Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Centra zábavy a city parky,

Centra zábavy a city parky,

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Svánovská
Šetření:21. 02. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:276
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

touto cestou Vás prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Získana data budou použita pro účely mé diplomové práce na téma Centra zábavy a city parky, zhodnocení významu pro kulturu ČR. Výsledky budou také veřejně přístupné pro ostatní zájemce o tuto problematiku.

Předem velmi děkuji za ochotu a spolupráci.

 

Bc. Gabriela Svánovská, studentka 5. ročníků ESF MU, obor Regionální rozvoj a správa

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Základní myšlenkou je, že City parky, centra zábavy a kulturní centra jsou novodobou nabídkou pro kulturu, sport a rekreaci občanů ve větších městech ČR. Jsou často součástí komerčních zón a nákupních center a jsou využívány převážně mladou generací. Jaký je jejich skutečný význam pro kulturní život ve městě?

Odpovědi respondentů

1. Určete pořadí uvedených hodnot dle priority ve Vašem životě (1. - nejvýznamnější až 5. - nejméně významné):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rodina1.3440.769
Práce/Kariéra2.5070.96
Sportovní vyžití3.7281.205
Kulturní vyžití3.6881.091
Volný čas trávený doma3.7321.45

Graf

2. Pokud v předchozí otázce není kulturní vyžití na prvním místě, z jakého důvodu nezaujímá významnější pozici? Vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek volného času15465,25 %55,8 %  
Nedostatek financí11046,61 %39,86 %  
Nezájem5925 %21,38 %  
Nedostatek informací3916,53 %14,13 %  
Zdravotní problémy83,39 %2,9 %  
Rodinné problémy72,97 %2,54 %  
nic20,85 %0,72 %  

Graf

3. Z následujících možností preferuji (pouze jedna odpověď):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednotlivě zaměřená zařízení/pořádané akce (pouze divadlo; pouze kino; pouze galerie, atd.)16860,87 %60,87 %  
Kulturní centra/Centra zábavy (místo nabízející kombinaci služeb kulturních/zábavních/příp. sportovních/příp. rekreačních)10839,13 %39,13 %  

Graf

4. Určete pořadí jednotlivých typů kulturního vyžití podle toho, co Vás nejvíce zajímá (1. - nejvíce zajímavé až 7. - nejméně zajímavé):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Divadlo3.1523.035
Kino2.5182.931
Výtvarné umění4.9753.032
Hudba (festival, koncert, opera, atd.)2.7072.678
Muzeum4.7322.102
Architektura5.0112.598
Knihovna4.8913.703

Graf

5. Kolik jste ochotný/á utratit v průměru měsíčně za kulturní vyžití (pouze jedna odpověď):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 400 Kč7828,26 %28,26 %  
401 - 600 Kč6925 %25 %  
801 - 1000 Kč4014,49 %14,49 %  
1001 Kč a více3211,59 %11,59 %  
601 - 800 Kč3010,87 %10,87 %  
0 - 200 Kč279,78 %9,78 %  

Graf

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o kulturním vyžití (vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet25391,67 %91,67 %  
Doporučení od známých18868,12 %68,12 %  
Plakáty, billboardy17061,59 %61,59 %  
Reklama v médiích7226,09 %26,09 %  
Letáky279,78 %9,78 %  
studuji na JAMU, kde se člověku dostává těchto informací10,36 %0,36 %  
Kdo vi kam jit ten to proste vi :)10,36 %0,36 %  
mestsky zpravodaj10,36 %0,36 %  

Graf

7. Jak často se účastníte kulturního vyžití (pouze jedna odpověď):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň 1x do měsíce14351,81 %51,81 %  
Alespoň 1x za čtvrt roku6423,19 %23,19 %  
Alespoň 1x do týdne5319,2 %19,2 %  
Alespoň 1x za půl roku124,35 %4,35 %  
Alespoň 1x za rok41,45 %1,45 %  

Graf

8. Uvítal/a byste vybudování nového kulturního centra/centra zábavy celorepublikového rozsahu v ČR - tj. centrum takového významu, že i lidem z Ostravy stojí za to navštívit jej, i kdyby bylo například v Praze, a bude tak významným lákadlem kulturního cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14351,81 %51,81 %  
ne13348,19 %48,19 %  

