Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cena a kvalita pohonných hmot

Cena a kvalita pohonných hmot

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:21. 04. 2010 - 06. 05. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Prosím o vyplnění krátkého a anonymního dotazníku na téma "Cena a kvalita pohonných homot".

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte platné řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5396,36 %96,36 %  
ne23,64 %3,64 %  

Graf

2. Vyberte, prosím, kategorií podle toho, kolik kilometrů v průměru za rok ujedete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001 – 10000 km / za rok1630,19 %29,09 %  
10001-30000 km / za rok1222,64 %21,82 %  
do 1000 km / za rok1018,87 %18,18 %  
1001-5000 km / za rok815,09 %14,55 %  
30001-50000 km / za rok611,32 %10,91 %  
nad 50000 km / za rok11,89 %1,82 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s cenou pohonných hmot v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4583,33 %81,82 %  
ano916,67 %16,36 %  

Graf

4. Uveďte prosím výši ceny formou celého čísla, kdy byste byl/a spokojen/a

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251022,22 %18,18 %  
201022,22 %18,18 %  
23613,33 %10,91 %  
1548,89 %7,27 %  
2648,89 %7,27 %  
2824,44 %3,64 %  
1024,44 %3,64 %  
2224,44 %3,64 %  
2712,22 %1,82 %  
512,22 %1,82 %  
ostatní odpovědi 30
29
18
36,67 %5,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.12
Minimum:10
Maximum:28
Variační rozpětí:18
Rozptyl:16.31
Směrodatná odchylka:4.04
Medián:23
Modus:25

Graf

5. Jste spokojen/a s kvalitou pohonných hmot v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2240,74 %40 %  
nevím1731,48 %30,91 %  
ne1527,78 %27,27 %  

Graf

6. Zajímáte se nebo pravidelně sledujete informace týkající se kvality pohonných hmot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležtostně3666,67 %65,45 %  
ne1324,07 %23,64 %  
ano59,26 %9,09 %  

Graf

7. Víte, že kvalita pohonných hmot, dle pravidelných kontrol provedených Českou obchodní inspekcí (ČOI) v březnu tohoto roku, dosáhla nejhorších výsledků za poslední dva roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3870,37 %69,09 %  
Vím1629,63 %29,09 %  

Graf

8. ČOI se rozhodla nezveřejňovat jména čerpacích stanic, které prodávají nekvalitní palivo. Jako spotřebitel/ka pohonných hmot chtěl/a byste mít tyto informace k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano54100 %98,18 %  

Graf

9. Znáte webový projekt www.dobrapumpa.cz , kde je možné získat informace týkající se pečetě kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám4685,19 %83,64 %  
Využívám jiné informační zdroje611,11 %10,91 %  
Znám a využívám23,7 %3,64 %  

Graf

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2953,7 %52,73 %  
muž2546,3 %45,45 %  

Graf

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let1731,48 %30,91 %  
Méně než 25 let1527,78 %27,27 %  
26-35 let1120,37 %20 %  
36-45 let814,81 %14,55 %  
46-55 let35,56 %5,45 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské do úrovně bakalář1527,78 %27,27 %  
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)1324,07 %23,64 %  
Vysokoškolské1120,37 %20 %  
Vyšší odborné vzdělání712,96 %12,73 %  
Vyučen/a bez maturity47,41 %7,27 %  
Základní35,56 %5,45 %  
Středoškolské s maturitou11,85 %1,82 %  

Graf

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3055,56 %54,55 %  
Zaměstnanec1935,19 %34,55 %  
Živnostník35,56 %5,45 %  
Podnikatel11,85 %1,82 %  
Nezaměstnaný 11,85 %1,82 %  

Graf

14. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel2037,04 %36,36 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli814,81 %14,55 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli712,96 %12,73 %  
vesnice do 999 obyvatel712,96 %12,73 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli59,26 %9,09 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel47,41 %7,27 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli23,7 %3,64 %  
město s 5000 –19 99911,85 %1,82 %  

Graf

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký1527,78 %27,27 %  
Moravskoslezský916,67 %16,36 %  
Hlavní město Praha712,96 %12,73 %  
Jihomoravský47,41 %7,27 %  
Královéhradecký47,41 %7,27 %  
Zlínský 35,56 %5,45 %  
Jihočeský35,56 %5,45 %  
Středočeský23,7 %3,64 %  
Pardubický23,7 %3,64 %  
Vysočina23,7 %3,64 %  
Liberecký11,85 %1,82 %  
Karlovarský11,85 %1,82 %  
Ústecký11,85 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

  • odpověď Student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 25 let na otázku 11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské do úrovně bakalář na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte platné řidičské oprávnění?

2. Vyberte, prosím, kategorií podle toho, kolik kilometrů v průměru za rok ujedete.

3. Jste spokojen/a s cenou pohonných hmot v ČR?

4. Uveďte prosím výši ceny formou celého čísla, kdy byste byl/a spokojen/a

5. Jste spokojen/a s kvalitou pohonných hmot v ČR?

6. Zajímáte se nebo pravidelně sledujete informace týkající se kvality pohonných hmot?

7. Víte, že kvalita pohonných hmot, dle pravidelných kontrol provedených Českou obchodní inspekcí (ČOI) v březnu tohoto roku, dosáhla nejhorších výsledků za poslední dva roky?

8. ČOI se rozhodla nezveřejňovat jména čerpacích stanic, které prodávají nekvalitní palivo. Jako spotřebitel/ka pohonných hmot chtěl/a byste mít tyto informace k dispozici?

9. Znáte webový projekt www.dobrapumpa.cz , kde je možné získat informace týkající se pečetě kvality?

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

14. Vyberte velikost místa bydliště.

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte platné řidičské oprávnění?

2. Vyberte, prosím, kategorií podle toho, kolik kilometrů v průměru za rok ujedete.

3. Jste spokojen/a s cenou pohonných hmot v ČR?

4. Uveďte prosím výši ceny formou celého čísla, kdy byste byl/a spokojen/a

5. Jste spokojen/a s kvalitou pohonných hmot v ČR?

6. Zajímáte se nebo pravidelně sledujete informace týkající se kvality pohonných hmot?

7. Víte, že kvalita pohonných hmot, dle pravidelných kontrol provedených Českou obchodní inspekcí (ČOI) v březnu tohoto roku, dosáhla nejhorších výsledků za poslední dva roky?

8. ČOI se rozhodla nezveřejňovat jména čerpacích stanic, které prodávají nekvalitní palivo. Jako spotřebitel/ka pohonných hmot chtěl/a byste mít tyto informace k dispozici?

9. Znáte webový projekt www.dobrapumpa.cz , kde je možné získat informace týkající se pečetě kvality?

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

14. Vyberte velikost místa bydliště.

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Cena a kvalita pohonných hmot (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cena-a-kvalita-pohonnych-hmot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.