Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Celospolečenská odpovědnost firem - malé a střední podnikání

Celospolečenská odpovědnost firem - malé a střední podnikání

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pokorná
Šetření:29. 08. 2019 - 03. 09. 2019
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka 2. ročníku magisterského studia České zemědělské univerzity v Praze, studijní program Veřejná správa a regionální rozvoj.

Chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci při psaní diplomové práce a prosím o pár minut Vašeho času, které věnujete následujícímu dotazníku. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.

Prosím o pečlivé vyplnění otázek a zároveň děkuji za veškeré poskytnuté informace.

Hana Pokorná

 

Odpovědi respondentů

1. Osoba respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8460,43 %60,43 %  
muž5539,57 %39,57 %  

Graf

2. Věková kategorie respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-505338,13 %38,13 %  
51-603827,34 %27,34 %  
31-402215,83 %15,83 %  
61-701611,51 %11,51 %  
21-3075,04 %5,04 %  
nad 70 let21,44 %1,44 %  
do 20 let10,72 %0,72 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6647,48 %47,48 %  
vysokoškolské4834,53 %34,53 %  
střední bez maturity1410,07 %10,07 %  
vyšší odborné96,47 %6,47 %  
základní21,44 %1,44 %  

Graf

4. Typ podnikatelského subjektu respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [OSVČ, hlavní činnostotázka č. 5, OSVČ, vedlejší činnostotázka č. 5, člen statutárního orgánu obchodní společnosti bez vlastnického podílu společnostiotázka č. 5, člen statutárního orgánu obchodní společnosti s vlastnickým podílem společnostiotázka č. 5, vlastník podílu obchodní společnostiotázka č. 5, o podnikání teprve uvažujiotázka č. 5, jiné (vyplnit vlastními slovy)otázka č. 5, nepodnikám (dotazování bude ukončeno) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ, hlavní činnost6446,04 %46,04 %  
OSVČ, vedlejší činnost3323,74 %23,74 %  
člen statutárního orgánu obchodní společnosti s vlastnickým podílem společnosti1913,67 %13,67 %  
nepodnikám128,63 %8,63 %  
vlastník podílu obchodní společnosti53,6 %3,6 %  
člen statutárního orgánu obchodní společnosti bez vlastnického podílu společnosti32,16 %2,16 %  
nepodnikám (dotazování bude ukončeno)32,16 %2,16 %  

Graf

5. Podnikatelský subjekt respondenta je zaměstnavatelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není zaměstnavatelem8064,52 %57,55 %  
ano, do 5 zaměstnanců3024,19 %21,58 %  
ano, do 15 zaměstnanců54,03 %3,6 %  
v blízké budoucnosti (do 1 roku) se stane zaměstnavatelem43,23 %2,88 %  
ano, do 25 zaměstnanců32,42 %2,16 %  
ano, nad 25 zaměstnanců21,61 %1,44 %  

Graf

6. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby8770,16 %62,59 %  
obchod (nákup/prodej)1512,1 %10,79 %  
jiné (doplnit vlastními slovy)108,06 %7,19 %  
výroba86,45 %5,76 %  
zemědělství32,42 %2,16 %  
umělecká činnost10,81 %0,72 %  

Graf

7. Převažující region působení podnikatelského subjektu respondenta v rámci ČR nebo mimo ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší města do 10tisíc obyvatel3225,81 %23,02 %  
střední města od 10tisíc do 30tisíc obyvatel2520,16 %17,99 %  
Praha2016,13 %14,39 %  
venkov/horské oblasti1713,71 %12,23 %  
krajská města1411,29 %10,07 %  
větší města nad 30tisíc obyvatel118,87 %7,91 %  
jiné - EU43,23 %2,88 %  
jiné (doplnit vlastními slovy)10,81 %0,72 %  

Graf

8. Nejpočetnější skupina mých zákazníků/klientů jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé a střední podnikatelské subjekty7258,06 %51,8 %  
soukromé osoby (občané)4435,48 %31,65 %  
státní instituce32,42 %2,16 %  
velké podnikatelské subjekty32,42 %2,16 %  
neziskové organizace21,61 %1,44 %  

Graf

9. Své podnikání nejvíce vnímám jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdroj příjmů6250 %44,6 %  
koníčka, který mi přináší benefity (příjmy, dobrý pocit, atd.)3326,61 %23,74 %  
vlastní seberealizaci1612,9 %11,51 %  
životní styl108,06 %7,19 %  
vynucenou realitu (např. požadavek odběratelů mít vlastní ŽL)21,61 %1,44 %  
jiné (doplnit vlastními slovy)10,81 %0,72 %  

Graf

10. Pojem "Celospolečenská odpovědnost firem" (angl. Corporate Social Responsibility – CSR):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše jen tuším obsah pojmu5443,55 %38,85 %  
neznám4133,06 %29,5 %  
ano, znám2923,39 %20,86 %  

