Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cenzura Internetu v ČR a EU

Cenzura Internetu v ČR a EU

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Hejduk
Šetření:21. 06. 2009 - 28. 07. 2009
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych poznal názor veřejnosti na cenzuru, a obecné povědomí o omezení přenostu dat.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je přenos informací po Internetu omezován, z netechnických důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, některé společnosti (omezují přístup na některé strály nebo dělají jiná omezení) dle vlastního uvážení nebo nestátních institucí.5656,57 %56,57 %  
Ano, zákony či normami Evropské Unie3636,36 %36,36 %  
Ano, zákony či normami České Republiky3535,35 %35,35 %  
Ne. Jsem si vědom omezení rychlosti dle smlouvy a plateb.1414,14 %14,14 %  
Ne, k žádnému omezení nedochází.99,09 %9,09 %  
Nevím99,09 %9,09 %  

Graf

2. Myslíte si, že může prakticky být cenzura prospěšná a nezneužitelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6666,67 %66,67 %  
ano2222,22 %22,22 %  
nevím1111,11 %11,11 %  

Graf

3. Víte o zákazu užívání silnějších šifer ve Velké Británii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8080,81 %80,81 %  
ano1919,19 %19,19 %  

Graf

4. Rozumíte částečně technickým apektům Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6161,62 %61,62 %  
Ne3838,38 %38,38 %  

Graf

5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3252,46 %32,32 %  
ne1931,15 %19,19 %  
ano1016,39 %10,1 %  

Graf

6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5081,97 %50,51 %  
ano1118,03 %11,11 %  

Graf

7. Chcete, aby měla všechna zařízení na Internetu svojí veřejnou IP adresu. (kromě výjimek kdy to admin nechce)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2845,9 %28,28 %  
ano2744,26 %27,27 %  
nevím69,84 %6,06 %  

Graf

8. Může, z morálního hlediska, operátor nějak omezovat/chránit své uživatele před nebezpečím Internetu(antivir, firewall)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7474,75 %74,75 %  
Ne2525,25 %25,25 %  

Graf

9. Má být tato ochrana zapnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve výchozím nastavení ano, uživatel má být informován o možnosti deaktivace.4763,51 %47,47 %  
Ve výchozím nastavení ne, uživatel má být informován o možnosti aktivace.2837,84 %28,28 %  
Ve výchozím nastavení ano, není potřeba možnost vypnutí.11,35 %1,01 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191010,1 %10,1 %  
221010,1 %10,1 %  
2199,09 %9,09 %  
2677,07 %7,07 %  
2366,06 %6,06 %  
1866,06 %6,06 %  
1655,05 %5,05 %  
2444,04 %4,04 %  
2844,04 %4,04 %  
4533,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 31
37
17
20
27
25
35
30
15
53
13
32
41
39
48
34
14
57
40
63
42
3535,35 %35,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.77
Minimum:16
Maximum:45
Variační rozpětí:29
Rozptyl:52.49
Směrodatná odchylka:7.25
Medián:22
Modus:19

Graf

11. Kolik roků pracujete s Internetem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101616,16 %16,16 %  
121212,12 %12,12 %  
81212,12 %12,12 %  
41010,1 %10,1 %  
51010,1 %10,1 %  
799,09 %9,09 %  
1177,07 %7,07 %  
966,06 %6,06 %  
355,05 %5,05 %  
644,04 %4,04 %  
ostatní odpovědi 13
14
1
16
18
2
88,08 %8,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.16
Minimum:3
Maximum:13
Variační rozpětí:10
Rozptyl:8.03
Směrodatná odchylka:2.83
Medián:8
Modus:10

Graf

12. Kolik hodin denně strávte na Internetu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81717,17 %17,17 %  
51616,16 %16,16 %  
41616,16 %16,16 %  
31313,13 %13,13 %  
1088,08 %8,08 %  
688,08 %8,08 %  
288,08 %8,08 %  
155,05 %5,05 %  
1233,03 %3,03 %  
711,01 %1,01 %  
ostatní odpovědi 0.5
14
16
9
44,04 %4,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.42
Minimum:1
Maximum:12
Variační rozpětí:11
Rozptyl:6.51
Směrodatná odchylka:2.55
Medián:5
Modus:8

Graf

13. Jak nečajstěji používáte Internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnání, studium8383,84 %83,84 %  
Komunikace se známými, diskuze, hovory8181,82 %81,82 %  
Hledání zajímavých informací mimo mé povinnosti(dokumenty, poučné knížky)6767,68 %67,68 %  
Čtení novin6666,67 %66,67 %  
Hry, zábava4545,45 %45,45 %  
Jiný způsob3434,34 %34,34 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5469,23 %54,55 %  
Žena2430,77 %24,24 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola3645,57 %36,36 %  
Vysoká škola 2531,65 %25,25 %  
Základní škola1518,99 %15,15 %  
Ještě jsem na základní škole / nižším ročníku gymnázia33,8 %3,03 %  

Graf

16. Studujete dál?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6075,95 %60,61 %  
ne1924,05 %19,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že je přenos informací po Internetu omezován, z netechnických důvodů?

 • odpověď Ano, některé společnosti (omezují přístup na některé strály nebo dělají jiná omezení) dle vlastního uvážení nebo nestátních institucí.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)

4. Rozumíte částečně technickým apektům Internetu?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Chcete, aby měla všechna zařízení na Internetu svojí veřejnou IP adresu. (kromě výjimek kdy to admin nechce)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chcete, aby měla všechna zařízení na Internetu svojí veřejnou IP adresu. (kromě výjimek kdy to admin nechce)

10. Jaký je váš věk?

 • odpověď < 13 - 19 >:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 15. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

16. Studujete dál?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 15. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je přenos informací po Internetu omezován, z netechnických důvodů?

2. Myslíte si, že může prakticky být cenzura prospěšná a nezneužitelná?

3. Víte o zákazu užívání silnějších šifer ve Velké Británii?

4. Rozumíte částečně technickým apektům Internetu?

5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?

6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)

7. Chcete, aby měla všechna zařízení na Internetu svojí veřejnou IP adresu. (kromě výjimek kdy to admin nechce)

8. Může, z morálního hlediska, operátor nějak omezovat/chránit své uživatele před nebezpečím Internetu(antivir, firewall)?

9. Má být tato ochrana zapnuta?

10. Jaký je váš věk?

11. Kolik roků pracujete s Internetem?

12. Kolik hodin denně strávte na Internetu?

13. Jak nečajstěji používáte Internet?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

16. Studujete dál?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je přenos informací po Internetu omezován, z netechnických důvodů?

2. Myslíte si, že může prakticky být cenzura prospěšná a nezneužitelná?

3. Víte o zákazu užívání silnějších šifer ve Velké Británii?

4. Rozumíte částečně technickým apektům Internetu?

5. Pomáhá zavádění IPv6 omezování cenzury?

6. Užíváte síť TOR? (tunelování či šifrování. Nesplést se stahováním torrent.)

7. Chcete, aby měla všechna zařízení na Internetu svojí veřejnou IP adresu. (kromě výjimek kdy to admin nechce)

8. Může, z morálního hlediska, operátor nějak omezovat/chránit své uživatele před nebezpečím Internetu(antivir, firewall)?

9. Má být tato ochrana zapnuta?

10. Jaký je váš věk?

11. Kolik roků pracujete s Internetem?

12. Kolik hodin denně strávte na Internetu?

13. Jak nečajstěji používáte Internet?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

16. Studujete dál?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hejduk, D.Cenzura Internetu v ČR a EU (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cenzura-internetu-v-cr-a-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.