Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cena hormonální antikoncepce

Cena hormonální antikoncepce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Mrázek
Šetření:26. 08. 2016 - 05. 09. 2016
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):3 / 1.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro uživatelky hormonální antikoncepce a dotýká se nákupního chování při možném zdražení HA. Za hormonální antikoncepci se zde považují nejen tablety, ale také náplasti, injekce a rovněž i nitroděložní tělíska, které jsou též na hormonální bázi.

Odpovědi respondentů

1. Užíváte hormonální antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9862,03 %62,03 %  
Ne6037,97 %37,97 %  

Graf

2. Při zdražení o kolik Kč měsíčně byste přestala užívat hormonální antikoncepci? (pokud byste užívala za každou cenu, nechte políčko prázdné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001022,22 %6,33 %  
200817,78 %5,06 %  
100715,56 %4,43 %  
1000511,11 %3,16 %  
300511,11 %3,16 %  
400511,11 %3,16 %  
200024,44 %1,27 %  
15024,44 %1,27 %  
2012,22 %0,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:390.24
Minimum:100
Maximum:1000
Variační rozpětí:900
Rozptyl:73277.44
Směrodatná odchylka:270.7
Medián:300
Modus:500

Graf

3. V případě výše uvedeného zdražení hormonální antikoncepce, jak byste se nadále chránila před otěhotněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřestala bych užívat HA za žádnou cenu4444,44 %27,85 %  
Bariérovou antikoncepcí (kondom, pesar)4242,42 %26,58 %  
Přirozenými antikoncepčními metodami (přerušovaná soulož, plodné dny)99,09 %5,7 %  
Sexuální abstinencí44,04 %2,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Užíváte hormonální antikoncepci?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 150 - 300 > na otázku 2. Při zdražení o kolik Kč měsíčně byste přestala užívat hormonální antikoncepci? (pokud byste užívala za každou cenu, nechte políčko prázdné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 400 - 500 > na otázku 2. Při zdražení o kolik Kč měsíčně byste přestala užívat hormonální antikoncepci? (pokud byste užívala za každou cenu, nechte políčko prázdné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bariérovou antikoncepcí (kondom, pesar) na otázku 3. V případě výše uvedeného zdražení hormonální antikoncepce, jak byste se nadále chránila před otěhotněním?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřestala bych užívat HA za žádnou cenu na otázku 3. V případě výše uvedeného zdražení hormonální antikoncepce, jak byste se nadále chránila před otěhotněním?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Užíváte hormonální antikoncepci?

2. Při zdražení o kolik Kč měsíčně byste přestala užívat hormonální antikoncepci? (pokud byste užívala za každou cenu, nechte políčko prázdné)

3. V případě výše uvedeného zdražení hormonální antikoncepce, jak byste se nadále chránila před otěhotněním?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Užíváte hormonální antikoncepci?

2. Při zdražení o kolik Kč měsíčně byste přestala užívat hormonální antikoncepci? (pokud byste užívala za každou cenu, nechte políčko prázdné)

3. V případě výše uvedeného zdražení hormonální antikoncepce, jak byste se nadále chránila před otěhotněním?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mrázek, J.Cena hormonální antikoncepce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://cena-hormonalni-antikoncepce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.