Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Canisterapie v dnešní době a co o ní lidé vědí.

Canisterapie v dnešní době a co o ní lidé vědí.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Kašparová
Šetření:05. 02. 2011 - 12. 02. 2011
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.35
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Anna Kašparová a jsem studentkou 4. ročníku VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor zdravotnické lyceum. Chtěla bych vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí mé absolventské práce na téma Druhy terapií se zaměřením hlavně na canisterapii. Na základě tohoto průzkumu chci ověřit znalost pojmu canisterapie a dále zjistit kolik toho a této terapii společnost ví. Na konci šetření si každý bude moci výsledky prohlédnout.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že se psi či jiná zvířata například koně, kočky dají využít při léčení lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4195,35 %95,35 %  
Ne24,65 %4,65 %  

Graf

2. Víte co je canisterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - pokud jste odpověděli ano přejděte na otázku č. 3, dále pokračujte otázkou č. 53069,77 %69,77 %  
Ne - pokud jste odpověděli ne přejděte na otázku č. 4, dále pokračujte otázkou č. 51330,23 %30,23 %  

Graf

3. Odkud, jak jste se o ní dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

během dobrovolnické činnsto s dětmi s postižením

Byla jsem hospitalizovaná v DPK motol, a tam ji použivali.

internet, okolí

Kdysi z nějakého časopisu...

média

Média, Ústav pro nevidomé Chrlice-Brno

Myslím, že od známé - už je to hodně dávno.

Nejspis z medii.

Netuším, asi z televize, od rodičů, opravdu si nepamatuji

od Aničky:)

Od kamaráda, který má canisterapeutického psa.

od kamarádky, ze školy

od kamarádky,co se jí zabývá

od mé spolužačky

od rodičů

odnikud

Rodiče, média

sestra se hodne zajimala o psi a canisterapii, myslim ze v rodine se o tom tak nejak "vedelo" od jakziva, takze rodina

tady, napadlo mě že je to terapie s kontakty se zvířaty

Už nevím, asi z novin

Ve škole (studovala jsem obor zaměřený na lidi s postižením)

ve škole, z časopisů, z knih, v psychiatrických léčebnách, kde je kupříkladu hiporehabilitace, nebo zoorehabilitace s hospod. zvířaty docela hojně užívaná, canisterapie jako taková je využívá v domovech pro seniory nebo pro děti s postižením

VOŠ

z časopisu

z domova důchodců, kde je tato metoda každý týden provozována

Z internetu

Z psychologicko-vědního semináře.

Z různých pramenů - z tisku, z televize.

Zcela cizí pojem už to není. Vím, že jsme o tom spolu mluvili, ale přiznám se, že už jsem zapomněl o čem to je, proto v předchozí otázce odpovídám ne.

známá mi pověděla o ní na běžkách

známý

4. Co si pod ní představujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Canisterapie je léčba "pomocí psů", jedná se o kontakní terapii, kdy je pes přímo v kontaktu s člověkem. Pes pomáhá především psychicky, člověk není sám, může se psem mazlit apod. Jedná se o jeden z mnoha druhů zooterapie.

Já to vidím jen jako normální hrní se zvířaty.

léčba za pomoci psa - především co se psychomotorických funkcí týče, používá se především u dětí

léčba za pomocí využívání psů, koček a koní

LÉČBA ZA POMOCI ZVÍŘAT

Léčení lidí, kteří využívají pozitivní působení psa.

Léčení pomocí kontaktu a hraní si se psem-hlezení, drbání, objímání, či jen obyčejné přiložení ke psovi.

léčení pomocí přítomností psa

léčení pomocí psů

léčení, terapie postižených dětí pomocí zvířecího kamaráda

Mno nic moc si pod tím představit nedokážu. Podle první otázky bych typnul, že to bude nějaká terapie (léčba) za pomoci zvířat:-) Tak třeba je mi smutno, vezmu psa a du s ním na procházku a ejhle, hnedle je mi líp. Nebo bejt s koněma, to určitě posiluje lidskou psychiku. Nebo mám ptačí chřipku, tak si koupím papouška, abych v tom nebyl sám. Ne, tohle je zajisté blbost, ale to nahoře bych viděl jako rozumný.

Následná péče za přítomnosti psa především s psychickými účinky.

netuším o co v léčbě jde, ale jelikož se v první otázce ptáte na zvířata, tak to asi bude léčba pomocí koní, psů, apod.

nic víc než léčení zvířaty, různá čvicení atd.

