Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > car-sharing a alternativní pohony

car-sharing a alternativní pohony

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Vacek
Šetření:12. 10. 2014 - 19. 10. 2014
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti ČZU a následující dotazník bude součástí projektu na téma car-sharing a alternativní pohony, který budeme prezentovat na studentské konferenci ve Varšavě. Dotazník je určen každému bez rozdílu věku a pohlaví. Předem děkujeme za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6356,25 %56,25 %  
Žena4943,75 %43,75 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251916,96 %16,96 %  
241513,39 %13,39 %  
23108,93 %8,93 %  
2798,04 %8,04 %  
2276,25 %6,25 %  
2876,25 %6,25 %  
2665,36 %5,36 %  
2954,46 %4,46 %  
3743,57 %3,57 %  
2043,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 32
44
40
19
31
21
50
49
34
48
51
46
57
55
41
2623,21 %23,21 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.74
Minimum:20
Maximum:49
Variační rozpětí:29
Rozptyl:40.41
Směrodatná odchylka:6.36
Medián:25
Modus:25

Graf

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6860,71 %60,71 %  
Středoškolské4338,39 %38,39 %  
Základní10,89 %0,89 %  

Graf

4. Jaká je vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká10291,07 %91,07 %  
jiná108,93 %8,93 %  

Graf

5. Kolik obyvatel má město/obec, ve kterém/které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 5000006658,93 %58,93 %  
do 50001916,96 %16,96 %  
5001-500001614,29 %14,29 %  
50001-500000119,82 %9,82 %  

Graf

6. Váš čistý příjem se za poslední 2 roky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšil5851,79 %51,79 %  
Zůstal přibližně stejný4136,61 %36,61 %  
Snížil1311,61 %11,61 %  

Graf

7. Jaký je váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 8, Zaměstnanýotázka č. 9, Nezaměstnanýotázka č. 11, Mateřská dovolenáotázka č. 11, Jinýotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný5145,54 %45,54 %  
Student4439,29 %39,29 %  
Jiný98,04 %8,04 %  
Nezaměstnaný65,36 %5,36 %  
Mateřská dovolená21,79 %1,79 %  

Graf

8. Jak se dopravujete nejčastěji do školy?

car sharing znamená, že jezdíte autem ve více lidech

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD2657,78 %23,21 %  
Autem1328,89 %11,61 %  
Pěšky24,44 %1,79 %  
Vlakem24,44 %1,79 %  
Autobusem24,44 %1,79 %  

Graf

9. Jak se dopravujete nejčastěji do práce?

car sharing znamená, že jezdíte autem ve více lidech

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem2549,02 %22,32 %  
MHD1631,37 %14,29 %  
Pěšky713,73 %6,25 %  
Na kole11,96 %0,89 %  
Car sharing11,96 %0,89 %  
Vlakem11,96 %0,89 %  

Graf

10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspořím tak čas4749,47 %41,96 %  
Je to levnější4244,21 %37,5 %  
Je to pohodlnější4042,11 %35,71 %  
Jiný důvod2324,21 %20,54 %  
Méně tak znečišťuji životní prostředí1616,84 %14,29 %  
Je to bezpečnější1111,58 %9,82 %  

Graf

11. Uvítali byste jezdit v jednom autě ve více lidech do školy/práce nebo i při jiných příležitostech ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5750,89 %50,89 %  
nevím2825 %25 %  
ne2724,11 %24,11 %  

Graf

12. Mate k dispozici automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8374,11 %74,11 %  
Ne2925,89 %25,89 %  

Graf

13. Na jaké palivo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Benzínotázka č. 15, Naftaotázka č. 15, Alternativniotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín5768,67 %50,89 %  
Nafta2226,51 %19,64 %  
Alternativni44,82 %3,57 %  

Graf

14. Jaké alternativní palivo využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lpg375 %2,68 %  
Ethanol125 %0,89 %  

Graf

15. Proč nevlastníte auto na alternativní pohon?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to drahé5554,46 %49,11 %  
Je to málo dostupné3433,66 %30,36 %  
Mám jiný důvod3231,68 %28,57 %  
Moc o alternativních pohonech nevím1514,85 %13,39 %  
Jsem odpůrce boje za životní prostředí76,93 %6,25 %  

Graf

16. Přivítali byste nějakou podporu při koupi auta na alternativni pohon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Nevímotázka č. 17, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7264,29 %64,29 %  
Nevím2522,32 %22,32 %  
Ne1513,39 %13,39 %  

Graf

17. Který z následujících podnětů by vás přiměl ke koupi na elektrický pohon?

1-určitě ne, 5-určitě ano

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Parkování zdarma32.28
Dálniční známka zdarma3.2232.003
Příspěvek ke koupi vozu3.8941.882
Zlevněné povinné ručení3.61.714

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek ke koupi vozu=1 na otázku 17. Který z následujících podnětů by vás přiměl ke koupi na elektrický pohon?

7. Jaký je váš status?

 • odpověď Student:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autem na otázku 8. Jak se dopravujete nejčastěji do školy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 8. Jak se dopravujete nejčastěji do školy?
 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autem na otázku 9. Jak se dopravujete nejčastěji do práce?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 9. Jak se dopravujete nejčastěji do práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to bezpečnější na otázku 10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

 • odpověď Je to pohodlnější:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to bezpečnější na otázku 10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?
 • odpověď Uspořím tak čas:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to bezpečnější na otázku 10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Jaká je vaše národnost?

5. Kolik obyvatel má město/obec, ve kterém/které žijete?

6. Váš čistý příjem se za poslední 2 roky:

7. Jaký je váš status?

8. Jak se dopravujete nejčastěji do školy?

9. Jak se dopravujete nejčastěji do práce?

10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

11. Uvítali byste jezdit v jednom autě ve více lidech do školy/práce nebo i při jiných příležitostech ?

12. Mate k dispozici automobil?

13. Na jaké palivo?

15. Proč nevlastníte auto na alternativní pohon?

16. Přivítali byste nějakou podporu při koupi auta na alternativni pohon?

17. Který z následujících podnětů by vás přiměl ke koupi na elektrický pohon?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Jaká je vaše národnost?

5. Kolik obyvatel má město/obec, ve kterém/které žijete?

6. Váš čistý příjem se za poslední 2 roky:

7. Jaký je váš status?

8. Jak se dopravujete nejčastěji do školy?

9. Jak se dopravujete nejčastěji do práce?

10. Proč využíváte zvolený druh dopravy?

11. Uvítali byste jezdit v jednom autě ve více lidech do školy/práce nebo i při jiných příležitostech ?

12. Mate k dispozici automobil?

13. Na jaké palivo?

15. Proč nevlastníte auto na alternativní pohon?

16. Přivítali byste nějakou podporu při koupi auta na alternativni pohon?

17. Který z následujících podnětů by vás přiměl ke koupi na elektrický pohon?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vacek, P.car-sharing a alternativní pohony (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://car-sharing-a-alternativni-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.