Graf

9. Mělo by být dle Vašeho názoru součástí center zábavy (obecně) také sportovní/relaxační vyžití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21778,62 %78,62 %  
ne5921,38 %21,38 %  

Graf

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano - kterou oblast sportu/relaxace byste v takovém CENTRU ZÁBAVY uvítal/a (určete pořadí od 1. - nejvíce zajímavé po 10. - nejméně zajímavé):

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Posilovna4.88511.288
Bazén2.9286.028
Squash5.4029.37
Bowling3.3975.302
Stolní tenis6.2448.816
Motokáry5.78911.439
Šipky, kulečník5.9959.048
Víceúčelové hřiště (floorball, házená, volejbal, apod.)5.6948.758
Sauna59.139
Vířivka4.6518.055

Graf

11. Pokud Vám v předchozí otázce nějaká možnost chyběla, uveďte ji zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
masáže37,5 %1,09 %  
lezecká stěna37,5 %1,09 %  
zumba25 %0,72 %  
tanec25 %0,72 %  
Badminton12,5 %0,36 %  
Lanové centrum, lezecká stěna12,5 %0,36 %  
kolektivní sporty jako zumba, aerobic, joga, pilates, ...12,5 %0,36 %  
kuželky12,5 %0,36 %  
prolézačky, lezecká stěna12,5 %0,36 %  
karaoke12,5 %0,36 %  
ostatní odpovědi tenis, lezeckou stěnu, atletickou dráhu,
Nářadí pro gymnastická cvičení, parkour a freerun
tobogány
masáže; solárium; kosmetika
pilates, salsa, aquaerobic, joga
lezecká stěna - číslo jedna
Masáž
inline, golf, veslování
minigolf, in-line dráha
Joga
tai-chi, čikung,jóga
solárium
masáže, kosmetika
studiové hodiny
větší dětský koutek, zaměřený na sportovní vyžití (něco na způsob Bonga http://www.bongobrno.cz/ nebo Galaxie)
skupinové lekce - např. zumba, fitbox, apod.
lezecká stěna, lanové centrum
kulečník
Nějaké vyžití pro děti s hlídáním, když si jdou rodiče např. zahrát squash.
trampolína
bosu
stolni fotbal
Lezecí stěna
kardio cvičení
2460 %8,7 % 

Graf

12. Souhlasíte s vazbou kultury na komerční obchodní centra? Např. kulturní centrum/kulturní akce je součástí nákupního centra (pouze jedna odpověď):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9333,7 %33,7 %  
spíše nesouhlasím6925 %25 %  
nevím4215,22 %15,22 %  
souhlasím3914,13 %14,13 %  
nesouhlasím3311,96 %11,96 %  

Graf

13. Kultura - obecně v ČR - by měla být (pouze jedna odpověď):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze podporovaná státem20473,91 %73,91 %  
Čistě komerčního charakteru3613,04 %13,04 %  
Zcela organizovaná a financovaná státem3613,04 %13,04 %  

Graf

14. Uvítal/a byste využití chátrajících historických objektů jako kulturních center, příp. center zábavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10939,49 %39,49 %  
Rozhodně ano10036,23 %36,23 %  
Nevím (je mi to jedno)3713,41 %13,41 %  
Spíše ne227,97 %7,97 %  
Rozhodně ne82,9 %2,9 %  

Graf

15. Zde je prostor pro Vaše připomínky nebo komentář k některé z otázek:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

14: šetrným a citlivým zásahem

14. - pouze pokud by nový účel byl alespon trochu v souladu s předchozím (např. kostel na knihovnu) - pouze uctivé formy (ne např. diskotéka)

14. záleží na objektu - k čemu sloužil dříve, co přesně se bere jako historický objekt, jak by bylo takové kulturní centrum pojato v rámci tohoto objektu apod. Všeobecně je velmi složité odstupňovat důležitost nebo preference v tomto dotazníku.

bohužel jsem asi dotazník moc nepochopil a na kulturní vyžití nejsem zrovna odborník... pod chátrajícími stavbami historického duchu jsem si také nebyl sto přesně představit, co tam patří, pokud by měl být kostel prodán soukromé společnosti, aby v něm bylo divadlo, tak nesouhlasím, měl by být opraven do co nejpůvodnějšího stavu a následně zůstat pouze minimálně využit pro další generace...

