 5 vět)

13. Uveďte své bydliště – kraj.

14. Kolik je Vám let? Uveďte číslo.

15. Jste muž/žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

rauer, n.Canisterapie - cesta do nitra duše (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://canisterapie-psychologie-dus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.