Graf

11. Celospolečenská odpovědnost firem je definována jako cílené začlenění společensky odpovědných aktivit, angažovanost vůči komunitě a realizace veřejně prospěšných projektů do každodenních činností podnikatelského subjektu. Tvoří ji tři základní pilíře-oblast ekonomická, sociální a environmentální. Vyberte z níže uvedených možností ty, které se týkají Vašeho podnikání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická:dobré vztahy se zákazníky9173,39 %65,47 %  
ekonomická:kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy6048,39 %43,17 %  
ekonomická:princip dobrého řízení firmy4939,52 %35,25 %  
ekonomická:odmítnutí korupce3125 %22,3 %  
sociální:sponzorství a dobrovolnictví2822,58 %20,14 %  
environmentální:ekologická firemní kultura (recyklace, úspora energie)2620,97 %18,71 %  
sociální:zaměstnanecká politika (ergonomické pracovní prostředí, benefity, různé typy pracovní doby)2419,35 %17,27 %  
environmentální:ekologická výroba, produkty a služby1612,9 %11,51 %  
environmentální:ochrana přírodních zdrojů1310,48 %9,35 %  
žádné54,03 %3,6 %  
sociální:zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva54,03 %3,6 %  
environmentální:investice do ekologických technologií43,23 %2,88 %  
CR10,81 %0,72 %  

Graf

12. Vlastní názory a podněty respondenta k Celospolečenské odpovědnosti firem v ČR:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

CSR je podle mne poradenský produkt, kterých tady už bylo a jistě ještě bude. Na rozdíl od jiných vyrostl do multimiliardového businessu, je to dobře vymyšlené.

CSR je podle mne stále v plenkách, alespoň v segmentu SME

firmy by měly být společensky odpovědné v místě kde mají výrobu...

Jako člen hudební skupiny působím po celé ČR. K Celospolečenské odpovědnosti firem v ČR: mám vztah ekonomicky.

jako principy dobré, ale nemělo by se to přehánět (např. přeceňování lidského vlivu na obsah CO2 v atmosféře = globální oteplování)

Jednotlivec, příp. i malé firmy vedené člověkem se sociálním a ekologickým myšlením jednají v souladu se svými názory, ale z celospolečenského hlediska to významný vliv nemá. Životní prostředí i sociální polituku ničí zejména sobečtí giganti typu Agrofert a spol., motivovaní získáváním výhod a financí, pod heslem "po mě potopa".

Měli by se všichni nad sebou zamyslet.

Píčovina, která dokáže zaměstnat stovky lidí na zcela zbytečných pozicích a jejíž omílání stojí spoustu peněz vynaložitelných účelněji jinde....

podporuji

Práce maséra je pro mne koníčkem s fin. benefitem, z této pozice mám pouze k Celospolečenské odpovědnosti firem v ČR vztah ekonomický.

s pravidly souhlasím, nicméně i samoregulace firemní kultury by měla mít rozumné meze

více dbát .. stále je málo ze strany jak zaměstnavavatele, tak zaměstnanců

Více FAIR PLAY. Ano, máme přispět k odpovědnosti firem, s tím souhlasím. Ale také si přeji, aby stát čestně hospodařil s vybranými daněni. Např. mi chybí důvěra v hospodaření s našimi daněmi. Vadí mi vyplácení dávek státní sociální podpory, kdy jejich nárok je státem NEKONTROLOVANÝ. A proto jsou tak NEČESTNĚ a VE VELKÉM zneužívané. Zneužívání dávek se stalo zcela běžnou součástí navýšení rodinného rozpočtu. A to např. údajných matek samoživitelek, které však samoživitelkami ve skutečnosti nejsou. A TO FAIR PLAY NENÍ. Renata

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Podnikatelský subjekt respondenta je zaměstnavatelem:

  • odpověď není zaměstnavatelem:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ, vedlejší činnost na otázku 4. Typ podnikatelského subjektu respondenta:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Osoba respondenta:

2. Věková kategorie respondenta:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta:

4. Typ podnikatelského subjektu respondenta:

5. Podnikatelský subjekt respondenta je zaměstnavatelem:

6. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti respondenta:

7. Převažující region působení podnikatelského subjektu respondenta v rámci ČR nebo mimo ČR:

8. Nejpočetnější skupina mých zákazníků/klientů jsou:

9. Své podnikání nejvíce vnímám jako:

10. Pojem "Celospolečenská odpovědnost firem" (angl. Corporate Social Responsibility – CSR):

11. Celospolečenská odpovědnost firem je definována jako cílené začlenění společensky odpovědných aktivit, angažovanost vůči komunitě a realizace veřejně prospěšných projektů do každodenních činností podnikatelského subjektu. Tvoří ji tři základní pilíře-oblast ekonomická, sociální a environmentální. Vyberte z níže uvedených možností ty, které se týkají Vašeho podnikání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Osoba respondenta:

2. Věková kategorie respondenta:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta:

4. Typ podnikatelského subjektu respondenta:

5. Podnikatelský subjekt respondenta je zaměstnavatelem:

6. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti respondenta:

7. Převažující region působení podnikatelského subjektu respondenta v rámci ČR nebo mimo ČR:

8. Nejpočetnější skupina mých zákazníků/klientů jsou:

9. Své podnikání nejvíce vnímám jako:

10. Pojem "Celospolečenská odpovědnost firem" (angl. Corporate Social Responsibility – CSR):

11. Celospolečenská odpovědnost firem je definována jako cílené začlenění společensky odpovědných aktivit, angažovanost vůči komunitě a realizace veřejně prospěšných projektů do každodenních činností podnikatelského subjektu. Tvoří ji tři základní pilíře-oblast ekonomická, sociální a environmentální. Vyberte z níže uvedených možností ty, které se týkají Vašeho podnikání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokorná, H.Celospolečenská odpovědnost firem - malé a střední podnikání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://celospolecenska-odpovednost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.