Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Bc. Petra Borkovcová
Šetření:04. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je dáno zákonem, cílem tohoto průzkumu, který bude součástí diplomové práce, je vytvořit přehled nejčastějších komplikací ve vzdělávání, přehled nejvíce využívaných metod vzdělávání, přehled možností vzdělávání v závisloti na pracovní či rodinné vytížení respondentů. Dalším důležitým faktorem je zjištění potřeb respondentů se vzdělávat, efekt kreditního systému a dostupnost vzdělávacích aktivit.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tím, aby celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických profesí bylo zákoně povinné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7170,3 %70,3 %  
ne1615,84 %15,84 %  
nevím1413,86 %13,86 %  

Graf

2. Považujete celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) lékařů a zdravotníků za důležité pro zdokonalování jejich činnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9796,04 %96,04 %  
ne43,96 %3,96 %  

Graf

3. Vzděláváte se pouze vzhledem k povinnosti získání kreditů/bodů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8281,19 %81,19 %  
ano1918,81 %18,81 %  

Graf

4. Myslíte si, že počet stanovených kreditů/bodů nutných pro získání či obnovení registrace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je optimální4443,56 %43,56 %  
nevím2625,74 %25,74 %  
je mnoho 2221,78 %21,78 %  
je málo98,91 %8,91 %  

Graf

5. Považujete finanční náklady spojené se vzdělávacími aktivitami za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přemrštěné6867,33 %67,33 %  
odpovídající2322,77 %22,77 %  
nemohu posoudit, hradí mi je zaměstnavatel76,93 %6,93 %  
malé32,97 %2,97 %  

Graf

6. Je kvalita vzdělávacích akcí odpovídající jejich ceně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3231,68 %31,68 %  
spíše nesouhlasím3029,7 %29,7 %  
nevím2322,77 %22,77 %  
nesouhlasím1110,89 %10,89 %  
souhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

7. Jste v pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanceotázka č. 8, zaměstnavateleotázka č. 9, na mateřské dovolenéotázka č. 10, nezaměstnaný/áotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnance5958,42 %58,42 %  
nezaměstnaný/á2524,75 %24,75 %  
na mateřské dovolené1312,87 %12,87 %  
zaměstnavatele43,96 %3,96 %  

Graf

8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není důležité3355,93 %32,67 %  
v pracovních dnech1627,12 %15,84 %  
v nepracovních dnech1016,95 %9,9 %  

Graf

9. Jako zaměstnavatel preferujete vzdělávání svých zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nepracovních dnech250 %1,98 %  
není důležité125 %0,99 %  
v pracovních dnech na jiném místě125 %0,99 %  

Graf

10. Na MD je pro vás CŽV:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztížené z finančních důvodů1184,62 %10,89 %  
ztížené vzhledem k problémům s hlídáním dítěte861,54 %7,92 %  
ztížené vzhledem k času, které musím věnovat dítěti323,08 %2,97 %  

Graf

11. Máte v zaměstnání stanoven plán vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4977,78 %48,51 %  
ano1422,22 %13,86 %  

Graf

12. Považujete současný systém vzdělávání a metody vzdělávání za přínosné pro Vaši praxi (odborná úroveň, náplň, kvalita a odbornost lektorů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7271,29 %71,29 %  
ne2928,71 %28,71 %  

Graf

13. Je v současnosti dostatek vzdělávacích akcí, které by Vás motivovali ke vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5150,5 %50,5 %  
ne5049,5 %49,5 %  

Graf

14. Absolvovali jste někdy E-learningový kurz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8281,19 %81,19 %  
ano1918,81 %18,81 %  

Graf

15. Uvítali byste více distančních vzdělávacích možnosti (např. z pohodlí domova přes PC) zařazených do CŽV

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7372,28 %72,28 %  
nevím2322,77 %22,77 %  
ne54,95 %4,95 %  

Graf

16. Jaké vzdělávací aktivity preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktické6968,32 %68,32 %  
teoretické4140,59 %40,59 %  
školící akce spojené s relaxací, volnočasovými aktivitami2827,72 %27,72 %  
realizované zaměstnavatelem na pracovišti2120,79 %20,79 %  
s vysokým počtem kreditů/ bodů1918,81 %18,81 %  
nepreferuji žádné54,95 %4,95 %  