Pes je především výborný společník, nutí vás denně na vycházku za každého počasí, jeho hlazení budí pozitivní emoce. Dokáže přinést věci. Je toho spousta.

pomoc lidem pomocí psů

postižené děti se mazlí se psy

Pouhou úvahou docházím pouze k obecným závěrům.

psychoterapie pomocí alternativních metod-např. pomocí zvířat

Terapeut dochází s pejskem za klientem - může to být například postižený člověk (mentálně i fyzicky), senior, dlouhodobě nemocný člověk. Pomocí kontaktu s pejskem klient jednak získává pozitivní prožitky a zároveň procvičuje motoriku, zapojuje svaly, apod.

terapie s pomocí psů

Terapie za pomoci psa (např. polohování, dávání povelů...)

Terapie za pomoci zvířat(pes, kůň, kočka,..)

trávit čas s čoklem

viz výše

Vzhledem k 1. otázce si pod ní představuji využívání zvířat pro léčebné účely.

vzhledem k první otázce bych čekala léčebnou metodu-terapii pomocí zvířat

5. Myslíte si, že je pes vhodný pro terapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4195,35 %95,35 %  
Ne24,65 %4,65 %  

Graf

6. Znáte nějaké formy canisterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - pokud jste odpověděli ne přejděte na otázku č. 83683,72 %83,72 %  
Ano - pokud jste odpověděli ano přejděte na otázku č. 7716,28 %16,28 %  

Graf

7. Vyjmenujte alespoň 2 formy canisterapie:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

aktivity, terapie, vzdělávání za pomoci psa

Asistenční psi, sociální a duševní podpora

bohužel, nevím

cviceni s lidmi po urazech, zrychleni lecby, komunikace nekomunikujicich...

forma rehabilitační - polohování apod. forma psychorehabilitační - uvolnění stresu aj.

Individuální - jeden klient skupinová- více klientů, více psů

nevím

nevim

nevím

nevim

nevim

nevím

Nevím, jak se to přesně jmenuje - polohování postižených dětí, návštěvy domovů důchodců, školek, viděla jsem pořad, kde vězni cvičili a vychovávali psy. Nevím, jestli slepečtí psi a pomocné tlapky patří mezi canisterapii.

tahání za ocas.. nevím, nechci si vymýšlet

terapie za pomoci psa -např. polohování aktivity za pomoci psů - např. návštěvy v DD - radost stařečkům výuka pomocí psů - napš. dětí s poruchami učení nebo chování

8. Víte kde (v jakých oborech) se canisterapie využívá?(vypište alespoň 3)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

bohužel

bohužel, nevím

domovy důchodců, dětské domovy, psychiatrické léčebny, zdravotnická zařízení pro lidi s postižením /obory jako takové psychologie, pedagogika, medicína zejm. fyzioterapie/

fyzioterapie, psychiatrie a psychologie, geriatrie

fyzioterapie, psychoterapie- mentální postižení, psychické nemoci, pes se také využívá také u seniorů

medicína sociální péče

medicina

Možná v psychologii, v dětské psychologii, protidrogové léčebny/terapie, v oboru vodění slepých lidí po městě. teď mě napadlo, není canus latinsky pes - tedy terapie skrz bytí se psem. no nevím, ale proč ne.

Ne

ne

ne, ale tipnu si:) psychologie u trvale tělesně postižených

nemocníce.školky.domovy pro seniorydlouhodobě nemocní.

netuším

nevidomost, mentální postižení, fyzické postižení, léčení dlouhodobě nemocných-senioři, děti.

NEVIM

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Neznám odborné výrazy K zlepšování psychické kondice u autistických dětí a lidí v domovech důchodců. K zlepšování fyzického stavu fyzicky postižených dětí.

Pomoc tělesně postiženým, autismus, mentálně a duševně postižení

práce se seniory práce s mentálně postiženými práce s fyzicky postiženými

predevsim v medicine, psychologi,...?

pri psychologických potizich

při práci s postiženými.. víc mě vážně nenapadá..

Psychiatrie, nějaké ústavy

Psychologie, psychoterapie, terapie

Psychologie, rehabilitace, péče o postižené...asi?

rehabilitace tělesně postižení lidé na vozíčku

rehabilitace (poruchy motoriky), psychiatrie (autisti), psychologie (stres)

rehabilitace, dětské oddělení, traumatologie

speciální pedagogika

speciální pedagogika, greontologie, náhradní výchovná péče

tak tipuji mentálně a tělesně postižené lidi, děti, seniory

télesně a mentálně postižení

tělesně postižení, pacienti s depresemi, mentálně postižení

u postižených dětí a dál nevím

ve školce

ve zdravotnických zařízení - v domovech pro seniory a postížené, při rehabilitacích

zatím stále nevím co je to za léčbu, ale pokud jde o léčbu pomocí psů, tak např. doprovod slepců, při podpoře psychiky, rehabilitace dětí

9. Jací lidé v ní figurují?(vypište alespoň 3)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

:(

?

bohužel, nevím

canisterapeut fyzioterapeut lékař pacient

canisterapie je určena pro postižené lidi, autisty, také pro lidi, kteří potřebují odbourat stres

děti

děti, terapeutka, rodiče

dlouhodobě nemocní. senioři.postižené děti

Duševně nemocní, slepí, závislí (na alkoholu, drogách), možná i lidé zhrzení z nešťastné lásky, ale to už zas typuju

instruktor rodiče/pečovatelé léčený

klient, psovod (+ pes), vedoucí týmu (fyzioterapeut, lékař, psycholog, pedagog)

Lidé s psychickými problémy

Lide s ruznym postizenim.