Chybí mi dost možností , všechny otázky jsou jaksi divně směrované a nejsou úplně logické. Např. 1. a 2. v 1. se ptáte na prioritu a v 2.z jakého důvodu? ...to je vysoce subjektivní. Z nabízených možnstí se mi nezdá žádná rozumná... Otázka č. 13 - úplně chybí možnost kombinace státních dotací a samostatné komerční činnosti. Jeden z velmi aktuálních způsobů financování kukutry v současné době..

k otázce 14 - byla bych pro využité chátrajících historických objektů jako kulturních center, tedy divadlo, výstavy, hudební produkce, ale nikoliv jako zábavních center

k otázce 14 - jen některé chátrající historické objekty k tomuto účelu, ne všechny

k otázce 14: jak kterých

Kulturní akce širokého záběru miluji, dříve jsem chodila do kina týdně a na koncerty každý měsíc, v současné době je to pro mě a syna, jsem samoživitelka, vyjímečná událost. Kultura se stala finančně pro moji osbou a mou rodinu nedostupnou, bohužel. A když ji dám přednost, je to na úkor jiných důležitých věcí pro život. Jinak si myslím, že výběr je široký a každý si může vybrat dle svého vkusu a zájmů. Zajímavý dotazník, díky.

Myslím, že by stálo za to definovat o jaké kultuře se vlastně mluví. Tj. kultura jako masová konzumní zábava, která je u nás poměrně hojně aplikována po vzoru spojených států a reflektuje poměrně špatnou kulturní vyspělost v české republice, nebo kultura na úrovni umělecko-edukativní, která je u nás zprostředkována pouze úzkou skupinou malých center/galerií/spolků/nadšenců apod.

Myslím, že některý otázky by chtělo přeformulovat, jinde dát více odpovědí nebo je nechat otevřené (např. č.2 mi přijde úplně hloupá, je jasný že lidi budou dávat na první místa rodinu a práci a pak teprve nějaké kulturní vyžití) a něco jsou dost podivný otázky viz. např.14. A taky moc nechápu cíl tohoto dotazníku..Skutečný význam center zábavy pro kulturní život? Jako jak moc jsou významná tyto centra pro vyžití volného času?

Odpovědi v otázce 1 jsou špatně postavené. Některé věci bych řadila na stejnou úroveň, ale bohužel to nešlo.

otázka 13. má odpověď by zněla spíše, že je dobře, aby se na tvorbě kultury podílej i stát i soukromníci za účelem zisku, alespoň máme na výběr.

Otázka č. 13 - nepříliš velký rozdíl mezi odpovědí 1 a 2 a pak naprostý opak v odpúovědi č.3. Chybí mi nějaký střed typu z části podpora státu a z částikomerční charakter.

Otázka číslo dvě mě upřímně rozesmála - velmi nešťastně formulováno ;-)

U otázky 13 mi chybí možnost kombinace financování kultury státem a komerčním sektorem

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19771,38 %71,38 %  
Muž7928,62 %28,62 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let17262,32 %62,32 %  
26 - 40 let7527,17 %27,17 %  
41 a více let2910,51 %10,51 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou12645,65 %45,65 %  
Vysokoškolské10839,13 %39,13 %  
Základní176,16 %6,16 %  
Vyšší odborné155,43 %5,43 %  
Střední bez maturity103,62 %3,62 %  

Graf

19. Vaše současná ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnán/a9935,87 %35,87 %  
Studuji a zároveň pracuji7326,45 %26,45 %  
Studuji6824,64 %24,64 %  
Podnikám196,88 %6,88 %  
Jsem na mateřské/rodičovské dovolené103,62 %3,62 %  
Nezaměstnaný/á72,54 %2,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Z následujících možností preferuji (pouze jedna odpověď):

 • odpověď Jednotlivě zaměřená zařízení/pořádané akce (pouze divadlo; pouze kino; pouze galerie, atd.):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výtvarné umění=2 na otázku 4. Určete pořadí jednotlivých typů kulturního vyžití podle toho, co Vás nejvíce zajímá (1. - nejvíce zajímavé až 7. - nejméně zajímavé):

