Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > časopisy pro předškolní děti

časopisy pro předškolní děti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Valná
Šetření:21. 03. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce.  Dotazník se skládá celkem z 12 otázek, odhadovaná délka vyplňování dotazníku je 5–7 minut. Žádná z nabízených odpovědí není špatná, odpovědí na jednotlivé otázky může být i více.

Dotazník je určen primárně rodičům předškolních dětí.

Předem moc děkuji za všechny vyplněné dotazníky.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5785,07 %85,07 %  
muž1014,93 %14,93 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31–40 let3450,75 %50,75 %  
40 let a více1725,37 %25,37 %  
26–30 let1116,42 %16,42 %  
18–25 let57,46 %7,46 %  

Graf

3. Věk Vašeho dítěte/ Vašich dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3–4 roky2334,33 %34,33 %  
5–6 let2131,34 %31,34 %  
více než 6 let1725,37 %25,37 %  
2 roky68,96 %8,96 %  

Graf

4. Kupujete (či půjčujete v knihovně) svým dětem časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5582,09 %82,09 %  
ne1217,91 %17,91 %  

Graf

5. Jaké časopisy svým dětem kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sluníčko2545,45 %37,31 %  
Méďa Pusík1832,73 %26,87 %  
Mateřídouška1323,64 %19,4 %  
ABC814,55 %11,94 %  
Čtyřlístek814,55 %11,94 %  
Medvídek Pú23,64 %2,99 %  
jiné11,82 %1,49 %  
predskolak, dracek11,82 %1,49 %  
auta, medvídek pů, mašinka tomáš11,82 %1,49 %  
příležitostně, když mě něco zaujme, ale nic pravidelně11,82 %1,49 %  
Hatrick, Hrana11,82 %1,49 %  
Monster High11,82 %1,49 %  
Hrana, Dyne na pařezu11,82 %1,49 %  
Playboy11,82 %1,49 %  
časopisy půjčuji11,82 %1,49 %  

Graf

6. Jak často svým dětem časopisy kupujete/půjčujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně2850,91 %41,79 %  
občas2443,64 %35,82 %  
pouze výjimečně35,45 %4,48 %  

Graf

7. Podle jakých kritérií časopis pro své děti vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle obsahu4785,45 %70,15 %  
podle věku určení610,91 %8,96 %  
na základě toho, zda je k časopisu přiložen dárek11,82 %1,49 %  
podle vzhledu titulní strany11,82 %1,49 %  

Graf

8. Jakým způsobem s časopisem Vaše dítě pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně i s Vaší pomocí (či s pomocí jiných rodinných příslušníků)4174,55 %61,19 %  
pouze s Vaší pomocí (či s pomocí jiných rodinných příslušníků)916,36 %13,43 %  
zcela samostatně59,09 %7,46 %  

Graf

9. Jakou část časopisu má Vaše dítě nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úkoly sloužící k rozvoji psaní, čtení a počítání1934,55 %28,36 %  
pohádky a povídky1629,09 %23,88 %  
omalovánky a vystřihovánky1018,18 %14,93 %  
vzdělávací a naučné texty610,91 %8,96 %  
nejraději má bludiště a poznávání rozdílů na dvou podobných obrázcích, baví ho také příběhy a pohádky11,82 %1,49 %  
bludiště, fotografie, obrázky11,82 %1,49 %  
porno11,82 %1,49 %  
techniku, astronimii :-)11,82 %1,49 %  

Graf

10. Jakou funkci časopisům pro předškolní děti přikládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovně vzdělávací i zábavnou4785,45 %70,15 %  
výchovně vzdělávací59,09 %7,46 %  
zábavnou35,45 %4,48 %  

Graf

11. Co si myslíte o jazyku časopisů pro předškolní děti? Je tento jazyk adekvátní jejich věku? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano je adekvátní. S pomocí rodičů všemu rozumí.

ano, ale nelíbí se mi velké množství reklam

Ano, děti mu plně porozumí

Ano, domnívám se že je přijatelný

Ano, je adekvátní jejich věku.

ano, jsme spokojení

běžně používaný jazyk, vyhovuje

Domnívám se, že ano.

jak kde - ve Sluníčku, Mateřídoušce, ABC a Čtyřlístku ano vzhledem k jejich věkovému určení, u Médi Pusíka je problematický jak obsah, tak jazyková úroveň, časopisy zahraniční lépe nehodnotit, většinou jsou orientovány víc na vizuální efekt, než na obsah či kvalitu textu

Jak kdy

Jak kdy.

Jak který časopis... Někdy by bylo dobré psát normálním jazykem, nezdrobňovat, nešikulovat atd...

Jak který, většinou ano.

je

je

je adekvátní

je adekvátní

je adekvátní

je adekvátní

je adekvátní

je adekvátní pro spolupráci s rodiči

Je adekvátní, děti rozumí bez nápovědy.

je srozumitelný

koloooooooooooooooo

myslím, že jazyk je adekvátní věku

Není, protože nepracuje se spisovným českým jazykem a používá zbytečné zkomoleniny a neadekvátní jazyk.

Neodpovídá normám jazyka.

nevím

Občas není - texty jsou složité, jindy zase až moc dětské neodpovídající již věku.

