Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Celní správa

Celní správa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Roučka
Šetření:09. 04. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze, kde právě zpracovávám bakalářskou práci na téma Základní předpisy Celní správy ČR související s cestovním ruchem. Prosím o pár minut k vyplnění tohoto dotazníku.

Předem děkuji

Jana Máchová
 

Odpovědi respondentů

1. Je správné, že ČR je v EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4953,26 %53,26 %  
ne2527,17 %27,17 %  
nevím1819,57 %19,57 %  

Graf

2. Jste spokojeni, že jsou zrušené pravidelné kontroly na hraničních přechodech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6368,48 %68,48 %  
ne2223,91 %23,91 %  
nevím77,61 %7,61 %  

Graf

3. Pokud jste v předchozí otázce (2.otázka) zaškrtli NE, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší příliv sociální skupin do země1664 %17,39 %  
Přeprava zakázaného zboží do ČR624 %6,52 %  
Jiné312 %3,26 %  

Graf

4. Pokud jste zaškrtli u 2. otázky ANO, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volný pohyb osob např.: dovolená3453,97 %36,96 %  
Cestování na občanský průkaz2539,68 %27,17 %  
Jiné34,76 %3,26 %  
Nevím11,59 %1,09 %  

Graf

5. Byl byste proto, aby se celní zaměstnanci vrátili na hraniční přechody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4245,65 %45,65 %  
ano3032,61 %32,61 %  
nevím2021,74 %21,74 %  

Graf

6. Znáte nějaké základní předpisy celní správy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7985,87 %85,87 %  
ano1314,13 %14,13 %  

Graf

7. Pokud jste u 6.otázky odpověděli ANO, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon o přepravě národních kulturních památek z ČR 110 %1,09 %  
cites, živočišné produkty, zákazy a omezení atd.110 %1,09 %  
zhruba co a kolik se může a nemůže převážet110 %1,09 %  
celní kodex110 %1,09 %  
Celní sazebník (tzv. bílá kniha)110 %1,09 %  
cestování se zvířaty110 %1,09 %  
Kontrola přepravovaného zboží110 %1,09 %  
Například zlodějinu v podobě nutnosti platit daně za předměty směšné hodnoty pocházející ze zemí mimo EU (Čína...). Zbytečné zadržování balíků...110 %1,09 %  
zákaz zakázaného zboží - bez povolení (zbraně, značkové zboží)110 %1,09 %  
Zákon o spotřební dani 110 %1,09 %  

Graf

8. Jste pro zavedení Eura v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8794,57 %94,57 %  
ano55,43 %5,43 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6671,74 %71,74 %  
Muž2628,26 %28,26 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 257480,43 %80,43 %  
26 - 351415,22 %15,22 %  
25 - 3522,17 %2,17 %  
36 – 4522,17 %2,17 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6065,22 %65,22 %  
Zaměstnaný2325 %25 %  
OSVČ55,43 %5,43 %  
Nezaměstnaný33,26 %3,26 %  
Ostatní11,09 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojeni, že jsou zrušené pravidelné kontroly na hraničních přechodech?

  • odpověď ne:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší příliv sociální skupin do země na otázku 3. Pokud jste v předchozí otázce (2.otázka) zaškrtli NE, proč?

5. Byl byste proto, aby se celní zaměstnanci vrátili na hraniční přechody?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Jste spokojeni, že jsou zrušené pravidelné kontroly na hraničních přechodech?
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší příliv sociální skupin do země na otázku 3. Pokud jste v předchozí otázce (2.otázka) zaškrtli NE, proč?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je správné, že ČR je v EU?

2. Jste spokojeni, že jsou zrušené pravidelné kontroly na hraničních přechodech?

3. Pokud jste v předchozí otázce (2.otázka) zaškrtli NE, proč?

4. Pokud jste zaškrtli u 2. otázky ANO, proč?

5. Byl byste proto, aby se celní zaměstnanci vrátili na hraniční přechody?

6. Znáte nějaké základní předpisy celní správy?

8. Jste pro zavedení Eura v České republice?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je správné, že ČR je v EU?

2. Jste spokojeni, že jsou zrušené pravidelné kontroly na hraničních přechodech?

3. Pokud jste v předchozí otázce (2.otázka) zaškrtli NE, proč?

4. Pokud jste zaškrtli u 2. otázky ANO, proč?

5. Byl byste proto, aby se celní zaměstnanci vrátili na hraniční přechody?

6. Znáte nějaké základní předpisy celní správy?

8. Jste pro zavedení Eura v České republice?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roučka, Z.Celní správa (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://celni-sprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.