8. Uvítal/a byste vybudování nového kulturního centra/centra zábavy celorepublikového rozsahu v ČR - tj. centrum takového významu, že i lidem z Ostravy stojí za to navštívit jej, i kdyby bylo například v Praze, a bude tak významným lákadlem kulturního cestovního ruchu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bazén=6 na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano - kterou oblast sportu/relaxace byste v takovém CENTRU ZÁBAVY uvítal/a (určete pořadí od 1. - nejvíce zajímavé po 10. - nejméně zajímavé):

17. Věk:

 • odpověď 15 - 25 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 18. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji na otázku 19. Vaše současná ekonomická aktivita:

19. Vaše současná ekonomická aktivita:

 • odpověď Studuji:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Určete pořadí uvedených hodnot dle priority ve Vašem životě (1. - nejvýznamnější až 5. - nejméně významné):

2. Pokud v předchozí otázce není kulturní vyžití na prvním místě, z jakého důvodu nezaujímá významnější pozici? Vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi:

3. Z následujících možností preferuji (pouze jedna odpověď):

4. Určete pořadí jednotlivých typů kulturního vyžití podle toho, co Vás nejvíce zajímá (1. - nejvíce zajímavé až 7. - nejméně zajímavé):

5. Kolik jste ochotný/á utratit v průměru měsíčně za kulturní vyžití (pouze jedna odpověď):

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o kulturním vyžití (vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi):

7. Jak často se účastníte kulturního vyžití (pouze jedna odpověď):

8. Uvítal/a byste vybudování nového kulturního centra/centra zábavy celorepublikového rozsahu v ČR - tj. centrum takového významu, že i lidem z Ostravy stojí za to navštívit jej, i kdyby bylo například v Praze, a bude tak významným lákadlem kulturního cestovního ruchu?

9. Mělo by být dle Vašeho názoru součástí center zábavy (obecně) také sportovní/relaxační vyžití?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano - kterou oblast sportu/relaxace byste v takovém CENTRU ZÁBAVY uvítal/a (určete pořadí od 1. - nejvíce zajímavé po 10. - nejméně zajímavé):

12. Souhlasíte s vazbou kultury na komerční obchodní centra? Např. kulturní centrum/kulturní akce je součástí nákupního centra (pouze jedna odpověď):

13. Kultura - obecně v ČR - by měla být (pouze jedna odpověď):

14. Uvítal/a byste využití chátrajících historických objektů jako kulturních center, příp. center zábavy?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

19. Vaše současná ekonomická aktivita:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Určete pořadí uvedených hodnot dle priority ve Vašem životě (1. - nejvýznamnější až 5. - nejméně významné):

2. Pokud v předchozí otázce není kulturní vyžití na prvním místě, z jakého důvodu nezaujímá významnější pozici? Vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi:

3. Z následujících možností preferuji (pouze jedna odpověď):

4. Určete pořadí jednotlivých typů kulturního vyžití podle toho, co Vás nejvíce zajímá (1. - nejvíce zajímavé až 7. - nejméně zajímavé):

5. Kolik jste ochotný/á utratit v průměru měsíčně za kulturní vyžití (pouze jedna odpověď):

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o kulturním vyžití (vyberte max. 3 nejpreferovanější odpovědi):

7. Jak často se účastníte kulturního vyžití (pouze jedna odpověď):

8. Uvítal/a byste vybudování nového kulturního centra/centra zábavy celorepublikového rozsahu v ČR - tj. centrum takového významu, že i lidem z Ostravy stojí za to navštívit jej, i kdyby bylo například v Praze, a bude tak významným lákadlem kulturního cestovního ruchu?

9. Mělo by být dle Vašeho názoru součástí center zábavy (obecně) také sportovní/relaxační vyžití?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano - kterou oblast sportu/relaxace byste v takovém CENTRU ZÁBAVY uvítal/a (určete pořadí od 1. - nejvíce zajímavé po 10. - nejméně zajímavé):

12. Souhlasíte s vazbou kultury na komerční obchodní centra? Např. kulturní centrum/kulturní akce je součástí nákupního centra (pouze jedna odpověď):

13. Kultura - obecně v ČR - by měla být (pouze jedna odpověď):

14. Uvítal/a byste využití chátrajících historických objektů jako kulturních center, příp. center zábavy?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

19. Vaše současná ekonomická aktivita:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svánovská, G.Centra zábavy a city parky, (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://centra-zabavy-a-city-parky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.