Pravidelně kupujeme Méďu Pusíka a jsem s ním naprosto spokojena. Jazyk je srozumitelný, při čtení si navíc ověřuji, jestli všechny tři děti (3, 4 a 6 let) rozumějí těžším slovům. ABC je už pro starší děti, ale syn chce být vynálezce a moc se mu líbí náměty právě v tomhle časopisu.

S dětmi hovoří jazykem, kterým si dospělí myslí, že děti mluví.

většinou jim to stejně říkám vlastními slovy

Většinou není. Je příliš dospělácký.

závisí od konkrétního časopisu

12. Co si myslíte o současné nabídce časopisů pro předškolní děti na českém trhu? Je podle Vás tato nabídka dostačující? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano dostačující, vždy je co si vybrat

Ano je, někdy už ani nevím co koupit

ano, je dostačující

ano, je na výběr

Ano, snažím se kupovat klasiky

Ano, tato nabídka je dostačující.

ano, vždy jsme si vybrali

asi ano, není s čím srovnávat, kupujeme co je na trhu.

až tolik ji nesleduji

časopisů je dost

Časopisů je hodně, ale kvalita mnohdy mizerná, velmi tendenční seriálovým postavám.

Dle mne je nabídka dostatečná. Lze si bez problémů vybrat.

dostačující

je dostačující

je dostačující

je dostačující

je dostačující

je dostačující

je dostačující

je dostačující, vyhovuje jak předškolním dětem, tak i dětem školou povinným

je dostačující..

je jí až moc

Je, ale kvalitní tituly je třeba hledat, v běžných trafikách nejsou.

koloki

možná, že je nabídka široká, ale málokterý se mi líbí. uvítala bych lepší ilustraci.

Myslím, že ano.

Na trhu chybí časopis, který by vycházel z reality, opíral se o svět takový, jaký je a tak ho předával dětem.

nabídka je dostačující, kvalita nedostačující, reklamy a nabídky nesmyslů všeho druhu, v dětském časopise by vůbec komerční nabídky být neměly

Nabídka je veliká, zálěží jaký styl se komu líbí. Nechybí mi žádý typ časopisu. Sluníčko, ani Mateřídouškou např. nekupuji, protože třetinu stran tvoří řeklama. Oproti tomu Méďa Pusík má tak dvě tři menší reklamy na jedno číslo. Líbí se mi, že nabízí, jak příběhy na čtení, tak úkoly pro předškoláky, seznámení se s písmenky, čísly, povoláními, něco o přírodě... je komplexní. Nabídka čsopisů pro předškolní děti je podle mě víc než dostatečná.

ne

Nejsou časopisy zaměřené jednostranně, např. historie, příroda, tvoření.

nemám moc přehled

Není dostačující a smysluplných časopisů je málo, proto je moc nekupuji.

Neopovídá, protože hodně obsahují pohádky, které nejsou pro malé děti vhodné a chybí informace o světě a jeho fungování v přístupném neodborném jazyce.

nevím

neznám úplně celou nabídku

No nabídka je asi dostačující, jen bych z nich ZCELA odstranil reklamu. Ta je pro děti nevhodná!

Preferuji casopisy bez reklam, ty temer nejsou vyjimky tvori predskolak

Pro malé děti je nabídka dostačující, Sluníčko a Mateřídouška vytvářejí alternativu pro rodiče, kteří nechtějí dětem kupovat časopisy ryze komerční, problémem je ale nabídka časopisů pro děti nad 10 let.

Většina časopisů je pouze na efekt - bar. obrázky, kýče, ale obsah o... Je třeba opravdu dobře vybírat.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Co si myslíte o jazyku časopisů pro předškolní děti? Je tento jazyk adekvátní jejich věku? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

  • odpověď ano:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Co si myslíte o současné nabídce časopisů pro předškolní děti na českém trhu? Je podle Vás tato nabídka dostačující? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Věk Vašeho dítěte/ Vašich dětí:

4. Kupujete (či půjčujete v knihovně) svým dětem časopisy?

5. Jaké časopisy svým dětem kupujete?

6. Jak často svým dětem časopisy kupujete/půjčujete?

7. Podle jakých kritérií časopis pro své děti vybíráte?

8. Jakým způsobem s časopisem Vaše dítě pracuje?

9. Jakou část časopisu má Vaše dítě nejraději?

10. Jakou funkci časopisům pro předškolní děti přikládáte?

11. Co si myslíte o jazyku časopisů pro předškolní děti? Je tento jazyk adekvátní jejich věku? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

12. Co si myslíte o současné nabídce časopisů pro předškolní děti na českém trhu? Je podle Vás tato nabídka dostačující? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Věk Vašeho dítěte/ Vašich dětí:

4. Kupujete (či půjčujete v knihovně) svým dětem časopisy?

5. Jaké časopisy svým dětem kupujete?

6. Jak často svým dětem časopisy kupujete/půjčujete?

7. Podle jakých kritérií časopis pro své děti vybíráte?

8. Jakým způsobem s časopisem Vaše dítě pracuje?

9. Jakou část časopisu má Vaše dítě nejraději?

10. Jakou funkci časopisům pro předškolní děti přikládáte?

11. Co si myslíte o jazyku časopisů pro předškolní děti? Je tento jazyk adekvátní jejich věku? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

12. Co si myslíte o současné nabídce časopisů pro předškolní děti na českém trhu? Je podle Vás tato nabídka dostačující? Svou odpověď, prosím, zdůvodněte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valná, M.časopisy pro předškolní děti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://casopisy-pro-predskolni-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.