Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cenné papíry v novém ObčZ

Cenné papíry v novém ObčZ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rostislav Senchuk
Šetření:23. 02. 2016 - 01. 03. 2016
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se věnuje problematice zrušení zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) a jeho nahrazení ObčZ (zák. č 89/2012 Sb.).

Z výsledků dotazníků by měly být patrné klady a zápory nové pravní úpravy. 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1869,23 %69,23 %  
Žena830,77 %30,77 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-49934,62 %34,62 %  
18-25830,77 %30,77 %  
26-35726,92 %26,92 %  
více než 5027,69 %7,69 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte s cennými papíry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cennými papíry se vůbec nezabývám934,62 %34,62 %  
Každý den726,92 %26,92 %  
Jednou měsíčně623,08 %23,08 %  
Jednou do roka27,69 %7,69 %  
Jednou týdně27,69 %7,69 %  

Graf

4. Investujete do cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1661,54 %61,54 %  
Ne1038,46 %38,46 %  

Graf

5. Proč neinvestujete do cenných papírů nebo jiných nástrojů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je to hazard.

mládí

Nedostatek finančních prostředků

nemám o tom přehled, investuji do něčeho jiného

složitost

6. Do jakých nástrojů nejčastěji investujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podílové fondy1275 %46,15 %  
Akcie1168,75 %42,31 %  
Dluhopisy637,5 %23,08 %  
Nástroje peněžního trhu425 %15,38 %  
Komodity425 %15,38 %  
ETF16,25 %3,85 %  
akciové deriváty16,25 %3,85 %  

Graf

7. Jak často investujete do těchto nástrojů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka743,75 %26,92 %  
Jednou za měsíc531,25 %19,23 %  
Každý den212,5 %7,69 %  
Jendou týdně212,5 %7,69 %  

Graf

8. Zasáhla Vás změna legislativy o cenných papírech - zrušení zákona o cenných papírech (zák. č. 591/1992 Sb.) nahrazení ObčZ (zák. 89/2012 Sb.) a zákonem o obchodních korporacích (zák. Č. 90/2012 Sb.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1976 %73,08 %  
Ano624 %23,08 %  

Graf

9. Jak Vás tato změna zasáhla? Usnadnila nebo přidělala Vám více práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nijak zvlašť mě nepostihla, spíše zaznamenávám od znamých ulehčení

Práci nám přidělala.

Přidělala více práce.

Změna minimální doby držení akciií bez nutnosti zdanění. Pozitivní věcí je větší transparentnost.

10. Zlepšila se dle Vašeho názoru formulace či přehlednost zákona po rekodifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne746,67 %26,92 %  
Ano320 %11,54 %  
Nevím213,33 %7,69 %  
Maximálně došlo ke konečné zákonné definici cp16,67 %3,85 %  
nemám názor16,67 %3,85 %  
Nezaznamenal jsem žádné změny16,67 %3,85 %  

Graf

11. V čem spatřujete výhody nové právní úpravy především v oblasti cenných papírů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Možnost vydání i jiných cenných cenných papírů

nemám názor

Nepocituji žádné změny

Nespatřuji.

nevím

Nevím

Nezaznamenal jsem žádné praktické dopady.

Platnost výdávání nepojmenovaných cp či vznik investičních listů

pro obchodníky s cennými papíry nespatřuju žádné výhody

rekodifikace ke stávajícím pojmenovaným cenným papírům doplňuje nově kmenový list, který představuje podíl ve společnosti s ručením omezeným vtělený do cenného papíru

Snaha o liberalizaci a zamezení zdvojení smluv

transparentnost

v ničem

Zpřehlednění úpravy, do určité míry také liberalizace zákona

Žádné

12. V čem spatřujete nevýhody nové právní úpravy především v oblasti cenných papírů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doba zdanění

Nedostatečná formulace nepojmenovaných cenných papírů, chybí výčet jejich podstatných náležitostí

Nedostatečná úprava nepojmenovaných cenných papírů

nemám názor

neobsahuje zvláštní úpravu smluv o cenných papírech

Nepocituji žádné změny

nevím

Nevím

Nezahrnuje zvláštní úpravu smluv pro cenné papíry

Nezaznamenal jsem žádné praktické dopady.

Nova právní úprava se dle mě vztahuje v obecné rovině na všechny cp a nedochází krom vyjímek ze změní zákona k jeho specifikaci

větší birokraice, není rovný obchodní vztah (klient je vždy ve všem více chráněný)

Větší byrokracie

Změna minimální doby držení akciií bez nutnosti zdanění - nenahrává individuálním investorům.

Žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Senchuk, R.Cenné papíry v novém ObčZ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://cenne-papiry-v-novem-obcz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.