Graf

17. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné4443,56 %43,56 %  
Středoškolské2322,77 %22,77 %  
Bakalářské1817,82 %17,82 %  
Středoškolské se specializací v oboru76,93 %6,93 %  
Vysokoškolské - nelékařské zdravotnické 76,93 %6,93 %  
Vysokoškolské - lékař21,98 %1,98 %  

Graf

18. Jste držitelem osvědčení / registrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5958,42 %58,42 %  
ne4241,58 %41,58 %  

Graf

19. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA9392,08 %92,08 %  
MUŽ87,92 %7,92 %  

Graf

20. Povolání (ve zdravotnictví) vykonáváte jak dlouho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let5150,5 %50,5 %  
více jak 20 let2423,76 %23,76 %  
6 - 12 let1514,85 %14,85 %  
12 - 20 let1110,89 %10,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste v pozici:

 • odpověď na mateřské dovolené:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ztížené z finančních důvodů na otázku 10. Na MD je pro vás CŽV:
 • odpověď zaměstnance:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi není důležité na otázku 8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepracovních dnech na otázku 8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v pracovních dnech na otázku 8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Máte v zaměstnání stanoven plán vzdělávání?

10. Na MD je pro vás CŽV:

 • odpověď ztížené z finančních důvodů:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské dovolené na otázku 7. Jste v pozici:

11. Máte v zaměstnání stanoven plán vzdělávání?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi není důležité na otázku 8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tím, aby celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických profesí bylo zákoně povinné?

2. Považujete celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) lékařů a zdravotníků za důležité pro zdokonalování jejich činnosti

3. Vzděláváte se pouze vzhledem k povinnosti získání kreditů/bodů?

4. Myslíte si, že počet stanovených kreditů/bodů nutných pro získání či obnovení registrace:

5. Považujete finanční náklady spojené se vzdělávacími aktivitami za:

6. Je kvalita vzdělávacích akcí odpovídající jejich ceně?

7. Jste v pozici:

8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:

10. Na MD je pro vás CŽV:

11. Máte v zaměstnání stanoven plán vzdělávání?

12. Považujete současný systém vzdělávání a metody vzdělávání za přínosné pro Vaši praxi (odborná úroveň, náplň, kvalita a odbornost lektorů)

13. Je v současnosti dostatek vzdělávacích akcí, které by Vás motivovali ke vzdělávání?

14. Absolvovali jste někdy E-learningový kurz?

15. Uvítali byste více distančních vzdělávacích možnosti (např. z pohodlí domova přes PC) zařazených do CŽV

16. Jaké vzdělávací aktivity preferujete?

17. Jaké máte vzdělání?

18. Jste držitelem osvědčení / registrace?

19. Pohlaví?

20. Povolání (ve zdravotnictví) vykonáváte jak dlouho?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tím, aby celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických profesí bylo zákoně povinné?

2. Považujete celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) lékařů a zdravotníků za důležité pro zdokonalování jejich činnosti

3. Vzděláváte se pouze vzhledem k povinnosti získání kreditů/bodů?

4. Myslíte si, že počet stanovených kreditů/bodů nutných pro získání či obnovení registrace:

5. Považujete finanční náklady spojené se vzdělávacími aktivitami za:

6. Je kvalita vzdělávacích akcí odpovídající jejich ceně?

7. Jste v pozici:

8. Jako zaměstnanec preferujete CŽV:

10. Na MD je pro vás CŽV:

11. Máte v zaměstnání stanoven plán vzdělávání?

12. Považujete současný systém vzdělávání a metody vzdělávání za přínosné pro Vaši praxi (odborná úroveň, náplň, kvalita a odbornost lektorů)

13. Je v současnosti dostatek vzdělávacích akcí, které by Vás motivovali ke vzdělávání?

14. Absolvovali jste někdy E-learningový kurz?

15. Uvítali byste více distančních vzdělávacích možnosti (např. z pohodlí domova přes PC) zařazených do CŽV

16. Jaké vzdělávací aktivity preferujete?

17. Jaké máte vzdělání?

18. Jste držitelem osvědčení / registrace?

19. Pohlaví?

20. Povolání (ve zdravotnictví) vykonáváte jak dlouho?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bc. Petra Borkovcová, M.Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://celozivotni-vzdelavani-zdrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.