Lidé s různým typem postižení (somatické, mentální...), senioři, děti se syndromem can...

majitel, lekar, nevim

mentálně nebo fyzicky postižení, autisté, psychicky narušení lidé (týrané děti), staří a opuštění lidé

Ne

ne

nechápu otázku

nemocní

nemocni dusevne ci fyzicky ci apaticti

nemocní, smutní, osamělí

netuším

NEVIM

nevím

Nevím

Nevím

Nevím.

Objekty nebo subjekty?

odborníci

Ošetřovatel, ošetřovaný, ...

pacient, němá tvář a ten co tomu rozumí

pacient, terapeut

pacient, vedoucí terapie, lékař, pes

postižení

postižení, děti, senioři v ústavech.

pro staré lidi, pro autisty a tělesně postižené

špatně položená otázka - nevím, zda jsou myšleni lidé jako pacienti využívající terapii nebo lidé kteří terapii vedou..

tělesně postižení

terapeut, klient, chovatel

viz 8

Vozíčkáři, děti a dospělí s různým postižením

10. Pro jaké lidi je vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé s různým typem postižení4195,35 %95,35 %  
staří lidé2865,12 %65,12 %  
děti předškolního a školního věku2455,81 %55,81 %  
kojenci511,63 %11,63 %  

Graf

11. Kde všude může canisterapie probíhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdekoli3274,42 %74,42 %  
jen na vybraných pracovištích1125,58 %25,58 %  

Graf

12. Máte s canisterapií osobní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3990,7 %90,7 %  
Ano49,3 %9,3 %  

Graf

13. Znáte nějakou instituci, kde probíhá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

impact

konkrétně ne, jen obecně, jak jsem psala výše

Konkrétně ne.

Lecebna Bohnice

Možná ješte v DPK Motol.

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne.

nemocnice

neznám

neznám

Neznám

neznám, ale teď mě tak napadá, jestli každý, kdo má doma psa, není takový canisterapeut, tedy že pomáhá lidem, kteří se s jeho (dobrým) psem sejdou.

Pomocné tlapky

Pomocné tlapky, ZKO např. Chrudim, DD Ústí nad Orlicí

ústav pro nevidomé Chrlice- Brno, stacionář pro mentálně a fyzicky postižené Brno, Vyškov

14. Jaká myslíte, že jsou hlavní úskalí, největší překážka pro neprovádění canisterapie v některých zařízeních?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

alergie na psy, strach ze psů, alergie na zvířeta

Alergie u pacientů, ...

Alergie, nevhodné prostředí pro psa...

drahá služba...

Higiena

je málo vyškolených lidí?

lide tomu neveri

Lidi, předsudky- K otázce č.11 - v podstatě může probíhat kdekoli. Denně chodím s fenkou na procházku kolem domova důchodců a kdykoli je hezké počasí, babičky už čekají, až půjdeme, volají na Amálku a usmívají se na ni a rády si ji hladí. I to je nejspíš forma canisterapie - Amálka je rozveselí a potěší.

Málo prostoru, hluk

malý zájem a informovanost

místo pro psy

neinformovanost, neochota

nemocnice - hygienická rizika, riziko pokousání

netusim

NEVIM

nevím

nevím

neznalost možností a neochota personálu hledat a vyzkoušet něco nového

Obavy kvůli hygieně, možná také kvůli bezpečnosti (neublíží pes klientovi), pohodlnost, konzervativní postupy v léčbě.

odpor personálu ke zvířatům, výběr a výcvik samotných psů

proškolený personál

Ředitel se bojí všeho nového, peníze, nezájem lidí.

těžko se odpovídá, když jsem u jedné předchozí otázky zaškrtl kdekoliv, zjevně jsem onu otázku vyplnil nesprávně.

Vycvičený pes, nedostatek informací, pochybnosti o účinnosti léčby.

že nejsou uzpůsobená pro pobyt zvířete

15. Kdo by podle vás měl canisterapii indikovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psycholog3479,07 %79,07 %  
lékař2558,14 %58,14 %  
pedagog1125,58 %25,58 %  
jiné920,93 %20,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašparová, A.Canisterapie v dnešní době a co o ní lidé vědí. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://canisterapie-v-dnesni-dobe-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.